Tìm hiểu những vấn đề cơ bản của lý thuyết đồ thị

Những vấn đề bản của thuyết hạch toán kế toán 1 docx

Những vấn đề cơ bản của Lý thuyết hạch toán kế toán 1 docx
... 15 /09/2 011 CH NH NG V N C B N CH T C A H CH TOÁN K TOÁN NG I B N C A LÝ THUY T H CH TOÁN K TOÁN PH N I B N CH T C A HTKT IT NG C A H CH TOÁN K TOÁN CÁC PH NG PHÁP C A H CH TOÁN K TOÁN B ... THÍCH) G CH NGHI P V SAI, M C TH NG GHI 18 .000 18 .000 20 15 /09/2 011 1C VÍ D CHO TR C NG H P GHI TH A VÍ D CHO TR NG H P GHI SAI HO C TRÙNG 1C C TK 13 1 TK 11 1 MUA V T LI U NH P KHO CH A TR NHÀ CUNG ... 86.000 GHI SAI GHI L I 18 .000 NH KHO N ÚNG B NG M C TH 18 .000 CH A S NG TK 3 31 TK 11 1 1. 500.000 1. 500.000 KHOÁ S 1D THU T NG 1. 500.000 CÁC HÌNH TH C S K TOÁN “ KHOÁ S “ K TOÁN KHÁI NI M LÀM VÀO...
 • 23
 • 264
 • 0

Những vấn đề bản của thuyết hạch toán kế toán 2 potx

Những vấn đề cơ bản của Lý thuyết hạch toán kế toán 2 potx
... Khoa k toán Giá BQ c k d tr = = 10.6 62, 5 1.000+3.000+1.000+3.000 /kg Giá th c t hàng xu t: - Ngày 10: 3.500x10.6 62, 5=37.318.750 - Ngày 12: 500x10.6 62, 5=5.331 .25 0 - Ngày 26 : 2. 000x10.6 62, 5 =21 . 325 .000 ... VL, DC nh p kho Có TK 22 1, 22 2, 22 3, 22 8: Giá tr v n góp nh n l i Có TK 411: Ghi t ng NVKD Nguy n Hà Linh - Khoa k toán T ng nh n t ng th ng, vi n tr b ng VL, DC N TK 1 52, 153: VL, DC nh p kho ... Khoa k toán Nguy n Hà Linh - Khoa k toán 15/09 /20 11 C Xu t dùng phân b l n (50%) 24 2 5-H CH TOÁN D PHÒNG GI M GIÁ HÀNG T N KHO 627 ,641,6 42 153 50 50 Phân b vào chi phí l n NGUYÊN T C H CH TOÁN...
 • 9
 • 194
 • 0

Những vấn đề bản của thuyết hạch toán kế toán 4 pptx

Những vấn đề cơ bản của Lý thuyết hạch toán kế toán 4 pptx
... N TK 353, 44 1, 41 4 N TK 133: 10.000 Cú TK 41 1 Cú TK 111: 110.000 BT1) Ghi t ng NG TSC BT2) K t chuy n ngu n hỡnh N TK 211: NG N TK 133: Thu gtgt thnh TSC u vo Cú TK 111, 112, 331, 341 : Giỏ toỏn ... thnh N TK 211: NG TSC Cú TK 241 1: K t chuy n chi phớ Lói tr ch m:1000, tr k Cú TK 331: Giỏ toỏn (g m c lói) BT2) K t chuy n ngu n hỡnh thnh TSC N TK 353, 44 1, 41 4 Cú TK 41 1: Ghi t ng NVKD (NG) BT3) ... chuy n ngu n hỡnh thnh TS N TK 353, 44 1, 41 4 Cú TK 41 1: Ghi t ng NVKD (NG) BT3) K t chuy n lói tr ch m ( nh k ) N TK 635: Tớnh vo chi phớ ti chớnh Cú TK 242 : phõn b chi phớ lói tr ch m Thu 10%...
 • 8
 • 323
 • 0

Những vấn đề bản của thuyết hạch toán kế toán 5 pdf

Những vấn đề cơ bản của Lý thuyết hạch toán kế toán 5 pdf
... 338: 30 .5 % ph i n p K TOÁN CPSXC K TOÁN CPSXC Cu i k , k t chuy n sang 154 tính giá thành N TK 154 Có TK 627 Chi phí s n xu t chung phát sinh N TK 627 Có TK 334, 214, 111, 152 , 331, 334… 15/ 09/2011 ... TK 157 TK 62 Gui ban K/c CFNCTT TK 214 TK 154 Chi phi khau hao K/c CFSXC Chi phi khac bang tien ÁNH GIÁ S N PH M D TK 15 2, 153 , 155 Gia Nhap kho TP TK 62 Ket chuyen CPSXC TK 111, 112,331 H CH TOÁN ... CH TOÁN K toán t ng h p CPSX ( 154 ) K/c CFNVLT T TK 152 , 153 Ket chuyen CFNCTT TK338 K toán chi phí s n xu t chung (627) Chi phi nhan vien TK 154 TK 622 Luong va phu cap phai tra NL H CH TOÁN TK 334,338...
 • 8
 • 353
 • 0

Những vấn đề bản của thuyết hạch toán kế toán 6 potx

Những vấn đề cơ bản của Lý thuyết hạch toán kế toán 6 potx
... Khoa K toán Nguy n Hà Linh - Khoa K toán 15/09/2011 K toán t ng h p chi phí qu n doanh nghi p TK 63 2 TK 911 TK 511 TK 64 1 TK 421 TK 64 2 Nguy n Hà Linh - Khoa K toán Nguy n Hà Linh - Khoa K toán ... Khoa K toán TÀI KHO N S Nguy n Hà Linh - Khoa K toán D NG TÀI KHO N S D NG TÀI KHO N 64 1 + TK 63 5 - - + Nguy n Hà Linh - Khoa K toán TÀI KHO N S Nguy n Hà Linh - Khoa K toán D NG TÀI KHO N 64 2 N ... tr Nguy n Hà Linh - Khoa K toán c thu Nguy n Hà Linh - Khoa K toán 15/09/2011 TÀI KHO N S D NG TÀI KHO N S N TK 155, 1 56, 157 o TK 521, 531, 532 o TK 63 5, 64 1, 64 2, 63 2 Có TK 511, 512, 515 o TK...
 • 9
 • 224
 • 0

vận dụng sở của chủ nghĩa Mac-lenin về vấn đề dân tộc. Từ đó tìm ra những vấn đề bản của dân tộc việt nam hiên nay

vận dụng cơ sở của chủ nghĩa Mac-lenin về vấn đề dân tộc. Từ đó tìm ra những vấn đề cơ bản của dân tộc việt nam hiên nay
... quốc gia, dân tộc .Từ Mac-lenin đưa quan điểm vấn đề dân tộc, xem xét giải vấn đề dân tộc sở lợi ích bản, lâu dài dân tộc Dân tộc học khoa học nghiên cứu cộng đồng tộc người Nếu Dân tộc học Âu ... hóa tộc người gì, văn hóa dân tộc gì, Những vấn đề nêu tác động đến thực tiễn công tác dân tộc, xác định thành phần dân tộc nghiên cứu văn hóa dân tộc Chúng ta tìm hiểu chủ đề vận dụng sở chủ nghĩa ... Lời Mởi Đầu Dân tộc vấn đề rộng lớn Cùng với vấn đề giai cấp, vấn đề dân tộc nội dung quan trọng, có ý nghĩa chiến lược cách mạng xã hội chủ nghĩa Giải vấn đề dân tộc vấn đế định đến ổn...
 • 25
 • 1,297
 • 7

Tim hieu ve van de co ban cua phap luat pps

Tim hieu ve van de co ban cua phap luat pps
... Luật Đại Cương 2.Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam http://phapluattp.vn/ http://www.phapluatvietnam.com/ 5.Báo Pháp Luật Việt Nam Sinh viên:Ngô Thị Giang MSSV:10010753 ... thượng đế người đặt tất cả, nên pháp luật đấng tối cao, chúa trời tạo ra; thuyết pháp luật tự nhiên coi pháp luật tổng thể quyền người tự nhiên sinh mà có; thuyết pháp luật linh cảm xem pháp luật ... giai cấp thống trị,nên pháp luật đời công cụ để nhà nước thực công việc quản lí xã hội Nhà nước ban hành đảm bảo cho pháp luật thực Cũng nhà nước, pháp luật sản phẩm xã hội phát triển tới trình...
 • 26
 • 234
 • 0

Những vấn đề bản của nền kinh tế thị trường

Những vấn đề cơ bản của nền kinh tế thị trường
... niệm nhân cách phải phạm trù xã hội tâm lí Tuy nhiên điều không loại trừ việc khoa học tiếp cận vấn đề nhân cách theo góc độ ,trong số có khoa học tâm lí.Rõ ràng ngời trở thành nhân cách có tâm ... vào việc rèn luyện đức cho học sinh với hiệu Tiên học lễ ,hậu học văn.Trong trình phát triển kinh tế kéo theo nhiều thay đổi quan hệ xã hội đặc biệt đạo đức nhân cách dó không nhà trờng cần giáo ... ngời ,trong trờng hợp ngời ta có nhóm nhỏ nhóm lớn.Nhóm không thức thờng hình thành sở nhu cầu ,thị hiếu nhom sviên,và thờng văn buộc Còn phân biệt nhóm theo mục đích nội dung hoạt động nh:nhóm...
 • 11
 • 2,235
 • 4

những vấn đề bản của học thuyết keynes

những vấn đề cơ bản của học thuyết keynes
... tiêu dùng II CÁC LÝ THUYẾT KINH TẾ CƠ BẢN CỦA JOHN MAYNARD KEYNES thuyết “Hàm tiêu dùng” Lý thuyết “Số nhân đầu tư” Lý thuyết “Lãi suất” Lý thuyết “Tổng cầu” J M Keynes thuyết vai trò điều ... Trước thực tiễn đó, Keynes để đề xuất lý thuyết KT TBCN có điều tiết NN lý thuyết nhanh chóng xem cách mạng lớn lịch sử học thuyết kinh tế I TÓM TẮT CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA KEYNES Sơ lược tiểu ... - Keynes xuất nhiều tác phẩm: “Cải cách tiền tệ” (1923), “Bàn tiền tệ” (1930) tiếng tác phẩm Học thuyết chung việc làm, lãi suất tiền tệ” (1936) I TÓM TẮT CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA KEYNES Những...
 • 30
 • 2,053
 • 0

MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN CỦA THUYẾT ĐỒ THỊ.doc

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ.doc
... vế phải số chẵn Từ suy tổng thứ (chính tổng bậc đỉnh lẻ) phải số chẵn, tất số hạng số lẻ nên tổng phải gồm số chẵn số hạng Vì số đỉnh bậc lẻ phải số chẵn Ta xét thuật ngữ tương tự cho đồ thị có ... Trong hình 2: Đồ thị G liên thông, đồ thị H không liên thông a b H1 c d e g H2 e H3 H G Hình Đồ thị liên thông G đồ thị H gồm thành phần liên thông H1, H2, H3 II MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRÊN ĐỒ THỊ Thuật ... tương ứng với cặp đỉnh a e b g d c h l k i Hình Sơ đồ mạng máy tính với đa kênh thông báo Rõ ràng đơn đồ thị đa đồ thị, đa đồ thị đơn đồ thị, đa đồ thị có hai (hoặc có nhiều hơn) cạnh nối cặp đỉnh...
 • 70
 • 735
 • 4

Một số khái niệm bản của thuyết đồ thị

Một số khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị
... thuyết biểu diễn lãnh vực quan trọng mà giữ vai trò cốt yếu nhiều h ớng nghiên cứu toán học vật nh : giải tích điều hoà trừu t ợng, thuyết số, nhóm đại số, học l ợng tử, vật hạt bản, ... trình đại số toán tử Chỉ thời gian ngắn sau, thuyết đại số Von-Neumann đ ợc thống với thuyết biểu diễn nhóm báo G M Adelson, Mautner Godement Một cách tự nhiên toán quan trọng thuyết biểu ... đoạn đánh dấu khai sinh khái niệm nh đặc tr ng, toán tử bện biểu diễn bất khả quy mà sau trở thành khái niệm thuyết biểu diễn Giai đoạn thứ hai đ ợc đánh dấu xuất thuyết biểu diễn nhóm compact...
 • 70
 • 341
 • 0

Một số khải niệm bản của thuyết đồ thị và phát biểu bài toán luồng trên mạng

Một số khải niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị và phát biểu bài toán luồng trên mạng
... l k i Hình Sơ đồ mạng máy tính với đa kênh thơng báo Rõ ràng đơn đồ thị đa đồ thị, khơng phải đa đồ thị đơn đồ thị, đa đồ thị có hai (hoặc có nhiều hơn) cạnh nối cặp đỉnh Trong mạng máy tính ... máy tính mạng trao đổi thơng tin với đồ thị tương ứng với mạng đồ thị liên thơng Thí dụ Trong hình 2: Đồ thị G liên thơng, đồ thị H khơng liên thơng a b H1 c d e g H2 e H3 H G Hình Đồ thị liên ... PHÁT BIỂU BÀI TỐN 1 .Mạng Luồng mạng Định nghĩa Ta gọi mạng đồ thị có hướng G = (V,E), có đỉnh s khơng có cung vào gọi điểm phát, đỉnh t khơng có cung gọi điểm thu cung e = (v,w) ∈ E gán với số...
 • 70
 • 555
 • 3

MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN CỦA THUYẾT ĐỒ THỊ

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ
... hình 2: Đồ thị G liên thông, đồ thị H không liên thông a b H1 c d e g e H2 H3 H G Hình Đồ thị liên thông G đồ thị H gồm thành phần liên thông H1, H2, H3 II MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRÊN ĐỒ THỊ Thuật ... tương ứng với cặp đỉnh a e b g d c l h k i Hình Sơ đồ mạng máy tính với đa kênh thông báo Rõ ràng đơn đồ thị đa đồ thị, đa đồ thị đơn đồ thị, đa đồ thị có hai (hoặc có nhiều hơn) cạnh nối cặp đỉnh ... ngữ đồ thị sau: Tồn hay đường cặp đỉnh đồ thị? Định nghĩa Đồ thị vô hướng G = (V,E) gọi liên thông tìm đường hai đỉnh Như hai máy tính mạng trao đổi thông tin với đồ thị tương ứng với mạng đồ thị...
 • 18
 • 258
 • 1

Một số vấn đề ứng dụng của thuyết đồ thị

Một số vấn đề ứng dụng của lý thuyết đồ thị
... cứu thuyết đồ thị mang lại nhiều ý nghĩa thực tiễn định Xuất phát từ tính thực tiễn em xin chọn đề tài: Một số vấn đề ứng dụng thuyết đồ thị Mục đích chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề ... cầu Đề tài khóa luận: Một số vấn đề ứng dụng thuyết đồ thị đặt với nhiệm vụ, yêu cầu:  Nghiên cứu khái niệm đồ thị, phương pháp biểu diễn đồ thị máy tính  Tìm hiểu thuật toán tìm đường đồ ... hiểu thuật toán tìm đường đồ thị  Nghiên cứu ứng dụng thuyết đồ thị  Tìm hiểu khái niệm, tính chất ứng dụng  Cài đặt chương trình minh họa ứng dụng thuyết đồ thị Phương pháp nghiên cứu...
 • 61
 • 282
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những vấn đề cơ bản của lý thuyết vành khônggiao hoáncâu 30 trình bày những vấn đề cơ bản của lý thuyết tăng trưởng mớitim hieu ve van de co ban cua phap luatvề mặt khoa học nó cung cấp một công cụ vô giá tìm hiểu nhiều vấn đề cơ bản của sinh học phát triểntư tưởng cơ bản của lý thuyết đồ thịnhững vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệpnhững vấn đề cơ bản của tài chính doanh nghiệpnhững vấn đề cơ bản của doanh nghiệpnhững vấn đề cơ bản của mạng máy tínhnhững vấn đề cơ bản của triết họcnhững vấn đề cơ bản của triết học mac leninnhững vấn đề cơ bản của thị trường chứng khoánnhững vấn đề cơ bản của tiền tệnhững vấn đề cơ bản của tín dụngnhững vấn đề cơ bản của triết học trong sinh họcPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namĐiểm đông đặc: Freezing pointTÌM HIỂU VỀ CÁC TIÊU CHUẨN CHƯNG CẤT: ASTM D86, D5307, D1160, D2892Đo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốCông nghệ Sản xuất izo octanThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình phân tích hiệu quả trong việc thực thi các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàngTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2chỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016Cấu hình DNS trên linuxGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcCấu hình DNS trên windows“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải DươngArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003Cấu hình web server trên linuxQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNGLẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCTiết 20. OBH: Niềm vui của em. TĐN: TĐN số 6Siêu bí kíp tự học tiếng anh từ con số 0