Tìm hiểu một số kỹ thuật mô phỏng nước và ứng dụng

Tìm hiểu một số kỹ thuật đồ họa 3d ứng dụng

Tìm hiểu một số kỹ thuật đồ họa 3d và ứng dụng
... chiều Kỹ thuật đồ họa Kỹ thuật đồ họa chiều Kỹ thuật đồ họa chiều: kỹ thuật đồ họa máy tính sử dụng hệ tọa độ hai chiều (hệ tọa độ thẳng), sử dụng nhiều kỹ thuật xử lý đồ, đồ thị Kỹ thuật đồ họa ... Phát biểu toán ứng dụng Qua tìm hiểu lý thuyết số kỹ thuật đồ họa 3D, vận dụng kiến thức để sử dụng thành thạo kỹ thuật đồ họa 3D thư viện đồ họa 3D mã nguồn mở, qua viết ứng dụng 3D quản lý bất ... 1: Tổng quan kỹ thuật đồ họa 1.1 Các khái niệm tổng quan kỹ thuật đồ họa máy tính 1.2 Các kỹ thuật đồ họa 1.2.1 Kỹ thuật đồ họa điểm 1.2.2 Kỹ thuật đồ họa vector ...
 • 60
 • 558
 • 0

Luận văn: Tìm hiểu một số kỹ thuật đồ họa 3D ứng dụng potx

Luận văn: Tìm hiểu một số kỹ thuật đồ họa 3D và ứng dụng potx
... chiều Kỹ thuật đồ họa Kỹ thuật đồ họa chiều Kỹ thuật đồ họa chiều: kỹ thuật đồ họa máy tính sử dụng hệ tọa độ hai chiều (hệ tọa độ thẳng), sử dụng nhiều kỹ thuật xử lý đồ, đồ thị Kỹ thuật đồ họa ... Phát biểu toán ứng dụng Qua tìm hiểu lý thuyết số kỹ thuật đồ họa 3D, vận dụng kiến thức để sử dụng thành thạo kỹ thuật đồ họa 3D thư viện đồ họa 3D mã nguồn mở, qua viết ứng dụng 3D quản lý bất ... 1: Tổng quan kỹ thuật đồ họa 1.1 Các khái niệm tổng quan kỹ thuật đồ họa máy tính 1.2 Các kỹ thuật đồ họa 1.2.1 Kỹ thuật đồ họa điểm 1.2.2 Kỹ thuật đồ họa vector ...
 • 61
 • 389
 • 0

Tìm hiểu một số kỹ thuật phát hiện tri thức ứng dụng trên cơ sở dữ liệu đăng kí học theo tín chỉ

Tìm hiểu một số kỹ thuật phát hiện tri thức ứng dụng trên cơ sở dữ liệu đăng kí học theo tín chỉ
... thành phần hàm tham số thành phần Kỹ thuật gọi kỹ thuật phân hoạch tối ưu Một ứng dụng kỹ thuật phân nhóm theo độ giống sở liệu khách hàng để phân nhóm khách hàng theo tham số nhóm thuế tối ưu ... phá liệu có hiệu vấn đề quan trọng nhiều nhà khoa học tìm hiểu thu thành công lớn Với lĩnh vực công nghệ nhiều tri n vọng tương lai, em chọn hướng nghiên cứu Tìm hiểu số kỹ thuật phát tri thức Ứng ... “80% sinh viên đăng học môn sở liệu có tới 70% số họ đăng học môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin” Hướng tiếp cận ứng dụng nhiều lĩnh vực kinh doanh, y học, tin sinh học, giáo dục,…...
 • 77
 • 170
 • 0

TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT TẤN CÔNG WEBSITE GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG

TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT TẤN CÔNG WEBSITE VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG
... Tìm hiểu số kỹ thuật công website giải pháp phòng chống BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN NGUYỄN SƠN NGA TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT TẤN CÔNG WEBSITE VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG ... công website giải pháp phòng chống MỤC LỤC Tìm hiểu số kỹ thuật công website giải pháp phòng chống DANH SÁCH HÌNH VẼ Tìm hiểu số kỹ thuật công website giải pháp phòng chống DANH SÁCH TỪ VIẾT ... biết số kỹ thuật công website hacker, cách thức công giải pháp phòng chống kỹ thuật Đồng thời nghiên cứu công cụ phòng chống công website kỹ thuật công website DoS DDoS mô DDoS có mô giải pháp...
 • 45
 • 324
 • 0

Một số kỹ thuật hình hóa áp dụng cho bài toán dự báo kết quả tuyển sinh đại học

Một số kỹ thuật mô hình hóa và áp dụng cho bài toán dự báo kết quả tuyển sinh đại học
... báo kết tuyển sinh Đại học Số liệu thu thập từ sinh viên trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ Bài toán dự báo dựa vào yếu tố có ảnh hưởng đến kết tuyển sinh Đại học thí sinh Số hóa Trung tâm Học ... liệu áp dụng nhằm dự báo kết tuyển sinh Đại học giúp cho học sinh THPT biết lực khả thi tuyển đầu vào trường Đại học, Cao đẳng Mạng nơron truyền thẳng thuật toán lan truyền ngược áp dụng để dự báo ... thực pháp toán để sinh tập quần thể mới, cá thể tự tối ưu phương phương pháp backpropation.[1] 3.2 Bài toán dự báo kết tuyển sinh Đại học Luận văn đề cập đến toán dự báo kết tuyển sinh Đại học nhằm...
 • 67
 • 219
 • 0

Tìm hiểu một số lớp mạng nơron nhân tạo ứng dụng vào bài toán phân cụm mờ

Tìm hiểu một số lớp mạng nơron nhân tạo và ứng dụng vào bài toán phân cụm mờ
... Kohonen tạo loại mạng tự tổ chức (Self-Organizing Neural Network)  Theo số lớp Nếu xét số lớp mạng có cấu trúc mạng nơron lớp mạng nơron nhiều lớp Mạng nơron lớp mạng lớp vào lớp Đầu vào đưa ... : Nơron nhân tạo 1.1.2.2 Mạng nơron nhân tạo Các nơron nhân tạo tổ chức thành mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network) Các nơron thường xếp mạng thành lớp Đầu nơron nối đến đầu vào số nơron ... Thuật toán phân cụm mờ quan trọng thuật toán FCM (Fuzzy c-means) Phân cụm mạng Kohonen : loại phân cụm dựa khái niệm mạng nơron Mạng Kohnen có tầng nơron vào tầng nơron Mỗi nơron tầng vào tương ứng...
 • 84
 • 255
 • 0

TÌM HIỂU MỘT SỐ LỚP TOÁN TỬ KÉO THEO ỨNG DỤNG MỘT VÀI BÀI TOÁN CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU MỜ

TÌM HIỂU MỘT SỐ LỚP TOÁN TỬ KÉO THEO VÀ ỨNG DỤNG MỘT VÀI BÀI TOÁN CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU MỜ
... diễn mờ sử dụng t-chuẩn có ngưỡng 36 2.2 Phép kéo theo có ngưỡng 38 CHƯƠNG 40 CƠ SỞ DỮ LIỆU MỜ VÀ LUẬT KẾT HỢP MỜ 40 3.1 .Cơ sở liệu mờ 40 3.1.1 Đại số gia tử ... 1.2.2 Các loại phép kéo theo mờ Lý thuyết tập mờ logic mờ suy rộng từ lý thuyết tập hợp cổ điển logic cổ điển Vì số phép kéo theo mờ tuân theo phép kéo theo cổ điển, phép kéo theo hiểu phép hội, trường ... lớp phép kéo theo mờ Trong phần trước giới thiệu loại phép kéo theo mờ khác (phân loại theo Dobois Prade (1991)[18]) Trong phần giới thiệu phân lớp phép kéo theo mờ cách tổng quát Việc phân lớp...
 • 88
 • 264
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng
... phần kết luận chương nội dung, cụ thể: Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ NỘI SUY ẢNH Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SUY ẢNH Chương 3: ỨNG DỤNG NỘI SUY ẢNH Nói chung việc xử lý ảnh máy tính nhằm ... nói nội suy giải thuật phần mềm dùng để thêm vào (hoặc bỏ bớt) số điểm ảnh ảnh kỹ thuật số Tiến trình nội suy dựa màu sắc điểm ảnh cũ để xác định màu cho điểm ảnh gần Một số máy ảnh số sử dụng ... lý ảnh, nghiên cứu kỹ thuật nội suy việc bổ sung, làm trơn ảnh, sinh ảnh trung gian Về thực tiễn: Trên sở kiến thức thu thập nghiên cứu, tổng hợp kỹ thuật để hướng đến ứng dụng thực tế cho kỹ thuật...
 • 79
 • 1,529
 • 5

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng
... phần kết luận chương nội dung, cụ thể: Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ NỘI SUY ẢNH Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SUY ẢNH Chương 3: ỨNG DỤNG NỘI SUY ẢNH Nói chung việc xử lý ảnh máy tính nhằm ... nói nội suy giải thuật phần mềm dùng để thêm vào (hoặc bỏ bớt) số điểm ảnh ảnh kỹ thuật số Tiến trình nội suy dựa màu sắc điểm ảnh cũ để xác định màu cho điểm ảnh gần Một số máy ảnh số sử dụng ... lý ảnh, nghiên cứu kỹ thuật nội suy việc bổ sung, làm trơn ảnh, sinh ảnh trung gian Về thực tiễn: Trên sở kiến thức thu thập nghiên cứu, tổng hợp kỹ thuật để hướng đến ứng dụng thực tế cho kỹ thuật...
 • 79
 • 533
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật phục hồi ảnh ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật phục hồi ảnh và ứng dụng
... hoàn cảnh Nghiên cứu số kỹ thuật phục hồi ảnh ứng dụng em chọn làm đề tài Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Về lý thuyết: Tìm hiểu khái quát xử lý ảnh, nghiên cứu kỹ thuật phục hồi ảnh Số ... thập nghiên cứu, tổng hợp kỹ thuật để hướng đến ứng dụng thực tế cho kỹ thuật tìm hiểu Hƣớng nghiên cứu Nắm kiến thức xử lý ảnh phục hồi ảnh Nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp kỹ thuật phục hồi ảnh ... niệm phục hồi ảnh Phục hồi ảnh phục hồi lại ảnh gốc so với ảnh ghi bị biến dạng Nói cách khác Phục hồi ảnh kỹ thuật cải thiện chất lượng ảnh ghi đảm bảo gần ảnh thật ảnh bị méo Để phục hồi ảnh...
 • 73
 • 323
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật tra cứu ảnh ứng dụng vào bài toán kiểm chứng cổ vật

Nghiên cứu một số kỹ thuật tra cứu ảnh và ứng dụng vào bài toán kiểm chứng cổ vật
... khả ứng dụng cao kỹ thuật quản lý sở liệu ảnh thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu [1] -11- Chương 1: Tổng quan tra cứu ảnh 1.2 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU ẢNH Các phương pháp tra cứu ảnh sử dụng ... thể, tra cứu ảnh theo đồ thị, tra cứu ảnh theo nhận thức v.v [8, 9] Nội dung đề tài giới thiệu sở lý thuyết ứng dụng số phương pháp tra cứu ảnh, sâu vào giới thiệu phương pháp tra cứu ảnh theo ... phương pháp tra cứu ảnh theo nội dung số phương pháp tra cứu ảnh cải tiến áp dụng hệ thống tra cứu ảnh Chi tiết phương pháp tra cứu ảnh theo nội dung đề cập chương 1.2.1 Tra cứu ảnh theo nội...
 • 86
 • 348
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật xử lý video ứng dụng vào xây dựng phần mềm giám sát, quản lý tự động các trang trại

Nghiên cứu một số kỹ thuật xử lý video và ứng dụng vào xây dựng phần mềm giám sát, quản lý tự động các trang trại
... TRẦN THIỆN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT XỬ LÝ VIDEO ỨNG DỤNG VÀO XÂY DỰNG PHẦN MỀM GIÁM SÁT, QUẢN LÝ TỰ ĐỘNG CÁC TRANG TRẠI Ngành: Công Nghệ Thông Tin Chuyên ngành: Công Nghệ Phần Mềm số: 60 ... việc giám sát tự động camera Với nhu cầu trên, hướng dẫn TS Phạm Việt Bình tiến hành thực đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật xử Video ứng dụng vào xây dựng phần mềm giám sát, quản tự động trang ... xây dựng số kỹ thuật xử ảnh áp dụng việc hiểu cử chỉ, hành vi động vật video + Nghiên cứu số phương pháp việc xây dựng phần mềm ứng dụng + Cài đặt ứng dụng giám sát cụ thể sử dụng kỹ thuật...
 • 91
 • 257
 • 0

Tìm hiểu một số kỹ thuật nâng cao tìm kiếm văn bản theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Tìm hiểu một số kỹ thuật nâng cao tìm kiếm văn bản theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện
... 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỈ MỤC VÀ TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO NỘI DUNG 2.1 Giới thiệu hệ tìm kiếm thông tin 2.1.1 Kỹ thuật tìm kiếm thông tin Kỹ thuật truy vấn tài liệu văn gọi chung kỹ thuật tìm kiếm thông ... hệ tìm kiếm thông tin - Trình bày kỹ thuật sở mục văn sở mô hình Bool mô hình vector + CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU NĂNG TÌM KIẾM VĂN - Trình bày sở lý thuyết số kỹ thuật mục nâng cao ... tìm kiếm đơn giản nên hiệu chưa cao Vì mục tiêu luận văn nhằm tìm hiểu số kỹ thuật nâng cao tìm kiếm thông tin, cụ thể tìm kiếm văn theo nội dung sở liệu đa phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu cấp...
 • 86
 • 428
 • 1

TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT KHẢM ẢNH

TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT KHẢM ẢNH
... lý ảnh số kỹ thuật khảm ảnh - Tìm hiểu số kỹ thuật khảm ảnh xử lý ảnh Về thực tiễn: - Cài đặt thử nghiệm kỹ thuật tìm hiểu đƣợc Cấu trúc đồ án bao gốm chƣơng: Chƣơng 1: Khái quát xử lý ảnh khảm ... hình nghệ thuật độc đáo Trên sở em lựa chọn đề tài: Tìm hiểu số kỹ thuật khảm ảnh với mục đích tìm hiểu số kỹ thuật khảm ảnh đồng thời cài đặt chƣơng trình thử nghiệm Về lý thuyết: - Tìm hiểu khái ... hình ảnh độc đáo từ nhiều ảnh nhỏ, điều máy ảnh khó thực đƣợc Chính mà cần đến kĩ thuật khảm ảnh Khảm ảnh xét hai phƣơng diện khảm ảnh toản cảnh khảm ảnh nhiều lớp Mục đích khảm ảnh việc tạo ảnh...
 • 62
 • 287
 • 0

TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH ỨNG DỤNG

TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG
... 24 TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 3.2.1 Phiếu kết thi TOEIC trƣớc phân ngƣỡng Sv: Trần Thị Phượng – CT1002 25 TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO ... liệu gốc lượng thông tin thu sau nén thường nhỏ liệu gốc nhiều Sv: Trần Thị Phượng – CT1002 TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH ỨNG DỤNG CHƢƠNG 2: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ KỸ THUẬT ... TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ảnh màu ảnh số cường độ điểm ảnh tổng hợp từ màu tùy theo loại mà có cách biểu diễn khác Ảnh đa mức xám ảnh có nhiều...
 • 41
 • 421
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu một số kỹ thuật phát hiện góc nghiêng văn bản và ứng dụngtìm hiểu một số kỹ thuật nén ảnhkỹ thuật mô phỏng nướctìm hiểu một số phương pháp tấn công website và đề xuất một số giải pháp hạn chếgiáo án tìm hiểu một số động vật sống dưới nướctìm hiểu một số dạng cổng trục điển hình và lựa chọn phương ánmột số kỹ thuật sinh học phân tử sử dụng trong nghiên cứukhám phá khoa học tìm hiểu một số phương tiện giao đường thủy và đường hàng khôngmột số kỹ năng trong giao tiếp và ứng xửkỹ thuật gen nguyên lý và ứng dụngkỹ thuật vi xử lý và ứng dụngtim hieu ve cau truc ting chat chuc nang va ung dung cua alginatanghiên cứu các kỹ thuật phân tập phát và ứng dụng trong thông tin vô tuyếnmột số định lý điểm bất động và ứng dụngthực hành kỹ thuật nhuộm ba màu của massons trên mô bệnh học bệnh nhân xơ gan và tìm hiểu một số yếu tố liên quanbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 41. Thân câyTuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Bài 23. g, ghBài 18. x, chBài 17. u, ưBài 15. t, thLần đầu tiên trừ quỷBài 9. o, cBài 8. Ăn, uống hàng ngàyPhép trừ trong phạm vi 8trắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp ánon tap chuong 1DE KT CHUONG 1-LOP 11