Lịch sử căn cứ kháng chiến nâm nung

luận văn thạc sĩ du lịch THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN TRẦN

luận văn thạc sĩ du lịch THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN TRẦN
... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN TRẦN 1.1 Giới thiệu về khu di tích đền Trần 1.1.1 .Lịch sử hình thành khu di tích đền Trần Triều đại nhà Trần ... cảnh 1.2 Công tác tổ chức và quản lý ở khu di tích lịch sử đền Trần 1.2.1 Lễ hội khai ấn đền Trần 1.2.1.1 Công tác chuẩn bị của ban tổ chức Thời gian quản lý lễ hội di n từ ... đã chỉ vai trò của đền Trần ngành du lịch và kinh tế Nam Định, đồng thời cho thấy thực trạng công tác tổ chức và quản lý khu di tích lịch sử đền Trần còn nhiều điểm...
 • 54
 • 359
 • 0

Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 10 ppsx

Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 10 ppsx
... Nguyên Long, tóc để chỏm, không chút công lao .”46 Nhận xét Lê Thái Tổ, Tể Tướng Đinh Liệt viết Trong thû hàn vi bừng sáng nghóa; Hòa bình hạnh phúc dễ mờ nhân; Cầm cân mà để cân sai lệch; Nát ... Trần Minh Tông nghe theo lời vu cáo “âm mưu làm phản” kẻ gian nên bắt tống ngục cha vợ Quốc Chẩn, 100 người khác, bỏ đói Quốc Chẩn chết Và chưa hết, “cuối đời [Trần Nhân Tông] phe phái nảy sinh, ... xb năm 2002 TP HCM, nxb Trẻ Ngô Hữu, Dựng Cờ Đại Nghóa Quang Phục Tổ Quốc, trang 4, 12/25/2004 10 Ngô Hữu, Dựng Cờ Đại Nghóa Quang Phục Tổ Quốc, trang 7, 12/25/2004 11 Lê Mạnh Thát, Toàn Tập...
 • 19
 • 175
 • 2

Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 6 pptx

Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 6 pptx
... Những tài nguyên hệ thống tin tức, lượng, biểu trưng vân vân Trong thiên nhiên, ong bầy 112 ong tổ ong thí dụ hệ thống phức tạp biến thái Trong giới loài người, cá thể, tập thể, tổ chức, hội đoàn, ... không để bò thúc đẩy cuồng vọng cá nhân, khát vọng tự sức mạnh cuồng vọng khát vọng thiếu hẳn kiểm soát khách quanlà động lực dẫn đến hủy diệt nhiều người khác; (6) không ngủ quên vinh quang khứ ... “Không để bò thúc đẩy cuồng vọng cá nhân, khát vọng tự sức mạnh cuồng vọng [khát vọng thiếu hẳn kiểm soát khách quan] động lực dẫn đến hủy diệt nhiều người khác.” 1 16 “Không ngủ quên vinh quang khứ...
 • 21
 • 137
 • 0

Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 4 ppsx

Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 4 ppsx
... sức lực để giúp cho người không tín nhiệm Trong trường hợp nhẹ nhất, vài đức tính thô phù hiển nơi thân người lãnh đạo làm tổn thương đến uy tín người Trong trường hợp nặng hơn, vài khiếm khuyết ... Phúc, đậu tiến só lúc 20 tuổi thời Hồ Hán Thương Làm đến chức Ngự Sử Đài Chính Chưởng Năm 140 7, cha hai em 84 ... đánh dẹp quân Mang miền núi 67 nên phong làm Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, tước vò dành cho Hoàng Tử Trong chiến vệ quốc chống Nguyên Mông lần thứ ba, ông đánh tan cánh quân lương Trương Văn Hổ huy...
 • 21
 • 112
 • 0

Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 2 ppt

Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 2 ppt
... người khác Và sau cùng, biết vận dụng thân không để rớt vào đường hư hoại 23 Biết Chọn Lựa Và Phô Bày Một Thực Thể Thích Hợp Trong đònh nghóa người lãnh đạo, cụm từ “biết vận dụng thân” có ý nói ... tiệc khao thưởng ba quân Trong lúc người vui Trần Quang Khải cảm tác ngâm to “Chương Dương cướp giáo giặc; Hàm Tử bắt quân Hồ; Thái Bình nên gắng sức; Non nước ngàn thu. 2 Cái phong cách “hào khí ... Hoan phải nhiều phen vỡ mật Trong bối cảnh vận hành, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản biết chọn cho phô bày thực thể thích hợp để lãnh đạo biến thành thực thể lãnh đạo 32 Không riêng quan tướng nhà...
 • 21
 • 101
 • 0

Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 1 potx

Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 1 potx
... đất nước người lãnh đạo, kẻ 10 kẻ khống trò “một người biết vận dụng phương tiệ n khủ n g bố để cưỡng cá nhân, tập thể, quần chúng vào bại lộ chấp nhận áp chế.” 11 “T rong chiều hướng nhân loại ... soạn Hà Hưng Quốc chuyên gia quản trò Đã đăng ký quyền với Library of Congress, Copyright Office, 10 1 Independence Avenue S.E., Washington, D.C 20559-6222 THẾ NÀO LÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO? “Lã n h đạ o ... lãnh đạo cho người cầm quyền quản trò công ty doanh thương (leaders v/s business managers) Giống người cầm quyền đất nước, viên chức quản trò công ty doanh thương xứng đáng gọi người lãnh đạo không...
 • 21
 • 112
 • 0

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Lịch sử các học thuyết kinh tế
... lý lu n khoa h c cho môn khoa h c kinh t khác nh kinh t tr , kinh t h c, qu n lý kinh t , môn khoa h c kinh t ngành Cung c p tri th c làm c s cho ng l i sách kinh t c a n c 1.3.2 Ý ngh a Qua ch ... nh ng v n kinh t nói chung kinh t tr Mác - Lênin nói riêng M t khác giúp cho vi c nghiên c u v n kinh t hi n i CÂU H I VÀ BÀI T P Phân bi t t t thuy t kinh t it ng kinh t h c thuy t kinh t , ... n m t trào l u t t ng kinh t m i - Kinh t h c ti u t s n 41 Ch ng 5: H c thuy t kinh t ti u t s n 5.1.2 c i m h c thuy t kinh t ti u t s n Kinh t tr ti u t s n h c thuy t kinh t ng l p tr ng c...
 • 139
 • 191
 • 1

Lịch sử kiến trúc công trình Cung điện và lăng tẩm

Lịch sử kiến trúc công trình Cung điện và lăng tẩm
... 1843 hoàn thành, huy động tới mười nghìn thợ lính LĂNG MINH MẠNG (Hiếu lăng) LĂNG MINH MẠNG (Hiếu lăng) Lăng Minh Mạng quần thể kiến trúc gồm cung điện, lâu đài, đình tạ bố trí đăng đối trục dọc ... LĂNG MINH MẠNG (Hiếu lăng) Cuối sân Bi Đình tọa lạc Phụng Thần Sơn, bên có bia “Thánh đức thần công đá Thanh ghi văn bia vua Thiệu Trị viết tiểu sử công đức vua cha 2 LĂNG MINH MẠNG (Hiếu lăng) ... Chủ đề Cung điện lăng tẩm N h ữn g n ội d u n g c h í n h ĐIỆN THÁI HÒA LĂNG MINH MẠNG (HIẾU LĂNG) Tổng quan chung Xây dựng trùng tu Chức Kiến trúc Tổng quan chung Là cung điện nằm...
 • 26
 • 526
 • 0

Lịch sử ngành ngân hàng thế giới

Lịch sử ngành ngân hàng thế giới
... xử lý giao dịch thường nhật tổ chức Ngân hàng Anh trở thành nhà ngân hàng ngân hàng khác London, thông qua ngân hàng tiếp cận cộng đồng ngân hàng quốc tế Các ngân hàng London nửa cuối kỷ 18 hoạt ... động ngân hàng thay cho công việc tạo tác truyền thống Với ngân hàng tư nhân phần cấu trúc đời sống thương mại, giai đoạn tiếp theo, lịch sử phát triển ngân hàng ghi nhận đời ngân hàng quốc gia Ngân ... lần Vào kỷ 16, ngân hàng Medici thoát khỏi cảnh phá sản nhờ giúp đỡ Fuggers, ngân hàng lớn miền nam nước Đức Đến kỷ 18, ngân hàng Medici bóng mờ nhạt Nhưng tên tuổi dòng họ Medici ngân hàng Medici...
 • 22
 • 96
 • 0

Thuong phân lập, tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ lạc ở thừa thiên huế đối kháng với nấm sclerotium rolfsii và kích thích sinh trưởng lạc

Thuong phân lập, tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ lạc ở thừa thiên huế đối kháng với nấm sclerotium rolfsii và kích thích sinh trưởng lạc
... đối kháng, thực đề tài: Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ lạc ở Thừa Thiên Huế đối kháng với nấm Sclerotium rolfsii và kích thích sinh trưởng lạc 1.2 Mục đích, yêu cầu ... liệu theo dõi tuần sau lây nhiễm 4.2.1 Ảnh hưởng vi khuẩn đối kháng đến sinh trưởng giai đoạn - Ảnh hưởng vi khuẩn đối kháng đến tỷ lệ mọc lạc Giai đoạn từ gieo đến mọc chính giai ... trình phân lập với tổng số mẫu 288 có 21 dòng vi khuẩn có khả hạn chế sinh trưởng nấm Sclerotium rolfsii điều kiện in vitro - Trong 21 dòng vi khuẩn có khả ức chế sinh truởng sợi nấm Sclerotium rolfsii...
 • 61
 • 135
 • 0

đánh giá khả năng đối kháng với nấm sclerotium rofsii trong điều kiện in vitro cũng như hạn chế bệnh thối gốc mốc trắng trong điều kiện in planta của các dòng vi khuẩn đối kháng vùng rễ lạc

đánh giá khả năng đối kháng với nấm sclerotium rofsii trong điều kiện in vitro cũng như hạn chế bệnh thối gốc mốc trắng trong điều kiện in planta của các dòng vi khuẩn đối kháng vùng rễ lạc
... sinh trưởng sợi nấm S Rolfsii điều kiện in vitro 37 Hình 2.6 Lây nhiễm nấm lạc thật Hình 3.1 Tuyển chọn vi khuẩn đối kháng điều kiện in vitro 42 Hình 3.2 Tỷ lệ vi khuẩn đối ... dòng vi khuẩn địa có khả đối kháng với nấm Sclerotium rolfsii 2) Xác định hiệu lực đối kháng dòng vi khuẩn điều kiện in vitro 3) Xác định hiệu hạn chế bệnh thối trắng hại lạc dòng vi khuẩn ... sinh vật đất còn gọi khu hệ vi sinh vật đất Các nhóm vi sinh vật cư trú đất bao gồm: vi khuẩn, vi nấm, xạ khuẩn, virus, tảo, nguyên sinh động vật Trong vi khuẩn nhóm chiếm nhiều nhất số...
 • 126
 • 189
 • 0

Nghiên cứu khả năng kháng oxy hóa của cao chiết nấm Cordyceps sp.

Nghiên cứu khả năng kháng oxy hóa của cao chiết nấm Cordyceps sp.
... kiện sinh trưởng Cordyceps Chính lý đó, nhóm nghiên cứu định thực đề tài: Nghiên cứu khả kháng oxy hóa cao chiết nấm Cordyceps sp. đối tượng chủng Cordyceps phân lập Việt Nam nhằm khảo sát hoạt ... deoxyadenosin kinase 1.5 Tình hình nghiên cứu Cordyceps 1.5.1 Các nghiên cứu nước Trên giới, nghiên cứu Cordyceps, đặc biệt hoạt tính kháng oxy hóa, nhà khoa học quan tâm Rất nhiều nghiên cứu ... 1.5 Tình hình nghiên cứu Cordyceps 20 1.5.1 Các nghiên cứu nước 20 1.5.2 Các nghiên cứu nước 23 Chương – VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu 25 26 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.1.1...
 • 68
 • 1,230
 • 7

Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với điểm đến du lịch đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với điểm đến du lịch đà nẵng
... hài lòng c a du khách n i ñ a ñ i v i ñi m ñ n du l ch Đà N ng Đ i tư ng ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: Du khách n i ñ a sau ñã du l ch t i Đà N ng - Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u ... ch n ñ tài: Nghiên c u s hài lòng c a khách du l ch n i ñ a ñ i v i ñi m ñ n du l ch Đà N ng” làm ñ tài nghiên c u M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh nhân t tác ñ ng ñ n s hài lòng c a du khách n ... n (ñi u 4, lu t du l ch, 2005) Khách du l ch g m khách du l ch n i ñ a khách du l ch qu c t - Khách du l ch n i ñ a công dân Vi t Nam, ngư i nư c thư ng trú t i Vi t Nam ñi du l ch ph m vi lãnh...
 • 13
 • 743
 • 2

Các giải pháp tăng cường thu hút khách du lịch sử dụng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Bảo Sơn

Các giải pháp tăng cường thu hút khách du lịch sử dụng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Bảo Sơn
... trạng thu hút khách du lịch sử du ng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Bảo Sơn Chương 2: Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường thu hút khách du lịch sử du ng dịch vụ lưu trú tại khách ... XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH SỬ DU NG DỊCH VỤ LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN BẢO SƠN 2.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn Bảo Sơn Khách sạn ... khách sạn Bảo Sơn CHƯƠNG THỰC TRẠNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH SỬ DU NG DỊCH VỤ LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN BẢO SƠN 1.1 Giới thiệu khái quát về khách sạn Bảo Sơn Khách sạn Bảo Sơn tọa lạc tại...
 • 72
 • 225
 • 0

PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GCCN. LÊN HỆ VỚI GCCN VIỆT NAM

PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GCCN. LÊN HỆ VỚI GCCN VIỆT NAM
... I PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GCCN II Khái Niệm GCCN Nội dung SMLS GCCN Những ĐK khách quan quy định SMLS GCCN LIÊN HỆ VỚI GCCN VIỆT NAM ... NAM Đặc điểm GCCN Việt Nam SMLS GCCN CM Việt Nam Vai trò GCCN thời đại ngày PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GCCN • Khái niệm GCCN: - GCCN tập đoàn ... sản PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH Nội dung SMLS GCCN: 1 •Chính trị •Xã hội • •Kinh tế SỬ CỦA GCCN Nội dung cụ 3 thể PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN...
 • 28
 • 310
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu khu di tích lịch sử đền hùnglịch sử cách mạng mùa thulịch sử vấn đề nghiên cứulịch sử đảnlịch sử kiến trúclịch sử vấn đềlịch sử ngành ngân hàng việt nam1 lịch sử viễn thôngphân tích sự cần thiết phải đầu tưlịch sử các giai đoan tthsnhững vấn đề cần nắmphân tích những điều kiện khách quan và chủ quan của sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhânsự cần thiết khách quan của công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủkhái niệm lịch sử và biện chứng phát triển của công nghệ sinh họccâu 3 ý nghĩa của vị trí địa lý và lãnh thổ của nhật bản là xa trung tâm lớn nên trong lịch sử chưa bị đô hộ ít bị cạnh tranh dễ dàng giao lưu với các nước bằng đường biểnChính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu một số trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo). (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Điểm đông đặc: Freezing pointTiểu luận về Độ nhớt_ViscosityĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨATiểu luận công nghệ sản xuất poly metyl meta acrilateTìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốCông nghệ Sản xuất izo octanSản xuất nhiên liệu sạchThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2Hướng dẫn Map xtreme NTCấu hình FTP trên linuxĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGBất ngờ tìm ra hành tinh giống trái đất và rất gần“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải DươngArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003