đồ án kết cấu tính toán động cơ đốt trong

Kết cấu tính toán động đốt trong

Kết cấu tính toán động cơ đốt trong
... THIỆU ĐỘNG CƠ THAM KHẢO 2.1 Chọn động cơ: Trang 29 Đồ án mơn học :Kết Cấu Tính Tốn ĐCĐT Loại động chọn động “2UZ – FE”, lắp xe LAND CURISER200 Hình 2.1 xe LAND CURISER200 Động sữ dụng xe động 2UZ ... trì.Van chuyển dòng hoạt động với van (khi van mở, van chuyển dòng đóng) 4.2.4.2 Kết cấu ngun lý hoạt động Trang 49 Đồ án mơn học :Kết Cấu Tính Tốn ĐCĐT Hình 4-7 Kết cấu van nhiệt 1-thân van nhiệt; ... tránh khả khơng kịp tách bánh động nổ, người ta làm kiểu truyền động chiều khớp truyền động hành trình tự loại cấu cóc Hình 2-13 Kết cấu máy khởi động 1-Bánh máy khởi động; 2-Cuộn giữ; 3-Cuộn đẩy;...
 • 55
 • 3,159
 • 37

Kết cấu tính toán động đốt trong - Bản vẽ cấu phối khí ppt

Kết cấu tính toán động cơ đốt trong - Bản vẽ Cơ cấu phối khí ppt
... tự tính toán cấu phân phối khí: Xác định kiểu, loại Xác định kích thớc Xác định tỷ số truyền i có Xác định độ nâng hmax Kiểm tra tốc độ dòng khí Chọn dạng cam, thiết kế cam Tính động học đội - ... ( cam - đòn bẩy) Xác định khối lợng qui dẫn ( qui dẫn tâm xupap; qui dẫn tâm đội.) Tính lò xo xupap 10 Tính bền chi tiết trục cam, đội đòn bẩy, xupap Bión soaỷn Ts Trỏửn Thanh Haới Tuỡng - Bọỹ ... toaùn õọỹng cồ õọỳt - Baớn veợ Cồ cỏỳu phọỳi khờ Bión soaỷn Ts Trỏửn Thanh Haới Tuỡng - Bọỹ mọn ọỹng lổỷc, Khoa Cồ khờ, aỷi hoỹc kyợ thuỏỷt Kóỳt cỏỳu tờnh toaùn õọỹng cồ õọỳt - Baớn veợ Cồ cỏỳu...
 • 9
 • 771
 • 4

22 đề thi kết cấu tính toán động đốt trong

22 đề thi kết cấu tính toán động cơ đốt trong
... kết cấu, nguyên lý, u nhợc điểm phơng pháp làm mát này) Câu 3: Phân tích kết cấu loại đội hình nấm, hình trụ, lăn Khoa Khí Bộ môn Động Lực Đề thi số: 15 Đề thi môn học: Kết cấu tính toán động ... loùt xi lanh Câu 3: Vẽ xupáp phân tích đặc điểm kết cấu phần Khoa Khí Bộ môn Động Lực Đề thi số: 18 Đề thi môn học: Kết cấu tính toán động đốt Tổ trởng Bộ môn Câu 1: Cho baớng sọỳ lióỷu 20 ... cỏỳu cuớa seùc mng dỏửu ? Câu 3: sở chọn dạng biên dạng cam Khoa Khí Đề thi môn học: Tổ trởng Bộ môn Bộ môn Động Lực Đề thi số: 10 Kết cấu tính toán động đốt Câu 1: Muỷc õờch vaỡ phổồng...
 • 7
 • 207
 • 2

đồ án môn học kết cấutính toán động đốt trong

đồ án môn học kết cấu và tính toán động cơ đốt trong
... ptt = p1 (1.6) (1 Phán ptt thnh hai phán lỉûc: lỉûc tiãúp tuún T v lỉûc phạp tuún Z (sau â dåìi SVTH : lã quang thûn lÅÏP : 02c4 ÂÄƯ ẠN MÄN HC : KC& TTÂCÂT GVHD : TS Tráưn Vàn Nam xúng tám chäút ... cho phẹp [σ n ] = 25( MN / m ) 3.1.3.5.Tênh kiãøm nghiãûm bãưn thán piston : - Tênh thán piston ch úu l chn chiãưu cao ca thán âãø ạp sút ca piston nẹn lãn xylanh khäng låïn quạ v âãø dãø bäi ... Lỉûc tạc dủng lãn thán truưn chëu nẹn v ún * Tênh ỉïng sút nẹn tải tiãút diãûn nh nháút : σ n max = Pkt P F = z P Fmin Fmin Trong âọ : Fmin −Diãûn têch tiãút diãûn nh nháút ca thán truưn σ n max...
 • 56
 • 509
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤUTÍNH TOÁN ĐỘNG ĐỐT TRONG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
... ỏn mụn hc: KCTT-ng C t Trong GVHD: TS Phựng Xuõn Th Nhng nm gn y, nn kinh t Vit Nam ang phỏt trin mnh Bờn cnh ú k thut ca nc ta cng tng bc tin b Trong ú phi núi n ngnh ng lc v sn ... ụtụ ca ta mi phỏt trin c Sau c hc hai mụn chớnh ca ngnh ng c t (Nguyờn lý ng c t trong, Kt cu v tớnh toỏn ng c t trong) cựng mt s mụn c s khỏc (sc bn vt liu, c lý thuyt, vt liu hc, ), sinh viờn ... ngnh Trong ỏn ny, em c giao nhim phõn tớch c im kt cỏu v nguyờn lý lm vic ca h thng phõn phi khớ õy l mt h thng khụng th thiu ng c t Nú dựng iu khin quỏ trỡnh thay i mụi cht cụng tỏc ng c Trong...
 • 60
 • 187
 • 0

ĐỒ AN MÔN HỌC KÊT CẤUTÍNH TOAN ĐỘNG ĐỐT TRONG (TINH TOÁN TRỤC KHUỶU VÀ BANH ĐÀ)

ĐỒ AN MÔN HỌC KÊT CẤU VÀ TÍNH TOAN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (TINH TOÁN TRỤC KHUỶU VÀ BANH ĐÀ)
... gi÷a hai hµng xi lanh: δ=180o LËp b¶ng ®Ĩ x¸c ®Þnh c¸c gãc cđa trơc khủu ta cã: 180 360 540 720 Xylanh Ch¸yN¹p NÐn Th¶i α1=0o G/në Xylanh Ch¸yα2=18 NÐn Th¶i N¹p G/në 0o Xylanh Ch¸yα3=54 Th¶i ... lanh ®éng c¬ lµ : 1-3-4-2 C¸c th«ng sè ban ®Çu cđa ®éng c¬ ®ỵc cho theo b¶ng sau: Th«ng sè §¬n vÞ Gi¸ trÞ C«ng st (Ne) kW 30 Sè vßng quay (n) Vßng/phót 4200 7,2 Tû sè nÐn (ε) §êng kÝnh xy lanh ... c¸c ®êng ngang song song víi trơc hoµnh sang hƯ täa ®é Pkt-α Tõ c¸c ®iĨm chia trªn täa ®é Oα, ta kỴ c¸c ®êng th¼ng ®øng song song víi trơc OP, nh÷ng ®êng th¼ng nµy c¾t c¸c ®êng n»m ngang t¹i c¸c...
 • 43
 • 288
 • 0

Đồ án ‘‘TÍNH TOÁN ĐỘNG ĐỐT TRONG’’. pps

Đồ án ‘‘TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG’’. pps
... VINH Lớp ĐHKT Ôtô A- k4 ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG SVTH : Đặng Văn Hoàn ĐẠI HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG LỜI NÓI ĐẦU Động đốt đóng vai trò quan trọng kinh tế,là nguồn động lực cho phương tiện ... khác động đốt đặc biệt động ôtô nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường,nhất thành phố Sau học xong môn học ‘‘ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG’’, em vận dụng kiến thức học để làm đồ án ‘‘ TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ... Vinh,ngày 21 tháng12 năm 2010 PHẦN I :TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Lớp ĐHKT Ôtô A- k4 SVTH : Đặng Văn Hoàn ĐẠI HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG I ) Trình tự tính toán : 1.1 )Số...
 • 49
 • 747
 • 1

Đồ án: "bản thiết kế tính toán động đốt trong" ppsx

Đồ án:
... triển.Học qua môn kết cấu tính toán động đốt giúp phần hình dung cách tính toán thiết kế động đốt trong.Và thiết kế tính toán động đốt mà áp dụng kiến thức tính toán động để thiết kế. Hi vọng bạn ... MỤC LỤC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đồ án "bản thiết kế tính toán động đốt trong" MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Trong ... thực Vũ Đình Công CHƯƠNG I TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1.1 Trình tự tính toán: 1.1.1 Số liệu ban đầu: – Công suất động Ne = 150 ( mã lực – Số vòng quay trục khuỷu n = 3100...
 • 57
 • 346
 • 1

Đồ án : Tính toán động đốt trong

Đồ án : Tính toán động cơ đốt trong
... (kG/cm ) ( 21)   ( ) - Tương tự ta vẽ đồ thi thể quan hệ PJ= f(α) - Dùng Matlab ta vẽ đồ thị áp lực quán tính: H 5: Đồ thị áp lực quán tính 18 Đồ án động đốt Bùi Huy Cường_CKĐL48 ================================================ ... áp lực quán tính: - Khi pitston chuyển động tịnh tiến có gia tốc tạo lực quán tính PJ= m.j - Các khối lượng chuyển động quay sinh lực quán tính ly tâm PC= mr.r.ω2 - Áp lực quán tính: pJ = PJ ... giãn: Vb= Va= ε.VC= 16 (đvtt) Quá trình xả : Đồ án động đốt Bùi Huy Cường_CKĐL48 ================================================ V _Tính toán áp suất thị trung bình: Áp suất thị trung bình tính toán...
 • 52
 • 305
 • 0

Đồ án kết cấu tính toán ôtô

Đồ án kết cấu tính toán ôtô
... Văn Trà Luyến - 10 - HVTH : Vũ Đức Đồ án kết cấu tính toán ôtô Tính toán thiết kế hệ thống treo Các thông số ban đầu stt Thông số Công thức bánh xe Trọng lợng ôtô không tải Trọng lợng toàn Trọng ... cm) *Tính toán độ cứng nhíp Thông số nhíp: Loại nhíp Bề rộng b(cm) GVHD : Nguyễn Văn Trà Luyến Chiều dày h(cm) b.h Mô men quán tính J= (cm4) 12 - 15 - HVTH : Vũ Đức Đồ án kết cấu tính toán ôtô ... Văn Trà Luyến - 21 - HVTH : Vũ Đức Đồ án kết cấu tính toán ôtô 2.4 Xây dựng đặc tính tần số biên độ Để xây dựng đặc tính tần số biên độ lợng ra, ta dùng toán tử Laplace, đa ẩn hệ phơng trình...
 • 25
 • 128
 • 0

Tính toán Động đốt trong - Chương 5: Tính toán cấu phân phối docx

Tính toán Động cơ đốt trong - Chương 5: Tính toán cơ cấu phân phối docx
... môn Máy động lực, Khoa khí giao thông, ĐHBK ĐN 5-5 Tính toán Động đốt - Chương * Tính toán cấu phân phối khí cho lò xo phải dùng cấu phối khí có khối lượng nhỏ, thường áp dụng hệ thống phối khí ... Khoa khí giao thông, ĐHBK ĐN 5-1 2 Tính toán Động đốt - Chương * Tính toán cấu phân phối khí j x = jc lx lc 5.3.2 Tính toán lò xo xupáp: 5.3.2.1 sở tính toán: Giai đoạn có gia tốc âm (giai ... Động học đội đáy giai đoạn Hình 5.8 Động học đội đáy giai đoạn Trần Thanh Hải Tùng, Bộ môn Máy động lực, Khoa khí giao thông, ĐHBK ĐN 5-7 Tính toán Động đốt - Chương * Tính toán cấu phân phối...
 • 19
 • 333
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: sach ket cau tinh toan dong co dot trongkết cấu tính toán động cơ đốt trongde thi giua ki ket cau tinh toan dong co dot trongbai tap ket cau tinh toan dong co dot trongđồ án kết cấu tính toán ô tôđồ án kết cấu tính toán hệ thống phanhket cau va tinh toan dong co dot trongkết cấu tính toán động cơđò án tính toán động cơ đốt trongdo an ket cau tinh toan oto xe ben 150tính toán động cơ đốt trongtinh toan dong co dot trong chuong 7thiết kế tính toán động cơ đốt tronggiáo trình tính toán động cơ đốt trongtính toán động cơ đốt trong xangchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại