XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỢ ĐẦU MỐI THỦ ĐỨC

Thiết kế hệ thống xử nước thải chợ đầu mối thủ đức giai đoạn II

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chợ đầu mối thủ đức giai đoạn II
... để xử nước thải chợ Đầu mối Thủ Đức giai đoạn CHƯƠNG V – THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CH ĐẦU MỐI THỦ ĐỨC GIAI ĐOẠN II 5.1 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Lưu lượng tính chất nước thải chợ Đầu mối Thủ Đức ... Đầu mối Thủ Đức giai đoạn Máng thu nước Bùn lắng Nước thải trước xử Nguyễn Hàn Mộng Du Nước thải sau xử Nghiên cứu bể USBF để xử nước thải chợ Đầu mối Thủ Đức giai đoạn PHỤ LỤC II ... ĐẤT XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN CỔNG VÀO MẶT BẰN G TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI Nghiên cứu bể USBF để xử nước thải chợ Đầu mối Thủ Đức giai đoạn Hình 2.1 Mặt trạm xử nước thải chợ Đầu mối Thủ Đức 10 Nghiên...
 • 56
 • 631
 • 0

LUẬN VĂN:XỬ NƯỚC THẢI CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC pdf

LUẬN VĂN:XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC pdf
... XỬ LÝ NƯỚC THẢI Nghiên cứu bể USBF để xử nước thải chợ Đầu mối Thủ Đức giai đoạn Hình 2.1 Mặt trạm xử nước thải chợ Đầu mối Thủ Đức 10 Nghiên cứu bể USBF để xử nước thải chợ Đầu mối Thủ ... xử nước thải chợ Đầu mối Thủ Đức giai đoạn CHƯƠNG V – THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CH ĐẦU MỐI THỦ ĐỨC GIAI ĐOẠN II 5.1 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Lưu lượng tính chất nước thải chợ Đầu mối Thủ Đức ... xử nước thải chợ có công suất 1.500 m3/ngày đêm Kết phân tích số tiêu nước thải đầu vào trạm xử nước thải bảng 2.1 Bảng 2.1 Kết phân tích số tiêu nước thải đầu vào trạm xử nước thải chợ...
 • 57
 • 750
 • 2

Xây dựng quy trình điều chế vật liệu polyme xốp (spatial globular structure polyme) SGS NT8 dùng để xử nước thải, bước đầu tách thử UO

Xây dựng quy trình điều chế vật liệu polyme xốp (spatial globular structure polyme) SGS NT8 dùng để xử lý nước thải, bước đầu tách thử UO
... cứu xây dựng đề tài nghiên cứu với mục tiêu sau: a) Nghiên cứu xây dựng quy trình điều chế vật liệu hấp phụ polyme xốp SGSNT8 (hay nhựa SGS- NT8( H+)), loại vật liệu hấp phụ có đặc tính tương tự SGS- 81 ... nhựa SGS- NT8 sau xử với H3PO4 26 SP - sản phẩm 27 SV - dung lượng cột 28 SGSNT8(H+) - ký hiệu nhựa SGS- NT8 sau xử với axít 29 SGSNT8(SH+) - ký hiệu nhựa SGS- NT8 sau xử H2SO4 với 30 SGSNT8(PH+) ... Một ưu điểm bật vật liệu hấp phụ polyme xốp SGS sử dụng lại chúng nhiều lần Để tái sinh vật liệu lọc polyme xốp SGS, người ta dùng cách thổi ngược khí nén hay nước; xử nước thải, chúng tái...
 • 81
 • 443
 • 2

Khảo sát hiện trạng môi trường, phân tích các đặc tính nước thải và thiết kế hệ thống xử nước thải cho công ty dệt nhuộm Donabochang Biên Hòa Đồng Nai

Khảo sát hiện trạng môi trường, phân tích các đặc tính nước thải và thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty dệt nhuộm Donabochang Biên Hòa Đồng Nai
... thấy việc lắp đặt hệ thống xử nước thải cho công ty việc làm cần thực Bài luận văn tiến hành nghiên cứu thiết kế hệ thống xử nước thải cuối đường ống cho công ty dệt nhuộm DONABOCHANG III ... UNEP, 1993 Khảo sát số xí nghiệp dệt nhuộm hàng Ấn Độ cho thấy kết lượng nước thải đặc tính nước thải khác Bảng 2.6:Thành phần, tính chất nước thải dệt nhuộm mặt hàng Ấn Độ Xí nghiệp Đơn vò Các thông ... trình công nghệ xử nước thải –Nhà xuất khoa học kỹ thuật Trong đó, thành phần, tính chất lưu lượng nước thải ngành dệt nhuộm nước ta sau: Bảng 2.7 :Nồng độ chất ô nhiễm nước thải ngành dệt nhuộm...
 • 46
 • 632
 • 0

Thiết kế trạm xử nước thải cho khu đô thị mới Vinh Tân, công suất 1000M3 ngày.đêm

Thiết kế trạm xử lý nước thải cho khu đô thị mới Vinh Tân, công suất 1000M3 ngày.đêm
... nh cho phộp lm ch ủ u t d ỏn u t xõy d ng Khu ủụ th m i Vinh Tõn t i xó Vinh Tõn, thnh ph Vinh 1.2 i u ki n t nhiờn c a khu ủụ th m i Vinh Tõn 1.2.1 V trớ ủ a Khu ủụ th m i Vinh Tõn n m khu ... m x n c th i Khu ụ Th Vinh Tõn - cụng su t 1000m3/ ngy.ủờm chia lm nhúm chớnh: h c (c h c), húa h c, sinh h c N u xỏc ủ nh lý, cỏc k thu t x trờn ỏp d ng c pủ x cỏc m c sau: Ti n x ... tr m x n c th i Khu ụ Th Vinh Tõn - cụng su t 1000m3/ ngy.ủờm Gi i phỏp x b ng bi n phỏp sinh hc cú th ủ c xem l t t nh t cỏc phng phỏp x v i cỏc sau: Chi phớ th p Cú th x ủ c ủ...
 • 125
 • 304
 • 0

Thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu chung cư 30.000 dân, nước thải đầu ra đạt loại A

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu chung cư 30.000 dân, nước thải đầu ra đạt loại A
... kớch thc Aeroten: Din tớch Aeroten: [3, trang 140] VA 1427,67 FA= I = 4,2 = 339,9 m2 Th tớch Aeroten: [3, trang 140] WA=FA HA=339,9 3= 1019,7 m3 Trong ú: HA = Chiu cao ca Aeroten, HA = m Chiu ... hnh lang ca Aeroten: [3, trang 140] FA 339,9 LA= b = = 56,65 m Trong ú: b = Chiu ngang mi hnh lang ca Aeroten, ly b = 2HA = m Chn Aeroten gm n nguyờn, hnh lang cho mi n nguyờn Chiu di mi hnh lang: ... hnh lang: [3, trang 140] LA 56,65 n A ì N A = ì =14,6m lA= Trong ú: nA = S hnh lang n nguyờn, nA = NA = S n nguyờn, NA = 4.2.6.3.Tớnh toỏn thit b khuch tỏn khụng khớ: Chn loi thit b khuch tỏn khụng...
 • 77
 • 248
 • 2

Đồ án môn học thiết kế hệ thống xử nước thải cho nhà máy chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa NHÀ máy sữa THỐNG NHẤT q THỦ đức – TP hồ CHÍ MINH

Đồ án môn học thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa  NHÀ máy sữa THỐNG NHẤT q THỦ đức – TP hồ CHÍ MINH
... nhiễm sản phẩm hỏng thất ngun liệu q trình sản xuất Bên cạnh đó, nhà máy chế biến sữa thường nằm gần khu vực dân cư, chưa có hệ thống xử nước thải sản xuất nước thải sản xuất chưa qua xử SVTH: ... với quy trình xử nước thải sữa, thành phần nguy hại nước thải sữa, tình hình ngành sữa ngồi nước  Trình bày phương pháp xử nước thải sữa số quy trình cơng nghệ xử nước thải sữa • Đề xuất ... thải sữa GVHD: Th.s.Trần Thị Ngọc Diệu Tính tốn thiết kế hệ thống xử nước thải sữa tính tốn dựa nghiên cứu mối quan hệ từ nguồn phát sinh nước thải sữa đến khâu xử cuối cùng .Từ đưa quy trình...
 • 111
 • 1,150
 • 0

luận văn kỹ thuật môi trường Nghiên cứu thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy sản xuất bia Hado.DOC

luận văn kỹ thuật môi trường Nghiên cứu thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy sản xuất bia Hado.DOC
... toán hệ thống xử nước thải sản xuất nhà máy bia Hado Công ty Cổ phần liên hợp thực phẩm Hà Đông Chương 5: Tính toán hiệu ích kinh tế cho trạm xử nước thải nhà máy sản xuất bia Hado Sinh ... môi trường Mục tiêu đề tài Xuất phát từ vấn đề cấp thiết trên, mục tiêu đề tài là: Khảo sát phân tích tiêu nước thải, tìm hiểu trạng môi trường nhà máy sản xuất bia Hado Nghiên cứu thiết kế trạm ... cho định hướng phát triển bền vững đất nước Đề tài Nghiên cứu thiết kế trạm xử nước thải nhà máy sản xuất bia Hado thuộc công ty liên hợp thực phẩm Hà Đông” góp phần phát triển sản xuất...
 • 86
 • 347
 • 0

Thiết kế hệ thống thu gom và xử nước thải cho quận hà đông đên năm 2025

Thiết kế hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho quận hà đông đên năm 2025
... DỰNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO QUẬN HÀ ĐÔNG ĐÊN NĂM 2025 - Nước thải từ khu công nghiệp thu theo hệ thống thu nước riêng tập trung xả hệ thống thoát nước quận xử với nước ... XÂY DỰNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO QUẬN HÀ ĐÔNG ĐÊN NĂM 2025 1.3.2 Thoát nước Thoát nước mặt quận Đông hoàn toàn dựa vào đất tự nhiên Nước mặt đổ vào kênh thoát nước chảy ... TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO QUẬN HÀ ĐÔNG ĐÊN NĂM 2025 CHƯƠNG THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA 3.1 LỰA CHỌN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC Quận Đông có sông Nhuệ...
 • 109
 • 351
 • 0

Thiết kế hệ thống xử nước thải cho kí túc xá Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho kí túc xá Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
... cấp hệ liên thông nên lượng sinh viên lại lớn, cần tìm phương pháp xử thích hợp Vậy nên định chọn đề tài: Thiết kế hệ thống xử nước thải cho túc Đại học Tài Nguyên Môi Trường Nội ... cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên Môi trường Nội Nhà trường có truyền thống đào tạo 60 năm Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc ... đề tài tốt nghiệp Tính cấp thiết của đề tài Hiện chưa có hệ thống riêng để xử nước thải túc trường Đại học Tài Nguyên Môi trường Nội Trong tương lai, lượng sinh viên vào trường...
 • 68
 • 331
 • 0

Thiết kế hệ thống xử nước thải cho dự án nâng công suất của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Miền Trung lên 100 triệu lít bianăm.doc

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho dự án nâng công suất của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Miền Trung lên 100 triệu lít bianăm.doc
... 38 Thiết kế hệ thống xử nước thải cho dự án nâng công suất Công ty cổ phần bia Sài Gòn Miền Trung lên 100 triệu lít bia/ năm – Lê Trọng Ân – Lớp CNMT-K50-QN Nước thải sau xử sơ chứa phần ... 04.38693551 10 Thiết kế hệ thống xử nước thải cho dự án nâng công suất Công ty cổ phần bia Sài Gòn Miền Trung lên 100 triệu lít bia/ năm – Lê Trọng Ân – Lớp CNMT-K50-QN Nước mềm Nước rửa sàn, thiết ... 04.38693551 13 Thiết kế hệ thống xử nước thải cho dự án nâng công suất Công ty cổ phần bia Sài Gòn Miền Trung lên 100 triệu lít bia/ năm – Lê Trọng Ân – Lớp CNMT-K50-QN Bảng 1.7 Đặc trưng nước thải...
 • 100
 • 711
 • 14

Hiện trạng ô nhiễm và giải pháp xử nước thải cho làng nghề tinh bột hoài...

Hiện trạng ô nhiễm và giải pháp xử lý nước thải cho làng nghề tinh bột hoài...
... khếch tán vào nước nhờ hệ thống đá bọt Tiến hành thí nghiệm: · Nước thải tinh bột mì lấy khoảng ngày lần từ hộ gia đình sản xuất tinh bột Thủ Đức Trước tiên nước thải bơm trực tiếp vào bể acid ... – 45 CNmg/l 2-75 Bảng 1: Chất lượng nước khoai mì Nước thải khoai mì gây ô nhiễm đáng kể cho môi trường Hầu hết tiêu vượt tiêu chuẩn thải cho phép Trong ô nhiễm hữu cơ, SS, N tổng CN đặc biệt ... biễu diễn hàm lượng COD mô hình xử theo thời gian vận hành Nhìn chung, phương pháp lọc sinh học cho phép xử triệt để hàm lượng chất hữu thành phần nước thải tinh bột mì Tại bể acid hóa,...
 • 8
 • 781
 • 6

Quy trình xử nước thải cho một hệ thống xử thông thường

Quy trình xử lý nước thải cho một hệ thống xử lý thông thường
... thường áp dụng xử nước bị ô nhiễm chất hữu Các công nghệ xử truyền thống sử dụng hệ thống xử sinh học hiếu khí cách sục oxy Phương pháp có ưu điểm phân huỷ triệt để nước thải thành nước ... có sẵn nước thải Ưu điểm phương pháp tiết kiệm lượng, nhân công xử triệt để Hiệu suất xử lý: COD giảm 60-65% Công đoạn XỬ LÝ PHÂN HỦY BẰNG OZONE Hiện nay, để xử nước thải người ta thường ... chất lớn có nước thải nhằm đảm bảo cho máy bơm, công trình thiết bị xử nước thải sinh hoạt hoạt động ổn định Song chắn rác thủ công thường gây tượng tắc lượng rác thải nhiều không thường xuyên...
 • 5
 • 692
 • 12

Khảo sát, đánh giá hiệu quả các công trình xử nước thải bệnh viện TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp_thiết kế hệ thống xử nước thải cho Bệnh viện Đại học Y.pdf

Khảo sát, đánh giá hiệu quả các công trình xử lý nước thải bệnh viện TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp_thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện Đại học Y.pdf
... Khảo sát, đánh giá hiệu công trình xử nước thải bệnh viện TP Hồ Chí Minh Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp_thiết kế hệ thống xử nước thải cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí ... -2- Khảo sát, đánh giá hiệu công trình xử nước thải bệnh viện TP Hồ Chí Minh Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp_thiết kế hệ thống xử nước thải cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí ... -3- Khảo sát, đánh giá hiệu công trình xử nước thải bệnh viện TP Hồ Chí Minh Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp_thiết kế hệ thống xử nước thải cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí...
 • 46
 • 1,344
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: sơ đồ 5 1 dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải chợ đầu mối thủ đức giai đoạn 2thiết kế hệ thống xử lý nước thải ch đầu mối thủ đức giai đoạn ii2 1 kết quả phân tích một số chỉ tiêu của nước thải đầu vào ở trạm xử lý nước thải của chợ đầu mối thủ đứcsơ đồ 2 2 dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải hiện tại của chợ đầu mối thủ đức2 3 chỉ tiêu nước thải đầu vào dự tính của chợ đầu mối thủ đức giai đoạn 2xử lý nước thải lọc dầutài liệu xử lý nước thải cho khu dân cưcông nghệ xử lý nước thải sinh hoạt mới nhấtthiết bị xử lý nước thải nhiễm dầucác phương pháp xử lý nước thải nhiễm dầuphương pháp xử lý nước thải nhiễm dầuhệ thống xử lý nước thải cho nhà máy dệt khatoco khánh hòahệ thống xử lý nước thải cho nhà hàngxử lý nước thải chợhệ thống xử lý nước thải cho công ty sản xuất giấyBài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn LangBài 12. Nước Văn LangBài 60. Hệ sinh tháiBài 57. Mối quan hệ dinh dưỡngBài 51. Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thểBài 51. Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thểBài 29. Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạBùi 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)Bài 17. Hô hấpBai 30 da suaBài 29. Nguyên phânBài 23. Hô hấp tế bàoBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoa