dự thảo luật dân đầy đủ nhất

Dự thảo Luật Thủ đô mới nhất Giải tỏa 5 vấn đề “nóng”

Dự thảo Luật Thủ đô mới nhất Giải tỏa 5 vấn đề “nóng”
... cho rằng, Luật Thủ đô quy định chung có đặc thù khác với luật khác Bởi phải phù hợp với luật khác có chế đặc thù cho Hà Nội Việc ban hành Luật Thủ đô cấp thiết nhằm tạo sở pháp lý xây dựng, quản ... Ông Thuận cho rằng, dự luật quy định tổng hợp nhiều vấn đề thời gian soạn thảo ngắn, việc chuẩn bị có nhiều khó khăn nên chất lượng hạn chế Để nâng cao chất lượng dự thảo luật, Bộ Tư pháp cần ... phiên họp Ông Lưu khẳng định, số quy định dự thảo Luật Thủ đô trái luật hành giải thực tiễn phát triển Hà Nội Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng, quy định Luật Cư trú điều kiện đăng ký thường trú...
 • 4
 • 236
 • 0

Góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Doanh nghiệp (thống nhất) 2005

Góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Doanh nghiệp (thống nhất) 2005
... thỏa đáng Bởi doanh nghiệp có đặc thù riêng, điều chỉnh hết Luật doanh nghiệp chung, Dự thảo nên quy định dẫn chiếu đến luật chuyên ngành Vì vậy, nên sửa lại Điều Dự thảo sau: Luật quy định ... góp vốn thành viên (xã viên) - Từ “cấm” khoản Điều 11 Dự thảo cần thay câu “Các hành vi bị cấm, bao gồm:…” Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp Quyền doanh nghiệp: Một số quyền doanh nghiệp Điều Dự thảo ... ty Xử lý phần vốn góp Khoản 1, Điều 44 Dự thảo xử lý phần vốn góp quy định chưa hợp lý khả thi, Luật doanh nghiệp năm 1999 quy định tương tự, thực tế, chủ yếu trường hợp phần vốn góp thành viên...
 • 6
 • 134
 • 0

VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
... pháp đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số Một số tồn tại, bất cập việc thực sách, pháp luật đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số Một số giải pháp nhằm giải tốt vấn đề đất đai cho đồng bào dân tộc ... tộc thiểu số Hội thảo: Quản lý sử dụng đất đai vùng dân tộc thiểu số miền núi: SPERICODE-SPERI I Việc ban hành thực thi sách, pháp luật đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số  Pháp luật đất đai ... tập quán dân tộc thiểu số Hội thảo: Quản lý sử dụng đất đai vùng dân tộc thiểu số miền núi: SPERICODE-SPERI I Việc ban hành thực thi sách, pháp luật đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số (4) Công...
 • 14
 • 562
 • 0

Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự: Việc rút yêu cầu của đương sự ở giai đoạn phúc thẩm

Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự: Việc rút yêu cầu của đương sự ở giai đoạn phúc thẩm
... Việt, Một số vấn đề vướng mắc thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân Tòa án kiến nghị sửa đỏi, bổ sung số điều Bộ luật, tham luận Tọa đàm Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân ... này, việc rút yêu cầu đương bị giới hạn điều kiện sau đây: - Thứ nhất, việc rút yêu cầu đương giai đoạn phúc thẩm bị giới hạn phạm vi xét xử phúc thẩm Trên sở kháng cáo, kháng nghị, Tòa án cấp phúc ... xử phúc thẩm không? đương khác có đồng ý với việc rút yêu cầu đương không? Và Tòa án cấp phúc thẩm mở phiên tòa xét xử trường hợp, Hội đồng xét xử phúc thẩm án để giải số phận pháp lý án sơ thẩm...
 • 5
 • 906
 • 5

Huong dan soan GADT day du nhat

Huong dan soan GADT day du nhat
... VD 10 Slide cú hp bn Title Tiờu ca slide Nhp vo Gii thiu PowerPoint 2003 Bulleted text Ni dung bng ch ca slide Nhp vo: L phn mm trỡnh din rt tt Cú giao din thõn thin d s dng L mt phn ... chuyn ti trang tip theo; - Nhỏy Previous chuyn ti trang trc; - Nhỏy Go to slide chuyn ti trang danh sỏch; - Nhỏy End Show kt thỳc trỡnh din 09/08/13 PowerPoint 2003 - Nguyn Xuõn Hựng VD 18 Thoỏt ... Chn mu ri kớch chut VD 23 Insert slide (chốn thờm slide) b chốn mt Slide ging Slide trc Insert Duplicate Slide c Chốn thờn Slide t mt cú trc Insert Slides from files Chn Browse Chn File cn...
 • 63
 • 226
 • 0

Du thao Huong dan hoi thi giao vien day gioi

Du thao Huong dan hoi thi giao vien day gioi
... dự thi vòng 9.3 Vòng 3: Chấm thi tiết thực hành Giáo viên đạt điểm trở lên vòng tiếp tục dự thi vòng 10 Về Ban, Tiểu ban Hội thi cấp: 10.1 Ban Tổ chức Hội thi: Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi ... Tổ chức Hội thi cấp trường thi cấp trường (riêng cấp tiểu (học kì 1); học thực học kì 1); - Tổ chức Hội thi cấp huyện (học kì 2); - Tổ chức Hội thi cấp tỉnh - Tổ chức Hội riêng THPT thi cấp tỉnh ... có tổ chức Hội thi cấp huyện Trường hợp giáo viên bảo lưu danh hiệu GVDG cấp huyện cần giấy chứng nhận đạt GVDG cấp trường năm học có tổ chức Hội thi cấp huyện Về điều kiện dự thi cấp tỉnh: 8.1...
 • 7
 • 472
 • 0

Tài liệu Bình luận Dự thảo Luật Viễn thông Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2009 docx

Tài liệu Bình luận Dự thảo Luật Viễn thông Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2009 docx
... truyền thông Trang 7/9 Bình luận Dự thảo Luật Viễn thông Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2009  Cam kết hành động cụ thể (thảo luận luật pháp “sâu hơn” nhằm chia sẻ quan điểm, trao đổi thông tin ... khiến Việt Nam trở thành nước đắt đỏ khu vực truy cập Internet Điều cản trở công ty thuê gia công Việt Nam gia công CNTT, Trang 6/9 Bình luận Dự thảo Luật Viễn thông Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam ... Bình luận Dự thảo Luật Viễn thông Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2009 b) Luật định cần độc lập minh bạch Tính độc lập minh bạch luật yếu tố thiết yếu để luật có hiệu lực để...
 • 9
 • 134
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Đóng góp ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự" ppt

Tài liệu Báo cáo
... dân s B lu t dân s r t c n thi t phù h p v i th c t c a i s ng xã h i V i nh ng c thù c a quy n s d ng t nên B lu t dân s năm 1995 D th o B lu t dân s l n v n thành m t ph n riêng bi t h p lý ... a lu t dân s giao d ch dân s xã h i Các s ki n pháp lý ó s pháp lý làm phát sinh, ch m d t l c pháp lu t, l c hành vi c a cá nhân c Nhà nư c b o h ành r ng v n v trình t , th t c ăng ký h t ch ... lu t dân s ây s pháp lý án xem xét vi c dân s có liên quan n h t ch v c i h t ch, qu c t ch ương s có yêu c u theo quy nh T¹p chÝ luËt häc sè 2/2005 X©y dùng ph¸p luËt c a B lu t t t ng dân...
 • 9
 • 1,689
 • 6

Mô hình Tập đoàn đại học Quốc gia của Nhật Bản và mô hình Đại học Quốc gia theo Dự thảo Luật giáo dục Đại học Việt Nam pdf

Mô hình Tập đoàn đại học Quốc gia của Nhật Bản và mô hình Đại học Quốc gia theo Dự thảo Luật giáo dục Đại học Việt Nam pdf
... quốc gia theo dự thảo Luật Giáo dục đại học Việt Nam vấn đề đặt Điều 13 Dự thảo lần thứ (06/01/2012) Luật GDĐH sở GDĐH Việt Nam có đề cập đến loại hình sở giáo dục Đại học ĐHQG; Đến Dự thảo Luật ... quát hình Tập đoàn Đại học quốc gia (ĐHQG) Nhật Bản Từ việc nghiên cứu rút kinh nghiệm làm sở đóng góp cho trình xây dựng Luật GDĐH Quốc hội chuẩn bị thông qua Một số nét khái quát hình Tập ... khái quát hình Tập đoàn Đại học quốc gia Nhật Bản hình sở GDĐH Nhật Bản theo định hướng tổ chức thành Tập đoàn ĐHQG (National University Corporation), dịch theo tiếng Nhật pháp nhân ĐHQG...
 • 10
 • 378
 • 2

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáy dự thảo hướng dẫn áp dụng bộ c

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam  áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ  đáy  dự thảo hướng dẫn áp dụng bộ c
... khu v c trung lưu hạ lưu lưu v c C c số liệu quan tr c lý hoá không đủ áp ứng nhu c u thông tin c ng t c bảo vệ môi trường giai đoạn Sử dụng Bộ thị sinh h c vào quan tr c môi trường lưu v c sông ... dẫn ph c vụ đối tượng chuyên gia lĩnh v c sinh h c, nhà quan tr c môi trường nhằm nâng cao l c công t c quan tr c c phân tích, đánh giá môi trường sử dụng thị sinh h c I.4 Đối tượng nghiên c u ... lý hoá để ph c vụ cho vi c định lĩnh v c bảo vệ môi trường lưu v c sông I.1 M c tiêu Hướng dẫn vi c áp dụng thị sinh h c nhằm đánh giá chất lượng nư c thuỷ v c c chảy điều kiện chưa c đầy đủ...
 • 64
 • 336
 • 0

triết lý 3p và mô hình 8s hấp dẫn đầy đũ sinh động nhất

triết lý 3p và mô hình 8s hấp dẫn đầy đũ sinh động nhất
... Hoàng Đức Minh Nhóm – 10QK1- Quản trị chiến lược: Triết 3P hình 8S ĐỀ TÀI: TRIẾT LÝ 3P VÀ MÔ HÌNH 8S I NỘI DUNG TRIẾT LÝ 3P _ Trong triết 3P (Profit – lợi nhuận, Product – sản phẩm/dịch ... lược: Triết 3P hình 8S III MÔ HÌNH 8S hình 3S hình: strategy structure Indentity Shared values PHÂN TÍCH MÔ HÌNH: • Khi người tập hợp tập thể hay cộng đồng tập thể/cộng đồng nhìn vào ... Thịnh quan niệm triết 3P tổng hợp powerpoint Lê Hoàng Đức Minh Nội dung triết 3P Nguyễn Hải Đăng quan niệm triết 3P Võ Hoàng Nam quan niệm triết 3P Phan Thị Mỹ Dung hình 3S Cao Thị...
 • 34
 • 762
 • 1

Giáo án giáo dục công dân 11 đầy đủ nhất

Giáo án giáo dục công dân 11 đầy đủ nhất
... sát đánh giá thực lực học tập HS - HS có kĩ làm kiểm tra môn giáo dục công dân, phần kinh tế hiểu biết vấn đề xã hội II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ tư sáng tạo, KN phân tích so sánh, ... thể chế hoá quyền dân chủ nhân hội chủ nghĩa dân ? Thể chế hoá tổ chức thực quyền * Tại nói Nhà nước công cụ hữu hiệu dân chủ chân nhân dân Đảng, công cụ chủ yếu nhân dân công cụ hữu hiệu để ... không trở thành Có công dụng định hàng hoá Thông qua trao đổi mua, bán VD: => Sản phẩm trở thành hàng hoá có đủ điều Người nông dân SX lúa gạo kiện  Giáo án môn: GDCD - Lớp :11 - Ban  Người soạn:...
 • 72
 • 3,259
 • 2

bình luận dự thảo luật viễn thông diễn đàn doanh nghiệp việt nam 2009

bình luận dự thảo luật viễn thông diễn đàn doanh nghiệp việt nam 2009
... truyền thông Trang 7/9 Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2009 Bình luận Dự thảo Luật Viễn thông Cam kết hành động cụ thể (thảo luận  pháp “sâu hơn” nhằm chia sẻ quan luật điểm, trao đổi thông tin ... Việt Nam trở thành nước đắt đỏ khu vực truy cập Internet Điều cản trở công ty thuê gia công Việt Nam gia công CNTT, Trang 6/9 Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2009 Bình luận Dự thảo Luật Viễn thông ... đối tượng Trang 1/9 Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2009 Bình luận Dự thảo Luật Viễn thông b) Luật định cần độc lập minh bạch Tính độc lập minh bạch luật yếu tố thiết yếu để luật có hiệu lực để...
 • 18
 • 75
 • 0

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC THUẬT TOÁN KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP DỰA TRÊN DÀN (đầy đủ)

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC THUẬT TOÁN KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP DỰA TRÊN DÀN (đầy đủ)
... toán khai thác luật phân lớp Từ b i toán khai thác luật kết hợp đƣợc phát biểu v o năm 1993 Agrawal v đồng [B6] đến đ có nhiều thuật toán đƣợc phát triển nhằm l m tăng hiệu khai thác luật kết hợp ... d n v luật kết hợp Chƣơng 2: Trình b y sở lý thuyết li n quan đến khai thác tập phổ biến, khai thác tập phổ biến đóng, thuật toán xây dựng dàn tập đóng, thuật toán -9- khai thác luật kết hợp có ... PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÕ ĐÌNH BẢY NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC THUẬT TOÁN KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP DỰA TRÊN DÀN Chuy n ng nh : KHOA HỌC MÁY TÍNH M số chuyên ngành: 62.48.01.01...
 • 149
 • 139
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bản dự thảo luật đất đai mới nhấttoàn văn dự thảo luật đất đai mới nhấtdự thảo luật phá sản mới nhấtdự thảo luật doanh nghiệp mới nhấtdự thảo luật nhà ở mới nhấtdự thảo luật xây dựng mới nhấtnhững vấn đề cơ bản trong dự thảo luật doanh nghiệp thống nhấtnhận xét chung dự thảo luật doanh nghiệp thống nhấtdự thảo luật dân sốvăn bản luật dân sự mới nhấttài liệu luật dân sự mới nhấtluật dân sự mới nhất 2013bộ luật dân sự mới nhất của việt nambộ luật dân sự mới nhấtnhững lưu ý khi soạn thảo luật doanh nghiệp thống nhất520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti t1231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 2015phu luc 1. bang tong hop va so sanhphu luc 3. tuyen bo va cam ketTập quyền XHCN: một học thuyết đã lỗi thời?20 b i t p PH P QUAY File word c l i gi i chi ti t40 b i t p PH P I X NG T M File word c l i gi i chi ti t3. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.docxBao cao danh gia tac dong Nghi dinh4002_GD- Về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam.doc (38.5 Kb)52 (sau khi thong qua UBND tinh)55_Phan_bo_von_DA_CT_135_giai_doan_2[1].doc (67 Kb)05 chau thanh.doc (594.5 Kb)02 UB Chi thi 2010 PC SXH03_Chithi-taptrunghoanthanhGD2.doc (57.5 Kb)Sử chuyên Thoại Ngọc Hầuvan loi giai chi tiet10 QUYET DINH BAN HANH QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU CUA BAN11 Ban hanh Quy che ban dau gia tai san