bồi dưỡng lịch sử thường xuyên

Biểu mẫu bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên

Biểu mẫu bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên
... năm 20 PHIẾU ĐÁNH GIÁ Kết bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý… Để tiếp tục hoàn thiện việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng thời gian tới, Cục Trợ ... QUẢ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (1) I Đối tượng bồi dưỡng (số lượng, thành phần) II Nội dung bồi dưỡng III Phương pháp bồi dưỡng ... Chú thích: (1) Căn tổ chức bồi dưỡng, thời gian, địa điểm bồi dưỡng PHỤ LỤC 01 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG TRÁCH NHIỆM TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TRỢ GIÚP NỘI DUNG THỰC...
 • 11
 • 654
 • 0

sổ ghi chép công tác bồi dưỡng giáo viên thường xuyên

sổ ghi chép công tác bồi dưỡng giáo viên thường xuyên
... 2: Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên A Mục tiêu bồi dưỡng: Bản thân học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp Phát ... cho giáo viên công tác giảng dạy hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất trị, nghiệp vụ chuyên môn - Bản thân tích cực nghiên cứu tin học công nghệ thông tin nên thuận lợi công tác ... thực hiện: Bồi dưỡng thông qua lớp tập trung Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp, tổ, nhóm chuyên môn Bồi dưỡng thông...
 • 44
 • 6,705
 • 8

giáo án bồi dưỡng lịch sử 12

giáo án bồi dưỡng lịch sử 12
... Thủy 21 GD BD Lch s 12 Nguyễn Thị Thu Hớng Câu 15: Nét hoạt động Việt Minh chuẩn bị tiến tới k/n vũ trang giành quyền từ tháng 5/1941 đến tháng 3/1945 Câu 16: Cách mạng tháng 8-1945: Nguyên nhân, ... đánh du kích - ý nghĩa: khởi nghĩa Bắc Sơn có ý nghĩa lịch sử quan trọng, mở đầu phong trào đấu tranh Trung Tâm GDTX-Lệ Thủy 20 GD BD Lch s 12 Nguyễn Thị Thu Hớng Câu 14: Hoàn cảnh, nội dung, ... 3/1945 Câu 16: Cách mạng tháng 8-1945: Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử? sự đời trớc VN DCCH ý nghĩa nó? + HN rõ: sau đánh đuổi P-N thành lập phủ nhân dân nớc VNDCCH +HN định thành lập "mặt...
 • 29
 • 236
 • 0

kế hoạch cá nhân bồi d­uo­ng thuong xuyên na­m 2013-2014 môn lich su

kế hoạch cá nhân bồi d­uo­ng thuong xuyên na­m 2013-2014 môn lich su
... THCS biệt Mã mô đun THCS – Phương pháp kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin môi trường giáo dục THCS IV Kế hoạch dưỡng thường xuyên hành tháng Số Hình thức bồi Kết cần đạt Thời gian Kế hoạch bồi ... Hình thức BDTX: Bồi dưỡng thông qua lớp tập trung Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp, tổ, nhóm chuyên môn Bồi dưỡng thông ... tích đặc điểm hoạt tự bồi động học tập dưỡng từ xa học sinh Vận dụng - Tự bồi dưỡng phương pháp tiếp tự bồi thu để giáo dưỡng từ xa dục học sinh biệt - Tự bồi dưỡng tự bồi dưỡng từ xa Vận dung...
 • 4
 • 267
 • 1

Bối cảnh lịch sử Pháp xâm lược Việt Nam

Bối cảnh lịch sử Pháp xâm lược Việt Nam
... nhân dân Việt Nam nói riêng, nhân dân nước Đông Dương nói chung Hai yếu tố trioj phục vụ đắc lực cho công khai thác bóc lột kinh tế mà người Pháp sử dụng lúc : “chia để trị” “dùng người Việt trị ... quyền huyện, tổng xã đề biện pháp cụ thể ma chay, cưới xin, lễ hội, đình đám, bắt buộc phải mua rượu đủ theo quy định.” - Khi chưa bị Pháp xâm chiếm, giá lít rượu Việt Nam có xu Khi toàn quyền Bô ... dễ bề thống trị Trong “ Bản án chế độ thực dân Pháp , Bác bóc trần mặt nạ thực dân xâm lược chúng : “Để nhồi nhét văn minh "Đại Pháp" cho người An Nam, ngài Xarô, người trùm nghiệp không từ thủ...
 • 12
 • 6,667
 • 4

Tìm hiểu về Công đoàn việt nam – 80 năm một chặng đường lịch sử

Tìm hiểu về Công đoàn việt nam – 80 năm một chặng đường lịch sử
... Công đoàn Việt Nam? Đại hội VI Công đoàn Việt Nam họp lúc công nhân viên chức toàn dân sức khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, thực đường lối đổi Đảng nên nói Đại hội VI Công đoàn Việt Nam ... II Công đoàn Việt Nam định đổi tên Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam, bầu Ban Chấp hành gồm 54 đồng chí, Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí bầu đồng chí Hoàng Quốc Việt ... viên công đoàn từ 84% so với tổng số công nhân viên chức năm 1983 tăng lên 89,5% năm 1988 Đại hội VI Công đoàn Việt Nam xác định hiểu “Việc làm đời sống, dân chủ công xã hội” mục tiêu hoạt động công...
 • 46
 • 590
 • 2

BỐI CẢNH LỊCH SỬ NƯỚC NGA XÔ VIẾT TRƯỚC NĂM 1921

BỐI CẢNH LỊCH SỬ NƯỚC NGA XÔ VIẾT TRƯỚC NĂM 1921
... thành kế hoạch năm lần thứ lần thứ hai (1929-1937) - Kế hoạch năm lần biện pháp phòng thủ đất nớc b phần nội dung -*** I - bối cảnh lịch sử nớc Nga Viết trớc năm 1921 : Sau năm chiến tranh ... học K16 Chuyên ngành : Lịch sử việt nam Hà nội, ngày 20 tháng 08 năm 2007 Phần mục lục Nội dung Trang A.Phần mở đầu B.Phần nội dung 2-3 4-20 I .Bối cảnh lịch sử trớc năm 1921 25 II.Thành tựu 1.Công ... sau, sụp đổ CNXH Liên vào năm 1991 23 Khoa lịch sử Bài điều kiện Thành tựu công xây dựng chủnghĩa xã hội liên giai đoạn 24 1921- 1941 ý nghĩa thành tựu liên giới Ngời viết : Đặng Thị Hơng...
 • 27
 • 876
 • 0

Đáp án CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, 80 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ” đầy đủ

Đáp án CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, 80 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ” đầy đủ
... chức nhiệm vụ Công đoàn Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam Đồng thời trí thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam gồm ... chức Công đoàn Việt Nam bước vào kỷ thi n niên kỷ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X tổ chức trọng thể Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Hà Nội từ ngày 3-5 /11/2008 ... cho triệu đoàn viên công đoàn công nhân, viên chức nước Đại hội đón 25 đoàn khách đại diện cho giai cấp công nhân công đoàn quốc tế đoàn đại biểu Liên Hiệp công đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam...
 • 11
 • 2,420
 • 62

Câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam 80 năm một chặng đường lịch sử

Câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam 80 năm một chặng đường lịch sử
... Liên đoàn lao động Việt Nam Câu hỏi 3: Đồng chí cho biết đại hội đánh giá đại hội đổi mới? Theo đồng chí, quan điểm “đổi mới” phát triển Đại hội X Công đoàn Việt Nam? Đại hội VI Công đoàn Việt Nam ... II Công đoàn Việt Nam định đổi tên Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam, bầu Ban Chấp hành gồm 54 đồng chí, Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí bầu đồng chí Hoàng Quốc Việt ... vệ cán công đoàn sở chế độ phụ cấp trách nhiệm cán công đoàn - Triển khai rộng rãi Quĩ hỗ trợ cán công đoàn sở Tiếp tục kiến nghị với Đảng phân cấp cho công đoàn chủ động việc thực công tác cán...
 • 21
 • 1,925
 • 17

De cuong dap an cuoc thi tim hieu cong doan viet nam 80 nam chang duong lich su

De cuong dap an cuoc thi tim hieu cong doan viet nam 80 nam chang duong lich su
... sở doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể, 100% cán công đoàn cấp đào tạo bồi dưỡng, tập huấn lý luận nghiệp vụ công đoàn - Hàng năm có 80% công đoàn sở quan hành chính, đơn vị nghiệp doanh ... giai đoạn cách mạng, quan điểm Đảng ta vị trí, vai trò giai cấp công nhân, xây dựng, phát triển giai cấp công nhân ngày bổ sung, hoàn thi n Trong su t trình lãnh đạo đấu tranh giành quyền, Đảng ... Đây quan điểm đầu tiên, quan trọng đề cao vai trò, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ cách mạng sau Nhận thức sâu sắc, đầy đủ quan điểm Đảng giai cấp công nhân vừa yêu cầu thi t,...
 • 9
 • 921
 • 0

Công đoàn việt nam 80 năm một chặng đường lịch sử

Công đoàn việt nam 80 năm một chặng đường lịch sử
... hiểu Công đoàn Việt Nam, 80 năm- Một chặng đờng lịch sử " Để viết cán bộ, CNVCLĐ đạt chất lợng tốt, LĐLĐ tỉnh xin giới thiệu số tài liệu tham khảo chính: Lịch sử Công đoàn Việt Nam 75 năm chặng ... Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn tỉnh, huyện đổi thành Liên đoàn Lao động Các chức danh Th ký Công đoàn gọi Chủ tịch Công đoàn Đại hội VI Công đoàn Việt Nam đại ... hội X Công đoàn Việt Nam Trả lời: *Trong kỳ Đại hội, Đại hội VI Công đoàn Việt Nam đợc đánh giá Đại hội đổi mới, tạo bớc ngoặt lịch sử cho tổ chức Công đoàn Việt Nam, tiền đề đa phong trào công...
 • 18
 • 348
 • 2

BÀI DỰ THI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM- 80 NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG lịch sử

BÀI DỰ THI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM- 80 NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG lịch sử
... Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam , công đoàn tỉnh, huyện đổi thành Liên đoàn Lao động Các chức danh Th ký Công đoàn gọi Chủ tịch Công đoàn Đại hội VI Công đoàn Việt Nam ... thời Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ Sự kiện thành lập Tổng Công hội đỏ miền Bắc Việt Nam mốc son chói lọi lịch sử phong trào công nhân Công đoàn Việt Nam Lần giai cấp công nhân Việt Nam có đoàn thể Cách ... cho giai cấp công nhân tổ chức Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến mở thời kỳ công tác Công đoàn Việt Nam Đại hội giải vấn đề lớn thống nhận thức hành động, sửa đổi Điều lệ Công đoàn, bầu...
 • 15
 • 749
 • 7

đáp án full cuộc thi Công Đoàn VN 80 năm - một chặng đường lich sử

đáp án full cuộc thi Công Đoàn VN 80 năm - một chặng đường lich sử
... 100% cán công đoàn cấp đợc đào tạo bồi dỡng, tập huấn lý luận nghiệp vụ công đoàn - Hàng năm 80% công đoàn sở quan hành chính, đơn vị nghiệp doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nớc 40% công đoàn ... Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập đợc công đoàn sở tập hợp đợc từ 60% trở lên công nhân, viên chức, lao động doanh nghiệp gia nhập công đoàn - Đến năm 2013, có 70% trở lên số công đoàn sở ... Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam , công đoàn tỉnh, huyện đổi thành Liên đoàn Lao động Các chức danh Th ký Công đoàn gọi Chủ tịch Công đoàn Đại hội VI Công đoàn Việt...
 • 7
 • 214
 • 0

THI TIM HIEU CONG DOAN VIET NAM 80 NAM, MOT CHAN DUONG LICH SU

THI TIM HIEU CONG DOAN VIET NAM 80 NAM, MOT CHAN DUONG LICH SU
... tham gia Cuộc thi thực nghiêm túc Quy chế Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam BAN TỔ CHỨC CUỘC THI Đề cương đáp án thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 80 năm chặng đường lịch sử” Cuộc thi sinh hoạt ... Lao động Việt Nam, Bộ trị TW Đảng Cộng sản Việt Nam định lấy ngày 28/7/1929 ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam Câu hỏi 2: : Đồng chí cho biết từ thành lập đến Công đoàn Việt Nam trải qua kỳ ... nhân tổ chức Công đoàn Việt Nam Thông qua thi giúp cho CNVCLĐ, cán đoàn viên công đoàn tìm hiểu rõ truyền thống vẻ vang giai cấp công nhân tổ chức Công đoàn Việt Nam, vị trí, vai trò, chức năng,...
 • 10
 • 328
 • 0

Bài dự thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam 80 năm một chặng đường lịch sử

Bài dự thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam 80 năm một chặng đường lịch sử
... Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn tỉnh, huyện đổi thành Liên đoàn Lao động Các chức danh Thư ký Công đoàn gọi Chủ tịch Công đoàn Đại hôi VI Công đoàn Việt Nam ... thời Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ Sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ miền Bắc Việt Nam mốc son chói lọi lịch sử phong trào công nhân Công đoàn Việt Nam Lần giai cấp công nhân Việt Nam đoàn thể Cách ... hội X Công đoàn Việt Nam? Trả lời: *Trong kỳ Đại hội, Đại hội VI Công đoàn Việt Nam đánh giá Đại hội đổi mới, tạo bước ngoặt lịch sử cho tổ chức Công đoàn Việt Nam, tiền đề đưa phong trào công...
 • 18
 • 1,384
 • 14

Xem thêm