giáo án lịch sử lớp 7 cả bộ

Giáo án lịch sử lớp 7 trọn bộ cả năm

Giáo án lịch sử lớp 7 trọn bộ cả năm
... Làm tập tập - 47 - Tiết 16 - Bài 11 Cuộc kháng chiến chống quân xâm l ợc tống (1 075 1 077 ) II Giai đoạn thứ hai(1 076 - 1 077 ) (Tiếp theo) I Mục tiêu học Kiến thức Diễn biến sơ lợc kháng chiến chống ... đồng vị trí địa lý quốc gia Các giai đoạn lịch sử quan trọng khu vực Đông Nam T tởng Nhận thức đợc trình lịch sử, gắn bó lâu đời dân tộc Đông Nam Trong lịch sử quốc gia Đông Nam có nhiều thành tựu ... với quân Tống a) Diễn biến Cuối năm 1 076 , quân Tống kéo vào nớc ta Năm 1 077 , nhà Lý đánh nhiều trận nhỏ cản bớc tiến quân giặc - Lý Kế Nguyên mai phụcvà đánh 10 trận liên tiếp ngăn bớc tiến đạo...
 • 198
 • 2,530
 • 0

Giáo án lịch sử lớp 7 trọn bộ chuẩn

Giáo án lịch sử lớp 7 trọn bộ chuẩn
... Học cũ, lập lại bảng so sánh vào - Chuẩn bị sau: Ôn lại học để chuẩn bị làm tập lịch sử Ngày soạn: 24/9/2011 Ngày dạy: 27/ 9/2011 Tiết 10 LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ ( Phần lịch sử giới ) I Mục tiêu học ... chức: Ban cán lớp báo cáo tình hình lớp Kiểm tra cũ: Học sinh làm tập lịch sử: a Giáo viên giao việc cụ thể cho nhóm sau: Bài 1:Viết kiện lịch sử vào ô trống cho phù hợp Niê Sự kiện lịch sử n đại ... 14/10/2011 Bài 11 Tiết 16 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG(1 075 1 077 ) (TT) II GIAI ĐOẠN THỨ II ( 1 076 - 1 077 ) I Mục tiêu: Kiến thức - Sơ lược diễn biến kháng chiến chống quân xâm lược Tống...
 • 179
 • 3,566
 • 5

Giáo án lịch sử lớp 7 trọn bộ full

Giáo án lịch sử lớp 7 trọn bộ full
... tự vệ xâm l*Diễn biến: ợc - Tháng 10/1 075 , ta tiến vào đất Tống: - GV sử dụng: Bản đồ kháng chiến + Quân bộ: Tù trởng huy đánh vào Ung Châu chống Tống (1 075 - 1 077 ) trình bày *GV: Để đợc ủng hộ ... đồ kháng chiến chống Tống (981); Lợc đồ k/c chống Tống (1 075 - 1 077 ) HS: Ôn tập nội dung học ( phần lịch sử Việt Nam ) III/ Các bớc lên lớp: A- ổn định B - Kiểm tra: C - Tiến trình lên lớp: *Mở ... cho văn học, lịch sử xuất Bài thơ: Nam Quốc Sơn Hà Khẳng định quyền độc lập dân tộc) 2 /Giáo dục văn hoá a/ Giáo dục: -Năm 1 070 xây dựng Văn Miếu -Năm 1 075 khoa thi đợc mở -Năm 1 076 Quốc Tử Giám...
 • 160
 • 2,533
 • 1

Giáo án lịch sử lớp 7 cả năm đầy đủ

Giáo án lịch sử lớp 7 cả năm đầy đủ
... tổ chức lớp học - Thiết bị dạy học Ngày soạn: Ngày giảng: 7A: 7B: Tiết 15 Bài 11 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lợc (1 075 1 077 ) I Giai đoạn thứ a- ... càng-> thất bại> Quân Lý đánh cản a) Diễn biến: + Cuối 1 076 quân Tống kéo vào nớc ta - Năm 1 077 , nhà Lý đánh nhiều trận nhỏ cản bớc tiến quân giặc - Lý Kế Nguyên mai phục đánh 10 trận liên tiếp ngăn ... SGK 2.Phong trào cải cách tôn giáo ? Nguyên nhân cải cách tôn giáo - Nguyên nhân: + Giáo hội tăng cờng bóc lột nhân dân ? Ngời khởi xớng phong trào cải cách + Giáo hội lực lợng cản trở phát triển...
 • 192
 • 1,206
 • 1

Giáo án lịch sử lớp 7 cả năm

Giáo án lịch sử lớp 7 cả năm
... hạn c Cả năm bị khô hạn d Trong năm có tháng khô hạn Thời kì khô hạn vùng có khí hậu nhiệt đới kéo dài: a Từ tháng đến tháng 22 b Từ tháng đến tháng c Từ tháng đến tháng 12 d Từ tháng đến tháng ... Có hai lần nhiệt độ tăng cao năm Nóng quanh năm * Lượng mưa: - Ma La Can: Có mưa tháng, lượng mưa lớn từ tháng đến tháng 10, không mưa tháng từ tháng 12 đến tháng năm sau Lượng mưa trung bình ... 10, mưa tháng 11 đến tháng năm sau Tổng lượng mưa năm khoảng 172 2 mm + Mun Bai: Nhiệt độ: 23 – 31oc, biên độ 8oc Lượng mưa: mưa nhiều từ tháng – 9, mưa tháng 10 – năm sau Tổng lượng mưa 178 4 mm...
 • 205
 • 1,157
 • 1

Giáo án lịch sử lớp 7 trọn bộ

Giáo án lịch sử lớp 7 trọn bộ
... nước 25 Giáo án lòch sử năm 2011-2012 5.Dặn dò: - Học - Chuẩn bò sau làm BTLS ***************** Ký duyệt giáo án Ngày soạn:16 / / 2011 Ngày dạy: Tiết10 : LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ (Phần lòch sử giới ... Phân tích, nhận xét, đánh giá kiện lòch sử II Phương tiện dạy học: -Bản đồ đại Việt thời Lý – Trần -Lược đồ kháng chiến chống Tống (1 075 -1 077 ) III Hoạt động dạy học : Tổ chức : 7A : Kiểm tra cũ -Nhà ... duyệt giáo án 14 Giáo án lòch sử năm 2011-2012 Ngày Soạn : 2/ 9/ 2011 Tuần Ngày dạy : Tiết -Bài ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN I Mục tiêu học 1.Kiến thức : Học sinh nắm -Các giai đoạn lớn lòch sử Ấn Độ...
 • 200
 • 2,426
 • 0

Giáo án lịch sử lớp 7 cả năm

Giáo án lịch sử lớp 7 cả năm
... trào cải cách tôn giáo ? Nguyên nhân cải cách tôn giáo - Nguyên nhân: + Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân ? Người khởi xướng phong trào cải + Giáo hội lực lượng cản trở phát cách tôn giáo ... chức lớp học - Thiết bị dạy học Ngày soạn: Ngày giảng: 7A: 7B: Tiết 15 Bài 11 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC (1 075 - 1 077 ) I GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT ... 1.Ổn định lớp - KTSS: + 7A: + 7B: 2.Kiểm tra cũ a) Câu hỏi: ? Em trình bày lại tổ chức quyền thời Đinh- Tiền Lê ? Cuộc kháng chiến chống Tống Lê Hoàn có ý nghĩa lịch sử nào? b) Đáp án: Vở ghi...
 • 192
 • 168
 • 0

Giáo án lịch sử lớp 7 chuẩn cả năm

Giáo án lịch sử lớp 7 chuẩn cả năm
... trào cải cách tôn giáo ? Nguyên nhân cải cách tôn giáo - Nguyên nhân: + Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân ? Người khởi xướng phong trào cải + Giáo hội lực lượng cản trở phát cách tôn giáo ... chức lớp học - Thiết bị dạy học Ngày soạn: Ngày giảng: 7A: 7B: Tiết 15 Bài 11 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC (1 075 - 1 077 ) I GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT ... khăn gì? - Sự chuẩn bị thiếu kĩ càng-> thất bại> Quân Lý đánh cản G/viên: Lữ Thanh Tâm a) Diễn biến: + Cuối 1 076 quân Tống kéo vào nước ta - Năm 1 077 , nhà Lý đánh nhiều trận nhỏ cản bước tiến...
 • 194
 • 1,883
 • 2

Giáo án lịch sử lớp 10 trọn bộ

Giáo án lịch sử lớp 10 trọn bộ
... giới có lịch sử văn hoá truyền thống lâu đời nơi khởi nguồn của ấn Độ Hin-đu giáo Lịch sử phát triển ấn Độ có bớc thăng trầm với nhiều thời kì lịch sử vơng triều khác Để hiểu phát triển lịch sử văn ... hoá nhân loạn 3.Kĩ - Rèn học sinh kĩ phân tích tổng hợp kiện lịch sử ấn Độ qua thời kì lịch sử - Kĩ khai thác tranh ảnh, lợc đồ lịch sử II Thiết bị tài liệu dạy học -Tranh ảnh đất nớc ngời ấn Độ ... nhất, gắn liền với nhu cầu sáng tạo lịch- nông lịch (lịch nông sản xuất nông nghiệp nghiệp), lấy 365 ngày năm chia làm 12 tháng(c dân sônng Nin dựa vào - Việc tính lịch tơng mực nớc sông lên xuống...
 • 279
 • 15,913
 • 82

GIAO AN LICH SU LOP 7 T 23

GIAO AN LICH SU LOP 7 T 23
... Chiến tranh hai t p đoàn phong kiến LêMạc Trịnh- Nguyễn đem hậu gì? * Gây đau thương cho dân t c t n hại cho ph t triển đ t nước Lch s Lp Bi 23 KINH T , VĂN HOá - THế Kỷ XVI-XVIII Tit 48 I KINH T ... xu t nông nghiệp bị sa s t thủ công nghiệp cố gắng vươn lên để ph t triển sản xu t ng trong, nụng nghip ph t trin cú t c dng thỳc đẩy sản xu t th cụng nghiệp v giao lu hng hoỏ 2 Sự ph t triển ... nghề thủ công buôn bán a Th cụng nghip Nghề d t lụa 2 Sự ph t triển nghề thủ công buôn bán a Th cụng nghip Bình gốm sứ B t tràng men hoa văn trang trí Sự ph t triển nghề thủ công buôn bán a Thủ...
 • 37
 • 989
 • 0

GIAO AN LICH SU LƠP 7

GIAO AN LICH SU LƠP 7
... Thăng long, Phố hiến, Thanh hà b Thanh hà, Hội an, Gia định c Vân đồn, Phố hiến, Hội an d Thăng long, Vân đồn, Hội an I KINH T Hướng dẫn nhà Đọc kỹ SGK trả lời câu hỏi trang112 Sưu tầm học sinh ... sông Gianh trở Bắc Đàng thuộc họ Trịnh Nụng nghip Sụng Gianh Từ kỷ XVI-XVIII tình hình trị xã hội Đàng Ngoài nào? Xung đột kéo dài tập đoàn phong kiến Chính quyền quan tâm đến thuỷ lợi khai hoang ... đất bị bỏ hoang Thiên tai, mùa Nhân dân đói kém, họ bỏ làng phiêu tán khắp nơi 1 Nụng nghip a Đàng * Xung đột kéo dài tập đoàn phong kiến * Chính quyền quan tâm đến thuỷ lợi khai hoang * Ruộng...
 • 37
 • 797
 • 1

Giáo án Lịch sử lớp 7 (Tiết 38-58)

Giáo án Lịch sử lớp 7 (Tiết 38-58)
... đấu tranh 2.Những khởi nghĩa lớn Thời gian 173 7 173 8 177 0 174 0 175 1 174 1 175 1 173 9 176 9 Tên khởi nghĩa Nguyễn Dơng Hng Lê Duy Mật Địa điểm Sơn Tây Thanh HoáNghệ An Vĩnh Phúc Nguyễn Danh Phơng Nguyễn ... Đàng Ngoài kỷ XVIII? 173 7 Nguyễn D- Sơn Tây ơng Hng 173 8- 177 0 Lê Duy Thanh Mật Hoá- Nghệ An 174 0- 175 1 Nguyễn Vĩnh Phúc Danh Phơng 174 1- 175 1 Nguyễn Hải Phòng Hữu Cầu 173 9- 176 9 Hoàng Sơn Nam Công ... quyền họ Nguyễn -9/ 177 3 quân Tây Sơn hạ thành Quy nhơn mở rộng vùng kiểm soát - 177 6- 178 3, lần đánh Gia Định giết chúa Nguyễn- Nguyễn ánh trốn sang Xiêm *Đánh tan quân Xiêm - 178 4 Xiêm chiếm Tây...
 • 44
 • 1,279
 • 3

giao an Lich su lop 5 (ca nam)

giao an Lich su lop 5 (ca nam)
... năm chống thực dân Pháp xâm lợc đô hộ (1 858 -19 45) I.Mục tiêu: Qua này: - Giúp học sinh nhớ lại mốc thời gian, kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến năm 19 45 ý nghĩa kiện lịch sử - Giáo dục học ... Pháp bị bắt chiến dịch Biên giới thu đông 1 950 em có suy nghĩ gì? Hoạt động 5: Làm việc lớp (6p) - GV nêu tác dụng chiến dịch Biên giới (SGV trang 45) Hoạt động 6: Củng cố dặn dò (2p) - Hệ thống ... danh liên quan đến kiện đợc ôn tập), phiếu học tập - HS: Su tầm tranh ảnh liên quan đến kiến thức III Hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: (3p) + Nêu ý nghĩa lịch sử trận Chi Lăng Xơng Giang Dạy mới:...
 • 38
 • 3,475
 • 20

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ
... Giới thiệu H5 (SGK): Mao Trạch Đông (1 893 - 197 6) lãnh tụ ĐCS TQ, chủ tịch UBTƯĐCS từ 194 3, 194 9- 195 4 chủ tịch hội đồng phủ NDTƯ CHND Trung Hoa, 195 4- 195 9 chủ tịch nớc Trung Hoa Quan sát đồ Nêu ... thắng lợi công khôi phục kinh tế ( 194 9 195 2) kế hoạch năm lần ( 195 3- 195 7) 195 7 sản lợng CN tăng 10,7 lần so 194 9 Tự sản xuất 60% thiết bị máy móc cần thiết 19% số hộ nông dân gia nhập HTX - Hãy ... thất bại nặng nề TQ ( 194 5 194 6); Cuba ( 195 9- 196 0); chiến tranh Việt Nam ( 195 4- 197 5) Tham vọng Mĩ to lớn nhng khả thực tế Mĩ lại hạn chế (do nhân tố khách- chủ quan) - Từ 199 1- Mĩ xác lập trật...
 • 96
 • 613
 • 1

giao an lich su lop 7 BÀI 4 TRUNG QUOC THOI PHONG KIEN pptx

giao an lich su lop 7 BÀI 4 TRUNG QUOC THOI PHONG KIEN pptx
... phẫn dậy đấu tranh - Nhà Nguyên tồn đến năm 1368 Nhà Minh thành lập Đến năm 1 644 nhà Thanh lên cai trị Trung Quốc - Cuối thời Minh-Thanh, xã hội Trung Quốc lâm vào suy thoái, vua quan ăn chơi sa ... Đáp án: làm bùng lên đấu tranh rộng lớn châu Âu Đây xem đấu tranh vũ trang nông dân cờ tư sản chống phong kiến Dạy học Trung Quốc quốc gia đời sớm phát triển nhanh phương Đông, được thành tựu ... đời Có nhiều thương cảng 5 Trung Quốc thời Minh – Thanh * Về trị, xã hội: - Năm 1368: nhà Minh thành lập - Năm 1 644 : nhà Minh bị lật đổ, nhà Thanh thành lập - Vua quan ăn chơi sa đọa, đời sống...
 • 6
 • 11,167
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử lớp 7 cả nămgiáo án lịch sử lớp 8 cả nămgiáo án lịch sử lớp 8 trọn bộgiáo án lịch sử lớp 5 cả nămgiáo án lịch sử lớp 7 bài 25giáo án lịch sử lớp 7 bài 11giáo án lịch sử lớp 7 bài 30 tổng kếtgiáo án lịch sử lớp 7 bài 9giáo án lịch sử lớp 7 bài 12giáo án lịch sử lớp 7 bài 22giáo án lịch sử lớp 7 bài 21giao an lich su lop 11 tron bogiao an lich su lop 7 ky 2giáo án lich su lop 7 bai cuoc khang chien chong quan xam luoc tong lan thu haigiáo án lịch sử lớp 10 trọn bộTội vi phạm qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố hà nội)BM 06.Tieu chuan ung cu TVHDQT va BKS dai hoi nam 2014BM 09.Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong kiem soat 2014BM 10.Bao cao cua Hoi dong quan tri nam 2014TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Dai hoi co dong thuong nien | Nghi quyet Dai hoi dong Co dong nam 2011BM 11.To trinh 04 Thong qua Phuong an phan phoi loi nhuan 2013 và ke hoach 2014BM 11.To trinh 06 Thong qua ke hoach phat hanh trai phieu chuuyen doi trong nuoc dai hoi 2014BM 11.To trinh 08 Thong qua noi dung miem nhiem HĐQT BKS nhiem ky 2009 201406 To trinh 05 2017 Thong qua phuong an chi tra co tuc bang co phieu 2017Hon Truong Ba da hang thit trangBC HDQT TienlenGroup Du thao02BC cua BKS TienlenGroup Suadoi01TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao thuong nien | Bao cao ban Tong giam doc nam 2011TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao quan tri | Bao cao quan tri nam 2015 []câu hỏi trắc nghiệm môn công nghệ sửa chữa ô tôhttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 SebEgxV21jNERHZk03T0kxaHZWQ2M1MDVZN21vDan ghi ta cua Lor ca 420161215 NQ HĐQT chot ngay co tuc dot 1 2016TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ03 HĐQT2017TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ04 HĐQT2017