Thuyết trình Mác Lênin

Bản báo cáo thuyết trình mác lênin

Bản báo cáo thuyết trình mác lênin
... mức báo động Sức trẻ cộng với tâm lý thích khám phá điều lạ, bắt kịp trào lưu thịnh hành giới, như: manga (truyện tranh Nhật Bản) , anime (phim hoạt hình Nhật Bản) , thời trang Kawaii (Nhật Bản) , ... Trần, Lê qua công trình tôn giáo cung điện vương triều Bên cạnh công trình kiến trúc điêu khắc người Việt điêu khắc kiến trúc Việt Nam bổ sung kỹ thuật tinh xảo việc xây dựng công trình tôn giáo ... động báo chí, xuất Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ hoạt động báo chí, xuất vững vàng trị, tư tưởng, nghiệp vụ có lực đáp ứng tốt yêu cầu thời kỳ Rà soát, xếp hợp lý mạng lưới báo...
 • 21
 • 439
 • 0

Học thuyết của Mac-Lenin

Học thuyết của Mac-Lenin
... HĐH 17 Tài liệu tham khảo 1-Berg David kinh tế học tập I, II 2- Giáo trình kinh tế trị Mac-Lenin, Trờng ĐHKTQD (1998), tập I 3-Giáo trình lịch sử học thuyết kinh tế , ĐHKTQD 4-Kinh tế dự báo số ... t không thích rủi ro cho đầu t không chắn nên họ có quỹ d phòng để bù đắp cho rủi ro họ 2 .Học thuyết Mac-Lenin 2.1.Quá trình tạo giá trị thặng d Trong sản xuất hàng hoá dựa chế độ t hữu t liệu ... sử dụng phơng pháp khoa học tự nhiên, sử dụng công cụ trùu tợng hoá, đồng thời áp dụng phơng pháp khoa học xác, đặc biệt phơng pháp suy diễn để nghiên cứu kinh tế trị học - Về lợi nhuận : theo...
 • 18
 • 296
 • 0

Thuyết trình Mác Lê Nin: kHỦNG HOẢNG KINH TẾ CỦA CHỦ NGHIÃ TƯ BẢN

Thuyết trình Mác Lê Nin: kHỦNG HOẢNG KINH TẾ CỦA CHỦ NGHIÃ TƯ BẢN
... hoảng kinh tế Chu kỳ kinh tế CNTB khoảng thời gian bắt đầu khủng hoảng kinh tế tới bắt đầu khủng hoảng kinh tế khác  Một chu kỳ KHKT gồm gia đoạn: • Slump Tiêu điều • Recession Khủng hoảng • Recovery ... Sau khủng hoảng công ty vốn tỷ o Hậu KHKT 17/34 Tính chu kỳ KHKT CNTB Trong giai đoạn tự cạnh tranh chủ nghĩa bản, khoảng từ đến 12 năm kinh tế chủ nghĩa lại phải trải qua khủng hoảng kinh ... 25/34 o Giải pháp:  Khủng hoảng dầu mỏ  Khủng hoảng tiền tệ  Khủng hoảng nợ 26/34 4.2 Quan điểm Mác KHKT CNTB • Khủng hoảng đặc trưng riêng chế độ chủ nghĩa • Khủng hoảng ngẫu nhiên không...
 • 33
 • 3,871
 • 8

Tài liệu Bài thuyết trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin docx

Tài liệu Bài thuyết trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin docx
... thức +Bản chất, tượng + Khả năng, thực Khái niệm nguyên mối liên hệ • Nguyên luận điểm học thuyết luận mà tính chân chúng hiển nhiên không cần chứng minh xác định tư người có chức ... Câu hỏi thảo luận • Các nguyên phép biện chứng + Nguyên mối liên hệ phổ biến + Nguyên phát triển • Các cặp phạm trù phép biện chứng + Cái chung, riêng + Nguyên nhân, kết + Tất nhiên, ... biện chứng nguyên nhân kết • Kết nguyên nhân sinh ra, sau xuất hiện, kết lại có ảnh hưởng trở lại nguyên nhân • Nguyên nhân kết thay đổi vị trí cho Điều có nghĩa vật, tượng mối quan hệ nguyên nhân,...
 • 46
 • 1,979
 • 19

THUYẾT TRÌNH TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN "TỒN TẠI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI" pot

THUYẾT TRÌNH TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN
... TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN TỒN TẠI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI  KHÁI NIỆM  QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TTXH VÀ YTXH  CÁC HÌNH THỨC CỦA Ý THỨC XÃ HỘI I- Khái niệm tồn hội ý thức hội 1.Tồn hội Tồn ... phát từ tâm lý hội biểu trực tiếp tâm lý hội Trong hội có giai cấp, Ý thức hội có giai cấp II- Quan hệ biện chứng tồn hội ý thức hội 1.Tồn hội định ý thức hội -Vai trò ... cách khác vào tư tưởng ý thức hội phát triển có tính độc lập tương đối 2 Tính độc lập tương đối vai trò ý thức hội Tính độc lập tương đối vai trò ý thức hội biểu mặt đây: thức hội...
 • 34
 • 2,866
 • 48

thuyết trình đề tài nguyên lý chủ nghĩa mác -lênin về xã hội hiện thực và triển vọng

thuyết trình đề tài nguyên lý chủ nghĩa mác -lênin về xã hội hiện thực và triển vọng
... TRIỀN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC I Bản chất CNTB không thay đổi I Bản chất chủ nghĩa tư không thay đổi Chính vậy, chủ nghĩa tư chế độ hội tương lai nhân loài chất bóc lột, phản dân chủ, ... CNXH số quốc gia giới đương đại Về tư tưởng Về trị Về kinh tế Về hội Về đối ngoại Về cách làm, bước V Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI VIỆT NAM • Về mặt luận Về mặt thực tiễn The End ... nhà nước tăng lên; vấn đề phúc lợi hội môi trường ngày giải tốt hơn… Tất không nói nhân tố chủ nghĩa hội mức độ định, chuẩn bị điều kiện vật chất cho chủ nghĩa hội Những nhân tố xu hướng...
 • 34
 • 2,187
 • 1

thuyết trình đề tài những nguyên lý của chủ nghĩa mác-lênin về vấn đề nhà nước xã hội chủ nghĩa

thuyết trình đề tài những nguyên lý của chủ nghĩa mác-lênin về vấn đề nhà nước xã hội chủ nghĩa
... thiện nhà nước hội chủ nghĩa – công cụ chủ yếu trình cải tạo hội cũ, xây dựng hội mới, yêu cầu tất yếu khách quan tiến trình cách mạng hội chủ nghĩa Một số nhà nước XHCN thực tiễn • Nhà ... nhà nước phù hợp Nên nhà nước phải củng cố, xây dựng để bảo vệ phát triển thành dân chủ 4 Xây dựng chủ nghĩa hội trình cải tạo hội tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa tư tưởng Nên nhà nước ... hành hội sở hệ thống pháp luật Vai trò chức ◊ Vai trò ◊ Chức năng:  chức đối nội  chức đối ngoại Các kiểu nhà nước lịch sử     Kiểu nhà Kiểu nhà Kiểu nhà Kiểu nhà nước nước nước nước chủ...
 • 41
 • 2,545
 • 6

thuyết trình nguyên lý của cn mác-lênin về cnxh hiện thực và triển vọng

thuyết trình nguyên lý của cn mác-lênin về cnxh hiện thực và triển vọng
... Nội dung trình bày CNXH Hiện thực Ra đời Phát triển Triển vọng Thành tựu Nguyên nhân thất bại Kinh tế-xã hội Phát triển Văn hóa Tư tưởng Hiện thực CNXH khoa hoc xuất Ra đời CNXH hình thành ... thuyết mình, đưa giá trị tư tưởng luận nói chung, tư tưởng xã hội chủ nghĩa nói riêng phát triển lên trình độ chất Phát triển Hiện thực CNXH khoa hoc xuất Ra đời CNXH hình thành Lênin V.I Lênin ... lại chỗ người có đủ khả kế thừa phát triển di sản kế thừa, phát triển nào? Kinh tế-xã hội Phát triển Văn hóa Tư tưởng Hiện thực CNXH khoa hoc xuất Ra đời CNXH hình thành Mác-Angghen C Mác (1818...
 • 50
 • 842
 • 1

thuyết trình nguyên lý của chủ nghĩa mác lênin về triển vọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực

thuyết trình nguyên lý của chủ nghĩa mác lênin về triển vọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực
... trìn h LOGO Nguyên chủ nghĩa Mác Lênin triển vọng chủ nghĩa hội thực LOGO Khái quát chủ nghĩa hội thực Sự đời Các giai đoạn phát triển LOGO www.themegallery.com Chủ nghĩa hội thực – Sự ... lịch sử, loài người định tiến tới chủ nghĩa hội người định tiến tới chủ nghĩa hội Chủ nghĩa hội tương lai hội loài Chủ nghĩa hội tương lai hội loài người người LOGO Vận dụng ... tế thị trường hội chủ nghĩa (Trung Quốc) theo định hướng hội chủ nghĩa (Việt Nam) Xây dựng tổ chức hội phi phủ đa dạng gồm hội nghề nghiệp, văn hóa, tôn giáo, hội, Hội nhập quốc...
 • 42
 • 2,517
 • 5

thuyết trình nguyên lý của chủ nghĩa mác-lênin về nhà nước

thuyết trình nguyên lý của chủ nghĩa mác-lênin về nhà nước
... I 1) 2) 3) 4) Nhà nước nói chung Khái niệm nhà nước Nguồn gốc, ý nghĩa đời nhà nước Bản chất nhà nước Các loại hình thái nhà nước 1) Khái niệm nhà nước: Nhà nước cơng cụ quyền lực ... kẻ thù chủ nghĩa xã hội II Nhà nước Xã hội chủ nghĩa 1) Quan niệm CN Mac-Lenin nhà nước XHCN 2) Bản chất 3) Chức 4) Nhiệm vụ 1) Quan niệm CN Mac-Lenin nhà nước XHCN Nhà nước xã hội chủ nghĩa ... xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước, giữ vững an ninh xã hội  Tổ chức, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa chức bản, chủ yếu Nhà nước xã hội chủ nghĩa...
 • 28
 • 2,287
 • 5

thuyết trình nguyên lý của chủ nghĩa mác-lênin về văn hóa

thuyết trình nguyên lý của chủ nghĩa mác-lênin về văn hóa
... NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ VĂN HÓA VÀ NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VẤN ĐỀ VĂN HÓA Ở VIỆT NAM THUYẾT TRÌNH CHŨ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC – NHÓM – LƠP 61 – K34 NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NHĨA ... lệ Nền văn hóa Phong Kiến Nền văn hóa Tư Sản Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa THUYẾT TRÌNH CHŨ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC – NHÓM – LƠP 61 – K34 ĐẶC TRƯNG CỦA NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA • Chủ nghĩa Mac-Lenin ... sách,pháp luật quản lí hoạt động văn hóa THUYẾT TRÌNH CHŨ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC – NHÓM – LƠP 61 – K34 NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA • Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa văn hóa xây dựng phát triển tảng...
 • 36
 • 4,038
 • 11

bài thuyết trình nguyên lý của chủ nghĩa mác lênin về chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

bài thuyết trình nguyên lý của chủ nghĩa mác lênin về chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng
... CHỦ NGHĨA XÃ HỘI I Chủ nghĩa tư tương lai xã hội loài người II Chủ nghĩa xã hội tương lai xã hội loài người A NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC HIỆN THỰC NGUYÊN ... NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC HIỆN THỰC Giai đoạn thứ ba Giai đoạn hàng loạt nước theo đường chủ nghĩa xã hội sau Thế chiến thứ NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC ... hoại nhà chủ nghĩa xã hội B ĐÁNH GIÁ VỀ TRIỂN VỌNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐÁNH GIÁ VỀ TRIỂN VỌNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI I Chủ nghĩa tư tương lai xã hội loài người Đặc điểm chủ nghĩa Chủ nghĩa tư...
 • 55
 • 2,331
 • 3

slide thuyết trình nguyên lý chủ nghĩa mac-lênin về vấn đề nhà nước

slide thuyết trình nguyên lý chủ nghĩa mac-lênin về vấn đề nhà nước
... A A NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC_LÊNIN VỀ VẤN ĐỀ NHÀ NƯỚC_ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC_LÊNIN VỀ VẤN ĐỀ NHÀ NƯỚC_ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NGHĨA I Về vấn đề nhà nước 1.Nguồn ... 4.3 Nhà nước tư sản 4.2 Nhà nước phong kiến 4.4 Nhà nước xã hội chủ nghĩa II Về vấn đề nhà nước xã hội chủ nghĩa Quan niệm nhà nước xã hội chủ nghĩa Nhà nước xã hội chủ nghĩa tổ chức trị nhất, “ ... hội chủ nghĩa vận động, phát triển theo đường ngày hoàn thiện Năm là, nhà nước xã hội chủ nghĩa nhà nước đặc biệt, “ nhà nước không nguyên nghĩa , “ nửa nhà nước 3 Chức năng, nhiệm vụ nhà nước...
 • 15
 • 3,565
 • 10

thuyết trình nguyên lí của chủ nghĩa mac-lênin về chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

thuyết trình nguyên lí của chủ nghĩa mac-lênin về chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng
... A QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC KHÁI NIỆM SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NHỮNG THÀNH ... hội chủ nghĩa nảy sinh lòng chủ nghĩa tư Sự phát triển CNXH Sự xuất xu hướng lên chủ nghĩa hội nước Mỹ Latinh Các yếu tố hội chủ nghĩa nảy sinh lòng chủ nghĩa tư • Chủ nghĩa Chủ nghĩa ... dựng chủ nghĩa hội nước hội chủ nghĩa lại Giai đoạn thứ t hiện nay, chủ nghĩa hội : Giai đoạn giới tạm thời lâm vào thoái trào Để vượt qua khó khăn đó, đòi hỏi nước hội chủ nghĩa...
 • 86
 • 2,029
 • 1

Xem thêm