CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Quy định về chuẩn đầu ra ngành phạm tin học

Quy định về chuẩn đầu ra ngành sư phạm tin học
... chương trình, tài liệu chuẩn tham khảo - Chương trình khung ngành phạm Tin học trình độ cao đẳng, đại học Bộ Giáo dục - Đào tạo - Bộ giáo trình đào tạo ngành phạm Tin học trình độ cao đẳng ... tập, nâng cao trình độ sau trường - Có khả học ngành phạm Tin học bậc học cao lớp quản lý giáo dục, quản lý hành nhà nước, lý luận trị… - Có khả tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao ... - Xây dựng kế hoạch dạy - học tổ chức dạy học cho bài, chương chương trình dạy học Tin học trường THCS để phát huy tính tích cực học tập học sinh - Có khả quản trị khai thác mạng,...
 • 2
 • 252
 • 0

Chuẩn đầu ra ngành phạm địa lý

Chuẩn đầu ra ngành sư phạm địa lý
... thuyt, in t hc, thiờn hc, nhng vt hin i, lch s vt lý; Cú kin thc y v cp nht v lun dy hc vt lý, v chng trỡnh vt ph thụng Cú hiu bit c bn v thc tin dy hc vt trng (trung hc) ph thụng ... nhõn vn, khoa hc qun hnh chớnh, qun giỏo dc, quc phũng an ninh v giỏo dc th cht; Cú kin thc y v chuyờn sõu v vt i cng, v thớ nghim vt lý; cú kin thc c bn v toỏn, vt lớ thuyt, in t ... ging dy vt K nng Cú kh nng dy hc vt lý, giỏo dc trớ tu v o c cho hc sinh ph thụng Cú kh nng thc hnh thớ nghim vt ph thụng, gii thớch cỏc hin tng vt v nhng ng dng ca vt vo i sng...
 • 38
 • 191
 • 0

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI PHẦN I: MỞ ĐẦU PHẦN II: NỘI DUNG PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ... II: NỘI DUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP Chương 1: Cơ sở lý luận việc vận dụng dạy học tích hợp vào phân môn vẽ kĩ thuật môn Công nghệ 11 Chương ... dụn g DHTH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG II: CƠ SỞ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG DẠY HỌC TÍCH HỢP VÀO PHÂN MÔN VẼ KĨ THUẬT MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11...
 • 15
 • 1,451
 • 2

Xây dựng chương trình đào tạo ngành phạm kỹ thuật theo tín chỉ tại trường Đại học Hùng Vương

Xây dựng chương trình đào tạo ngành Sư phạm kỹ thuật theo tín chỉ tại trường Đại học Hùng Vương
... việc xây dựng chơng trình đào tạo theo học chế tín - Đánh giá chơng trình đào tạo hành ngành S phạm kỹ thuật trờng Đại học Hùng Vơng - Xây dựng chơng trình đào tạo theo học chế tín cho ngành S phạm ... học chơng trình đào tạo theo tín Nội dung chơng trình Đào tạo Cử nhân s phạm ngành S phạm kỹ thuật theo hệ thống tín Kế hoạch đào tạo chuẩn dự kiến cho chơng trình đào tạo theo tín Danh mục học ... trạng chơng trình đào tạo trờng Đại học Hùng Vơng Chơng III: Xây dựng chơng trình đào tạo theo tín cho ngành S phạm kỹ thuật Chơng I Cơ sở lý luận việc xây dựng chơng trình đào tạo theo tín 1.1 Những...
 • 73
 • 285
 • 0

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chuyên ngành phạm kỹ thuật công nông nghiệp tại trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chuyên ngành sư phạm kỹ thuật công  nông nghiệp tại trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh
... TS.ă Nguy nă Ti nă Dũng,ă đ ă tƠiă Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành phạm Kỹ thuật Công Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh xinăphépăđ hi n HVTH: ĐOÀN NG ... c đánh giá đ tă c đánh giá đ t 1.6.2 B tiêu chu n ậ tiêu chí sử d ng để đánh giá ch t l đƠo t o ngƠnh S ph m K thu t Công Nông nghi p t i tr ng ch ng trình ng Đ i h c Nông Lâm thành phố H Chí ... a đánh giá giáoăd c,ăcácăn iădung đánh giá giáoăd căvƠăđ ăraăvaiătròăc a đánh giá trongăgiáoă d cătrongănơngăcaoăch tăl ngăgiáoăd c.ă uăđi măc aăđ ătƠi,ătácăgi trình bƠyăcóălogică v ăv năđ đánh giá trongăgiáoăd...
 • 166
 • 193
 • 1

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: SƯ PHẠM KỸ ... Tên học phần Tâm lý học Giáo dục học đại cương Quản lý Hành Nhà nước quản lý ngành GDĐT Lý luận Dạy học Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Phương pháp dạy học Kỹ thuật Phương pháp dạy học chuyên ngành ... CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số: 52480201 Hình thức đào tạo: CHÍNH QUI (Ban...
 • 25
 • 716
 • 0

KỲ THI TỐT NGHIỆP BẬC CĐCN NĂM 2012 - KHÓA: 09CD - NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG pot

KỲ THI TỐT NGHIỆP BẬC CĐCN NĂM 2012 - KHÓA: 09CD - NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG pot
... tên) BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐCN HUẾ KỲ THI TỐT NGHIỆP BẬC CĐCN NĂM 2012 KHÓA: 09CD NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG Khóa thi ngày: 11/1/2013 Môn thi: Kiến thức sở ngành Đề thi số: ... -Hết -Ghi chú: - Thí sinh không sử dụng tài liệu làm - Cán coi thi không giải thích thêm - Đề thi gồm có trang Họ tên thí sinh: ... gửi là: - Lần 1: 1111 1110b (0FEh) – sáng Led trái - Lần 2: 1111 1101b (0FDh) - Lần 3: 1111 1011b (0FBh) - Lần 4: 1111 0111b (0F7h) - Lần 5: 1110 1111b (0EFh) - Lần 6: 1101 1111b (0DFh) - Lần 7:...
 • 8
 • 349
 • 0

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG docx

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG docx
... + Kỹ thuật viên phụ trách công việc liên quan đến phần điện tử, viễn thông nhà máy, xí nghiệp, Công ty viễn thông, Bưu điện, đài phát truyền hình + Giảng dạy ... thứ phù hợp với ngành đào tạo · Điều kiện tuyển sinh + Học sinh tốt nghiệp TCCN ngành Điện tử, Viễn thông chuyên ngành tương đương + Xem xét bảng điểm chương trình học hoc sinh Trung cấp để xem ... nghiệp có hội học chuyển hệ liên thông đại học hệ hoàn chỉnh đại học trường Đại học + Sinh viên có khả chuyển đổi chuyên ngành học thêm chuyên ngành thứ phù hợp với ngành đào tạo · Điều kiện tuyển...
 • 3
 • 253
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ pot

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ pot
... KỸ THUẬT AUDIO – VIDEO SỐ Thông tin số hệ thống thông tin số: Khái niệm, sơ đồ khối hệ thống thông tin số, chức khối… Biến đổi tương tự - số biến đổi số - tương tự: Lấy mẫu, lượng tử hóa, ... Video số - Thực thuật toán nén ảnh theo chuẩn JPEG - Nén tín hiệu Video số theo chuẩn MPEG: sơ đồ khối, thông số, cấu trúc dòng liệu… Truyền hình kỹ thuật số - Đặc điểm truyền hình kỹ thuật số - Sơ ... Player) 10 Một số thi t bị Audio, Video số - Camera số - Các loại hình hiển thị: LCD, Plasma, LED,… - o0o -Bộ môn Điện tử - Tự động Trưởng Bộ môn Nhữ Khải Hoàn...
 • 3
 • 278
 • 0

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM KỸ THUẬT docx

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT docx
... khả học tập trình độ đại học sau này; • Có trình độ tin học tương đương trình độ B; Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành điện CAD kỹ thuật điện, lập trình PLC, … • Có trình độ tiếng Anh tương ... tự động hóa  Các đài thu phát thanh, thu phát hình  Các công ty thiết kế mạch điện tử Khả học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp  Học tập để đạt trình độ kỹ công nghệ giáo viên kỹ thuật ... học ứng dụng khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp khả học tập trình độ đại học sau này;  Có trình độ tin học tương đương trình độ B Sử dụng phần mềm kỹ thuật: ...
 • 6
 • 343
 • 0

Ảnh hưởng của việc công bố chuẩn đầu ra đến phương pháp giảng dạy và kiểm tra - đánh giá (nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định)

Ảnh hưởng của việc công bố chuẩn đầu ra đến phương pháp giảng dạy và kiểm tra - đánh giá (nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)
... VIN M BO CHT LNG GIO DC PHM C CNG ảNH HƯởNG CủA VIệC CÔNG Bố CHUẩN ĐầU RA ĐếN PHƯƠNG PHáP GIảNG DạY KIểM TRA - ĐáNH GIá (NGHIấN CU TI TRNG I HC S PHM K THUT NAM NH) Chuyờn ngnh: o lng v ỏnh ... thc kim tra - ỏnh giỏ 68 3.3.1.1 Kim tra - ỏnh giỏ thng xuyờn 68 3.3.1.2 Kim tra - ỏnh giỏ nh k 69 3.3.1.3 Kim tra - ỏnh giỏ tng kt 71 3.3.2 Phng phỏp Kim tra - ỏnh ... kim tra cn cú phng phỏp ging dy tng ng v thớch hp mi t kt qu cao, khc phc c nhc im 33 Hỡnh thc kim tra - ỏnh giỏ Kim tra cú nhiu hỡnh thc khỏc nh: Kim tra nh k, kim tra thng xuyờn, kim tra tng...
 • 102
 • 206
 • 0

Công bố chuẩn đầu ra ngành kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

Công bố chuẩn đầu ra ngành kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính
... TCP/IP Kiểm tra chỉnh cố đơn giản mạng Lắp ráp, sửa chữa bo mạch Lắp ráp, sửa chữa thiết bị ngoại vi Sử dụng thành thạo phần mền chuẩn đóan lỗi Sử dụng công cụ chuẩn đoán khắc phục hình Sửa chữa hư ... cải tiến lĩnh vực sửa chữa máy tính, ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào thực tế; Thiết lập thông số cho NOTEBOOK Lắp ráp, sửa chữa bo mạch Sử dụng thành thạo phần mềm chuẩn đóan lỗi Lựa ... bày nguyên lý hoạt động loại máy in thiết bị ngoại vi Trình bày, thiết lập thông số cho NOTEBOOK Trình bày quy trình lắp ráp, sửa chữa bo mạch chính, lắp ráp, sửa chữa thiết bị ngoại vi Sử dụng...
 • 5
 • 416
 • 1

Luận văn Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM và đánh giá thử nghiệm

Luận văn Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM và đánh giá thử nghiệm
... nghiên c u m t cách khoa h c t góc ñ c a ño lư ng ñánh giá v lĩnh v c Vì v y, tác gi ch n ñ tài: Nghiên c u xây d ng chu n ñ u ngành công ngh thông tin Trư ng Cao ñ ng ngh K thu t Công ngh Tp .HCM ... ngh Tp .HCM ñánh giá th nghi m” Thông qua nghiên c u th c t t i Khoa công ngh thông tin (CNTT) c th ngh QTMMT c a Trư ng CðNKTCN Tp .HCM ñ xây d ng CðR chương trình ñào t o ngh QTMMT ñánh giá th ... 17.0 Gi i h n nghiên c u c a lu n văn − Xét v ph m vi, lu n văn ch nghiên c u xây d ng CðR ngh QTMMT ñây ngh c a ngành CNTT thu c Trư ng CðNKTCN Tp .HCM ñang ñào t o chưa nghiên c u xây d ng h t...
 • 111
 • 370
 • 0

Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TP HCM và đánh giá thử nghiệm

Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TP HCM và đánh giá thử nghiệm
... tài Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ngành công nghệ thông tin Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM đánh giá thử nghiệm Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu (CĐR) ngành ... hạn nghiên cứu luận văn  Xét phạm vi, luận văn nghiên cứu xây dựng CĐR nghề QTMMT nghề ngành CNTT thuộc Trường CĐNKTCN Tp. HCM đào tạo chưa nghiên cứu xây dựng hết chuẩn đầu tất nghề lại ngành ... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận rút từ việc nghiên cứu xây dựng CĐR nghề QTMMT Qua nghiên cứu tổng quan, sở lý luận việc xây dựng CĐR nghề QTMMT tác giả nghiên cứu xây dựng thành công CĐR ngành CNTT...
 • 11
 • 320
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM và đánh giá thử nghiệm pdf

Luận văn: Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM và đánh giá thử nghiệm pdf
... nghiên c u m t cách khoa h c t góc ñ c a ño lư ng ñánh giá v lĩnh v c Vì v y, tác gi ch n ñ tài: Nghiên c u xây d ng chu n ñ u ngành công ngh thông tin Trư ng Cao ñ ng ngh K thu t Công ngh Tp .HCM ... ngh Tp .HCM ñánh giá th nghi m” Thông qua nghiên c u th c t t i Khoa công ngh thông tin (CNTT) c th ngh QTMMT c a Trư ng CðNKTCN Tp .HCM ñ xây d ng CðR chương trình ñào t o ngh QTMMT ñánh giá th ... th c hi n công khai ñ i v i s giáo d c c a h th ng giáo d c qu c dân N i dung công khai có 03 lo i công khai: 1/ Công khai cam k t ch t lư ng giáo d c ch t lư ng giáo d c th c t ; 2/ Công khai...
 • 111
 • 359
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuẩn đầu ra ngành công nghệ kỹ thuật môi trườngchuẩn đầu ra ngành sư phạm địa lýngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp ra làm gìđiểm chuẩn trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcmngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp là gìngành sư phạm kỹ thuật công nghiệpngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp là gìngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệpchương trình khung ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệpngành sư phạm kỹ thuật nông lâmđiểm chuẩn trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm 2014điểm chuẩn trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm năm 2014cấu trúc chương trình đào tạo ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệpsư phạm kỹ thuật điệnđại học sư phạm kỹ thuật hưng yên tuyển sinh– Chiến trường thời Tống – LýGiao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOVNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà MauĐề ôn thi toán 7 HKIso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKquyet dinh thay doi niem yet cp gdtQUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁPđịnh tính vibrio cholerae4. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20165. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 20176.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)8. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017Báo cáo phần mềm xếp lịch thời khóa biểu C0. chuong trinh DHCD thuong nien nam 20164. Bao cao ban kiem soat nam 20166. Bao cao tai chinh thuc hien nam 2015Don de cu nam 2016-vicem bim sonDon ung cu 2016 - vicem bim son