PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS 12.0

Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 12 0 phần 2

Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 12 0 phần 2
... Pearson Correlation Sig (2- tailed) N 27 965** 00 0 27 975** 00 0 27 L 965** 00 0 27 27 964** 00 0 27 K 975** 00 0 27 964** 00 0 27 27 ** Correlation is significant at the 0. 01 level (2- tailed) Quốc Duy ... Dimension Eigenvalue 2. 619 365 01 6 Condition Index 1 .00 0 2. 681 12. 699 Variance Proportions (Constant) L K 03 00 01 51 00 03 46 99 97 a Dependent Variable: VA Quốc Duy 12 14 .05 1 14 .05 1 Chương trình ... ANOVAb Model Regression Residual Total Sum of Squares 1 .23 E +08 91731 92 1.32E +08 df 25 26 Mean Square 122 645979.7 366 927 .676 F 334 .25 1 Sig .00 0a a Predictors: (Constant), L b Dependent Variable:...
 • 13
 • 479
 • 2

Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 12.0 phần 4

Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 12.0 phần 4
... 23.131 Std Error 1 .44 6 -.3 74 41. 849 - .43 5 -.288 31.775 040 2.801 030 040 5 .44 9 -.782 - .42 1 030 -.235 2 .43 4 19.172 -.552 046 1. 141 7.826 067 HIGHSCHL -.139 063 FAMSIZE 5 .41 4 195 a Dependent Variable: ... khóa 20 04- 2005 Các Phương pháp Phân tích Phân tích liệu phần mềm SPSS 12.0* Khai báo thông số biến liệu Khi sử dụng SPSS 12.0, thường thấy hai Sheet: Data View Variable View Data View chứa liệu ... Fulbright Niên khóa 20 04- 2005 c Các Phương pháp Phân tích Phân tích liệu phần mềm SPSS 12.0* Measure: thang đo Trong SPSS 12.0 có loại thang đo: Scale, Nominal Ordinal • Scale: cho biết liệu số đònh lượng...
 • 11
 • 259
 • 1

Tài liệu Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS ppt

Tài liệu Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS ppt
... Các Phương pháp Phân tích Phân tích liệu phần mềm SPSS 12.0* Khai báo thông số biến liệu Khi sử dụng SPSS 12.0, thường thấy hai Sheet: Data View Variable View Data View chứa liệu Variable View ... Into Same Variables SPSS biến đổi thay thông tin biến cũ) Quốc Duy Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Các Phương pháp Phân tích Phân tích liệu phần mềm SPSS 12.0* HÌNH (1) ... phương pháp Stepwise Lấy liệu từ file DATA4-6 Ramanathan Quốc Duy Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Các Phương pháp Phân tích Phân tích liệu phần mềm SPSS 12.0* HÌNH Bây...
 • 11
 • 515
 • 3

Tài liệu Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 12.0 phần 2 ppt

Tài liệu Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 12.0 phần 2 ppt
... (Constant), k2, L ANOVAb Model Regression Residual Total Sum of Squares 1 .27 E+08 529 8536 1.32E+08 df 24 26 Mean Square 6 326 0317.93 22 07 72. 321 F 28 6.541 Sig .000a a Predictors: (Constant), k2, L b Dependent ... Correlation Sig (2- tailed) N Pearson Correlation Sig (2- tailed) N Pearson Correlation Sig (2- tailed) N 27 965** 000 27 975** 000 27 L 965** 000 27 27 964** 000 27 K 975** 000 27 964** 000 27 27 ** Correlation ... K, L ANOVAb Model Regression Residual Total Sum of Squares 1 .27 E+08 529 8536 1.32E+08 df 24 26 Mean Square 6 326 0317.93 22 07 72. 321 F 28 6.541 Sig .000a a Predictors: (Constant), K, L b Dependent...
 • 13
 • 313
 • 0

Tài liệu Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 12.0 phần 1 doc

Tài liệu Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 12.0 phần 1 doc
... Phương Pháp Phân Tích Tài liệu phát thêm Mở liệu từ tập tin SPSS phần mềm EXCEL a Từ tập tin SPSS Vào Menu File, Open, Data Sau chọn loại tập tin có phần mở rộng *.sav HÌNH b Từ tập tin phần mềm EXCEL ... Phương Pháp Phân Tích Tài liệu phát thêm Khởi động SPSS • Cách 1: Nhấp đúp vào biểu tượng SPSS hình • Cách 2: Vào Start, Program, SPSS for Windows HÌNH Giới thiệu số menu cửa sổ SPSS File Edit ... nội dung về: Tạo liệu, Mở liệu từ tập tin SPSS phần mềm khác, Lưu trữ liệu, In ấn Thốt khỏi SPSS b Edit: Chứa nội dung về: Thực lại hủy bỏ thao tác vừa thực hiện, Sao chép cắt dán liệu, Chỉnh sửa...
 • 19
 • 531
 • 2

Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 12 0

Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 12 0
... 15.997 00 0 -9.3 90 14.943 -14.475 -7. 206 5.831 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 -.8 80 -14.131 00 0 -.369 148 -1.154 -5.111 2.132 2.4 50 -8.284 00 0 03 8 01 8 00 0 -.218 -2.214 03 1 1.758 329 3 .07 9 00 3 09 0 3 80 2.178 03 4 ... dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 200 4- 200 5 Các Phương pháp Phân tích Phân tích liệu phần mềm SPSS 12. 0* PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS 12. 0* PHẦN Nội dung phần này: Khai báo thông số biến ... Correlation Sig (2-tailed) N 27 965** 00 0 27 975** 00 0 27 L 965** 00 0 27 27 964** 00 0 27 K 975** 00 0 27 964** 00 0 27 27 ** Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed) Quốc Duy Chương...
 • 48
 • 82
 • 0

Phân tích dữ liệu bằng phần mềm EViews

Phân tích dữ liệu bằng phần mềm EViews
... Tài liệu tham khảo 24 Tài liệu tham khảo Tỡm cỏc tiờu thc thng kờ ca mu Nhõp View/Descriptive Statistics/Common Sample 25 Tài liệu tham khảo 26 Tài liệu tham khảo Tớnh h s tng quan gia cỏc bin EViews ... 40 Tài liệu tham khảo Nhp Genr v ỏnh mỏy L_K_Ratio = L / K 41 Tài liệu tham khảo Nhp ỳp vo L_K_RATIO v chn View / Descriptive Statistics / Histogram and Stats 42 Tài liệu tham khảo 43 Tài liệu ... tờn Graph_1 Khi Anh/Ch Freeze mt bng tớnh, nú c lu gi nh l mt bng 16 Tài liệu tham khảo 17 Tài liệu tham khảo 18 Tài liệu tham khảo Bõy gi, trờn th cha cú tờn hóy nhp View/Spreadsheet Nhn Edit+/-...
 • 65
 • 902
 • 6

Tài liệu Phân tích dữ liệu bằng SPSS - Phần 2 pptx

Tài liệu Phân tích dữ liệu bằng SPSS - Phần 2 pptx
... chức lại liệu thành nhóm nhỏ tiến hành phân tích liệu phân tích dựa phân tách thể riêng biệt nhóm phân tách Chú ý sau ki tiến hành phân tích phân tách, để trở lại trạng thái bình thường liệu đòi ... tính chất so sánh tiến hành phân tích liệu phân tích dựa phân tách thể bảng - Chọn Organize output by groups: Các liệu phân tích tách theo giá trị biến lựa chọn để tách liệu (hiễn thị hộp Groups ... Nam 28 Phân tích liệu SPSS - Những biến có dạng liệu khác - Cả hai biến biến dạng chuổi lai khơng số ký tự chuổi Cac biến nói bị loại bỏ khỏi tập liệu vừa hợp nhất, điều đồng nghĩa ta bị liệu...
 • 12
 • 702
 • 10

Tài liệu Phân tích dữ liệu bằng SPSS - Phần 1 ppt

Tài liệu Phân tích dữ liệu bằng SPSS - Phần 1 ppt
... sau: - Bc 1: Kim tra, hiu chnh cỏc tr li trờn bng cõu hi - Bc 2: Mó húa cỏc cõu tr li trờn bng cõu hi - Bc 3: Nhp d liu ó c mó húa vo mỏy tớnh - Bc 4: Xỏc nh cỏc li c s d liu v lm sch d liu - Bc ... vo mc sai sút c th: - Tr v cho b phn thu thp d liu lm sỏng t - Suy lun t cỏc cõu tr li khỏc - Loi b ton b bn cõu hi Bieõn soaùn: ẹaứo Hoaứi Nam 11 Phõn tớch d liu bng SPSS Mó hoỏ d liu L quỏ ... cõu hi sau: Cõu hi 1: Hóy cho bit bn nhúm tui no s nhng nhúm tui sau: - Nhúm tui code Di 18 19 n 30 31 n 40 41 n 50 Trờn 50 - Cõu hi 2: Núi n in thoi di ng, bn bit c nhng nhón hiu no danh sỏch...
 • 18
 • 391
 • 10

Tài liệu Phân tích dữ liệu bằng SPSS - Phần 3 docx

Tài liệu Phân tích dữ liệu bằng SPSS - Phần 3 docx
... Total Gioi tinh nguoi Nam 37 9 33 6.4 41.1% 32 61.7 3. 5% 14.7 9% 25 17.1 2.7% 22.0 9% 452 452.0 49.0% tra loi Nu 30 8 35 0.6 33 .4% 94 64 .3 10.2% 22 15 .3 2.4% 10 17.9 1.1% 37 23. 0 4.0% 471 471.0 51.0% ... Hoài Nam 36 Phân tích liệu SPSS (dispersion), tứ phân vị (Quartiles) bách phân vị (percentiles), phân phối liệu (distribution) Lập bảng ngồi việc tóm tắt liệu, giúp ta phát sai sót liệu như, ... 51.0% Total 687 687.0 74.4% 126 126.0 13. 7% 30 30 .0 3. 3% 35 35 .0 3. 8% 45 45.0 4.9% 9 23 9 23. 0 100.0% Để kiểm nghiệm tính độc lập hai biến, người ta sử dụng phân phối ngẫu nhiên Chi bình phương (χ2)...
 • 39
 • 1,513
 • 23

Phân tích dữ liệu bằng phần mềm EViews pdf

Phân tích dữ liệu bằng phần mềm EViews pdf
... pháp Phân tích Bài đọc Phân tích liệu phần mềm Eviews Dựa theo M Daniel Wrestbrook Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Các Phương pháp Phân tích Bài đọc Phân tích liệu phần ... đọc 23 Phân tích liệu phần mềm Eviews Dựa theo M Daniel Wrestbrook Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Các Phương pháp Phân tích Bài đọc Phân tích liệu phần mềm Eviews ... Phương pháp Phân tích Bài đọc Phân tích liệu phần mềm Eviews Anh/Chò nhận thấy số liệu cho cons năm 1997 Lý liệu gốc cho thấy số liệu năm 1982 bò bỏ qua điều làm thiếu liệu năm 1997 Dữ liệu gốc...
 • 70
 • 262
 • 0

Mô hình rasch và phân tích dữ liệu bằng phần mềm QUEST

Mô hình rasch và phân tích dữ liệu bằng phần mềm QUEST
... sinh The End Tài liệu tham khảo [1] TS Phạm Xuân Thanh – Tệp giảng môn Lý thuyết đo lường đánh giá [2] TS Phạm Xuân Thanh – Tệp giảng môn hình Rasch Phân tích liệu phần mềm QUEST [3] TS Phạm ... trung bình Mean độ lệch chuẩn SD có từ file ThiTS.map xử lý liệu phần mềm QUEST, ta thấy liệu dùng để phân tích phù hợp với hình Rasch Trích file ThiTS.map: Summary of item Estimates ========================= ... xử lý số liệu Dựa lý thuyết khảo thí cổ điển khảo thí đại (mô hình Rasch) để phân tích số liệu xử lý phần mềm nói Trang | Chương Phân tích đề thi lý thuyết cổ điển Độ khó câu hỏi thi: Độ khó câu...
 • 40
 • 472
 • 7

Phân tích dữ liệu bằng SPSS

Phân tích dữ liệu bằng SPSS
... Phân tích liệu SPSS Trong nghiên cứu đònh lượng, liệu ban đầu thu thập từ trường liệu thô, chưa thể tiến hành phân tích diễn giải liệu dạng thô mà đòi hỏi phải tiến hành bước xữ lý phân tích ... Đào Hoài Nam 32 Phân tích liệu SPSS CHƯƠNG 6: XỮ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Kiểm tra liệu (Explore) Công việc quan trọng cần phải thực cách cẩn thận trước vào bước mô tả hay phân tích thông kê phức ... Các liệu phân tích tách theo giá trò biến lựa chọn để tách liệu (hiễn thò hộp Groups Based On list), việc tách mang tính chất tổ chức lại liệu thành nhóm nhỏ tiến hành phân tích liệu phân tích...
 • 74
 • 207
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phân tích dữ liệu bằng phần mềm spss 12 0 phần 2phân tích dữ liệu bằng phần mềm spssphân tích dữ liệu bằng phần mềm spss 16 0tài liệu phân tích dữ liệu bằng phần mềm spss ppt frequecyphương pháp phân tích dữ liệu bằng spssphân tích dữ liệu bằng spsshướng dẫn phân tích dữ liệu bằng spsscách phân tích dữ liệu bằng spssphân tích dữ liệu bằng spss 16dịch vụ phân tích dữ liệu bằng spssphân tích dữ liệu bằng các công cụ của excelphân tích dữ liệu bằng excelphân tích dữ liệu nghiên cứu với spsskỹ thuật phân tích dữ liệu bằng excelphân tích dữ liệu nghiên cứu với spss downloadBáo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009173-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (254).pdf182-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (262).pdfTài liệu Đại hội cổ đông năm 2014200-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (279).pdf206-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (284).pdfĐiều lệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát sửa đổi 2012Bao cao quan tri 6T dau nam 2017215-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (292).pdf229-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (304).pdf234-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (309).pdf239-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (313).pdf258-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (330).pdf269-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (340).pdf271-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (342).pdf272-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (343).pdf277-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (348).pdf297-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (366).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU336-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (400).pdf