ĐẶC điểm của TRIẾT học NHO GIÁO KHI DU NHẬP vào VIỆT NAM

BÀI THẢO LUẬN -TRÌNH BÀY NHỮNG HiỂU BiẾT VỀ MỘT SỐ ĐẶC ĐiỂM CỦA VĂN HỌC NHO GIÁO

BÀI THẢO LUẬN -TRÌNH BÀY NHỮNG HiỂU BiẾT VỀ MỘT SỐ ĐẶC ĐiỂM CỦA VĂN HỌC NHO GIÁO
... QUAN NIÊM VỀ VĂN HỌC NHO GIÁO Văn học có nguồn gốc linh thiêng có chức xã hội cao cả .Nho giáo hi vọng dùng văn chương để giáo hóa,động viên,tổ chức hoàn thiện người,hoàn thiện xã hội .Những xã ... CẢM XÚC CỦA TÁC GiẢ TRONG VĂN HỌC NHO GIÁO Các tác giả nho giao sáng tác thơ văn mục đích kiếm sống thơ văn họ thứ văn chương bàn phố phường”trich câu thơ Tản Đà “ họ sáng tác văn chương văn cương ... hưởng nho giáo để cao văn hóa ,đề cao văn hiến,trọng kẻ có học, kẻ làm văn chương tạo tâm lí hiếu học, tôn sư trọng đạo mức sùng bái văn tự,sùng kính giấy có chữ viết .Nho giáo khích lệ phát triển văn...
 • 22
 • 462
 • 0

Vai trò của những quan điểm CT – XH của triết học Nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

Vai trò của những quan điểm CT – XH của triết học Nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay
... thường) 3, Quan điểm trị - hội triết học Nho giáo: * Thứ : hội tổng thể quan hệ hội người với người Nho giáo coi quan hệ trị - hội tảng hội, đề cao vai trò quan hệ thâu tóm quan hệ ... danh Nho Đổng Trọng Thư (thời Hán), Chu Đôn Di, Trương Tải, Trình Hạo, Trình Di (thời Tống) III - Vai trò quan điểm CT XH triết học Nho giáo đời sống hội Việt Nam nay: 1, Sự du nhập Nho giáo ... lớn triết học Nho giáo, em xin mạnh dạn đưa nhận định đề tài: Những quan Bùi Thị Hồng Phương CQ502100 Quản trị quảng cáo K50 điểm trị - hội triết học Nho giáo ảnh hưởng đời sống hội Việt...
 • 27
 • 647
 • 3

quản điểm về xã hội của triết học nho giáo giá trị và hạn chế

quản điểm về xã hội của triết học nho giáo giá trị và hạn chế
... hội đại đồng 1 Giá trị 1.1 Mặt tích cực chung trường phái Nho giaó -Đề cập đến tất vấn đề triết học, tập trung vào vấn đề trị, hội, đạo đức; Quan điểm hội, đường lối nhân trị Khổng Tử có ... cạnh hội người bị hiểu cách hạn chế tâm Đây điểm khác so với quan điểm Đạo gia – trường phái triết học nhấn mạnh tính tự nhiên người - Nặng giáo dục trị đạo đức không coi trọng việc giáo dục ... ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý giỏi; đội ngũ cán khoa học, công nghệ, văn hóa đầu đàn, đội ngũ doanh nhân lao động lành nghề Hạn chế 2.1 Hạn chế chung triết học nho giáo - Chế độ công hữu với phép...
 • 9
 • 169
 • 2

Phân tích giá trị của tư tưởng về con người và xây dựng con người của triết học Nho giáo

Phân tích giá trị của tư tưởng về con người và xây dựng con người của triết học Nho giáo
... hội người, đời người Về tính người, Khổng tử cho “tính người gần nhau, tập tành thói quen hóa xa nhau” tưởng xây dựng người Nho giáo đặt vấn đế xây dựng người cách thiết thực, hướng người vào ... cho phù hợp với triết học truyền thống người Việt Nam Nhiều tưởng tiến quan điểm trị đạo đức Nho giáo nhà tưởng Việt nam kế thừa theo tinh thần thực tiễn dân tộc Đó tưởng thân dân, ... xây dựng người, xã hội lý ng đường trị nước Như trình bày, phái Nho giáo phái triết học có ảnh hưởng lớn đến triết học Trung Quốc cổ, trung đại Người sáng lập phái Nho giáo Khổng tử (đời nhà...
 • 7
 • 987
 • 13

báo cáo tốt nghiệp đề tài tư tưởng cơ bản của triết học nho giáo sự ảnh hưởng và vận dụng nho giáoviệt nam

báo cáo tốt nghiệp đề tài tư tưởng cơ bản của triết học nho giáo sự ảnh hưởng và vận dụng nho giáo ở việt nam
... từ Phật giáo yếu tố siêu hình từ Đạo giáo với tên tuổi Chu Hy, Trình Hạo, Trình Di TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC NHO GIÁO SỰ ẢNH HƯỞNG VÀ VẬN DỤNG NHO GIÁO VIỆT NAM 10 08 Jul Votes MỞ ĐẦU Trung ... để hiểu rỏ ảnh hưởng đó, đề tài “Vấn đề người triết học Nho giáo ảnh hưởng với xã hội Việt Nam thực nhằm lầm rỏ tính chất, nội dung ảnh hưởng sấu sắc đến xã hội Việt Nam Nội dung đề tài tiểu luận ... CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC NHO GIÁO SỰ ẢNH HƯỞNG VÀ VẬN DỤNG NHO GIÁO VIỆT NAM 10 08 Jul 11 Chương 1: TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NHO GIÁO 12 KẾT LUẬN ...
 • 67
 • 636
 • 0

triết học nho giáo và ảnh hưởng của triết học nho giáo đến nền văn hóa truyền thống của việt nam

triết học nho giáo và ảnh hưởng của triết học nho giáo đến nền văn hóa truyền thống của việt nam
... đào tạo quan lại cai trị ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA ĐẾN NỀN VĂN HÓA TRUYỀN 3.1- Sự THỐNG du nhập CỦA Nho VIỆT giáo vào NAM Việt Nam : : Nho giáo truyền nhập vào Việt Nam khoảng 2000 năm có ... năm Nho học - Nho giáo không thắm vào tầng lớp xã hội Nó thường xuyên tái lập trở thành yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam sâu đậm 3.2 Ảnh hưởng nho giáo Trung Hoa đến văn hóa truyền thống Việt ... Tìm hiểu Nho giáo ảnh hưởng Nho giáo đến truyền thống văn hóa Việt Nam có ý nghĩa quan trọng nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước B hội nhập quốc NỘI tế DUNG KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG...
 • 25
 • 360
 • 0

Đặc điểm của triết học cổ điển Đức

Đặc điểm của triết học cổ điển Đức
... hình thành triết học Mác - Lênin III Đặc điểm triết học cổ điển Đức - Triết học cổ điển Đức nói chung mang tính chất tâm thần bí trừ triết học Phoiơbắc Nhìn chung, triết học cổ điển Đức xuất hiện, ... Đặc điểm triết học cổ điển Đức I Điều kiện kinh tế - xã hội, khoa học Triết học cổ điển Đức đời điều kiện lịch sử đặc biệt Nước Đức vào cuối kỷ XVIII đến đầu kỷ XIX quốc gia phong kiến điển ... nghiên cứu viết tác phẩm triết học như: “Hiện tượng học tinh thần” (1807), “Khoa học logic” (1812-1814), “Bách khoa toàn thư khoa học triết Đặc điểm triết học cổ điển Đức học (1817), Hêghen nhà...
 • 16
 • 3,893
 • 24

Ảnh hưởng của triết học nho giáo đến Việt Nam

Ảnh hưởng của triết học nho giáo đến Việt Nam
... đời Tần), Khổng giáo hay "tư tưởng Khổng-Mạnh" Từ hình thành hai khái niệm, Nho giáo Nho gia Nho gia mang tính học thuật, nội dung gọi Nho học; Nho giáo mang tính tôn giáo Nho giáo, Văn Miếu ... Phật giáo) yếu tố "siêu hình" (lấy từ Đạo giáo) phục vụ cho việc đào tạo quan lại cai trị 3 ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA ĐẾN NỀN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA VIỆT NAM : 3.1- Sự du nhập Nho giáo ... máy cai trị toàn lãnh thổ Việt Nam thời Nếu xâm lược lực phong kiến Việt Nam Nho giáo du nhập vào xã hội Việt Nam, trình diễn chậm không đồng Sự du nhập Nho giáo Việt Nam với xâm lược lực phương...
 • 20
 • 248
 • 0

Học thuyết Chính danh của triết học Nho giáo và ảnh hưởng của nó tới Việt Nam

Học thuyết Chính danh của triết học Nho giáo và ảnh hưởng của nó tới Việt Nam
... học thuyết "Chính danh" , mà muốn Chính danh phải tôn trọng "lễ", người muốn Chính danh phải có nhân III ẢNH HƯỞNG CỦA HỌC THUYẾT NHO GIÁO TỚI VIỆT NAM - Đối với Việt Nam từ trị Nho giáo ảnh ... người nhân lễ Chính danh Vì vậy, trình phân tích học thuyết "Chính danh" không đề cập đến "nhân" "lễ" II NỘI DUNG HỌC THUYẾT CHÍNH DANH CỦA NHO GIÁO Nội dung học thuyết "Chính danh' - Thời đại ... cập đến học thuyết "Chính danh" Nho giáo Tuy nhiên "Chính danh" học thuyết độc lập mà nằm chỉnh thể đức trị (nhân - lễ - Chính danh) Có nhân lễ có Chính danh "Chính danh" chi phối nhân,...
 • 10
 • 686
 • 10

trình bày và phân tích những đặc điểm của triết học thực chứng

trình bày và phân tích những đặc điểm của triết học thực chứng
... vậy, triết học khoa học theo nghĩa từ đó, tư khoa học Theo nhà triết học thực chứng mới, triết học đối tượng, triết học lý thuyết, hệ thống tri thức mà hệ thống hoạt động phân tích - phân tích ... xướng thứ triết học mới, triết học thực chứng, với hy vọng đưa luận chứng triết học, logic học - phương pháp luận cho khoa học dựa tảng tri thức cụ thể, kinh nghiệm, kiểm tra có hiệu thực tiễn ... họ, triết học phận logic học, nên triết học tồn với tư cáh hoạt động phân tích mặt logic mặt ngôn ngữ để tìm ý nghĩa mệnh đề khái niệm lý thuyết khoa học Các nhà triết học chủ nghĩa thực chứng...
 • 7
 • 579
 • 1

Đặc điểm của triết học Phương Tây thời cận đại

Đặc điểm của triết học Phương Tây thời cận đại
... đến phương pháp luận nhà triết học lý Điều thể rõ R Đềcáctơ ông đưa phương pháp tiên đề diễn dịch toán học vào phương phương pháp luận triết học R Đềcáctơ cha đẻ chủ nghĩa lý- tư biện cận đại ... Tiểu luận triết học GVHD: TS Bùi Văn Mưa Sự tương đồng Sự phát triển triết học Phương tây cận đại, phản ánh thay đổi lớn đời sống kinh tế, trị, tư tưởng, xã hội phương tây lúc tìm phương thức ... hai trường phái triết học Phương tây thời cận đại Đóng phần làm sáng tỏ quan điểm khoa học tư người giới tự nhiên lúc Thái Kim Loan – Nhóm 11 lớp QTKD1 – K22Page 15 Tiểu luận triết học GVHD: TS...
 • 17
 • 365
 • 1

TƯ TƯỞNG cơ bản của TRIẾT học NHO GIÁO sự ẢNH HƯỞNG và vận DỤNG NHO GIÁOVIỆT NAM

TƯ TƯỞNG cơ bản của TRIẾT học NHO GIÁO sự ẢNH HƯỞNG và vận DỤNG NHO GIÁO ở VIỆT NAM
... nghề dạy học, từ Nho giáo có hạt giống sứ sở nam man” này, từ vào xứ ta tưởng Đạo giáo Trung Quốc, Phật giáo Ấn độ, giáo lúc trộn lẫn với Nho giáo mà thưởng dễ thâm nhập dân gian Nho giáo Cần ... truyền cho thiên mạng, Nho giáo Việt Nam dạy sở cậy vào nhân lực, nhân định thắng thiên, v.v 2.2/ Ảnh hưởng tích cực tiêu cực Nho giáo xã hội Việt Nam Sự phát triển Nho giáo Việt Nam không tách rời ... khái niệm, Nho giáo Nho gia Nho gia mang tính học thuật, nội dung gọi Nho học; Nho giáo mang tính tôn giáo Nho giáo, Văn Miếu trở thành thánh đường Khổng Tử trở thành giáo chủ, giáo lý tín...
 • 29
 • 259
 • 0

Đặc điểm của triết học Hy lạp cổ đại

Đặc điểm của triết học Hy lạp cổ đại
... Đặc điểm triết học hy lạp cổ đại Hy lạp cổ đại với điều kiện địa lý, kinh tế, trị, xã hội hình thành phát triển hệ thống triết học với đặc điểm chủ yếu nh sau: Thứ nhất, triết học Hy Lạp cổ đại ... triển triết học hy lạp cổ đại Để có khái quát đặc điểm triết học Hy Lạp cổ đại, trớc hết phải hiểu đợc điều kiện kinh tế, trị, xã hội khoa học - Cơ sở cho hình thành phát triển triết học Hy Lạp cổ ... khoa học Hy Lạp cổ đại phát triển, tạo điều kiện cho thiên văn học đời, góp phần thúc đẩy vấn đề giới quan đời Hy Lạp cổ đại quê hơng nhà toán học, văn học, thần thoại, y học Hy Lạp cổ đại đợc...
 • 13
 • 1,168
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: quan điểm về con người của triết học nho giáođặc điểm của triết học trung quốcđặc điểm của triết học cổ đại trung quốcđặc điểm của triết học phương đông cổ trung đạiđặc điểm của triết học phương đông cổ đạiđặc điểm của triết học phương đôngcác đặc điểm của triết học phương đôngđặc điểm của triết học trung quốc cổ đạinhững tư tưởng cơ bản của triết học nho giáođặc điểm của triết học trung quốc thời cổ đạiđặc điểm của triết học phương tây cổ đại4 đặc điểm của triết học trung quốc cổ đạinhững đặc điểm của triết học hy lạp cổ đạicác đặc điểm của triết học hy lạp cổ đạiđặc điểm của triết học hy lạp la mã cổ đạiufma so kx 03 11 1522269ufma so kx 06 11 1522270ufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnbctc cong ty me ban nien nam 2010KT1TDe an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNTài liệu Ashrae 62 1Biomass gasification and pyrolysis practical design and theory3.Giay uy quyen du hop DHCD 2016BC tai chinh hop nhat-Qui 3-08Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCTÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016Bao cao thuong nien 2010 Phan 2Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTTài liệu xây dựng nông thôn mớiTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013Bia - Phu luc Chien luoc 2011-2020