Thực trạng mua và kiến thức sử dụng của người dân tại các quầy thuốc thuộc ba quận nội thành hải phòng năm 2014

Mô tả thực trạng sử dụng rượubia của người dân tại 3 tỉnh thuộc ba miền bắc, trung nam việt nam năm 2013

Mô tả thực trạng sử dụng rượubia của người dân tại 3 tỉnh thuộc ba miền bắc, trung và nam việt nam năm 2013
... nghốo 30 n % 1298 502 1 23 775 902 1690 110 738 129 176 1 43 608 93 481 648 578 144 1545 102 33 6 298 406 400 36 0 72,1 27,9 6,8 43, 1 50,1 93, 9 6,1 41,0 7,2 9,8 7,9 0 ,3 33, 8 5,2 26,7 36 ,0 32 ,1 8,0 ... 83 13, 80 71 11,80 40 8,00 216 16,60 14 11,40 112 14,50 130 14,40 100 13, 60 19 14,70 29 16,50 27 18,90 81 13, 20 1 03 15,40 55 11,40 550 84,90 98 15,10 131 130 4 109 256274 237 214 34 336 8 36 432 7 34 434 9 ... 1, 23 38,6 Nghốo 0,89 0,65- 45,0 Trung bỡnh 1, 13 0,814- 1,57 0,65- 43 TI LIU THAM KHO 44 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI ======= MAI TH DUNG TìNH HìNH Sử DụNG RƯợU/BIA CủA NGƯờI DÂN TỉNH THUộC...
 • 54
 • 33
 • 0

Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm kiến thức, thái độ, thực hành của người phục vụ tại các nhà hàng ăn uống quận lê chân hải phòng năm 2012

Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm và kiến thức, thái độ, thực hành của người phục vụ tại các nhà hàng ăn uống quận lê chân hải phòng năm 2012
... tả thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm nhà hàng ăn uống địa bàn quận Chân Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành người phục vụ an toàn vệ sinh thực phẩm nhà hàng ăn uống địa bàn quận Chân ... tình trạng an toàn thực phẩm địa bàn quận, nghiên cứu đề tài: Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm kiến thức, thái độ, thực hành người phục vụ nhà hàng ăn uống quận Chân Hải Phòng năm 2012 ... phối thực phẩm Chân sát  Thái độ người phục vụ: + Thái độ người phục vụ phát thực phẩm -Phiếu không đảm bảo ATTP +Thái độ người phục vụ tra, kiểm tra vấn, + Thái độ xử trí người phục vụ nhà hàng...
 • 106
 • 237
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại phú thành hải phòng

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại phú thành hải phòng
... nghiệp phải tôn trọng sử dụng nguồn vốn phải sử dụng mục đích có hiệu quả, phải có vật t- hàng hoá đảm bảo, phải hoàn trả đầy đủ hạn vốn lẫn lãi vay Việc sử dụng vốn vay Doanh nghiệp phải trả ... độ quản lý tốt, hệ thống quản trị dù hoàn cảnh đ-a định kịp thời lúc nâng cao hiệu sử dụng vốn l-u động Ng-ợc lại trình độ quản lý doanh nghiệp yếu dẫn tới sử dụng lãng phí vốn l-u động, hiệu sử ... ánh hiệu sử dụng hàng tồn kho khoản phải thu Bên cạnh tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn l-u động nói chung, nhà quản trị tài sử dụng tiêu sau để đánh giá hiệu công tác quản lý hàng tồn kho khoản phải...
 • 75
 • 167
 • 0

Luận văn:Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại Phú Thành Hải Phòng docx

Luận văn:Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại Phú Thành Hải Phòng docx
... nghiệp phải tôn trọng sử dụng nguồn vốn phải sử dụng mục đích có hiệu quả, phải có vật t- hàng hoá đảm bảo, phải hoàn trả đầy đủ hạn vốn lẫn lãi vay Việc sử dụng vốn vay Doanh nghiệp phải trả ... độ quản lý tốt, hệ thống quản trị dù hoàn cảnh đ-a định kịp thời lúc nâng cao hiệu sử dụng vốn l-u động Ng-ợc lại trình độ quản lý doanh nghiệp yếu dẫn tới sử dụng lãng phí vốn l-u động, hiệu sử ... ánh hiệu sử dụng hàng tồn kho khoản phải thu Bên cạnh tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn l-u động nói chung, nhà quản trị tài sử dụng tiêu sau để đánh giá hiệu công tác quản lý hàng tồn kho khoản phải...
 • 75
 • 268
 • 0

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám bệnh tại khoa khám bệnh, bệnh viện đại học y hải phòng năm 2014

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám bệnh tại khoa khám bệnh, bệnh viện đại học y hải phòng năm 2014
... Phòng năm 2014 với m c tiêu sau: Mô tả thực trạng hài lòng người bệnh đến khám bệnh khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại Học Y Hải Phòng năm 2014 Mô tả số y u tố liên quan đến hài lòng người bệnh đến khám ... l hài lòng c a ng ng khám chữa b nh t i b nh vi n i b nh, ti n hành nghiên c u: Thực trạng số y u tố liên quan đến hài lòng người bệnh đến khám bệnh khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại Học Y Hải Phòng ... tả thực tr ng khám chữa b nh t i khoa Khám b nh, b nh vi n Đ i Học Y Hải Phòng năm 2014 47 4.2 Xác định m t số y u tố liên quan đ n hài lòng c a ng i b nh đ n khám b nh t i khoa Khám...
 • 89
 • 186
 • 1

Đánh giá hiện trạng, biến động sử dụng đất định hướng sử dụng đất đai phục vụ phát triển bền vững khu vực ngoại thành phía tây namnội

Đánh giá hiện trạng, biến động sử dụng đất và định hướng sử dụng đất đai phục vụ phát triển bền vững khu vực ngoại thành phía tây nam hà nội
... sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững khu vực ngoại thành phía tây nam Nội - Chương 2: Phân tích trạng biến động sử dụng đất khu vực ngoại thành phía tây nam Nội - Chương 3: Đề xuất định ... định hướng không gian sử dụng đất khu vực ngoại thành phía tây nam thành phố Nội đến năm 2030 32 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT KHU VỰC NGOẠI THÀNH PHÍA TÂY NAM THÀNH ... tài luận văn thạc sĩ Đánh giá trạng, biến động sử dụng đất định hướng sử dụng đất đai phục vụ phát triển bền vững khu vực ngoại thành phía Tây Nam Nội MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU a) Mục...
 • 104
 • 380
 • 0

Tài liệu ĐIỀU TRA CÁC LOÀI RAU LÀM THUỐC PHỔ BIẾN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CHÚNG Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP potx

Tài liệu ĐIỀU TRA CÁC LOÀI RAU LÀM THUỐC PHỔ BIẾN VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CHÚNG Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP potx
... phát từ lý đó, đề tài nghiên cứu Điều tra loài rau làm thuốc phổ biến giá trị sử dụng chúng số thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp mong bước đầu góp cho tỉnh nhà số liệu làm sở cho nghiên cứu ... phận rau làm thuốc phận sử dụng nhiều với 103 loài (chiếm 50,99% / tổng số loài điều tra) ; toàn với 68 loài (chiếm 33,66% / tổng số loài điều tra) với 56 loài (chiếm 27,72% / tổng số loài điều tra) , ... điều tra thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp nhiều dạng thân thảo với 123 loài (chiếm 60,89% / tổng số loài điều tra) Nhóm thứ hai thân gỗ với 29 loài (chiếm 14,36% / tổng số loài điều tra) ...
 • 6
 • 386
 • 1

tìm hiểu tình hình tiếp cận sử dụng vốn tín dụng của người dân tại xã hương toàn, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu tình hình tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng của người dân tại xã hương toàn, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... tài: Tìm hiểu tình hình tiếp cận sử dụng vốn tín dụng người dân Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu hoạt động tổ chức tín dụng địa bàn - Tìm ... tổng vốn vay, dư nợ… 13 3.2.3 Tình hình tiếp cận sử dụng vốn vay hộ dân - Tìm hiểu thông tin chung hộ - Tìm hểu tình hình tiếp cận nguồn vốn người dân + Hiều biết người dân nguồn vốn tín dụng ... + Tình hình tiếp cận vốn tín dụng người dân + Tình hình sử dụng vốn người dân + Quy trình, thủ tục vay vốn + Tìm hiểu thông tin tồn tại, bất cập quản lý vốn - Phỏng vấn cán tổ chức tín dụng để...
 • 57
 • 256
 • 0

Đánh giá hiệu quả định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại Xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại Xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
... nông nghiệp sử dụng hợp lý đất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp Tân Đoàn, tiến hành thực đề tài “ Đánh giá hiệu định hướng sử dụng đất nông nghiệp Tân Đoàn, huyện Văn Quan, ... 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế hội Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 3.3.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Tân Đoàn 3.3.3 Xác định loại hình sử dụng đất nông nghiệp ... - Khai thác sử dụng đất phải phải đảm bảo ổn định hội, an ninh quốc phòng 2.4.3 Định hướng sử dụng đất Định hướng sử dụng đất nông nghiệp xác đinh phương hướng sử dụng đất nông nghiệp theo...
 • 87
 • 140
 • 0

Phân tích công tác quản hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty điện lực TP hà nội

Phân tích công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty điện lực TP hà nội
... Cụng ty Tng cụng ty in lc Vit Nam thuc B Cụng Nghip, l c quan qun Nh nc v hot ng cỏc lnh vc chớnh l sn xut, truyn ti v kinh doanh in nng c nc Di Tng Cụng ty l cỏc cụng ty v nh mỏy Cụng ty in ... ca Cụng ty 1.3.1 S t chc Cụng ty in lc H Ni Cụng ty in lc H Ni l doanh nghip Nh nc hoch toỏn c lp, trc thuc Tng Cụng ty in lc Vit Nam Do vy, cng nh cỏc doanh nghip Nh nc khỏc, b mỏy qun ... 2.189.470.096.394 Cụng ty in lc thnh ph H Ni l mt doanh nghip thuc s hu ca Nh nc nờn ngun ca Cụng ty gm cỏc ngun kinh doanh sau; Ngun t ngõn sỏch Nh nc;Ngun Tng Cụng ty cp; Ngun t b sung t li nhun kinh doanh...
 • 30
 • 88
 • 0

Nghiên cứu để vận dụng phương thức tham dự của người dân vào các dự án quy hoạch đô thị ở việt nam

Nghiên cứu để vận dụng phương thức tham dự của người dân vào các dự án quy hoạch đô thị ở việt nam
... XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đỗ phú Hưng NGHIÊN CỨU ĐỂ VẬN DỤNG PHƯƠNG THỨC THAM DỰ CỦA NGƯỜI DÂN VÀO CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VIỆT NAM Chuyên ngành: Quy Hoạch Đô ... thức quy hoạch hành động có tham gia người dân mà nhận thấy vận dụng cho nước phát triển lẫn nước phát triển nước ta Do chọn đề tài: NGHIÊN CỨU ĐỂ VẬN DỤNG PHƯƠNG THỨC THAM DỰ CỦA NGƯỜI DÂN VÀO ... thức đắn phương thức tham dự, gián tiếp trực tiếp công dân vào dự án quy hoạch đô thò Sau chuyển qua mô tả chất tham dự thay đổi quan niệm vai trò người dân quy hoạch đô thò Chương bàn đến sở...
 • 221
 • 198
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 1 tập quán và thị hiếu tiêu dùng của người dân eutế và chăm sóc sức khỏe của người dân tại xã tân triều huyện thanh trì hà nộithực trạng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn oda tại việt namthực trạng hạch toán nguyên vật liệu và tình hình sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hud 1thực trạng sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty dệt may xuất khẩu thành côngphấn 2 thực trạng và phân tích sử dụng vốn lưu động tại công tythực trạng về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đại longđánh giá thực trạng sử dụng dịch vụ yhct tại các tyt huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc năm 2011đề tài đánh giá thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp tại xã cẩm tâm huyện cẩm thuỷ tỉnh thanh hoá potxngành vận tải có nhiệm vụ đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng vận tải tạo ra khả năng thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóađánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã huyện võ nhai tỉnh thái nguyên đến năm 2020thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh thái nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệpcác vấn đề pháp lý về mua và sở hữu nhà ở của người việt nam định cư ở nước ngoài – lý luận và thực tiễnkết luận và kiến nghị sử dụng mạng xã hội hiện naythị trường đặc điểm người mua và mục đích sử dụngĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây