thiết kế cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí

đồ án môn học ' thiết kế mạng điện cho phân xưởng sửa chữa khí '

đồ án môn học ' thiết kế mạng điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí '
... ĐỒ ÁN _ CUNG CẤP ĐIỆN DANH SÁCH CÁC BẢN VẼ 1.Mặt mạng động lực phân xưởng Ao Mặt mạng mạng chiếu sáng phân xưởng Ao Mạng chiếu sáng cố phân xưởng A1 Sơ đồ vòng tròn phụ tải phân xưởng A1 Sơ đồ ... tròn phụ tải phân xưởng A1 Nối đất, chống sét phân xưởng trạm biến áp A1 Trang: ĐỒ ÁN _ CUNG CẤP ĐIỆN THIẾT KẾ MẠNG ĐỊÊN CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỬA CƠ KHÍ TỔNG QUAN: Quá trình thiết kế bao gồm thi ... lập Trang: ĐỒ ÁN _ CUNG CẤP ĐIỆN CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN PHỤ TẢI PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ Trang: ĐỒ ÁN _ CUNG CẤP ĐIỆN PHÂN NHÓM THIẾT BỊ VÀ XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN I PHẦN A: LÝ THIẾT Những...
 • 11
 • 304
 • 0

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa khí của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp hải sơn

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp hải sơn
... Chƣơng GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP HẢI SƠN 1.1 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỆN Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP HẢI SƠN Tên giao dịch tiếng anh: HAI ... Chƣơng THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP HẢI SƠN 2.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Việc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện ảnh hƣởng lớn đến tiêu kinh tế kỹ thuật hệ thống Một sơ đồ cung cấp điện ... Vậy chọn cáp 16 (mm2) cho tuyến hợp lý - 26 - Chƣơng THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP CHO PHÂN XƢỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG Công Ty Cổ Phần Vấn Xây Lắp Hải Sơn đƣợc xây dựng địa bàn với...
 • 87
 • 431
 • 0

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa khí của tổng công ty công nghiệp tàu thủy bạch đằng

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí của tổng công ty công nghiệp tàu thủy bạch đằng
... tốt nghiệp Thiết kế cung cấp điện cho phân xƣởng sửa chữa khí Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy Bạch Đằng ” Thạc sỹ Đỗ Thị Hồng Lý hƣớng dẫn Đề tài gồm có nội dung sau: Chƣơng 1: Giới thiệu Tổng ... thiệu Tổng Công Ty CNTT Bạch Đằng Chƣơng 2: Thiết kế mạng cao áp cho Tổng Công Ty CNTT Bạch Đằng Chƣơng 3: Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xƣởng sửa chữa khí Chƣơng 4: Tính toán bù công suất ... -2- Chƣơng GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY BẠCH ĐẰNG 1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN * Tổng công ty Công Nghiệp Tàu Thủy Bạch Đằng đƣợc bắt đầu khởi công xây dựng từ ngày 01/04/1960...
 • 87
 • 332
 • 0

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa khí

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí
... yu bo v ngn mch, ng thi d phũng cho bo v quỏ ti ca ng t - 29 - 2.5 thiết kế mạng điện phân x-ởng sửa chữa khí 2.5.1 La chn phng ỏn cung cp in Vic chn phng ỏn cung cp in gm: * Chn cp in ỏp * Ngun ... phng ỏn cung cp in theo kiu hn hp c mng hỡnh tia ln mng phõn nhỏnh S nguyờn lý cung cp in cho phõn xng cho trờn hỡnh 2.1 - 31 - - 32 - - 33 - 2.6 LựA CHọN THIếT Bị ĐIệN TRONG MạNG ĐIệN PHÂN X-ởng ... sỏch Cung cp in ta chn dao cỏch ly t ngoi tri Liờn Xụ ch to cú cỏc thụng s sau: Kiu ixk(kA) PBO-10/400 Ixk(kA) 50 Iụn 10s(kA) S lng 29 10 Khi lng(kg) 2.4 sơ đồ nguyên lý hệ thống cấp điện cho phân...
 • 69
 • 543
 • 0

Luận văn Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa khí

Luận văn Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí
... mạng điện cao áp nhà máy 37 Ch-ơng Thiết kế mạng điện hạ áp cho Phân x-ởng sửa chữa khí 3.1 Khái quát chung Phân x-ởng sửa chữa khí gồm 70 thiết bị đ-ợc chia làm nhóm Công suất tính toán phân ... 6.3 kW sử dụng cho hệ thống chiếu sáng Để cấp điện cho phân x-ởng sửa chữa khí (SCCK) ta sử dụng sơ đồ hỗn hợp Điện từ trạm biến áp B4 đ-ợc đ-a tủ phân phối phân x-ởng Trong tủ phân phối đặt aptomat ... tải ngắn mạch cho thiết bị phân x-ởng Tuy nhiên giá thành tủ đắt dùng cầu dao cầu chì, song xu h-ớng thiết kế cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp đại 3.2 Lựa chọn thiết bị cho tủ phân phối Hình...
 • 52
 • 634
 • 0

Luận văn: Tính toán thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa khí docx

Luận văn: Tính toán thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí docx
... XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ I XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ Chọn phương án tính toán cho phân xưởng sửa chữa khí Trong trình thiết kế cho ta thiết bị thông ... THÁI HÒA PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ PHÂN XƯỞNG I Giới thiệu chung phân xưởng sửa chữa khí: - Phân xương sửa chữa khí co diện tích rộng 45.15 = 675m ... - Sơ đồ cấp điện : - Để cấp điện cho động máy công cụ xưởng ta đặt tủ phân phối nhận điện tử TBA cấp điện cho tủ động lực đặt phân xưởng, tủ động lực cấp điện cho nhóm phụ tải - Đặt tủ phân phối...
 • 39
 • 746
 • 0

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa khí

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí
... tải điện sau: Số mặt Tên phân xưởng (phân xưởng) Diện tích ( m ) Công suất đặt (kW) Phân xưởng kết cấu kim loại 200 1950 Phân xưởng lắp ráp khí 600 1800 Phân xưởng đúc 400 1200 Phân xưởng nén khí ... toán cho phân xưởng sửa chữa khí 3.1.3 Phân loại phân nhóm phụ tải cho phân xưởng □ Nhận xét: Các thiết bị làm việc chế độ dài hạn □ Để phân nhóm phụ tải ta dựa vào nguyên tắc sau: - Các thiết ... nghiệp m – số phân xưởng phòng ban Thiết kế cung cấp điện c) Trong giai đoạn thiết kế chi tiết ( thiết kế nội thất ): Thông tin mà ta biết chi tiết, ta bắt đầu thực việc phân nhóm thiết bị máy...
 • 83
 • 1,025
 • 0

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa khí

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí
... ý kiến cho thiết kế Thái Bình, tháng 04 năm 2014 Nhóm SV thực Nhóm MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỒ ÁN Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa khí Trong phân xưởng thiết bị chuyên ... toàn phân xưởng sau : Pttpx Qttpx Sttpx Ittpx (Kw) 367,61 (Kvar) 488,52 (Kva) 492,73 (A) 748,62 cos ϕ 0,76 CHƯƠNG THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG 2.1 Sơ đồ mặt phân xưởng: Mặt phân xưởng khí ... phức tạp xuất thiết kế cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp đại Xác định phụ tải giai đoạn công tác thiết kế hệ thống cung cấp điện nhằm mục đích lựa chọn kiểm tra phần tử mang điện biến áp...
 • 89
 • 540
 • 4

đồ án thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sữa chữa khí diện tích 70m x 37m

đồ án thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sữa chữa cơ khí có diện tích 70m x 37m
... TP HCM ĐỒ ÁN BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN X ỞNG SỮA CHỮA CƠ KHÍ Kích thước : dài 70m –rộng 37m I PHÂN CHIA NHÓM PHỤ TẢI VÀ X CH ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN *** 1 .Phân chia ... II ĐỒ ÁN BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN TÍNH TOÁN CHO TỦ PHÂN PHỐI VÀ CHỌN MÁY BIẾN ÁP *** 1.Tính toán tủ phân phối:  : hệ số đồng thời Theo tiêu chuẩn IEC 439 hệ số đồng thời chọn Kđt = 0.9 số tủ phân ... Trường ĐHBK TP HCM VII ĐỒ ÁN BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN TÍNH TOÁN AN TOÀN ĐIỆN CHO X ỞNG ***  Mục đích kiểm tra Im CB chọn  Chọn sơ đồ nối đất TN-C-S  Sơ đồ TN-C-S kết hợp hai sơ đồ TN-C TN-S ta vận...
 • 51
 • 715
 • 6

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa khí, chương 1 docx

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 1 docx
... QBA =15 % Qi max = 10 9,067 15 % = 16 ,36 (MVAR) Vậy QYC = 10 9,067 +16 ,36 = 12 5,427 (MVAR) So sánh QF với QYC ta thấy: Q < Q F YC Do phải tiến hành bù sơ Qb = QYC - QF = 12 5,427- 11 4,52 =10 ,907(MVAR) ... =18 ,5 913 0.0,484=4,0 71( MVAR) Phụ tải 4: Qb4 = Qb ( Qb2 + Qb3 +Qb5) =10 ,907- (1, 3 21+ 4,342+4,0 71) =1, 173 (MVAR) Đối với phụ tải : Qb4 =Q4 P4 tg Nên tg = Q4 Qb P4 Do Cos 2= = 17 ,352 1, 173 =0,578 ... Phụ tải Phụ tải Phụ tải 32 19 ,83 0,85 32 4,342 0,9 28 14 ,873 0,85 28 1, 3 21 0,9 24 17 ,352 0,85 24 1, 173 0,866 30 18 ,5 91 0,85 30 4,0 71 0,9 32 19 ,83 0,85 32 0,85 ...
 • 5
 • 281
 • 0

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa khí, chương 6 doc

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 6 doc
... đó: tt: điện trở suất tính toán đất đ: điện trở suất đo đ-ợc đất Km : hệ số mùa đất Hệ số Km phụ thuộc vào dạng điện cực độ chôn sâu điện cực Đối với trạm biến áp ta thiết kế cấp điện áp 110/35kV ... tách rời hệ thống nối đất nói nh-ng thực tế ta dùng hệ thống nối đất chung cho nhiệm vụ Bởi nhiều việc tách rời hệ thống nối đất thực đ-ợc (nh- trạm nhỏ tách rời đ-ợc) Do để nói chung hệ thống nối ... R 0,5 + Đối với thiết bị có điểm trung tính không trực tiếp nối đất thì: R 250 I + Đối với hệ thống có điểm trung tính cách điện với đất có hệ thống nối đất dùng chung cho thiết bị cao áp hạ...
 • 5
 • 264
 • 0

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa khí, chương 7 potx

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 7 potx
... 1690 ,73 + 972 ,05 + 1 073 ,71 + 985,03 Pi = 6963,44 (KW) Tổn thất điện hàng năm: A = Pi = 6963,44.3411 = 23 ,75 2.10 (KWh) Khi hàm chi phí tính toán hàng năm: Z = (0,04 + 0,125).153,26.109 + 23 ,75 2.106.500 ... 23 ,75 2.106.500 = 37, 166.109 (đồng) Ph-ơng án Tính t-ơng tự phản ánh kết cho bảng sau: Đoạn l(km) Ftc(mm2) Koi(106/km) Kiđd(tỷ) Pi(MW) N-1 N-2 2-3 50 72 ,11 36,05 AC-95 AC-150 AC -70 N-4 58,31 AC -70 283 22,64 ... đầu t- cho đ-ờng dây mạch KN1 = 1,6.283.106.50 = 22,64.109 (đồng) KN2 = 1,6.283.106 .72 ,11 = 32,65.109 (đồng) KN3 = 1,6.208.106.80,62 = 26,83.109 (đồng) KN4 = 1,6.208.106.58,31 = 19,41.109 (đồng)...
 • 5
 • 243
 • 0

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa khí, chương 9 pps

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 9 pps
... 28,158+j17, 593 2,52 28,158+j15,073 1,563+j1, 49 29, 721+j16,563 29, 721+j14,043 6 ,98 114,04 4,53 1 09, 49 36,65 Phụ tải V Phụ tải VI 30+j18, 591 32+j 19, 83 0,07+j50,48 0,07+j0,48 0, 093 5+j2,175 0,11+j2,55 30, 093 5+j20,766 ... Sbi(MVA) 0, 092 +j2,03 Sbi(MVA) 24j 092 +j 19, 382 SCi(MVA) 24,15+j 197 82 Qcci(MVAr) 1,815 Si (MVA) 24,15+j17 ,96 7 Sdi(MVA) 1+j0 ,96 S ' Ni(MVA) 25,15+j18 ,92 7 SNi(MVA) 25,15+j17,112 UNi(Kv) 4, 79 UCi(Kv) ... 18, 591 2 Zb1= 110 (0 ,93 5+j0,48) Sb1=0, 093 5+j2,175(MVA) Công suất tr-ớc tổng trở MBA Sb1=S1+ Sb1=30+j18, 591 +0, 093 5+j2,175 = 30, 093 5+j20,766(MVA) Công suất cao áp trạm SC1=Sb1+ Soi=30, 093 5+j0,48...
 • 5
 • 241
 • 0

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa khí, chương 12 pot

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 12 pot
... II Tổng tổn thất điện mạng điện Tổng tổn thất điện đ-ợc xác định theo công thức: A= ( Pd+ Pn) + Pot Trong đó: thời gian tổn thất công suất lớn -4 = (0 ,124 +Tmax.10 ) 8760=3411(h) ... tải điện Chi phí vận hành hàng năm Chi phí vận hành hàng năm mạng điện đ-ợc tính theo công thức Y= avhd.Kd+ avht.Kt+ AC Trong : avhd hệ số vận hành đ-ờng dây (=0,04) avht hệ số vận hành thiết ... Do tổng tổn thất điện mạng điện bằng: A= (6,952+0,589).3411+0,396.8760=29191,31(MWh) Tổng tổn thất hộ tiêu thụ nhận đ-ợc năm là: A= P.TMAX = 176.5000=880000(MWh) Tổn thất điện mạng máy tính...
 • 3
 • 232
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíthiết kế chiếu sáng cho phân xưởng sửa chữa cơ khíthiết kế mạng hạ áp phân xưởng sửa chữa cơ khíthiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khíthiet ke cap dien cho phan xuong co khithiết kế cấp điện cho phân xưởng nhà máy xí nghiệpthiết kế hệ thống chiếu sáng cho phân xưởng sửa chữa cơ khíthiết kế cung cấp điện cho nhà máy sửa chữa cơ khí2 2 bảng phân nhóm thiết bị điện của phân xưởng sửa chữa cơ khíxác định phụ tải tính toán cho phân xưởng sửa chữa cơ khíthiet ke cung cap dien cho mot xuong sua chua thiet bi dienthiết kế cấp điện phân xưởng sửa chữa cơ khíthiết kế cung cấp điện phân xưởng sửa chữa cơ khí nhà máy đồng hồ đo chính xácthiết kế mạng điện cho phân xưởngđề án thiết kế mạng điện cho phân xưởng pdfChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Câu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài giảng môn CFABài 8. Nhiễm sắc thểKỹ năng thuyết trình và trình bàyslide thuyet trinh quan tri tai chinhKỹ năng tạo động lực làm việcBài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 39. Bài tiết nước tiểuQuy trình cán nguội băng tônNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)tieu luan quan tri logistic