NGHIÊN cứu ( tìm HIỂU) hệ THỐNG AN TOÀN và báo nạn HÀNG hải TOÀN cầu – GMDSS

Đồ án nghiên cứu tìm hiểu hệ thống thông tin quang kết hợp

Đồ án nghiên cứu tìm hiểu hệ thống thông tin quang kết hợp
... thống thông tin quang kết hợp: .12 II Cấu trúc tổng quát hệ thống thông tin quang kết hợp: 14 III Nguyên lý hoạt động hệ thống thông tin quang kết hợp: 17 Nguyên lý hoạt động hệ thống: ... viễn thông A-K47 Đồ Án Tốt Nghiệp Nghiên Cứu Tìm Hiểu HTTTQKH Chương I Tổng Quan Hệ thống thông tin quang kết hợp (Coherent optical systems) I.Giới thiệu chung: Khái niệm hệ thống thông tin quang ... tần đồng tần có đặc điểm giống II Cấu trúc tổng quát hệ thống thông tin quang kết hợp: Cấu trúc tổng quát hệ thông thông tin quang kết hợp trình bày hình 1.3: Hình 1.3: Cấu trúc hệ thống thống thông...
 • 98
 • 198
 • 4

Nghiên cứu tìm hiểu hệ thống đóng chai trong nhà máy bia

Nghiên cứu tìm hiểu hệ thống đóng chai trong nhà máy bia
... quan hệ thống Hệ thống đóng chai hoạt động nhờ hai động Động thứ dúp cho băng tải hoạt động động thứ hai dúp cho hệ thống vòi chiết bia vao chai hoạt động A Hệ thống vòi chiết bia vào chai * Hệ thống ... khí hồn tồn 1.4 Hệ thống đóng chai nhà máy • Tổng quan quy trình đóng chai Hiện với cơng nghệ đại nhiều q trình cơng nghiệp tự động hóa Trong dây truyền đóng nút chai tự động hệ thống sử dụng phổ ... lạnh qua hệ thống sấy khơ Chai sau khỏi máy rửa tiếp tục qua băng tải khác, băng tải đưa chai rửa qua hệ thống đèn soi để thu hồi chai bẫn chai vỡ tiếp tục qua máy chiết Bia chiết vào chai thiết...
 • 59
 • 891
 • 11

Nghiên cứu tìm hiểu hệ thống máy cắt giấy trong nhà máy giấy HAPACO đi sâu cải tiến quy trình cắt giấy bằng PLC

Nghiên cứu tìm hiểu hệ thống máy cắt giấy trong nhà máy giấy HAPACO đi sâu cải tiến quy trình cắt giấy bằng PLC
... 9/2001, HAPACO u t dõy chuyn thit b sn xut giy lờn tnh Lo Cai thnh lp Xớ nghip Liờn doanh HAPACO - Vn Bn, tnh Lo Cai Nm 2002 - HAPACO phỏt hnh thnh cụng triu c phiu, nõng tng s c phiu ca HAPACO ... phiu, nõng s c phiu trờn sn ca HAPACO lờn gn 17 triu c phiu giao dch - Ngy 8/8/2009, Cụng ty c phn HAPACO c i tờn thnh Cụng ty c phn Tp on HAPACO ( tờn giao dch l: Tp on Hapaco) , gm 14 n v thnh viờn ... 2/9/2009, Cụng ty HAPACO Hi u vinh d c tng Danh hiu Sao Vng t Vit - Ngy 8/9/2009, Tp on HAPACO chớnh thc c cp Giy phộp thnh lp Cụng ty TNHH HAPACO ti Bờ - la - rỳt -Ngy 16/10/2009, Tp on Hapaco t chc...
 • 63
 • 671
 • 0

Tìm hiểu hệ thống an toàn sinh học trong ao nuôi tôm he chân trắng (penaeus vannamei) tại khu nuôi trồng thủy sản công nghiệp minh thành công ty cổ phần BIM yên hưng quảng ninh luận văn tốt nghiệp đại học

Tìm hiểu hệ thống an toàn sinh học trong ao nuôi tôm he chân trắng (penaeus vannamei) tại khu nuôi trồng thủy sản công nghiệp minh thành  công ty cổ phần BIM  yên hưng  quảng ninh luận văn tốt nghiệp đại học
... người nuôi tôm vi Chính lý chọn đề tài Tìm hiểu hệ thống an toàn sinh học ao nuôi tôm he chân trắng( Penaeus vannamei) khu nuôi thủy sản công nghiệp Minh Thành - Công ty cổ phần BIM - Yên Hưng - Quảng ... gian từ 01/03 – 30/06/2011 2.2 Địa điểm nghiên cứu Địa điểm: khu nuôi thủy sản công nghiệp Minh Thành - công ty cổ phần thủy sản Bim Yên Hưng Quảng Ninh 2.3 Đối tượng nghiên cứu Tôm he chân ... công nghệ nuôi nâng lên, trước diện tích nuôi tôm chủ yếu nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến, chuyển sang bán thâm canh, thâm canh xxvi Tình hình nuôi tôm công ty Bim Hiện nay, công ty cổ phần...
 • 46
 • 408
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu tìm hiểu hệ thống máy cắt giấy trong nhà máy giấy HAPACO. Đi sâu cải tiến quy trình cắt giấy bằng PLC ppt

Luận văn: Nghiên cứu tìm hiểu hệ thống máy cắt giấy trong nhà máy giấy HAPACO. Đi sâu cải tiến quy trình cắt giấy bằng PLC ppt
... Bch n, phi lao, g cng tng hp v si tỏi sinh: giy loi Ton b quy trỡnh sn xut ca nh mỏy c chia thnh: Quy trỡnh to bt Quy trỡnh lm giy Quy trỡnh to bt: Quỏ trỡnh to bt bao gm chun b nguyờn liu ... ch lm vic cho PLC Cụng tc chn ch lm vic nm phớa trờn, bờn cnh cỏc cng ca S7-200 cú ba v trớ cho phộp chn cỏc ch lm vic khỏc cho PLC - RUN cho phộp PLC thc hin chng trỡnh b nh PLC S7-200 s ri ... sỏt trng thỏi thc ti ca PLC theo ốn bỏo - STOP cng bc PLC cho phộp hiu chnh li chng trỡnh hoc lp mi chng trỡnh mi - TERM cho phộp mỏy lp trỡnh t quyt nh mt ch lm vic cho PLC hoc RUN hoc STOP...
 • 64
 • 442
 • 3

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CÔNG TRÌNH

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CÔNG TRÌNH
... NGHIấN CU TèM HIU H THNG CP NC CễNG TRèNH Công trường XD Giếng khoan Đài nước TXL Lán trại Page | 45 công nhân TB MLCN thi công ML phân phối nước sh CTT Nguồn nước Hỡnh 20 S h thng cp nc cho cụng ... khụng cú kột nc hiề u Van mộ tc ồng hồ hồ Van mộ t ch iều Két nước Nút đ Nút đồn g Page | 47 a) Sơ đồ cấp nước trực tiếp b) Sơ đồ cấp nước có két mái Hỡnh 21 S cp nc n gin HTCN tng ỏp trc tip ... ng cp nc NGHIấN CU TèM HIU H THNG CP NC CễNG TRèNH Két nước Két nước Van giảm áp Máy bơm Page | 49 Két nước Van giảm áp Máy bơm Két nước Van chiều Van giảm áp Van chiều Van giảm...
 • 89
 • 298
 • 0

Nghiên cứu, Tìm hiểu Hệ thống Điện thoại Vệ tinh

Nghiên cứu, Tìm hiểu Hệ thống Điện thoại Vệ tinh
... môn: Hệ thống thông tin vệ tinh Giảng viên: TS Tạ Hải Tùng Lớp : 12BMTTT Viện công nghệ thông tin truyền thông Tổng quan công nghệ hệ thống VSAT IP 2.1 Thành phần hệ thống 2.1.1 Vệ tinh iPSTAR Hệ ... Secsion Initiation Protocol (SIP) Hệ thống điện thoại VoIP bao gồm nhiều điện thoại chuẩn SIP / điện thoại VoIP SIP mô tả giao tiếp cần có để thiết lập điện thoại Chi tiết giao tiếp mô tả rõ ... qua vệ tinh việc giảm thiểu trễ suy giảm chất lượng vốn có giao thức TCP/IP qua vệ tinh 13 Thực hiện: Lê Xuân Bách - CB120129 Phạm Thị Lệ -CB120142 Tiểu luận môn: Hệ thống thông tin vệ tinh ...
 • 49
 • 158
 • 0

Nghiên cứu tìm hiểu hệ thống thu phát OFDM

Nghiên cứu tìm hiểu hệ thống thu phát OFDM
... Bên thu a SynFrameInReceiver(Int16 * DoubleFrame, int FFTLengh, int GardLengh, int NumDataofFrame)  Trả điểm đồng kiểu int o Đồng thô  Tìm khoảng chứa điểm đồng Chia liệu nhận đệm bên thu thành ... ∑((A[i+2]-A[i])2) i=0; i=i+1 MinSqr[0 5]=0; Nguyễn Hạnh T i tìm Minsqr  i+2 cửa sổ chứa điểm bắt đầu khung;  Tìm điểm đồng xác TempPoint= (i+2)*ShiftLength T Dịch=False TempPoint ... Hạnh Bằng Phương pháp Bình phương tối thiểu, So sánh mảng A với mảng B có độ dài Frame với điểm đầu mảng A trượt dần từ TempPoint đến TempPoint – L (hình vẽ)  Tìm SynPoint T Dich= b Getdata(Int16...
 • 8
 • 144
 • 0

NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU HỆ THỐNG RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG ATM VẤN ĐỀ ATTT CỦA HỆ THỐNG

NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU HỆ THỐNG RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG ATM VÀ VẤN ĐỀ ATTT CỦA HỆ THỐNG
... đối cho hệ thống ngƣời dùng, chống lại gian lận, ăn cắp tài khoản … ngƣời dùng Với vấn đề nhƣ trên, em chọn đề tài Nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống rút tiền tự động ATM vấn đề ATTT hệ thống nhằm ... LỜI CẢM ƠN Trong lời báo cáo Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống rút tiền tự động ATM vấn đề ATTT cho hệ thống này, em muốn gửi lời cảm ơn biết ơn chân thành tới tất ... Máy ATM nhìn từ phía trƣớc Chương CẤU TRÚC MÁY ATM VÀ HỆ THỐNG THANH TOÁN ATM 2.1 Cấu trúc máy ATM 2.1.1 Định nghĩa ATM máy giao dịch tự động đƣợc gọi hệ thống ngân hàng tự động, không đơn máy rút...
 • 66
 • 376
 • 0

NGHIÊN cứu ( tìm HIỂU) hệ THỐNG GMDSS

NGHIÊN cứu ( tìm HIỂU) hệ THỐNG GMDSS
... vụ hệ thống: : Hệ thống GMDSSphục vụ cho mục đích cấp cứu, an toàn tìm kiếm cứu nạn hàng hải Ngoài ra, hệ thống GMDSScòn phục vụ thông tin liên lạc cho hoạt động hàng hải hoạt động khác biển (khai ... hoàn toàn trang bị hệ thống GMDSS 2.2 Các thành phần GMDSS Máy phát Định vị vị trí Cấp cứu (Emergency positionindicating radio beacon - EPIRB) Cospas-Sarsat hệ thống tìm kiếm cứu nạn định vị vệ ... THUYẾT Hệ thống GMDS (Global Maritime Distress and Safety System) hệ thống thông tin an toàn báo nạn hàng hải toàn cầu GMDSS hệ thống quốc tế dùng phương thức thông tin liên lạc mặt đất, vệ tinh hệ...
 • 36
 • 236
 • 0

NGHIÊN cứu ( tìm HIỂU) hệ THỐNG MFHF

NGHIÊN cứu ( tìm HIỂU) hệ THỐNG MFHF
... phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hệ thống chức năng,núm nút máy thu Navtex.Bao gồm cấu tạo, toàn phận cấu thành hệ thống Phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào nghiên cứu chức ... trường hệ thống đào tạo đại học để phương thức đào tạo theo hệ thống tín thành công CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ KỸ THUẬT SỬ DỤNG MF/HF 2.1 Đặc điểm vai trò MF/HF Hệ thống MF/HF tên gọi chung dùng để hệ thống ... ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA HÀNG HẢI BỘ MÔN HÀNG HẢI SINH VIÊN: NGUYỄN DUY TOÀN NGHIÊN CỨU ( TÌM HIỂU) HỆ THỐNG MF/HF Người hướng dẫn: ThS Nguyễn Đức Long Tên môn học: Máy vô tuyến điện hang...
 • 23
 • 197
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát điều khiển báo hiệu hàng hải từ xa thông qua mạng di động GSM phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển báo hiệu hàng hải từ xa thông qua mạng di động GSM phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải
... ĐẦU Báo cáo kết trình thực đề tài Nghiên cứu Khoa học Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát điều khiển báo hiệu hàng hải từ xa thông qua mạng điện thoại di dộng GSM phục vụ bảo đảm an toàn hàng ... canh gác từ hàng chục năm qua; báo hiệu hàng hải đại hóa với hệ thống quản lý tân tiến hệ thống giám sát điều khiển từ xa, hệ thống nhận dạng tự động, hệ thống camera quan sát, … Việc giám sát, ... thiệu tổng quan hệ thống báo hiệu hàng hải 2.1.1 Sơ lược hệ thống báo hiệu hàng hải • Các loại báo hiệu hàng hải Báo hiệu hàng hải gồm có loại sau: Hải đăng (đèn biển) Các thiết bị báo hiệu hải...
 • 220
 • 297
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tính toán song song hiệu nâng cao để lập trình gia công các bề mặt khuôn mẫu trên máy công cụ CNC ppt

Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tính toán song song hiệu nâng cao để lập trình gia công các bề mặt khuôn mẫu trên máy công cụ CNC ppt
... Solid) hệ thống song song hiệu cao; ứng dụng hệ thống song song hiệu cao tính toán đờng dụng cụ điều khiển máy công cụ CNC; tạo đờng dụng cụ để gia công khuôn mẫu bề mặt phức tạp hệ thống song song ... song song hiệu cao; hồ sơ công nghệ ứng dụng hệ thống song song hiệu cao tính toán đờng dụng cụ điều khiển máy công cụ CNC; hồ sơ công nghệ tạo đờng dụng cụ để gia công khuôn mẫu bề mặt phức ... Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tính toán song song hiệu cao để lập trình gia công bề mặt khuôn mẫu máy công cụ CNC, mã số KC.05.11 với mục tiêu sau: - Làm chủ máy công cụ điều khiển CNC, ...
 • 432
 • 349
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộtìm hiểu hệ thống kế toántăng cường công tác nghiên cứu vàhoàn thiện hệ thống thu thập và xử lý thông tincác hướng nghiên cứu tích hợp hệ thống mobile agent và workfnghiên cứu tìm hiểu về hệ thống bảo vệ trong hđh windowstìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điệnnghiên cứu giải pháp hệ thống phát hiện xâm nhập đảm bảo an toàn thông tinnghiên cứu tìm hiểu nguyên lý và ứng dụng của thiết bị đo khoảng cách dme 1119 trong hệ thống dẫn đường hàng khôngtìm hiểu hệ thống định vị toàn cầunghiên cứu xây dựng hệ thống tìm kiếm video theo nội dungnghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin thống kê kh cn đáp ứng yêu cầu quản lý theo cơ chế mới nghiệp vụ kế toánthi tìm hiểu pháp luật an toàn giao thôngtìm hiểu về luật an toàn giao thông đường bộnghiên cứu tìm hiểu về quản lý thiết bị ngoại vi trong hệ điều hành windowsnghiên cứu tìm hiểu về hệ điều hành windowsTuyển tập chuyên đề hạt nhân nguyên tử có đáp ánTuyển tập chuyên đề thi lý THPT có đáp ánBài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thểChuyên đề oxi và ozonBài giảng luật tố tụng dân sự 1Cách tiếp cận tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loạiĐịnh hướng một số nội dung ôn tập ngữ văn 12 theo cấu trúc đề thi THPTQG năm 2017 ở trường THPT4 thọ xuânGiáo dục nghĩa vụ công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho học sinh qua giờ đọc hiểu văn bản truyện an dương vương và mỵ châu trọng thủyGiáo dục tình yêu quê hương đất nước cho học sinh trường THPT lam kinh thông qua việc đọc hiểu các bài thơ mớiHiệu quả từ phương pháp dạy tác phẩm rừng xà nu của nguyễn trung thành từ góc độ thể loại tiết 63 64 lớp 12a, 12c trường THPT lê văn linhKinh nghiệm trang bị kiến thức lí luận văn học nhằm giải quyết khó khăn của học sinh khi làm dạng đề lí luận văn học, nâng cao hiệu quả bồi dưChuyên đề về phi kim N và PRèn luyện kỹ năng sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh trong bài văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 12Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập bộ môn lịch sử bậc THPT600 Câu trắc nghiệm chuyên đề số phứcSử dụng sơ đồ hóa kiến thức khi dạy bài phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám ( 1939 1945) nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đờiSử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử ở trường THPTVẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn GIẢNG dạy LỊCH sử địa PHƯƠNG ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHUYÊN LAM sơnVận dụng kiến thức liên môn trong dạy bài phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 1925Vận dụng sơ đồ n g đairi trong khai thác và sử dụng sách giáo khoa khi dạy về hoạt động của nguyễn ái quốc từ 1919 1925