CÂU hỏi ôn tập môn QUAN hệ KINH tế QUỐC tê

Câu hỏi ôn tập môn quản trị kinh doanh

Câu hỏi ôn tập môn quản trị kinh doanh
... 1.Về phẩm chất trị : Có khả va ý chí làm giàu cho DN xã hội khuôn khổ pháp luật thông lệ nhà tình thơng biết đánh giá hậu công việc làm thân,của DN theo tiêu chuẩn trị Về lực chuyên môn: Đây yêu ... lây truyền tâm lý biết cách đ,khiển theo hớng có lợi cho tập thể va có lợi cho công việc 2, Bầu không khí tâm lý tập thể Bầu không khí tập thê đợc hình thành từ thái độ ngời lđ, bạn bèvà mx ngời ... hành vi chung tập thể 4, truyền thống tập thể Là thông lệ qui tắc sử chung đợc hình thành từ đời sống tâm lý chung tập thể qua nhiều hệ đợc bảo vệ tôn ttrọng việc giải nhiệm vụ chung tập thể tạo...
 • 4
 • 1,791
 • 31

câu hỏi ôn tập môn quản trị kinh doanh

câu hỏi ôn tập môn quản trị kinh doanh
... 1.Về phẩm chất trị : Có khả va ý chí làm giàu cho DN xã hội khuôn khổ pháp luật thông lệ nhà tình thơng biết đánh giá hậu công việc làm thân,của DN theo tiêu chuẩn trị Về lực chuyên môn: Đây yêu ... lây truyền tâm lý biết cách đ,khiển theo hớng có lợi cho tập thể va có lợi cho công việc 2, Bầu không khí tâm lý tập thể Bầu không khí tập thê đợc hình thành từ thái độ ngời lđ, bạn bèvà mx ngời ... ngời tách biệt tập thể điều chỉnh hành vi chung tập thể 4, truyền thống tập thể Là thông lệ qui tắc sử chung đợc hình thành từ đời sống tâm lý chung tập thể qua nhiều hệ đợc bảo vệ tôn ttrọng việc...
 • 4
 • 344
 • 0

câu hỏi ôn tập môn quản trị kinh doanh nhà hàng

câu hỏi ôn tập môn quản trị kinh doanh nhà hàng
... công ty NH Âu Á, NH đặc trưng nước Thế Giới Câu 2: Khái niệm kinh doanh NH Phân tích đặc điểm kinh doanh NH LH đặc điểm với NH kinh doanh đồ ăn nhanh Khái niệm: Kinh doanh NH hoạt động quản trị ... MỤC LỤC: Câu 1: Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, phân loại nhà hàng Nêu loại nhà hàng kinh doanh phổ biến địa bàn Hà Nội…………trang1 Câu 2: Khái niệm kinh doanh NH Phân tích đặc điểm kinh doanh NH ... Câu 3: Phân tích quy trình tổ chức kinh doanh NH LH quy trình tổ chức kinh doanh NH chuyên đồ Âu Phân tích quy trình tổ chức kinh doanh NH: Lựa chọn địa điểm: phù hợp với loại nhà hàng kinh doanh, ...
 • 17
 • 290
 • 0

Một số câu hỏi ôn tập môn chính sách kinh tế đối ngoại và hướng dẫn trả lời

Một số câu hỏi ôn tập môn chính sách kinh tế đối ngoại và hướng dẫn trả lời
... sách, giải công ăn việc làm, đặc biệt chuyển giao cho Việt Nam công nghệ đại tương đối đại so với khu vực giới Đây khu vực động kinh tế nước ta, chiếm tỷ trọng đáng kể GDP nước ta, với kinh tế ... vốn đầu tư vào dịch vụ tăng lên 19 vốn vào ngành công nghiệp giảm Một số ngành dịch vụ thu hút nhiều FDI Hoa Kỳ dịch vụ bưu viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng không, vận tải ... nguồn nhân lực Câu 9: Những nội dung chủ yếu sách TMQT Việt Nam từ năm 1986 đến a Mô hình sách: Thúc đẩy xuất khẩu, bảo hộ có chọn lọc hội nhập kinh tế quốc tế b Nội dung đổi ● Chính sách mặt hàng:...
 • 24
 • 814
 • 4

Câu hỏi ôn tập môn địa lý kinh tế

Câu hỏi ôn tập môn địa lý kinh tế
... giá trạng định hớng phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế (a,b) Trang câu hỏi ôn tập Địa kinh tế Việt Nam 1998 Câu 1: Địa kinh tế nói chung địa kinh tế Việt Nam nói riêng nghiên cứu ... xử thông tin không gian (lãnh thổ) Phơng pháp đồ phơng pháp truyền thống đợc sử dụng phổ biến địa tự nhiên, địa nhân văn, địa kinh tế nhiều môn khoa học khác Các nghiên cứu Địa kinh ... làm cho cấu kinh tế vùng kinh tế tổng hợp thêm phức tạp Khi đó, chuyên môn hoá vùng kinh tế tổng hợp trở thành chuyên môn hoá nhiều ngành kinh tế vùng Số ngành chuyên môn hoá vùng kinh tế tổng hợp...
 • 63
 • 1,367
 • 15

59 câu hỏi ôn tập môn định mức kinh tế kĩ thuật

59 câu hỏi ôn tập môn định mức kinh tế kĩ thuật
... phm bản: > Mức phải có thành phần tiêu hao đc coi hợp lý điều kiện định sản xuất, > Từng thành phần tiêu hao có mối tơng quan tỷ lệ định theo xu hớng tiến *Nhiệm vụ công tác định mức phải phát ... Phng phỏp tớnh mc theo thớ nghim kinh nghim: khỏi nim, ni dung, u nhc, k ỏp dng, yờu cu Khỏi nim: PP thớ nghim kinh nghim l da vo cỏc kt qu thớ nghim cú kt hp vs kinh nghim ca sx nh mc tiờu dựng ... phát quan hệ tỷ lệ để có biện pháp giảm mức tiêu dùng vật t Một mức tiến mức có cấu : Trọng lợng có ích lớn tỷ trọng phần hao phí điều kiện sản xuất đòi hỏi: P H > M M Fao heo Tỷ trọng phần hao...
 • 46
 • 3,106
 • 15

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CHÍNH SÁCH KINH TẾ- XÃ HỘI

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CHÍNH SÁCH KINH TẾ- XÃ HỘI
... chuyên môn hội nhiều vốn XH XH tội phạm hội mà thành viên tin cẩn lẫn người có lòng tốt với Lợi ích kinh tế mang lại không nhỏ  Một hội đoàn kết, chia rẽ dễ dàng phục hồi sau cú sốc kinh ... khác 10 Chính sách văn hóa • Chính sách phát triển hầu hết quốc gia tập trung phần lớn vào mục tiêu kinh tế, văn hoá nằm phần "phúc lợi"- phúc lợi kinh tế, văn hoá, hội • Ngày nay, không dân ... -Trật tự an ninh công cộng (order and safety in public) -Lenkowsky (2000) chứng minh hội phát triển, sức mạnh kinh tế yếu nguồn vốn hội dễ bị quên lãng -Nguồn vốn hội tiến trình hình...
 • 39
 • 256
 • 1

Câu hỏi ôn tập môn pháp luật kinh tế và hướng dẫn trả lời

Câu hỏi ôn tập môn pháp luật kinh tế và hướng dẫn trả lời
... thể: pháp nhân – pháp nhân, pháp du ng ø nhân – cá nhân có đăng ký kinh doanh _ chủ thể: pháp nhân, cá nhân (không đo i ø _ Hình thức: văn bản, ta i liệu giao dòch hỏi phải có giấy phép kinh ... la không cần thiết ø b Công ty; _ Kết thúc thơ i hạn hoạt động ghi điều ø lệ công ty _ Công ty đa hoa n tha nh mục tiêu đa đề õ ø ø õ _ Không thể thực mục tiêu nư a õ không co n có lợi ø _ Công ... phép kinh doanh tư có giấy phép ø ø _ Có thể lựa chọn hình thức huy động vốn, không la m thay đổi hình thức sử ø dụng Không bán cổ phiếu _ Vốn đưa va o kinh doanh ban đầu không thấp vốn pháp...
 • 10
 • 338
 • 2

Câu hỏi ôn tập môn dự báo kinh tếhội và hướng dẫn trả lời

Câu hỏi ôn tập môn dự báo kinh tế xã hội và hướng dẫn trả lời
... ta? Câu 26: Dự báo tiến khoa học công nghệ có vai trò nh hệ thống dự báo kinh tế hội? Câu 27: Trình bày phơng hớng tiến khoa học kỹ thuật chủ yếu thời đại ngày Câu 28: Nêu quy trình dự báo ... gì? Câu 35: Dự báo tăng trởng kinh tế mô hình kinh tế lợng Ưu nhợc điểm chúng Câu 36: Trong dự báo chuyển dịch cấu kinh tế cần nắm vững tính quy luật phổ biến nào? Hãy phân tích tính quy luật Câu ... hãy: - Dự báo tốc độ tăng trởng kinh tế năm 2005? (7,3%) - Dự báo tốc độ tăng trởng ngành nông nghiệp năm 2005 ( 3,71%) - Dự báo tốc độ tăng trởng ngành công nghiệp năm 2005? ( 10,17%) - Dự báo...
 • 22
 • 412
 • 3

câu hỏi ôn tập môn quản lý nn về kinh tế

câu hỏi ôn tập môn quản lý nn về kinh tế
... dung; quan hệ vị trí mục tiêu ? Câu 12 Nội dung quản công chức ? Nội dung yếu ? Hướng hoàn thiện quản công chức nước ta ? Câu 13 Phân cấp quản Nhà nước kinh tế : Khái niệm ; hình thức ;Điều ... vực quan tâm phân cấp nứoc ta ? Câu 14 Cơ cấu máy quản NN kinh tế :Khái niệm ;yêu cầu ;các loại quan máy ;Định hướng cải cách máy quản NN kinh tế nước ta ? Câu 15 Nêu tóm tắt nội dung sách ... và kinh tế, tập trung dân chủ, kết hợp hài hoà loại lợi ích xã hội, tiết kiệm hiệu quả, pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhà nước ta vận dụng trình quản kinh tế quốc dân? Câu Trong trình quản kinh...
 • 4
 • 325
 • 1

Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước về kinh tế ppt

Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước về kinh tế ppt
... tắc quản kinh tế Việt Nam 13 Nêu khái niệm quản nhà nước kinh tế Bản chất quản nhà nước kinh tế gì? Vì nhà nước phải quản kinh tế quốc dân Trình bày nội dung Quản Nhà nước kinh tế ... chất công cụ quản Nhà nước kinh tế Việc sử dụng công cụ quản Nhà nước kinh tế cần phải có lưu ý gì? 22 Nêu khái niệm, chất công cụ quản Nhà nước kinh tế Hãy trình bày công cụ quản chủ ... cường quản tài sản quốc gia phục vụ cho quản Nhà nước kinh tế Lấy ví dụ thực tế minh họa 26 Nêu khái niệm, vai trò yêu cầu thông tin quản Nhà nước kinh tế Trình bày loại thông tin quản lý...
 • 5
 • 3,961
 • 26

câu hỏi ôn tập môn quản lý nhà nước về kinh tế và đề cương ôn tập

câu hỏi ôn tập môn quản lý nhà nước về kinh tế và đề cương ôn tập
... Câu 12 Nội dung quản công chức ? Nội dung yếu ? Hướng hoàn thiện quản công chức nước ta ? Câu 13 Phân cấp quản Nhà nước thức ;Điều kiện để phân cấp ;lĩnh vực nứoc ta ? kinh tế : ... phân cấp ; hình Câu 14 Cơ cấu máy quản NN kinh tế :Khái niệm ;yêu cầu ;các loại quan máy ;Định hướng cải cách máy quản NN kinh tế nước ta ? Câu 15 Nêu tóm tắt nội dung sách : Nhà nứoc giới...
 • 2
 • 696
 • 2

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN LÝ DƯỢC

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN LÝ DƯỢC
... thuốc, đại bán thuốc tiêu chuẩn chủ nhà thuốc, đại bán thuốc 37 Nêu tiêu chuẩn người bán thuốc điều kiện kinh doanh nhà thuốc đại bán thuốc 38.Nêu phạm vi kinh doanh nhà thuốc đai bán ... thuốc thiết yếu 49.Nêu ý nghĩa, tầm quan trọng công tác chống nhầm lẫn thuốc ngành Dược 50 Nêu quy định bảo quản quản thuốc có hạn dùng ... thuốc không đạt chất lượng 47 Nêu mục đích quy chế tra dược nội dung tra 48 Nêu định nghĩa thuốc thiết yếu cần thiết phải có danh mục thuốc thiết yếu 49.Nêu ý nghĩa, tầm quan trọng công tác chống...
 • 2
 • 6,631
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn thi môn quan hệ kinh tế quốc tếcâu hỏi ôn tập môn quản trị kinh doanh quốc tếcâu hỏi trắc nghiệm môn quan hệ kinh tế quốc tếcâu hỏi tự luận môn quan hệ kinh tế quốc tếôn tập môn quan hệ kinh tế quốc tếđề cương ôn tập môn quan hệ kinh tế quốc tếcâu hỏi ôn tập môn địa lý kinh tếcâu hỏi ôn tập môn pháp luật kinh tếcâu hỏi ôn tập môn lịch sử kinh tếcâu hỏi ôn tập môn định mức kinh tế kĩ thuật59 câu hỏi ôn tập môn định mức kinh tế kĩ thuậtcau hoi on tap mon dia ly kinh te viet namcâu hỏi ôn tập môn địa lý kinh tế xa hoi13 câu hỏi ôn tập môn quản trị họccâu hỏi ôn tập môn quản trị mạngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học