HIỆP ĐỊNH về các KHÍA CẠNH LIÊN QUAN đến THƯƠNG mại của QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ (TRIPS) NHỮNG vấn đề đặt RA đối với VIỆT NAM TRƯỚC THỀM WTO

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trước thềm WTO

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trước thềm WTO
... I HC NGOI THNG . TRIU QUANG VINH HIP NH V CC KHA CNH LIấN QUAN N THNG MI CA QUYN S HU TR TU (TRIPS) NHNG VN T RA I VI VIT NAM TRC THM WTO Chuyờn ngnh : Kinh t th gii v Quan h kinh t quc t Mó ... I HC NGOI THNG . TRIU QUANG VINH HIP NH V CC KHA CNH LIấN QUAN N THNG MI CA QUYN S HU TR TU (TRIPS) NHNG VN T RA I VI VIT NAM TRC THM WTO Chuyờn ngnh : Kinh t th gii v Quan h kinh t quc t Mó ... S Khoa hc v Cụng ngh Tnh/TP Phòng Sở hữu Công nghiệp Phòng Quản lý công nghệ SHCN Hình 2.1: Phân cấp quản lý trực tiếp sở hữu công nghiệp[12] 29 Cục SHTT quan giúp Bộ Khoa học Công nghệ thực...
 • 99
 • 280
 • 0

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (trips) những vấn đề đặt ra đối với việt nam trước thềm wto

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (trips) những vấn đề đặt ra đối với việt nam trước thềm wto
... I HC NGOI THNG . TRIU QUANG VINH HIP NH V CC KHA CNH LIấN QUAN N THNG MI CA QUYN S HU TR TU (TRIPS) NHNG VN T RA I VI VIT NAM TRC THM WTO Chuyờn ngnh : Kinh t th gii v Quan h kinh t quc t Mó ... I HC NGOI THNG . TRIU QUANG VINH HIP NH V CC KHA CNH LIấN QUAN N THNG MI CA QUYN S HU TR TU (TRIPS) NHNG VN T RA I VI VIT NAM TRC THM WTO Chuyờn ngnh : Kinh t th gii v Quan h kinh t quc t Mó ... v kinh t v thng mi m Vit Nam ký kt gn õy (Hip nh thng mi Vit Nam Hoa K, Hip nh Thng mi Vit Nam Ucraina, Hip nh Thng mi Vit Nam Indonesia, Hip nh v s hu trớ tu Vit Nam Thu S), s hu trớ tu...
 • 20
 • 55
 • 0

HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - TRIPS

HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - TRIPS
... khoản nói cho Hội đồng khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ (sau gọi tắt "Hội đồng TRIPS" ) Điều Các Công ước sở hữu trí tuệ Đối với Phần II, III, IV Hiệp định này, Thành viên ... đạt trì quyền sở hữu trí tuệ thủ tục liên quan theo yêu cầu bên liên quan Điều 62 Các Thành viên quy định điều kiện để đạt trì quyền sở hữu trí tuệ nêu Mục từ Mục đến Mục Phần II Hiệp định này, ... Nhằm mục tiêu Hiệp định này, thuật ngữ "sở hữu trí tuệ" có nghĩa tất đối tượng sở hữu trí tuệ nêu mục từ mục đến mục Phần II Các Thành viên phải chấp nhận cách đối xử quy định Hiệp định công dân...
 • 35
 • 365
 • 0

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) của WTOvấn đề bảo hộ bằng sáng chế

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) của WTO và vấn đề bảo hộ bằng sáng chế
... khác với sáng chế đợc bảo hộ lĩnh vực công nghệ Nội dung quy định WTO bảo hộ sáng chế Hiệp định khía cạnh liên quan đến thơng mại quyền sở hữu trí tuệ ( TRIPS) WTO vấn đề bảo hộ sáng chế Âu Thị ... phạm sở hữu trí tuệ nh bảo Hiệp định khía cạnh liên quan đến thơng mại quyền sở hữu trí tuệ ( TRIPS) WTO vấn đề bảo hộ sáng chế 15 Âu Thị Lan Viện Đại học Mở Khoa Luật hộ sáng chế chế bảo ... khổ WTO, Hiệp định khía cạnh liên quan đến thơng mại quyền sở hữu trí tuệ ( TRIPS) WTO vấn đề bảo hộ sáng chế Âu Thị Lan Viện Đại học Mở Khoa Luật điều ớc quốc tế sở hữu trí tuệ đời Hiệp định khía...
 • 22
 • 187
 • 1

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ ( TRIPs ) và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ ( TRIPs ) và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế
... thức cách hữu ích Thực tế thương mại quốc tế đòi hỏi phải hình thành phát triển tư sở hữu trí tuệ góc độ thương mại Hiệp định khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPs ... SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ TRONG THỰC THI HIỆP ĐỊNH TRIPs Ở VIỆT NAM 37 2.1 Hệ thống sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại Việt Nam 37 2.1.1 Sự hình thành phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ liên ... thống sở hữu trí tuệ liên quan đến lĩnh vực thương mại trình thực thi Hiệp định TRIPs Việt Nam - Nghiên cứu xu hướng phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại Việt Nam đề xuất số...
 • 116
 • 306
 • 0

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệvấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
... triển bảo vệ Chính vậy, tác giả chọn đề tài Hiệp định khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với vấn đề kinh tế xã hội, vấn đề đặt Việt Nam” làm đề ... thực thi quyền sở hữu trí tuệ vấn đề ảnh hưởng đến việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ điều chỉnh cụ thể Hiệp định Hiệp định quy định tiêu chuẩn tối thiểu yếu tố bảo hộ bản, đối tượng bảo hộ, quyền ... luật quyền sở hữu trí tuệ việc ban hành Luật Sở hữu trí tuệ (bao gồm phần, 18 chương, 222 điều) Đây văn luật Việt Nam quy định cụ thể, đầy đủ, chi tiết vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ...
 • 23
 • 179
 • 0

luận văn kinh tế luật Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của WTOvấn đề bảo hộ bằng sáng chế

luận văn kinh tế luật Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của WTO và vấn đề bảo hộ bằng sáng chế
... I: HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (TRIPS) CỦA WTO VÀ VẤN ĐỀ BẢO HỘ BẰNG SÁNG CHẾ Hiệp định TRIPS 1.1 Hiệp định TRIPS phạm vi WTO Sở hữu trí tuệ vấn ... chặn cách hữu hiệu nguy xâm hại tài sản trí tuệ mang tầm quốc tế Vấn đề bảo hộ sáng chế Bảo hộ sáng chế việc dành cho chủ sở hữu độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu sáng chế bảo hộ nhằm mục đích kinh ... tiêu chuẩn quốc tế thống Ngày 15/4/1994, khuôn khổ WTO, điều ước quốc tế sở hữu trí tuệ đời Hiệp định khía cạnh liên quan tới thương mại quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) Hiệp định có hiệu...
 • 19
 • 129
 • 0

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của WTOcác vấn đề thương hiệu

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của WTO và các vấn đề thương hiệu
... quan đến thơng mại quyền sở hữu trí tuệ WTO cacs vấn đề thơng hiệu Em xinảtình bày nội dung nh sau: Nội dung i/ hiệp định khía cạnh liên quan đến thơng mại quyền sở hữu trí tuệ (trips) vấn đề ... bảo hộ sáng chế liên quan đến thơng mại wto 1/ Hiệp định TRIPS 1.1 Hiệp định TRIPS phạm vi WTO Sở hữu trí tuệ vấn đề xuất từ sớm, tù năm đầu kỷ XIX tồn điều ớc đa phơng sở hữu trí tuệ nh công ớc ... 2007 Lời mở đầu Hiệp định khía cạnh liên quan đến thơng mại quyền sở hữu trí tuệ ( TRIPS) đợc soạn thảo ký kết nhằm đạt đợc mục tiêu thơng mại Đây hiệp định đánh giá tổng quan Hiệp định đa tiêu...
 • 20
 • 127
 • 0

luận văn kinh tế luật Hiệp định chung về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của WTO

luận văn kinh tế luật Hiệp định chung về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của WTO
... QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Hiệp định TRIPS - hiệp định sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ vấn đề hệ thống kinh tế giới Trước đó, tồn nhiều hiệp định song phương đa phương quy định ... thương mại Hiệp định TRIPS thành viên tổ chức thương mại giới WTO ký kết ngày 15/04/1994 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/1995 quy định khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ Hiệp ... thực thi quyền sở hữu trí tuệ vấn đề hướng tới quyền sở hữu trí tuệ điều chỉnh cụ thể hiệp định Các tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu Để bảo hộ đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ hiệp định quy định tiêu chuẩn...
 • 16
 • 102
 • 0

Hiệp định về khía cạnh liên quan đến thương mạiquyền sở hữu trí tuệ của WTOnhững vấn đề đặt ra đối với việt nam

Hiệp định về khía cạnh liên quan đến thương mại và quyền sở hữu trí tuệ của WTO và những vấn đề đặt ra đối với việt nam
... Hiệp định trips Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam Khi nhập WTO, Việt Nam phải tuân thủ quy định sở hữu trí tuệ theo hiệp định liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs) Việc thực Hiệp định ... NỘI DUNG I Hiệp định khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ: Sở hữu trí tuệ khẳng định nghĩa cách khái quát sở hữu sáng tạo trí tuệ người Quyền sở hữu trí tuệ (IPRS) quyền hợp ... quy định pháp lý quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với quy định công ước quốc tế, Hiệp định TRIPs hiệp định thương mại Việt - Mỹ, cụ thể luật dân (về thời hạn bảo họ quyền tác giả), nghị định quyền...
 • 22
 • 298
 • 0

Các công ước quốc tế về lao động trẻ em và những vấn đề đặt ra đối với việt nam

Các công ước quốc tế về lao động trẻ em và những vấn đề đặt ra đối với việt nam
... tr em (1997), Việt Nam văn kiện quốc tế quyền trẻ em, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Uỷ ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế (2005), Việt Nam tổ chức kinh tế quốc tế, Nhà xuất Chính trị quốc ... quan hệ lao động) ; trẻ em làm thuê cho chủ sử dụng lao động (có quan hệ lao động) Trong có hoạt động lao động thuộc loại công việc thứ quan hệ lao động thuộc đối t-ợng điều chỉnh Bộ Luật Lao động ... Những doanh nghiệp lao động nặng nhọc nh- xây dựng, điện lực, mỏ không phát có lao động trẻ em; doanh nghiệp có vốn đầu t- n-ớc không sử dụng lao động trẻ em; trẻ em lao động chủ yếu sở thủ công, ...
 • 26
 • 348
 • 1

Các công ước quốc tế về lao động trẻ em và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Các công ước quốc tế về lao động trẻ em và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam
... MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ CÁC CÔNG ƢỚC QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM 1.1 Khái niệm trẻ em, LĐTE pháp luật trẻ em 1.1.1 Trẻ em 1.1.2 Lao động trẻ em 1.1.3 ... công ước quốc tế LĐTE 26 40 Kết luận chƣơng Chương - THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 41 ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM KHI THỰC THI CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM 2.1 41 Thực trạng lao ... luật Việt Nam LĐTE điều kiện hội nhập quốc tế 11 Chƣơng - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ CÁC CÔNG ƢỚC QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM 1.1 Khái niệm trẻ em, LĐTE pháp luật trẻ em 1.1.1 Trẻ em...
 • 112
 • 518
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khái quát hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ tripsvăn kiện hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệhiệp định chung về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của wtohội đồng các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệnhững vấn đề liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí137tuệ tripsthực trạng lao động trẻ em và những vấn đề đặt ra đối với việt nam khi thực thi công ước quốc tế về lao động trẻ em trong điều kiện hội nhập quốc tếcác vấn đề đặt ra đối với việt namcơ sở lý luận chung về nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức và những vấn đề đặt ra đối với việc thu hút và sử dụng oda trong bối cảnh nước có thu nhập trung bìnhnhững vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về giáo dục đào tạonhững vấn đề đặt ra đối với hệ thống ngân hàng việt nam khi triển khai các cam kết gia nhập wtonhững vấn đề đặt ra đối với pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở việt namviệt nam gia nhập wto và những vấn để đặt ra đối với việc thực thi luật cạnh tranh 2004những vấn đề đặt ra đối với báo đảng các tỉnh miền đông nam bộbối cảnh trong nước quốc tế mới và những vấn đề đặt ra đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo ở việt namhiệp định về các khía cạnh sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại tripsGIẢI PHẪU SINH lý hệ TIẾT NIỆUGIẢI PHẪU SINH lý hệ TUẦN HOÀNTóm tắt luận văn đã sửa theo HĐBVÁo thun có hình đức giáo hoàng siêu saoBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Câu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ