Bệnh bạch cầu không ác tính

Ứng dụng kỹ thuật tế bào dòng chảy để đánh giá tồn lưu tế bào ác tính trong bệnh bạch cầu cấp

Ứng dụng kỹ thuật tế bào dòng chảy để đánh giá tồn lưu tế bào ác tính trong bệnh bạch cầu cấp
... kỹ thuật tế bào dòng chảy quan điểm khác việc đánh giá TLTBAT Kỹ thuật DAMDTB có khả phát tế bào BC ác tính/ 10.000 tế bào tuỷ xương bình thường, khoảng 2/3 bệnh nhân BCC áp dụng kỹ thuật để đánh ... sử 1.2 Giới thiệu kỹ thuật tế bào dòng chảy dấu ấn miễn dòch tế bào (DAMDTB) 1.3 Chẩn đoán phân loại nhóm bệnh bạch cầu cấp DAMDTB 1.4 Đánh giá tồn lưu ác tính bệnh bạch cầu cấp DAMDTB 1.5 Những ... cytokine,… nằm màng tế bào, bào tương, chí nhân tế bào. [118] 1.2.2 Nguyên lý hoạt động máy tế bào dòng chảy Máy tế bào dòng chảy hoạt động cách sử dụng thủy lực để buộc tế bào nhuộm huỳnh quang...
 • 176
 • 241
 • 1

Bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính ppsx

Bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính ppsx
... hồng cầu tiểu cầu khoẻ mạnh, triệu chứng thiếu máu ban đỏ xảy Có loại bệnh bạch cầu chính: - Bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính - Bệnh bạch cầu dòng tuỷ cấp tính - Bệnh bạch cầu lympho bào ... bệnh bạch cầu tế bào B tế bào T Các nguyên nhân bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính Nguyên nhân xác bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính chưa biết Các nghiên cứu cố gắng tìm nguyên nhân ... cầu nguyên bào lympho cấp tính loại ung thư lympho bào không trưởng thành, gọi nguyên bào lympho tế bào non Có hai loại tế bào lympho khác nhau: tế bào B tế bào T Thông thường bệnh bạch cầu xảy...
 • 6
 • 258
 • 0

Bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính potx

Bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính potx
... chủ yếu Lympho nhỏ, tủy xương BT - Tăng BC lympho vừa phải cong gặp số bệnh truyền nhiễm như: thương hàn, lao, Brucellose, điểm cần ý tất trường hợp tăng Lympho lành tính Lympho T - Bệnh Waldenstron: ... đoán phân biệt - Tăng BC Lympho lành tính: Thường gặp trẻ em com thường nhiễm virut Tăng BC Lympho ho gà: Trong máu tăng BC Lympho vừa phải 20-30 G/L, tủy xương bình thường Bệnh Carlsmith: Gặp trẻ ... lymphocyt chiếm đến 7080% chí 99% Lymphocyt nhỏ hình thái nói chung bình thường, tỷ lệ lymphoblast prolymphocyt thấp, có HC TC thường giảm nhẹ không giảm trừ thời khỳ cuối - Tủy đồ: Giàu tế bào, ...
 • 5
 • 198
 • 0

Bệnh bạch cầu dòng tuỷ cấp tính ở trẻ em docx

Bệnh bạch cầu dòng tuỷ cấp tính ở trẻ em docx
... hoá dòng tuỷ tối thiểu - M1: bệnh bạch cầu nguyên bào tuỷ cấp tính không trưởng thành - M2: bệnh bạch cầu nguyên bào tuỷ cấp tính có trưởng thành - M3: bệnh bạch cầu tiền tế bào tuỷ cấp tính ... M4: bệnh bạch cầu tế bào đơn nhân dòng tuỷ cấp tính - M5: bệnh bạch cầu nguyên bào đơn nhân/tế bào đơn nhân cấp tính - M6: bệnh bạch cầu hồng cầu cấp tính - M7: bệnh bạch cầu nguyên mẫu tiểu cầu ... mạn tính - Bệnh bạch cầu dòng tuỷ mạn tính Các bệnh bạch cầu mạn tính thường gặp người trưởng thành gặp trẻ em người trẻ tuổi Mỗi loại bệnh bạch cầu có đặc trưng cách điều trị riêng Bệnh bạch cầu...
 • 6
 • 193
 • 0

BỆNH BẠCH CẦU CẤP TÍNH docx

BỆNH BẠCH CẦU CẤP TÍNH docx
... cầu, tiểu cầu bị tổn thương bệnh bạch cầu cấp dạng hỗn hợp bạch cầu hồng cầu (Erythroleukaemia) Khi tổn thương xảy ra, điều hành sản xuất bạch cầu trưởng thành bạch cầu bị rối loạn Các bạch cầu ... 100.000/mm3 Bạch cầu đa nhân trung tính giảm Có thể thấy bạch cầu non tăng sinh không Nếu có bạch cầu non tăng sinh, bạch cầu non tăng sinh bạch cầu trưởng thành không thấy giai đoạn bạch cầu trung ... thức máu có số lượng bạch cầu cao: a) Bạch cầu thể tủy tăng: cần phân biệt với phản ứng giả bạch cầu: bạch cầu già hơn, trưởng thành nhiều b) Bạch cầu đơn nhân tăng, tân cầu tăng: cần chẩn đoán...
 • 11
 • 233
 • 1

BỆNH BẠCH CẦU CẤP TÍNH ppsx

BỆNH BẠCH CẦU CẤP TÍNH ppsx
... cầu, tiểu cầu bị tổn thương bệnh bạch cầu cấp dạng hỗn hợp bạch cầu hồng cầu (Erythroleukaemia) Khi tổn thương xảy ra, điều hành sản xuất bạch cầu trưởng thành bạch cầu bị rối loạn Các bạch cầu ... 100.000/mm3 Bạch cầu đa nhân trung tính giảm Có thể thấy bạch cầu non tăng sinh không Nếu có bạch cầu non tăng sinh, bạch cầu non tăng sinh bạch cầu trưởng thành không thấy giai đoạn bạch cầu trung ... thức máu có số lượng bạch cầu cao: a) Bạch cầu thể tủy tăng: cần phân biệt với phản ứng giả bạch cầu: bạch cầu già hơn, trưởng thành nhiều b) Bạch cầu đơn nhân tăng, tân cầu tăng: cần chẩn đoán...
 • 9
 • 274
 • 0

NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ LDH, B2M VÀ ALB Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108

NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ LDH, B2M VÀ ALB Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI BÙI THÙY DƯƠNG NGHIÊN C U CHỈ SỐ LDH, B2M ALB BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 LUẬN VĂN ... (B2M) albumin (Alb) trước, sau đi u trị bệnh nhân u lympho ác tính không Hodgkin đi u trị Bệnh viện TƯQĐ 108 Đánh giá mối liên quan LDH, B2M Alb với kết đi u trị bệnh nhân u lympho ác tính không ... tài Nghiên c u số LDH, B2M Alb bệnh nhân u lympho ác tính không Hodgkin bệnh viện Trung ương quân đội 108 với hai mục ti u sau : Khảo sát biến đổi số lactate dehydrogenase (LDH), β2microglobulin...
 • 84
 • 229
 • 0

Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k

Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k
... Với mong muốn tìm hi u mức độ đáp ứng đi u trị bệnh ƯLAKH phác đồ Việt Nam, tiến hành đê tài: Đánh giá hi u đi u trị tác dụng không mong muốn phác đồ CHOP bệnh nhân u lympho ác tính không Hodgkin ... độc tính phác đồ hệ thứ thứ với phác đồ CHOP K t cho thấy, phác đồ thể hệ thứ 2, thứ không đạt hi u cao không độc tính phác đồ CHOP Do vậy, phác đồ CHOP phác đồ tốt đi u trị ULAKH Phác đồ sau: ... Hodgkin bệnh viện K nhằm mục ti u: Đánh giá hi u đi u trị phác đồ CHOP bệnh nhân ULAKH Phân tích TDKMM phác đồ CHOP bệnh nhân ULAKH Từ đưa đề xuất nhằm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý hi u đi u trị...
 • 57
 • 143
 • 0

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ điều TRỊ g CSF ở BỆNH NHÂN LEUKEMIA cấp DÒNG tủy GIẢM BẠCH cầu hạt TRUNG TÍNH SAU điều TRỊ hóa CHẤT tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI năm 2014 2016

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ điều TRỊ g CSF ở BỆNH NHÂN LEUKEMIA cấp DÒNG tủy GIẢM BẠCH cầu hạt TRUNG TÍNH SAU điều TRỊ hóa CHẤT tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI năm 2014 2016
... B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI *** Tễ TH NH HUYN NGHIÊN CứU HIệU QUả ĐIềU TRị G- CSF BệNH NHÂN LEUKEMIA CấP DòNG TủY GIảM BạCH CầU HạT TRUNG TíNH SAU ĐIềU TRị HóA CHấT TạI BệNH VIệN BạCH ... (b-a+1) (b) Ngy S ngy iu tr iu tr Ngy iu tr G- CSF sau ngy iu tr húa cht G- CSF (NEUT > cui cựng l (c(c) 1G/ L) b) ngy Ngy/ s ngy Bng theo dừi bch cu v bch cu a nhõn trung tớnh sau iu tr G- CSF 10 11 ... huyt tng, gim CD16 [27] Tỏc dng rt mun (khong ngy sau s dng): tng CD16 v men lactoferrin huyt tng [27] 1.4.3.2 ng dng lõm sng Vit Nam Trong nhng nm gy õy, G- CSF mi c s dng h tr nhm lm tng bch...
 • 52
 • 167
 • 2

Bệnh bạch cầubệnh bạch huyết

Bệnh bạch cầu và bệnh bạch huyết
... hại bệnh bạch cầu mà bác sĩ muốn trị CÁC DẠNG BỆNH BẠCH CẦU Bốn dạng bệnh bạch cầu thông thường là: • Bệnh Bạch Cầu Nguyên Bào Cấp Tính (Acute Lymphoblastic Leukaemia - ALL) • Bệnh Bạch Cầu Bạch ... sau biến thành bạch huyết bào, tình trạng gọi bệnh bạch cầu nguyên bào (lymphoblastic), bạch huyết (lymphoid), bạch huyết bào (lymphocytic), hay bạch huyết (lymphatic) Bệnh bạch cầu nguyên bào ... u bạch huyết, khác với bệnh bạch cầu, quanh quẩn mô định Bệnh u bạch huyết phát triển chậm hay thật nhanh Một số u hạch bạch huyết gọi bệnh Hodgkin (Hodgkin's disease), số u khác gọi u bạch huyết...
 • 19
 • 500
 • 3

Hội bệnh bạch cầu

Hội bệnh bạch cầu
... hại bệnh bạch cầu mà bác sĩ muốn trị CÁC DẠNG BỆNH BẠCH CẦU Bốn dạng bệnh bạch cầu thông thường là: • Bệnh Bạch Cầu Nguyên Bào Cấp Tính (Acute Lymphoblastic Leukaemia - ALL) • Bệnh Bạch Cầu Bạch ... gây bệnh bạch cầu Những tế bào ‘em bé’, hay non, tích tụ thể chúng không chết không bị tiêu hao dần Khi phát bệnh bạch cầu, tế bào bệnh bạch cầu tích tụ tủy xương Cuối tất bạch cầu, hồng cầu ... Leukaemias, Lymphomas and Myeloma Khi bệnh bạch cầu ảnh hưởng đến tế bào mà sau biến thành tiểu cầu, hồng cầu, bạch cầu hạt bạch cầu đơn nhân to, tình trạng gọi bệnh bạch cầu tủy bào (myeloid), tủy xương...
 • 19
 • 332
 • 3

Bệnh bạch cầu cấp trẻ em

Bệnh bạch cầu cấp trẻ em
... trình bệnh bạch cầu cấp trẻ em Bộ môn nhi Trường Đại Học Y Huế 2003 Bài giảng bệnh bạch cầu cấp Bộ môn nhi Hà Nội 1998 Bệnh bệnh bạch cầu cấp Nelson text book 2000 Bệnh bạch cầu cấp trẻ em 41 ... huyết não mô cầu - Đau xương : Thấp khớp cấp, viêm cốt tủy xương 10.2 Về huyết học - Bạch cầu kinh : gặp, lách to, số lượng bạch cầu tăng cao, khoảng trống bạch cầu - Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân ... Bệnh bạch cầu cấp trẻ em 38 M2 M3 M3T (thay đổi) Nguyên tủy bào với trưởng thành Tiền tủy bào Tiền tủy bào tủy, bạch cầu đơn nhân không điển hình máu M4 Tủy bào + bạch cầu đơn nhân...
 • 5
 • 2,173
 • 12

Nghiên cứu đứt đoạn nhỏ nhiễm sắc thể Y ở người bệnh vô sinh khôngtinh trùng

Nghiên cứu đứt đoạn nhỏ nhiễm sắc thể Y ở người bệnh vô sinh không có tinh trùng
... đoạn nhỏ NST Y người bệnh sinh tinh trùng tinh trùng Mục tiêu: - Đánh giá tỷ lệ bất thường NST bệnh nhân sinh nam tinh trùng tinh trùng - Hoàn thiện quy trình phát đoạn vùng AZF NST Y kỹ ... muộn- sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, NXB Y học 9 Nguyễn Đức Nhự (2009), Nghiên cứu đặc điểm nhiễm sắc thể phát đoạn AZFc bệnh nhân sinh nam giới, Luận văn thạc sĩ Y học chuyên ngành Y sinh ... phân bố đoạn vùng AZF NST Y người bệnh sinh tinh trùng tinh trùng Đối tượng nghiên cứu luận văn là: 264 bệnh nhân sinh nam giới điều trị Trung tâm công nghệ phôi- Học viện Quân y, Bệnh viện...
 • 15
 • 477
 • 4

Bài soạn Toán học giúp chữa bệnh bạch cầu

Bài soạn Toán học giúp chữa bệnh bạch cầu
... quy luật để ứng dụng cho bệnh nhân cụ thể, đo tham số bệnh nhân để thấy liều lượng có hiệu Toán học cung cấp công cụ cần thiết làm cho phương pháp chữa trị thích ứng với bệnh nhân Levy nói rằng: ... hưởng đến tiến triển bệnh Mặt khác, loại vắc xin tính thời gian kỹ lưỡng điều trị bệnh Kế hoạch điều trị cá nhân Nhưng động lực phản ứng miễn dịch bệnh nhân khác Đó lý mà toán học xen vào, Levy ... liên kết việc tính toán thời gian vắc xin chống ung thư với tiểu sử cá nhân phản ứng miễn dịch bệnh nhân, Levy cho biết Các mô toán học cho thấy rằng, loại vắc xin sử dụng tháng chữa trị không ảnh...
 • 2
 • 178
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bệnh bạch cầu myeloid cấp tínhbệnh bạch cầu dòng tủy mãn tínhbệnh bạch cầu tủy xương mãn tínhbệnh bạch cầu mạn tính dòng tủybệnh bạch cầu tủy bào mạn tínhbệnh bạch cầu cấp tínhbệnh bạch cầu cấp có chữa được khôngbệnh bạch cầu cao có nguy hiểm khôngbệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tínhbệnh bạch cầu lympho bào mạn tínhcác bệnh lý không ác tínhbệnh bạch cầubệnh bạch cầu cấpđiều trị bệnh bạch cầunguyên tắc phòng bệnh bạch cầuNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiBai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)NHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNTÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuĐề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu