Giải pháp thu hút nguồn vốn ODA vào tỉnh Tuyên Quang

Luận văn thạc sỹ kinh tế Giải pháp thu hút nguồn vốn ODA vào tỉnh Tuyên Quang

Luận văn thạc sỹ kinh tế Giải pháp thu hút nguồn vốn ODA vào tỉnh Tuyên Quang
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LƢƠNG NGỌC HƢỜNG GIẢI PHÁP THU HÚT NGUỒN VỐN ODA VÀO TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng ... 80 4.2.1 Mục tiêu thu hút nguồn vốn ODA 80 4.2.2 Quan điểm tăng cƣờng thu hút vốn ODA tỉnh Tuyên Quang 81 4.3 Các giải pháp tăng cƣờng thu hút vốn ODA tỉnh Tuyên Quang 82 4.3.1 Nâng ... khăn tỉnh Tuyên Quang thu hút ODA 24 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, dân số tỉnh Tuyên Quang 24 3.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội tỉnh Tuyên Quang 29 3.1.3 Thu n lợi khó khăn thu hút ODA tỉnh Tuyên...
 • 117
 • 561
 • 1

Giải pháp thu hút nguồn vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Giải pháp thu hút nguồn vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
... luận nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước  Chương 2: Thực trạng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước Vĩnh Phúc  Chương 3: Giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc điều kiện hội ... hưởng đến thu hút FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc 2.1.5.1 Các nhân tố vĩ mô Điều kiện tự nhiên: tỉnh Vĩnh Phúc thu n lợi việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước Gần sân bay quốc tế Nội Bài thu n lợi ... Sức hấp dẫn tỉnh Vĩnh Phúc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Vĩnh Phúc tỉnh phát triển ấn tượng nước Trong thập kỷ vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình tỉnh Vĩnh Phúc đạt 17,1%...
 • 88
 • 158
 • 1

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, thực trạng và giải pháp thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, thực trạng và giải pháp thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam
... 23 [ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI] FDI biện pháp nâng cao tỷ lệ vốn đầu thực so với vốn đăng ký nội dung nghiên cứu cần lý giải: Tại tỷ lệ Việt Nam lại thấp? Tại tỷ lệ nước FDI vào Việt Nam ... 100% vốn nước ngoài 1.2 Lợi ích thu hút FDI: 1.2.1 Đối với nước chủ đầu Đầu trực tiếp nước FDI mang dến cho họ lợi ích: NHÓM TCDN1 – K32 TRANG [ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI] FDI • Bành trướng ... gần 36% - FDI cấp giấy phép đầu vào thành phố tỉnh chiếm tới 37,1% tổng FDI có hiệu lực đầu vào Việt Nam Chắc tỷ lệ thấp, theo không nước chủ nhà mà nhà đầu nước ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM...
 • 64
 • 253
 • 0

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT NGUỒN VỐN ODA Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT NGUỒN VỐN ODA Ở VIỆT NAM
... TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA TẠI VIỆT NAM 2.1 Tình hình thu hút ODA Việt Nam thời gian qua Trong thời kỳ đầu nghiệp Đổi phát triển đất nước, nguồn vốn viện trợ phát triển thức (ODA) ... động nguồn vốn thời gian qua, khẳng định ODA Việt Nam trở thành nguồn vốn thực có hiệu tiến trình đổi Bên cạnh thành công thu hút sử dụng vốn ODA, tồn nhiều vấn đề mà Việt Nam cần phải giải để ... lạc hậu nên nguồn vốn nước đáp ứng hết nhu cầu vốn tư Vì vậy, nguồn vốn đầu tư nước nói chung nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) nói riêng quan trọng Nguồn vốn ODA góp phần đáng kể vào việc...
 • 28
 • 260
 • 0

Giải pháp thu hút nguồn vốn FDI vào Đà Nẵng

Giải pháp thu hút nguồn vốn FDI vào Đà Nẵng
... TP Đà Nẵng Việc thu hút vốn FDI vào TP Đà Nẵng đạt kết đáng kể góp phần vào phát triển thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế TP Đà Nẵng Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt việc thu hút FDI vào TP Đà ... Chương II: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động đầu tư trực tiếp nước vào Thành phố Đà Nẵng Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước (FDI) Thành phố Đà Nẵng Thứ nhất, giải pháp luật pháp, sách :Tiếp ... triển thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư Từ sách thông thoáng, rộng mở, năm qua, thành phố Đà Nẵng không ngừng thu hút nguồn lực bên ngoài, đặc biệt thu hút đầu tư nước (FDI) phục vụ đắc lực vào...
 • 28
 • 221
 • 0

Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN

Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN
... lý để thu hút số dự án đầu t mặt khác phải tạo đợc uy tín tập đoàn đầu t lớn giới, mặt thu hút đợc thêm số dự án mặt khác tăng lợng vốn đầu t dự án tăng số lợng dự án lớn nh tăng tổng vốn đầu t ... đạt mức lớn tỉnh thành phố thực thu hút vốn đầu t, với tổng số vốn thực 10.394 triệu $, tính tháng đầu năm năm 2003 thành phố thu hút đợc 17 dự án vơi tổng số vốn đầu t 10 triệu $ Địa bàn tỉnh ... vào khu vực 135 dự án đứng sau thành phố Hồ Chí minh nhng lại đứng đầu số lợng vốn đem đầu t vào, với tổng vốn đầu t năm 2002 255 triệu $, với số vốn đầu t lớn Đồng Nai trở thành khu vực có số...
 • 55
 • 878
 • 3

Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
... tốp dẫn đầu vốn đầu t trực tiếp vào Việt Nam 2.2.7 Đầu t trực tiếp Mỹ vào Việt Nam Tính tới Mỹ có khoảng 153 dự án đầu t vào Việt Nam , nh Mỹ đứng thứ bảng xếp hạng nhà đầu t vào Việt Nam, Các ... nớc thu c khu vực Châu sau nớc thu c khu vực Châu Âu, Châu Mỹ Trong năm 2002 nớc có số dự án đầu t lớn vào Việt Nam Đài Loan, nớc có tổng số dự án đầu t vào Việt Nam 185 dự án với tổng số vốn đầu ... sống kinh tế xã hội phủ việt nam cần đa biểu thu u đãi so với biểu thu án dụng thời gian tất hình thức dự án đầu t Việt Nam Mức thu nhập : Đây mức thu đánh vào đầu vào dự án phía Việt Nam...
 • 55
 • 260
 • 0

Giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) vào Hà Nội

Giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) vào Hà Nội
... 2: TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO HÀ NỘI 2.1 Thực trạng thu hút vốn đầu trực tiếp nước vào Nội 2.1.1 Những thu n lợi khó khăn việc thu hút FDI vào Nội 2.1.1.1 Điều ... niệm đầu , đầu trực tiếp , đầu nước ngoài , đầu nước khái niệm đầu trực tiếp nước ngoài Tuy nhiên, “gộp” khái niệm lại hiểu: FDI hình thức đầu nhà đầu nước bỏ vốn đầu ... 2 KẾT CẤU ĐỀ TÀI: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Chương 2: TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO HÀ NỘI Do thời gian nghiên cứu có hạn nên đề tài...
 • 26
 • 427
 • 2

Giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN hiện nay

Giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN hiện nay
... hút nguồn vốn II.Một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoàI : 1.Đảm bảo môi trờng trị xã hội hoàn thiện môi trờng pháp lý cho hoạt động thu hút nguồn vốn đầu t trực tiếp ... chủ đầu t thị trờng ảnh hởng trực tiếp dòng vốn đầu t trực tiếp nứơc di chuỷên vào quốc gia Tóm lại, nguồn vốn đầu t trực tiếp nớc chịu tác động nhiều nhân tố nên để nâng cao khả thu hút vốn đầu ... I.tình hình thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoàI việt nam : 1.Thực trạng thu hút đầu t trực tiếp nớc Việt Nam : Kể từ năm 1988, năm luật đầu t trực tiếp nớc bắt đầu có hiệu lực đến hết tháng đầu năm...
 • 39
 • 242
 • 0

Đề án: Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Đề án: Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
... tốp dẫn đầu vốn đầu t trực tiếp vào Việt Nam 2.2.7 Đầu t trực tiếp Mỹ vào Việt Nam Tính tới Mỹ có khoảng 153 dự án đầu t vào Việt Nam , nh Mỹ đứng thứ bảng xếp hạng nhà đầu t vào Việt Nam, Các dự ... Quốc nớc lớn thứ t giới có số vốn đầu t trực tiếp vào Việt Nam số vốn nhiều sau số nớc Singapo, Đài Loan, Nhật Bản số nớc có số dự án tơng đối lớn đầu t vào Việt Nam thời gian năm vừa qua nh ... qua có số lợng dự án lớn tham gia đầu t 2.5 Đầu t trực tiếp nớc ASEAN vào Việt Nam Số dự án vốn đầu t từ nớc vào Việt Nam cao nhât Xingapo với 273 dự án chiếm 7,15 % tổng số dự án có số vốn đăng...
 • 47
 • 275
 • 1

Thực trạng và một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng và một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam hiện nay
... nói đầu .1 Phần I thực trạng thu hút Đầu T trực tiếp nớc việt naM Hiện : I.tình hình thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoàI việt nam : 1 .Thực trạng thu hút đầu t trực tiếp ... hút nguồn vốn 37 II .Một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoàI : 1.Đảm bảo môi trờng trị xã hội hoàn thiện môi trờng pháp lý cho hoạt động thu hút nguồn vốn đầu t trực tiếp ... lý dự án cán thực dự án hạn chế : 30 Phần II Một số giải pháp thu hút đầu t trực tiếp nớc vào Việt Nam : 31 I.Phơng hớng thu hút đầu t trực tiếp nớc vào Việt Nam : 35...
 • 48
 • 466
 • 0

Giải pháp thu hút nguôn vốn đầu tư phát triển ngành Dầu khí

Giải pháp thu hút nguôn vốn đầu tư phát triển ngành Dầu khí
... u mà c n n kinh t Trong ho t ng u cho phát tri n c hư ng u có bao g m u cho tài chính, u vào ngành d u khí ho t u thương m i ng thu c thu c lĩnh v c u phát tri n V y u ... vào ngành d u khí vi c c n thi t Chương II : Th c tr ng gi i pháp huy khí I/ Th c tr ng huy u vào ngành d u khí 1/ Tình hình phát tri n ngành d u khí bao g m ho t vào ngành hi n ng u vào ngành ... chung v u v n huy ng v n u vào ngành D u khí Vi t Nam I u ngu n v n Khái ni m v u tư, u u phát tri n V n ngu n v n II c i m c a ngành d u khí v n huy ng 1v n u vào ngành d u...
 • 40
 • 203
 • 0

Thực trạng và một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng và một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam hiện nay
... tế I.TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM HIỆN NAY : 1 .Thực trạng thu hút đầu trực tiếp nước Việt Nam : Kể từ năm 1988, năm luật đầu trực tiếp nước bắt đầu có hiệu lực ... Con số kiện 42 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .1 PHẦN I THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM HIỆN NAY : I.TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM HIỆN ... MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM : .30 I.PHƯƠNG HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM : 33 1.Đa dạng hoá hình thức đầu tư...
 • 44
 • 241
 • 0

thực trạng và một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở việt nam hiện nay

thực trạng và một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở việt nam hiện nay
... nói đầu Phần I thực trạng thu hút Đầu T trực tiếp nớc việt naM Hiện : I.tình hình thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoàI việt nam : .2 1 .Thực trạng thu hút đầu t trực tiếp ... I.tình hình thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoàI việt nam : 1 .Thực trạng thu hút đầu t trực tiếp nớc Việt Nam : Kể từ năm 1988, năm luật đầu t trực tiếp nớc bắt đầu có hiệu lực đến hết tháng đầu năm ... hút nguồn vốn II .Một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoàI : 1.Đảm bảo môi trờng trị xã hội hoàn thiện môi trờng pháp lý cho hoạt động thu hút nguồn vốn đầu t trực tiếp...
 • 39
 • 393
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn oda vào ngành bcvt việt namgiải pháp thu hút nguồn vốn fdigiải pháp thu hút nguôn vốn đầu tư phát triển ngành dầu khínhóm giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút nguồn vốn oda cho ngành giáo dục ở việt nam thời gian tớithực trạng thu hút nguồn vốn oda của wb vào tỉnh hòa bìnhtăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn oda vào tỉnh hà namtình hình thu hút nguồn vốn oda ở việt nam giai đoạn 1993 2002tình hình thu hút nguồn vốn oda trong ngành giáo dục ở việt nam giai đoạn 1993 2002thu hút nguồn vốn odathực trạng thu hút nguồn vốn oda ở việt namthuc trang va giai phap thu hut nguon nhan luccâu 26 bên cạnh những mặt tích cực trong việc thu hút nguồn vốn oda còn có những ảnh hưởng gì đến quốc gia đó kinh tế chính trị chẳng hạncông tác thu hút nguồn vốn oda cho ngành giáo dục đạt nhiều tiến bộ2 các giải pháp thu hút fdi của mỹ vào việt namgiải pháp thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua ttck việt namquản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mạithiết kế tàu dấu có các thông số LTK =107,2 m, BTK =14,5 mNHÀ lớp học 2 TẦNG 8 PHÒNG TRƯỜNG TIỂU học đại THỊNH bKế toán nghiệp vụ giấy tờ có giáXÂY DỰNG hệ THỐNG QUẢN lý KHÁCH sạnhoạt động kinh doanh ngoại hối trên cmequản lý chất lượng theo mô hình 5s tại ngân hàng tmcp á châu – chi nhánh đồng naithực hành lập dự toán với phần mềm dự toán gxdQuy trình nuôi ếch thương phẩmphân tích môi trường hoạt động của doanh nghiệpTiểu luận môn mạng NGN IPv6ứng dụng của giberelin đối với cây trồngtriển khai hệ thống diskless workstation dùng open sourceQuy trình mua hàng của FPTthiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậpQuản lý siêu thị điện thoạiThiết kế mẫu cho các cuộc điều traSLide bài giảng môn quản trị bán lẻ chương 1Tìm hiểu mạng bootromQuy chuẩn nước mặt nước thải