BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: KỸ THUẬT LẠNH

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
... 5/5 Câu 198: Quy định bậc an toàn tối thiểu vào trạm làm việc người vào trạm là: a- 2/5 b- 3/5 c- 4/5 d- 5/5 Câu 199: Người vào trạm làm việc phải có: a- bậc an toàn giám đốc duyệt b- bậc an toàn ... a, b c sai Câu 201: Người vào trạm làm việc phải có: a- bậc an toàn đơn vị trưởng duyệt b- bậc an toàn đơn vị trưởng duyệt c- bậc an toàn giám đốc duyệt d- bậc an toàn giám đốc duyệt Câu 202: Để ... nghiệm dây thắt lưng an toàn dây thời gian thử nghiệm bao nhiêu? a- phút b- phút c- phút d- 10 phút Câu 34: Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn dây cũ thời gian thử nghiệm bao nhiêu?...
 • 31
 • 13,734
 • 136

Câu hỏi trac nghiem ky thuat dien tu

Câu hỏi trac nghiem ky thuat dien tu
... tử di chuyển vào cực emitter Email: ductrong90ictu@gmail.com Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.net a khỏi transistor thông qua cực collector b khỏi transistor thông qua cực base c hấp thụ transistor ... vẽ đặc tuyến; d điện kế mắc nối tiếp với máy tạo sóng 28 Trở kháng mạch khuyếch đại transistor đo cách sử dụng a đồng hồ đo điện trở [ohmmeter]; b đồng hồ đo trở kháng; c máy vẽ đặc tuyến; ... hồ đo trở kháng; c máy vẽ đặc tuyến; d điện kế đặt vào vị trí điện trở tải 3.8 Họ đặc tuyến BJT 29 Họ đặc tuyến BJT đồ thị a dòng base theo điện áp collector - emitter; b dòng collector...
 • 13
 • 3,598
 • 2

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN
... t, ú ch cú th c lm t cỏc vt liu: a St t b Kim loi c ng, Nhụm d Bỏn dn 35 Trng thỏi cú ti ca mỏy bin ỏp l trng thỏi: a Cun s cp t vo ngun in ỏp U1, cun th cp t vo ti b Cun s cp h mch, cun th cp ... U1, cun th cp h mch d Cun s cp t vo ngun in ỏp U1, cun th cp ngn mch 36 Trng thỏi ngn mch ca mỏy bin ỏp l trng thỏi: a Cun th cp t vo ti, cun s cp b ni tt b Cun s cp t vo ngun, cun th cp b ni ... d n1 (voứng/phuựt) f 80 Chn phỏt biu SAI a c trng cho ch lm vic ca ng c khụng ng b ngi ta a khỏi nim trt s b Gi n1 l tc quay ca t trng, n l tc ca rụtor chờnh lch gia tc t trng quay v tc...
 • 26
 • 13,194
 • 469

400 câu hỏi trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo ( có đáp án)

400 câu hỏi trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo ( có đáp án)
... kiểm nghiệm trí Đáp án: c 111 Theo G.A Yukl lãnh đạo chất so với lãnh đạo hấp dẫn a nghĩa rộng lãnh đạo hấp dẫn b nghĩa hẹp lãnh đạo hấp dẫn c nghĩa tương tự lãnh đạo hấp dẫn d Tất sai Đáp ... giai đoạn Đáp án: b 150 Theo nhà nghiên cứu theo thuyết đường dẫn đến mục tiêu có: a phong cách lãnh đạo b phong cách lãnh đạo c phong cách lãnh đạo d phong cách lãnh đạo Đáp án:a ... đúng: a.Hiệu lãnh đạo đo lường đóng gó lãnh đạo cho phát triện nhóm b.Hiệu lãnh đạo đo thái độ cấp người lãnh đạo c.Hiệu lãnh đạo đo lợi nhuận,doanh số ,năng suất d.a,b,c dều Đáp án: d Câu 32: Hoạt...
 • 107
 • 9,010
 • 94

câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật vi xử lý

câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật vi xử lý
... CHƯƠNG 5: CÁC MẠCH TÍCH HỢP HỖ TRỢ TRONG HỆ THỐNG VI XỬ LÝ Câu 1: Kể cả cổng điều khiển 8255 sẽ có số cổng là: a) b) 15 c) d) Câu 2: Đối với 8255 các tín hiệu A1, A0 là các ... c) Dữ liệu từ vào CPU d) Địa theo chiều Câu 33: Các địa logic sử dụng cho địa vật 12345H? a) 1234H:0005H b) 1230H:0045H c) 1200H:0345H d) Cả ba câu Câu 34: Khi giá trị ghi CS IP bị thay đổi: ... cấu hình phần cứng để có thể thực hiện d) Tất cả các câu đều đúng nhiều công vi ̣c Câu 2: Tốc độ của hệ thống vi xử lý phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây: a) Tốc...
 • 29
 • 982
 • 2

Câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật nhiệt TNUT

Câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật nhiệt TNUT
... Phần 11 Truyền nhiệt v thiết bị trao đổi nhiệt G1C p1 = 0,2 G 2C p ; t -t =80K Nếu chất lỏng lạnh khỏi Câu Thiết bị trao đổi nhiệt có 1 thiết bị trao đổi nhiệt nhiệt độ 80 C nhiệt độ chất lỏng ... đợc Câu 64 Đối với trao đổi nhiệt chất lỏng chảy rối ngời ta quan tâm chủ yếu đến phơng thức trao đổi nhiệt: $ Đối lu # Bức xạ # Dẫn nhiệt # Bức xạ v dẫn nhiệt Câu 65 Sự khác Máy Lạnh v Bơm Nhiệt ... 0,5oC # 2o C Câu Cho 44 kg khí CO chứa bình kín có nhiệt độ 20oC đợc cung cấp nhiệt lợng 586kJ Nhiệt độ sau cấp nhiệt bằng: $ 40oC # 47oC # 48oC # 45oC Câu 10 Cho 10 kg khí N có nhiệt độ 60oC...
 • 32
 • 2,116
 • 86

Câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật lập trình HTML doc

Câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật lập trình HTML doc
... liên kết với file CSS vùng file xHTML? In the section In the section At the top of the document At the end of the document tag định nghĩa CSS file xHTML? thuộc ... codes > complie > run d/java codes > interpret > bytecode > run Ðáp an tr?c nghi?m html va javacript: HTML: Hyper Text Markup Language 2.The World Wide Web Consortium(w3c) 3. 4. 5....
 • 9
 • 521
 • 4

Câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật xung doc

Câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật xung doc
... b c d vi mạch 555 Tất Xung kích đổi trạng thái mạch đơn ổn : Xung dương Xung âm Phụ thuộc vào mạch xung vuông Độ rộng xung cuả mạch đơn ổn dùng BJT phụ thuộc vào : VCC xung kích RC tất &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ... 79./ Mạch tích phân mạch : a Tạo sóng b Sưả dạng xung c Dao động d Không câu 80./ Mạch xén mạch : a Tạo xung b Sửa dạng xung c Giới hạn biên độ xung d Tất 81./ Mạch xén dương mạch : a Xén bỏ phần ... thái Tất sai Để mạch bất ổn thay đổi trạng thái ta phải: Kích xung dương Kích xung âm Không cần xung kích Tuỳ theo mạch mà ta kích xung âm hay dương Mạch dao động dùng BJT có trạng thái hai transistor...
 • 33
 • 402
 • 5

câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật chuyển mạch

câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật chuyển mạch
... dùng chuyển mạch số là: A Bit B Time Slot C Packet D.Cell Câu 9: Chuyển mạch thực chức chuyển từ mã PCM kênh truyến PCM đầu vào tới kênh có thứ tự với tuyến PCM đầu chuyển mạch A Chuyển mạch ... kỹ thuật chuyển mạch không gian kỹ thuật số thực nhằm tăng dung lượng hệ thống, hay: A Làm giảm số lượng điểm chuyển mạch (điểm nối) B Làm tăng tốc độ chuyển mạch C Làm tăng số lượng điểm chuyển ... không đồng bộ, thuật ngữ truyền hiểu là: A Kiểu truyền dẫn mạng B Kiểu chuyển mạch thông tin C Bao gồm lĩnh vực chuyển mạch truyền dẫn Câu 55: Chọn câu trả lời câu sau: A ATM sử dụng kỹ thuật truyền...
 • 17
 • 271
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN CÓ ĐÁP ÁN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN CÓ ĐÁP ÁN
... ú ch cú th c lm t cỏc vt liu: a St t b Kim loi c ng, Nhụm d Bỏn dn cõu 35 Trng thỏi cú ti ca mỏy bin ỏp l trng thỏi: a Cun s cp t vo ngun in ỏp U1, cun th cp t vo ti b Cun s cp h mch, cun th cp ... cun th cp h mch d Cun s cp t vo ngun in ỏp U1, cun th cp ngn mch cõu 36.Trng thỏi ngn mch ca mỏy bin ỏp l trng thỏi: a Cun th cp t vo ti, cun s cp b ni tt b Cun s cp t vo ngun, cun th cp b ni ... (voứng/phuựt) d n1 = f 80.Chn phỏt biu SAI a c trng cho ch lm vic ca ng c khụng ng b ngi ta a khỏi nim trt s b Gi n1 l tc quay ca t trng, n l tc ca rụtor chờnh lch gia tc t trng quay v tc...
 • 51
 • 410
 • 2

Câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật điện tử

Câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật điện tử
... tạp chất nguyên tố có hóa trị Khi điện tử tự tái hợp với lỗ trống phần gốc tranzito điện tử tự trở thành: A Một điện tử tự khác B Một điện tử vùng dẫn C Một điện tử hóa trị D Một hạt dẫn đa số Khi ... dòng điện phát 10mA, dòng điện góp 9,95mA Hỏi dòng điện gốc bao nhiêu? 66 A ≈ 1mA 67 B 0,5mA 68 C 19,95mA 69 D 0,05mA 70 Một Transistor lưỡng cực có dòng điện góp 5mA, dòng điện gốc 0.02mA Hỏi ... D Cả đáp án Tính dẫn điện chất bán dẫn tạp loại N do: A Các i-on âm định B Hạt dẫn điện tử hạt dẫn lỗ trống định C Hạt dẫn lỗ trống định D Hạt dẫn điện tử đinh Tính dẫn điện chất bán dẫn tạp...
 • 11
 • 307
 • 0

Biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Dung sai kỹ thuật đo cho hệ trung cấp nghề tại trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

Biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Dung sai kỹ thuật đo cho hệ trung cấp nghề tại trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu
... môn Dung sai kỹ thuật đo trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu - Biên soạn thử nghiệm câu hỏi TN môn Dung sai kỹ thuật đo trường CĐN Bạc Liêu - Phân tích, điều chỉnh hoàn thiện lưu trữ câu hỏi Xây dựng ... nâng cao chất lượng hiệu dạy học trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu MỤC TIÊU- NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1.1 Mục tiêu đề tài Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Dung sai kỹ thuật đo cho hệ trung cấp ... trữ câu hỏi Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học Dung sai kỹ thuật đo GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Nếu sử dụng câu hỏi trắc nghiệm môn Dung sai kỹ thuật đo mà người nghiên cứu đề xuất...
 • 33
 • 435
 • 3

Biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn dung sai kỹ thuật đo cho hệ trung cấp nghề tại trường cao đẳng nghề bạc liêu

Biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn dung sai kỹ thuật đo cho hệ trung cấp nghề tại trường cao đẳng nghề bạc liêu
... tăđộngăkiểmătraăđánhăgiá môn Dung sai kỹ thuật đo. ă Ch ngă3: Biên so n bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Dung sai kỹ thuật đo - Phânătíchănội dung môn học.ă -v- - Xâyădựngăngânăhàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học ... câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Dung sai kỹ thuật đo cho hệ trung cấp nghề trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Đềătàiăgồmă3ăphần : M ăđầu,ăNội dung vàăKếtăluận Phần mở đầu: Trìnhăbàyătính cấp thiếtăcủaăđềătàiăcũngănh ... Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Dung sai kỹ thuật đo cho hệ trung cấp nghề tr ờng Cao đẳng nghề Bạc Liêu ă nhằm đ i m i ph ch n ph ng pháp d y, ph ng pháp h c, giúp cho ng i nghiên...
 • 188
 • 123
 • 0

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm môn visual basic bậc trung cấp chuyên nghiệp tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật nguyễn hữu cảnh

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm môn visual basic bậc trung cấp chuyên nghiệp tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật nguyễn hữu cảnh
... tiêu Xây dựng đề thi trắc nghi m cho môn học Visual Basic t i Tr ng Trung cấp Kinh t Kỹ thu t Nguy n Hữu C nh 2.2 Nhi m v Đề tài Xây dựng đề thi trắc nghi m môn Visual Basic b c TCCN t i tr ng Trung ... tra môn học Visual Basic 54 3.2.3 M c tiêu chi ti t c a môn học Visual Basic 54 3.2.4 Phân phối kiểm tra môn Visual Basic 57 3.3 Xây dựng ngơn hàng câu hỏi trắc nghi m môn Visual Basic ... Trung cấp Kinh t Kỹ Thu t Nguy n Hữu C nh” thực hi n nhi m v sau: Nhi m v 1: Nghiên c u lý thuy t vi c xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghi m Nhi m v 2: Xây dựng câu hỏi trắc nghi m cho môn học Visual...
 • 207
 • 218
 • 0

Xem thêm