Quy định mới về tăng lương từ năm 2016

Những thay đổi chủ yếu trong các quy định mới về Thuế TNCN năm 2009

Những thay đổi chủ yếu trong các quy định mới về Thuế TNCN năm 2009
... từ quy n, nhượng quy n thương mại Quy t toán thuế năm thực nào?(chỉ tính thu nhập tính t thuế cho khoản thu nhập tháng cuối năm hay tính toàn thu nhập 12 tháng chia & tháng đầu năm miễn thuế) Các ... vốn 2009 • Lợi tức cổ tức: chia năm 2009 theo quy định pháp luật • Lãi vay: thực nhận năm 2009 theo hợp đồng vay Thu nhập nhận nhiều năm: • miễn với phần tương ứng 2009 Phần tăng thêm giá trị vốn ... 1 Miễn toàn số thuế thu nhập cá nhân từ tháng 01 /2009 đến hết tháng 06 /2009 giãn cho đối tượng Tiếp tục miễn số thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/07 /2009 đến hết năm 2009 thu nhập từ đầu...
 • 3
 • 242
 • 0

Quy định mới về bảo hiểm tiền gửi phù hợp với thực tiễn Việt Nam.pdf

Quy định mới về bảo hiểm tiền gửi phù hợp với thực tiễn Việt Nam.pdf
... trlfc tiep ho~c gian tiep c6 quyen quyet d!nh Slf ton t~i cua to chuc nh~n tien gli'L Day la di~m moi so voi quy dinh t~i Ngh! d!nh so 89 Khoan Dieu Ngh! d!nh so 109 quy dinh khOng bao hi~m cho ... so 109 chi quy d!nh chUc nh~n tien glti dLt...
 • 4
 • 313
 • 4

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁ TRA XUẤT KHẨU VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO ĐẢO CL, ATTP THỦY SẢN XUẤT KHẨU

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁ TRA XUẤT KHẨU VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO ĐẢO CL, ATTP THỦY SẢN XUẤT KHẨU
... hàng thủy sản xuất II Một số quy định việc xuất tra sang thị trường Một số quy định thị trường nhập khẩu: A Thị trường EU: • Quy định EU số 1276/2011 sửa đổi Phụ lục 3, Quy định EC số 853/2004 ... ngày 9/7/2012 II Một số quy định việc xuất tra sang thị trường Một số quy định thị trường nhập khẩu: B Thị trường Braxin: Quy định CQTQ Braxin mẫu chứng thư cho thủy sản • - xuất vào thị trường ... cảnh vào EU ngày 01/9/2012 (chi tiết văn đăng trang web NAFIQAD) II Một số quy định việc xuất tra sang thị trường Một số quy định thị trường nhập khẩu: A Thị trường EU: • Quy định EU số 16/2012...
 • 17
 • 311
 • 1

Tài liệu Những quy định mới về việc thiết lập trang tin điện tử pdf

Tài liệu Những quy định mới về việc thiết lập trang tin điện tử pdf
... nội dung trang thông tin điện tử tuân thủ quy định Nghị định 97 quy định quản lý thông tin điện tử internet Giấy phép bị thu hồi trường hợp: - Cung cấp nội dung thông tin vi phạm quy định pháp ... mô hoạt động - Cam kết tuân thủ quy định Nghị định 97 quy định quản lý thông tin điện tử internet Thứ ba, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử sử dụng internet để cung cấp dịch ... theo quy định pháp luật chuyên ngành quy định liên quan Nghị định 97 Các doanh nghiệp thiết lập trang tin điện tử internet nhằm mục đích quảng bá cho doanh nghiệp, không cung cấp thông tin tổng...
 • 4
 • 198
 • 0

Báo cáo "Những quy định mới của Luật đất đai năm 2003 về khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai " pot

Báo cáo
... quy t nh hành chính, hành vi hành lĩnh v c qu n t Như ã nêu ph n trên, Lu t t ban hành năm 1993 không quy nh v quy n kh i ki n v án hành i v i quy t nh hành chính, hành vi hành v qu n t Lu ... t nh hành chính, hành vi hành lĩnh v c qu n t V trình t , th t c kh i ki n v án hành i v i quy t nh hành chính, hành vi hành lĩnh v c qu n t chưa có Lu t t năm 2003 c th c hi n theo quy ... chính, hành vi hành lĩnh v c qu n t C th i m i u 11 Pháp l nh th t c gi i quy t v án hành quy nh: “Toà án có th m quy n gi i quy t v án hành i v i u ki n quy t nh hành chính, hành vi hành lĩnh v...
 • 6
 • 422
 • 2

Báo cáo " Những quy định mới về hình thức phạt tiền trong Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002" pdf

Báo cáo
... đặc san xử vi phạm hành ph m c nh n bi t m t cỏch tr c ti p th ng khụng ỏnh giỏ chớnh xỏc lo i vi ph m, tớnh ch t, m c c a vi ph m nờn khụng th quy t nh x ph t Trong ú, x ph t vi ph m hnh ... san xử vi phạm hành li u, phng ti n vi ph m cú th b t u tỏn, tiờu hu v ph i bỏo c quan cú th m quy n t i l p biờn b n vi ph m hnh chớnh Nh v y, s r t ph c t p v m t th i gian - Ng i cú th m quy ... chí luật học đặc san xử vi phạm hành ph i ang thi hnh cụng v v hnh vi vi ph m ph i thu c lnh v c qu n lớ c a ng i x ph t B i vỡ, n u khụng ph i ang thi hnh cụng v v hnh vi khụng thu c lnh v...
 • 6
 • 213
 • 0

Quy định mới về cộng điểm ưu tiên, khuyến khích xét tốt nghiệp năm 2015

Quy định mới về cộng điểm ưu tiên, khuyến khích xét tốt nghiệp năm 2015
... khoản Điều hưởng mức điểm cộng thêm nhiều 4,0 điểm e) Điểm khuyến khích quy định điểm a, điểm b điểm c khoản Điều bảo lưu toàn cấp học cộng vào điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh ... ưu tiên hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao Những trường hợp đặc biệt Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét, định Cộng điểm khuyến khích xét tốt nghiệp năm 2015 Người học tham gia thi hoạt động cộng điểm khuyến ... quy định cụ thể Ban Tổ chức giải; + Mức điểm khuyến khích cộng cho cá nhân giải đồng đội thực giải cá nhân quy định điểm này; - Những người học đoạt nhiều giải khác nhiều thi hưởng mức cộng điểm...
 • 3
 • 103
 • 0

Một số quy định mới về thiết kế móng cọc trong các tiêu chuẩn quốc tế và việc áp dụng thiết kế móng cho các nhà và công trình ở việt nam

Một số quy định mới về thiết kế móng cọc trong các tiêu chuẩn quốc tế và việc áp dụng thiết kế móng cho các nhà và công trình ở việt nam
... dụng cho trường hợp khoảng cách cọc nhỏ 3d TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU EUROCODE 7: Tiêu chuẩn EUROCODE hội nhập vào nước ta Phương pháp tính toán thiết kế móng cọc chuyển từ tính toán theo tải trọng cho ... giới hạn với việc dùng sức chịu tải tính toán hệ số riêng quy định Phương pháp luận cho tải cọc không quan trọng tải móng, xem cọc quy ước, cho phép tăng tải trọng tác dụng lên cọc Một số nhận xét ... cọc nằm lớp đất yếu Sức chịu tải tính toán cọc xác định theo tiêu vật lý đất Fd = 800 kN Hãy xác định giá trị tải trọng tính toán giới hạn tác dụng lên cọc cho trường hợp móng cọc, móng cọc móng...
 • 4
 • 125
 • 2

Quy định mới về thuế, phí, hóa đơn có hiệu lực từ 01/8/2016

Quy định mới về thuế, phí, hóa đơn có hiệu lực từ 01/8/2016
... xử phạt hiệu lực thi hành Giảm mức phạt tiền với hành vi làm hóa đơn Theo quy định Nghị định 49 hành vi làm hóa đơn chịu mức phạt tiền thấp so với quy định hành Nghị định 109 (từ 10.000.000 ... phạm từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; Ngoài ra, hành vi thu phí không bị Tước quy n sử dụng giấy phép đình hoạt động thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng kể từ ngày Quy t định xử phạt hiệu ... tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng làm hóa đơn: - Đã phát hành chưa lập; - Đã lập khách hàng chưa nhận hóa đơn; - Đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ (Trừ trường hợp hóa đơn thiên...
 • 3
 • 150
 • 0

Tóm lược quy định mới về công ty chứng khoán

Tóm lược quy định mới về công ty chứng khoán
... hành nghề chứng khoán phải tham gia khoá tập huấn văn pháp luật, hệ thống giao dịch, loại chứng khoán Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán tổ...
 • 2
 • 131
 • 0

Tài liệu Tóm lược quy định mới về công ty chứng khoán doc

Tài liệu Tóm lược quy định mới về công ty chứng khoán doc
... chức công ty chứng khoán Người hành nghề chứng khoán làm việc cho công ty chứng khoán mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho (nếu có) công ty chứng khoán nơi làm việc Người hành nghề chứng khoán ... sở hữu với công ty chứng khoán nơi làm việc, đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác; đồng thời làm giám đốc (tổng giám đốc) tổ chức chào bán chứng khoán công chúng ... theo quy định Luật Doanh nghiệp phù hợp với điều lệ công ty Báo cáo tài năm gần tính đến thời điểm cam kết góp vốn thành lập công ty chứng khoán phải kiểm toán công ty kiểm toán độc lập Quy chế quy...
 • 4
 • 183
 • 0

Tài liệu Quy định mới về mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế pdf

Tài liệu Quy định mới về mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế pdf
... đóng mức quy định; người thứ 2,3,4 đóng 90%, 80%, 70% mức đóng người thứ nhất, từ người thứ trở đóng 60% mức đóng người thứ Nghị định quy định rõ, từ ng y 1/7/2009, học sinh, sinh viên đóng 60.000đồng/người ... miền núi) Từ ng y 1/1/2010, mức đóng góp tháng đối tượng tự nguyện tham gia BHYT 4,5% mức lương tối thiểu đối tượng đóng Mức hưởng BHYT quy định minh bạch, công khai Người tham gia BHYT khám, chữa ... 50.000 đồng/người (khu vực nông thôn, miền núi) Mức đóng tháng đối tượng: Người hưởng lương hưu, trợ cấp sức lao động tháng; người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng bị tai nạn lao động, bệnh nghề...
 • 3
 • 292
 • 0

Tài liệu Quy định mới về hoạt động xuất nhập khẩu của FIEs pptx

Tài liệu Quy định mới về hoạt động xuất nhập khẩu của FIEs pptx
... khẩu, nhập khẩu, gia công với nước ngoài, lý hàng nhập khẩu, miễn thuế hàng nhập khẩu, FIEs trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, gia công với nước ngoài, miễn thuế hàng nhập khẩu, lý hàng nhập ... tục xuất nhập Thông tư 04 quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục xuất nhập khẩu, gia công với nước ngoài, việc miễn thuế hàng nhập quan có thẩm quy n phụ trách cho việc cấp giấy phép Theo đó, xuất khẩu, ... hàng nhập khẩu, lý hàng nhập đươc miễn thuế nhập quan hải quan Để xin nhập hàng hóa để tiếp thị, khuyến mại, FIEs nộp cho Bộ Thương mại công văn đề nghị nhập kèm danh mục hàng hóa, báo cáo giải...
 • 2
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định mới về mức lương tối thiểu năm 2014quy định mới về mức lương tối thiểu năm 2013quy định mới về tiền lương năm 2013quy định mới về tiền lương năm 2014quy định mới về hoàn thuế gtgt năm 2013quy định mới về hoàn thuế gtgt năm 2014quy định mới về tính lương hưuquy định mới về hóa đơn tự inquy định mới về mức lương thử việcquy định mới về hưởng lương hưuquy định mới về tiền lương tối thiểuquy định mới về mức lương tối thiểu chungquy định mới về mức lương tối thiểu 2013quy định mới về mức lương tối thiểu vùngquy định mới về mức lương tối thiểuPhương pháp giải một số dạng bài toán về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật phục vụ giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏiSỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP sơ đồ hóa TRONG CHƯƠNG ỨNG DỤNG DI TRUYỀN học NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy học, ôn THI học SINH GIỎI và THPT QUỐC GIASử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học kiến thức mớiPhương pháp xác định nhanh tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời f3 khi PTc , từng nhóm kiểu hình ngẫu phối và các gen phân li độc lậpRèn luyện năng lực hợp tác cho học sinh qua dạy học bài hô hấp ở động vật sinh học 11 THPT bằng kỹ thuật các mảnh ghépsinh THPT le thi thuy THPT chuyen lam son TP thanh hoa docSử dụng hoạt động khám phá trong dạy học một số bài phần sinh học tế bào sinh học lớp 10 THPTMột vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập phả hệ trong chương trinh sinh học 12Phân dạng và phương pháp giải các dạng bài tập di truyền học quần thể ở quần thể ngẫu phốiPhân loại các dạng bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thểSome tips about teaching skills to do reading comprehension test for student at trieu son no2Some tips to pronounce ses and ed effectivelySOME WAYS TO ENHANCE HA VAN MAO HIGH CHOOLS 10 TH FORM STUDENTS ACTIVENESS IN LEANING ENGLISHStrategies for teaching writing to grade – 11 students in mountainous areasThe use of gessing game in speaking lessons to improve speaking skill to the 11th graders at hau loc 4 high schoolThe useful methods of quickly and effectively determining the primary stress position of the english words for 12th grade studentsTo teach the “ lestenning unit 3,7” grade 10Topic some skills in solving language function questions and responses in examinationsUring the intergrated curriculum to teach unit 16 historical places english 10 with a view to rairing peoples awareness of protecting historicalplacesUsing some kinesthetic activities to improve the students’ english communication skills at nhu thanh high school