Bài báo phát triển năng lực GQVĐ cho HS thông qua dạy học chủ đề tích hợp hợp chất của lưu huỳnh và mưa axit

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TỔ HỢP – XÁC SUẤT” ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO : KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TOÁN

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TỔ HỢP – XÁC SUẤT” ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO : KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TOÁN
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN TIN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TỔ HỢP XÁC SUẤT” ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO KHÓA LUẬN ... tài: Phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề “Tổ hợp xác suất” Đại số - Giải tích 11 nâng cao 1.2 Bộ môn quản lý đề tài: Lý luận phương pháp dạy học môn Toán 1.3 ... phát triển lực PH & GQVĐ Với lí trên, định chọn đề tài Phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề “Tổ hợp xác suất” Đại số - Giải tích 11 nâng cao Tổng quan đề tài...
 • 108
 • 467
 • 0

Phát triển năng lực GQVĐ cho HS lớp 4 thông qua các dạng toán cơ bản

Phát triển năng lực GQVĐ cho HS lớp 4 thông qua các dạng toán cơ bản
... toán chưa trọng phát triển lực GQVĐ cho HS Để góp phần phát triển lực GQVĐ cho HS, đầu tư thời gian nghiên cứu mạnh dạn đưa vấn đề "Phát triển lực GQVĐ cho HS lớp thông qua dạng toán bản 1.2 Mục ... MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Chuẩn đầu lực GQVĐ 18 Bảng 2.2 Các mức độ phát triển lực GQVĐ theo [4, Tr.22] 21 Bảng 4. 1 Mức độ hứng thú HS học dạng toán .51 Bảng 4. 2 Khó khăn HS GQVĐ dạng toán ... 53 Bảng 4. 4 Kết sau sử dụng biện pháp phát triển lực GQVĐ cho HS 54 Bảng 4. 5 Kết sau sử dụng biện pháp phát triển NL GQVĐ cho HS 60 Bảng 4. 6 Kết sau sử dụng biện pháp phát triển...
 • 93
 • 63
 • 2

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học chủ đề tổ hợp

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học chủ đề tổ hợp
... giảng dạy chủ đề Tổ hợp 26 1.5 Thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học phát triển sáng tạo dạy học chủ đề Tổ hợp 27 1.6 Tiềm chủ đề Tổ hợp phát triển sáng tạo cho học sinh ... phát triển sáng tạo cho HS qua dạy học chủ đề Tổ hợp đề cập đến Mặc dù, tổ hợp chủ đề hay quan trọng chương trình THPT Trong kì thi học sinh giỏi toán cấp, tổ hợp thường Số hóa Trung tâm Học ... thông qua dạy học chủ đề Tổ hợp" nhằm nâng cao khả dạy học chuyên đề Tổ hợp trường THPT Mục đích nghiên cứu Làm sáng tỏ số vấn đề lí thuyết, lí luận sáng tạo dạy học toán phát triển sáng tạo...
 • 117
 • 102
 • 0

SKKN Phát hiện sửa chữa sai lầm cho học sinh thpt thông qua dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất

SKKN Phát hiện và sửa chữa sai lầm cho học sinh thpt thông qua dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất
... thc s quan tõm nhiu n vic phỏt hin v sa cha sai lm cho hc sinh - Giỏo viờn gp nhiu khú khn vic a h thng bi v tụ hp, xỏc suõt phong phỳ cho cú th phỏn oỏn tng i chớnh xỏc nhng sai lm hc sinh d ... ny d gõy nhm chỏn cho hc sinh c bit nhng hc sinh khỏ, gii - Vic s dng cỏc phng phỏp day hc kt hp vi nhng bin phỏp c th khc phc sai lm cho hc sinh hc ch tụ hp, xỏc suõt cha c quan tõm ỳng mc ca ... tớch cc ca hc sinh, nhiờn ụi tõm ly ny cng d lm hc sinh mc sai lm quỏ trỡnh gii toỏn Thc t cho thõy rng nu giỏo viờn khụng khộo lộo vic tỡm cỏch sa cha lai lm cho hc sinh thng khin hc sinh õy cm...
 • 23
 • 514
 • 4

Phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học lớp 10 nâng cao

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học lớp 10 nâng cao
... 01 ) Dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ mặt phẳng – chương trình toán trung học phổ thông theo hướng tiếp cận vấn đề Lu n án Ti n T c Th o (2012), Bồi dưỡng lực phát giải vấn đề cho học sinh ... c 10 nâng cao V V : GV ă V ở HS ẽ ằm phát tri vi c xây d ng cho “ ă V 36 ỘT S BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂ Ă LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤ ĐỀ CHỦ ĐỀ “ A Ơ A ĐỘ TRONG MẶT PHẲ YH C ” HÌNH H C 10 NÂNG ... A – TIN Ă PHÁT TRIỂ LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤ ĐỀ THÔNG QUA D Y H C CHỦ ĐỀ “ PHÁP T A ĐỘ TRONG MẶT PHẲ HÌNH H C 10 NÂNG CAO AL Ệ Đ Ơ Đ , ă 2014 Ơ ” L 04 ă 014...
 • 116
 • 494
 • 1

“phát triển năng lực huy động kiến thức cho học sinh trong dạy học kiến tạo” (thông qua dạy học chủ đề kiến thức hình học không gian).

“phát triển năng lực huy động kiến thức cho học sinh trong dạy học kiến tạo” (thông qua dạy học chủ đề kiến thức hình học không gian).
... phát triển lực huy động kiến thức cho học sinh học chủ đề kiến thức hình học không gian Giả thuyết khoa học Trong dạy học hình thành phát triển học sinh lực huy động kiến thức đứng trước vấn đề ... là: “Phát triển lực huy động kiến thức cho học sinh dạy học kiến tạo” (thông qua dạy học chủ đề kiến thức hình học không gian) Mục đích nghiên cứu Xây dựng thành tố lực huy động kiến thức đề xuất ... ngại dạy học kiến thức hình học không gian 2.3 Các thành tố lực huy động kiến thức 2.4 Các biện pháp nhằm phát triển lực huy động kiến thức cho học sinh nhằm kiến tạo kiến thức dạy hình học không...
 • 121
 • 198
 • 0

Phát triển năng lực giải toán cho học sinh yếu kém thông qua dạy học chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Phát triển năng lực giải toán cho học sinh yếu kém thông qua dạy học chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
... 2.1.3.Thctrngdyvhctoỏnnidungphngtrỡnhlnggiỏclp11nõngcao. 33 2.1.4.Nhngchỳýkhidyhcnidungphngtrỡnhlnggiỏclp11nõngcao 33 2.2.Dyhcchphngtrỡnhlnggiỏclp11nõngcaochohcsinhyukộm. 34 2.2.1.Nhngchỳýkhihthnglýthuytchoitnghcsinhyukộm 34 ... phng trỡnh lng giỏc lp 11 nõng cao cho hc sinh yu kộm Tronglunvn"Phỏttrinnnglcgiitoỏnchohcsinhyukộmthụng quadyhcchphngtrỡnhlnggiỏclp11nõngcao",chỳngtụichxin cptinhngitnghcsinhyukộmmụntoỏndohngkinthcvỡlihc ... mụntoỏnchohcsinh? - To hng thỳ s yờu thớch b mụn toỏn qua vic cho hc sinh thy tm quantrngcamụntoỏntrongchngtrỡnhphthụngvcphctrờn,vaitrũv tmquantrngcamụntoỏntrongis,trongthctinkhoahckthut qua vicchohcsinhsdngnhngkinthcbmụntoỏngiiquytcỏcbitp...
 • 122
 • 187
 • 0

Phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề số phức

Phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề số phức
... chọn đề tài: Phát triển lực tự học cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề số phức cho luận văn Mục đích nghiên cứu Xậy dựng giảng tổ chức triển khai giảng nhằm phát triển lực tự học cho học ... để phát triển lực tự học học sinh - Tổ chức dạy học nội dung số phức để phát triển lực tự học cho học sinh Giả thuyết khoa học Xây dựng triển khai giảng theo hướng phát triển lực tự học học sinh ... người học Các tác giả đưa nhiều kỹ tự học cho người học, nhiên chưa có đề tài nghiên cứu phát triển lực tự học cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông thông qua dạy học chủ đề số phức 1.2 Một số...
 • 119
 • 225
 • 1

Phát triển năng lực giải toán cho học sinh yếu kém thông qua dạy học chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Phát triển năng lực giải toán cho học sinh yếu kém thông qua dạy học chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
... Chương PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH YẾU KÉM THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC LỚP 11 NÂNG CAO 32 2.1 Nội dung dạy học chủ đề phương trình lượng giác nâng cao ... lượng giác lớp 11 nâng cao 33 2.1.4 Những ý dạy học nội dung phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao 33 2.2 Dạy học chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao cho học sinh yếu 34 2.2.1 Những ... tất em học sinh nói chung học sinh yếu nói riêng? Với lý trên, tác giả chọn đề tài: "Phát triển lực giải toán cho học sinh yếu thông qua dạy học chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao" ...
 • 226
 • 120
 • 0

Phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề số phức

Phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề số phức
... chọn đề tài: "Phát triển lực tự học cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề số phức" cho luận văn Mục đích nghiên cứu Xậy dựng giảng tổ chức triển khai giảng nhằm phát triển lực tự học cho học ... để phát triển lực tự học học sinh - Tổ chức dạy học nội dung số phức để phát triển lực tự học cho học sinh Giả thuyết khoa học Xây dựng triển khai giảng theo hướng phát triển lực tự học học sinh ... người học Các tác giả đưa nhiều kỹ tự học cho người học, nhiên chưa có đề tài nghiên cứu phát triển lực tự học cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông thông qua dạy học chủ đề số phức 1.2 Một số...
 • 175
 • 96
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC XÂY DỰNG TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP MẮT NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA HỌC SINH THCS

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP MẮT NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA HỌC SINH THCS
... trúc luận văn gồm chƣơng : Chƣơng 1: Cơ sở lí luận thực tiễn dạy học tích hợp nhằm phát triển lực giải vấn đề thực tiễn HS THCS Chƣơng 2: Xây dựng tổ chức dạy học chủ đề tích hợp mắt nhằm phát triển ... đề thực tiễn học sinh THCS Mục đích nghiên cứu đề tài Xây dựng nội dung tổ chức dạy học chủ đề tích hợp Mắt nhằm phát triển lực giải vấn đề thực tiễn học sinh Giả thuyết khoa học đề tài Nếu xây ... xây dựng nội dung chủ đề tích hợp Mắt mức độ liên môn sử dụng phƣơng pháp hình thức tổ chức dạy học phát triển lực tổ chức dạy học chủ đề tích hợp Mắt phát triển lực giải vấn đề thực tiễn học...
 • 163
 • 175
 • 1

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC HUY ĐỘNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC HUY ĐỘNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN
... dưỡng lực huy động kiến thức cho học sinh thông qua dạy học chủ đề phương trình - hệ phương trình Đại số 10 - Đề xuất số biện pháp bồi dưỡng lực huy động kiến thức học sinh thông qua dạy học ... thực đề tài: Bồi dưỡng lực huy động kiến thức cho học sinh thông qua dạy học chủ đề phương trình - hệ phương trình Đại số 10 bản Tổng quan đề tài: Nghiên cứu lực huy động kiến thức cho học sinh ... i TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN - TIN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC HUY ĐỘNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN KHÓA LUẬN...
 • 92
 • 358
 • 2

Phát triển tư duy thuật toán cho HS thông qua dạy học thuật toán ở trường Trung học phổ thông

Phát triển tư duy thuật toán cho HS thông qua dạy học thuật toán ở trường Trung học phổ thông
... Úng ngày đã mở công ty, mở xưởng sản xuất lớn, họ đã tin ng mạnh dạn giao quyền quản lý cho người họ chịu trách nhiệm phát triển kinh tế Quan hệ anh chị em họ, ngày nhiều mối quan tâm chi ... lĩnh vực để có kết thông tin mang tính khoa học, khách quan - Phương pháp điền dã nhận học/ dân tộc học Trên sở nghiên cứu trực tiếp thực địa, thông qua loại phiếu điều tra, quan sát, vấn (phỏng ... thập, tổng hợp kết nghiên cứu nhiều lĩnh vực khoa học chuyên ngành nhân học văn hóa, nhân học xã hội, dân tộc học, xã hội học, tâm lý học, sử học - Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu Phương...
 • 28
 • 85
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap phat trien nang luc cho hoc sinh trong mon hoa hocđường phát triển năng lực gqvđrèn luyện một số kỹ năng tự học cho học sinh nhằm tăng cường một bước nắm vững kiến thức và tập duyệt tìm tòi kiến thức mới thể hiện qua dạy học chủ đề hình học không gianbài thực hành tính chất các hợp chất của lưu huỳnhgóp phần bồi dưỡng một số yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo cho học sinh khá và giỏi thông qua dạy học chuyên đề lý thuyết đồ thịphát triển năng lực giải bài tập vật lý chuong các dinh luat bảo toàn cho học sinhxây dựng hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn lớp 10 phổ thông trung học nhằm phát triển năng lực giải bài tậpphát triển năng lực gải bài tập cho học sinhrèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không giantuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học để phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương iii amin amino axit protein và chương ivpolime lớp 12rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập nguyên hàm tích phândạy học phát triển năng lực cho hs trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình hs quốc tế pisasử dụng bài tập để phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học phần vô cơ lớp 12phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh thpt thông qua giải bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 1 biểu thứcnâng cao thể lực cho học sinh bằng một số bài tập phát triển thể lực khi học môn đá cầuÔn giữa kỳ 1Một số câu hỏi giáo khoa lý 10vật lý 11 chuơng 1Bài 6. Nghiêm trang khi chào cờGIẢI ĐÁP CÁC CÂU C SGK VẬT LÝ 9 CHƯƠNG 1Đề kiểm tra 1 tiếtthesis elisa pieratti2011Đề + ĐA KT chương 1 hình 8Bài 34. ui, ưiBài 47. en, ênON THI 8 TUAN HKIBài 10. Ôn tập: Con người và sức khoẻMidterm speaking testThermal energy storageĐề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 Học kì 1Ma trận đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 Hoạc kì 1pp Các bản đồ kinh tế xã hộiPhép trừ trong phạm vi 3Tiết học đầu tiênCác dạng toán về góc trong hình học không gian - Trần Đình Cư