Nghiên cứu các giải thuật mã hóa

nghiên cứu các giải thuật xếp lịch để tối ưu hóa việc truyền dữ liệu tong mạng OBS

nghiên cứu các giải thuật xếp lịch để tối ưu hóa việc truyền dữ liệu tong mạng OBS
... OBS  Chương 4: Các giải thuật xếp lịch mạng OBS  Chương 5:Mô kết Phương pháp nghiên cứu đồ án mô giải thuật xếp lịch liên kết đầu mạng OBS, so sánh kết giải thuật để từ tìm giải thuật tối ưu ... chương 48 Chương CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH TRONG MẠNG OBS 49 4.1 Giới thiệu chương 49 4.2 Các thông số sử dụng thuật toán xếp 49 4.3 Các giải thuật xếp lịch 50 4.3.1 ... Chương 4 :Các giải thuật xếp lịch mạng OBS Chương CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH TRONG MẠNG OBS 4.1 Giới thiệu chương Khi burst tới node, cần cấp cho kênh bước sóng ngõ ra, tất node hệ thống mạng phải...
 • 89
 • 295
 • 0

Nghiên cứu các giải thuật song song trên hệ thống xử lý đồ họa GPU đa lõi

Nghiên cứu các giải thuật song song trên hệ thống xử lý đồ họa GPU đa lõi
... toán song song như: L ch s phát tri n song song, phân lo i ki n trúc song song, mô hình l p trình song song ñánh giá hi u qu tính toán song song Trình bày nguyên thi t k gi i thu t song song, ... th phân rã công vi c ph n t x khác 1.1.1.2 T i ph i tính toán song song 1.1.1.3 M t s khái ni m x song song Đ nh nghĩa v x song song X song song trình x g m nhi u ti n trình ñư c ... u Phương pháp nghiên c u thuy t - Nghiên c u thuy t v tính toán song song, gi i thu t tính toán song song - Nghiên c u thuy t v ch ho t ñ ng tính toán GPU Phương pháp nghiên c u th c...
 • 26
 • 307
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu các giải thuật song song trên hệ thống xử lý đồ họa GPU đa lõi ppt

Luận văn:Nghiên cứu các giải thuật song song trên hệ thống xử lý đồ họa GPU đa lõi ppt
... toán song song như: L ch s phát tri n song song, phân lo i ki n trúc song song, mô hình l p trình song song ñánh giá hi u qu tính toán song song Trình bày nguyên thi t k gi i thu t song song, ... th phân rã công vi c ph n t x khác 1.1.1.2 T i ph i tính toán song song 1.1.1.3 M t s khái ni m x song song Đ nh nghĩa v x song song X song song trình x g m nhi u ti n trình ñư c ... T SONG SONG TRÊN H TH NG ĐA LÕI X LÝ Đ H A GPU CHO BÀI TOÁN SO SÁNH TRÌNH T Chương s v n d ng s thuy t v l p trình song song ñã trình bày chương m t s d ng d ng công ngh l p trình song song...
 • 26
 • 311
 • 0

nghiên cứu các giải thuật song song trên hệ thống xử lý đồ họa GPU đa lõi

nghiên cứu các giải thuật song song trên hệ thống xử lý đồ họa GPU đa lõi
... Nghiên cứu giải thuật song song hệ thống xử đồ họa GPU đa lõi Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Để hoàn thành mục đích ý tưởng đề cần nghiên cứu nội dung sau: - Tìm hiểu giải thuật tính toán song ... đồng thời tham giải toán Nói chung, xử song song thực hệ thống đa xử Phân biệt xử song song xử Trong tính toán với xử thời điểm thực phép toán Trong tính toán song song nhiều xử ... có áp dụng giải thuật trên, cài đặt và giải thiết bị xử đồ họa GPU ngôn ngữ lập trình CUDA Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu chuyển số giải thuật sang song song chạy thiết bị đồ họa GPU NVIDIA...
 • 90
 • 392
 • 10

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 9 pps

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 9 pps
... Đối với việc thuật toán lập lịch em lấy kết vẽ đồ thị lượng liệu truyền qua mạng thuật toán xếp kênh liệu mạng OBS gồm FFUC, LAUC, LAUC_VF để thấy ưu điểm thuật toán LAUC_VF so với thuật toán ... thiết lập burst đến độ trễ mạng OBS Trong mạng OBS thông số mạng cần chọn cách hợp lý giao thức mạng cần chọn cách hợp lý cho tôt mặt mát độ trễ Hình 5.10 Độ trễ end-to-end trung bình so với kích ... 5.11 Lưu đồ thuật toán mô Giải thích lưu đồ thuật toán:  Burstsize kích thước burst tính số lượng gói tin burst liệu  Seed sử dụng để tạo số ngẫu nhiên cho việc tạo lưu lượng Poisson Với số Seed...
 • 9
 • 249
 • 1

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 8 pdf

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 8 pdf
... thuật toán xếp lịch mạng OBS, qua ta thấy tính chất, ưu nhược điểm giải thuật để chon giải thuật tốt đáp ứng nhu cầu vận chuyển lượng liệu lớn qua mạng với tốc độ cao Việc kết hợp giải thuật với sử ... chương Trong chương trình bày giải thuật xếp lịch mạng OBS Muốn xếp nhiều burst kênh liệu yêu cầu ta phải chọn thuật toán tốt để giảm thiểu khả burst Đây vấn đề quan trọng chất lượng mạng OBS Đồng ... chọn giải thuật tốt đáp ứng yêu cầu tối ưu số lượng burst đầu vào xếp kênh liệu để đảm bảo burst di chuyển nhanh nhất, đầy đủ đến đầu Trong phần mô đồ án trình bày cụ thể vấn đề mô thuật toán xếp...
 • 9
 • 260
 • 1

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 7 docx

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 7 docx
... kênh liệu hay thời gian kết thúc cuối burst cuối xếp kênh liệu đến vô tận dụng để xếp burst 4.3.2.1 Giải thuật FFUC_VF Các giải thuật sử dụng void filling channel scheduling phải ghi nhận thông số ... 4.4: Lưu đồ giải thuật LAUC 4.3.2 Giải thuật có sử dụng void filling Giải thuật FFUC LAUC có mức sử dụng tài nguyên thấp không quan tâm đến khoảng trống người ta đưa thuật toán khác sửa đổi từ giải ... Hình 4.8 : Lưu đồ thuật toán không sử dụng FDL Totalchannel: Số kênh sử dụng mạng Ncc: Số kênh dành cho burst header Time gap: Tham số xem xét xem coi có xếp burst liệu vào kênh truyền hay không...
 • 9
 • 269
 • 1

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 6 ppsx

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 6 ppsx
... loại xếp lịch dựa hai giải thuật FFUC (First Fit Unscheduled Channel) LAUC (Latest Available Unscheduled Channel) 4.2 Các thông số sử dụng thuật toán xếp Các thông số sử dụng cho hầu hết loại thuật ... hay để tận dụng ưu điểm phương pháp ta sử dụng kết hợp chúng cho hiệu giảm tỉ lệ burst cao nhiều so với việc dùng riêng lẽ phương pháp Chương CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH TRONG MẠNG OBS 4.1 Giới thiệu ... Hình 3 .6: Cấu hình mạng 14 node 3.3 Các phương pháp giải xung đột mạng OBS Trong mạng OBS burst truyền từ node nguồn đến node đích sau chuyển mạch...
 • 9
 • 229
 • 1

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 5 potx

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 5 potx
... Initiated) Nhiều giao thức báo hiệu đưa để áp dụng cho việc truyền liệu mạng toàn quang OBS Để đáp ứng cho yêu cầu dự trữ tài nguyên động cho việc truyền burst liệu, phương pháp báo hiệu phải tìm ... Nhiều giải pháp đưa để hỗ trợ chất lượng dịch vụ mạng lõi OBS Tuy nhiên, phương pháp đơn lẻ (không có kết hợp giao thức lại) cho phép hỗ trợ cách mềm dẻo hai yêu cầu độ trễ liệu mạng OBS số phương ... trễ việc liệu Trong mạng IP over OBS, người ta mong muốn cung cấp hỗ trợ chất lượng dịch vụ cho ứng dụng đòi hỏi nhiều yêu cầu chất lượng dịch vụ khác nhau, chẳng hạn voiceover-IP, video-on-demand,...
 • 9
 • 147
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 4 pps

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 4 pps
... kênh kênh liệu Hiểu cấu trúc phần cứng để thấy ưu điểm chuyển mạch OBS khai thác ưu điểm việc đáp ứng nhu cầu truyền liệu việc quan trọng Chương BÁO HIỆU VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT TRONG MẠNG OBS 3.1 ... burst mạng OBS ta phải có phương pháp giải xung đột thích hợp Trong chương này, em trình bày thông số tính chất khác giao thức báo hiệu mạng OBS đặc điểm riêng phương thức giải xung đột mạng OBS ... xung đột mạng OBS 3.2 Báo hiệu mạng OBS Trong mạng OBS gói tin header truyền bước sóng khác với bước sóng burst liệu tương ứng với Header đường tới node trước burst liệu, node header cung cấp thông...
 • 9
 • 154
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 3 pptx

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 3 pptx
... node OBS tổ chức vòng Ring đơn hướng, hình 2 .3 Hình 2 .3 Mô hình mạng OBS dạng vòng RING Mỗi sợi kết nối hai node OBS liên tiếp vòng ring hỗ trợ N+1 bước sóng Trong N bước sóng sử dụng để truyền ... node OBS, module thu hình 2.4 sử dụng chiến lược giải xung đột để xác định burst chấp nhận Dữ liệu truyền tổ chức thành hàng đợi truyền dựa theo đích chúng Bộ đệm liệu node OBS chia thành N-1 hàng ... khiển Mỗi node OBS gắn với nhiều mạng truy nhập Theo chiều từ mạng truy nhập đến vòng Ring, node OBS hoạt động tập trung Dữ liệu từ người sử dụng cần chuyển qua mạng Ring tập hợp, lưu trữ (đệm)...
 • 9
 • 129
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 2 pdf

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 2 pdf
... trúc phù hợp để thực chức trình bày phần sau 2. 2 Kiến trúc mạng OBS Hình 2. 1 Mô tả thành phần mạng OBS với chức khác Hình 2. 1 Sơ đồ chức mạng OBS Trong mạng OBS, node hỗ trợ hai loại lưu lượng điện ... trễ trình truyền burst mạng Một cách để xác định thời gian offset biết số node mà burst phải truyền qua đường truyền Tuy nhiên, số lượng node trung gian node nguồn node đích mạng OBS thường ... cầu nghiêm ngặt độ trễ end-to-end giá trị mức ngưỡng thiết lập giá trị tối ưu độ dài burst với lưu lượng tải vào mạng nằm dải cho trước 1.5 Thời gian offset Trong mạng OBS có liên kết chặt chẽ...
 • 9
 • 154
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 1 pptx

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA VIỆC TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG OBS - 1 pptx
... pháp thiết lập burst mạng chuyển mạch chùm quang OBS 1. 2 Các hệ mạng quang Thế hệ kiến trúc mạng point to point WDM (WDM điểmđiểm) Một mạng gồm nhiều liên kết điểm điểm, tất lưu lượng vào node từ ... nguồn trước truyền liệu Trong truyền liệu không cần node trung gian thực công việc phức tạp xử lý header hay đệm tải trọng Một đường dẫn quang (light path) sử dụng để cung cấp kết nối mạng WDM định ... kết nghiên cứu cho thấy lưu lượng internet trang web có chất burst[ 4] Do có thay đổi độ dài burst mà mạng OBS coi mạng OPS WRN Khi burst có chiều dài nhỏ, gần với gói thông tin quang mạng OBS...
 • 9
 • 88
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT SONG SONG TRÊN HỆ THỐNG XỬ LÝ ĐỒ HỌA GPU ĐA LÕI

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT SONG SONG TRÊN HỆ THỐNG XỬ LÝ ĐỒ HỌA GPU ĐA LÕI
... kế giải thuật song song điều quan trọng Giải thuật song song phân rã công việc phần tử xử khác 1.1.1.2 Một số khái niệm xử song song Định nghĩa xử song song Xử song song trình xử ... tài: “NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT SONG SONG TRÊN HỆ THỐNG XỬ LÝ ĐỒ HỌA GPU ĐA LÕI” Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Để hoàn thành mục đích ý tưởng đề cần nghiên cứu nội dung sau : - Tìm hiểu thuật ... đồng thời tham giải toán Nói chung, xử song song thực hệ thống đa xử Phân biệt xử song song xử Trong tính toán với xử thời điểm thực phép toán Trong tính toán song song nhiều xử...
 • 71
 • 57
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT SONG SONG TRÊN HỆ THỐNG XỬ LÝ ĐỒ HỌA GPU ĐA LÕI

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT SONG SONG TRÊN HỆ THỐNG XỬ LÝ ĐỒ HỌA GPU ĐA LÕI
... thuyết song song Định nghĩa xử lý song song: trình xử gồm nhiều tiến trình kích hoạt đồng thời tham giải toán Nói chung, xử song song thực hệ thống đa xử  Phân biệt xử song song xử ... học, xếp, tìm kiếm, vật lý, y khoa… Quá trình tính toán cần phải có giải thuật song song hữu hiệu Đề tài: nghiên cứu giải thuật song song hệ thống xử đồ họa GPU đa lõi 3/23 Giới thiệu đề ... bị đồ họa GPU Đánh giá kết Ý nghĩa thực tiễn: Việc nghiên cứu giải thuật song song hệ thống xử đồ họa GPU làm sở để giải số toán cần lượng tính toán lớn với liệu khổng lồ 4/23 Cơ sở lý...
 • 21
 • 71
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các giải thuật mã hóatìm hiểu md5 và các giải thuật mã hóanghiên cứu các giải pháp để hoàn thiện chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hà tĩnh8 nghiên cứu các giải pháp quản lý hoạt động nuôi trồng và khai thác ven biển tỉnh sóc trăngnghiên cứu các giải pháp quản lý hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản ven biển tỉnh sóc trăngnghiên cứu các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện phú bình tỉnh thái nguyên theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa giai đoạn 20112015nghiên cứu các giải pháp thực hiện tiêu chuẩn hoá giáo viên trung học chuyên nghiệp đến năm 2010nghiên cứu và lập kế hoạch nghiên cứu các giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa bia của tổng công ty cp bia rượu ngk sài gòn sabecogiải thuật mã hóanghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng điện và điện lực cầu giấy hà nộinghiên cứu các giải pháp xây dựng thư viện sốcác kỹ thuật mã hóa tín hiệugiải thuật mã hóa bất đối xứngnghiên cứu các giải pháp giảm thiểu sự tác động của gió bão lốc đối với các công trình xây dựngnghiên cứu các giải pháp vpn trên nền công nghệ mplsĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGbia bds copyBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Prepare 7 teacher book39 TNH kinh phap an thich nhat hanhPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hoLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorKỹ thuật trình bày văn bản06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHA5. Phieu lay bieu quyetA Danh muc tai lieu gui co dong 2013B Chuong trinh - the le bieu quyetBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013