Lich su dang bo hoi nong dan thua thien hue

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN LONG MỸ (1937 – 1975)

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN LONG MỸ (1937 – 1975)
... Bình, Long Trị… Tuy nhiên thời gian Long Mỹ gặp nhiều khó khăn, số chi Long Mỹ có chi Lương Tâm, Xà Phiên Long Phú chịu lãnh đạo Đảng Long Mỹ, chi lại chịu lãnh đạo Đảng Long Hồ (Vĩnh Long) Do ... gọi Trung ương Đảng Đảng bộ, quân, dân Long Mỹ hưởng ứng mạnh mẽ, hậu phương thi đua với tiền tiến đẩy mạnh sản xuất, xây dựng vùng giải phóng … Thắng lợi quân dân Long Mỹ đẩy địch vào bị động, ... Chi Đảng Cộng sản quận Long Mỹ, mốc lịch sử quan trọng trưởng thành phát triển Đảng phong trào cách mạng quận Long Mỹ, đáp ứng phong trào đấu tranh nhân dân Long Mỹ tự phát lên tự...
 • 14
 • 1,751
 • 58

Luận văn thạc sĩ lịch sử đảng bộ tỉnh đăk lăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến năm 2004

Luận văn thạc sĩ lịch sử đảng bộ tỉnh đăk lăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến năm 2004
... ĂKLĂK LÃNH CÁN B KHOA H C-K THI U S O CÔNG TÁC NG ÀO T O (1996- 2004) THU T NGƯ I DÂN T C 2.1 K t qu nguyên nhân c a nh ng thành công h n ch 2.2 Kinh nghi m lãnh 46 46 o công tác t o cán b khoa ... 1.3.1 Khái ni m Cán b khoa h c-k thu t Cán b c chia thành ba lo i ó cán b lãnh o, qu n lý; cán b làm công tác chuyên môn; cán b nhân viên Cán b KHKT thu c cán b làm công tác chuyên môn Cán b KHKT ... C ng ng b t nh ăkLăk v công tác t o cán b KHKT ngư i DTTS t năm 1996 n 2004 - Phân tích làm sáng t trình ng b t nh ăkLăk ch o công tác t o cán b KHKT ngư i DTTS th i kỳ 1996- 2004 - Nêu lên nh...
 • 99
 • 407
 • 0

Nghiên cứu sự gắn của nông dân với ruộng đồng trong bối cảnh công nghiệp hoá đô thị hoá ở tỉnh thái bình

Nghiên cứu sự gắn bó của nông dân với ruộng đồng trong bối cảnh công nghiệp hoá đô thị hoá ở tỉnh thái bình
... nông nghi p; v h nông dân kinh t h nông dân; m i quan h gi a gi a ru ng ñ t v i nông nghi p nông dân; s g n bó, thư c ño s g n c a nông dân v i ru ng ñ ng y u t tác ñ ng ñ n s g n c a nông ... lu n v h nông dân kinh t h nông dân 2.1.3.1 H nông dân H nông dân t ch c kinh t ph bi n nh t cho m i n n nông nghi p, chi m ñ i ña s cư dân nông nghi p Theo Ellis, năm 1988: H nông dân h có phương ... p hoá, hi n ñ i hoá nông nghi p, nông thôn m t nhi m v quan tr ng hàng ñ u c a trình công nghi p hoá, hi n ñ i hoá ñ t nư c Trong m i quan h m t thi t gi a nông nghi p, nông dân nông thôn, nông...
 • 165
 • 311
 • 0

Bài thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ Đồng Phú

Bài thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ Đồng Phú
... dựng vùng đồng bào dân tộc,tiếp tục chống pháp đồng bào S’tiêng , Châu ro ,Khơ me … tham gia đông đảo,đóng góp nguồn lực quan trọng cho khởi nghĩa .Đồng bào dân tộc Đồng Phú sát cánh đồng bào người ... dân chủ nước” Nhân dân cung cấp cho Đảng người ưu tú Lực lượng Đảng có lớn mạnh hay không dân Nhân dân người xây dựng, đồng thời người bảo vệ Đảng, bảo vệ cán Đảng Dân nước, cán cá Cá sinh tồn ... quét chủ nghĩa cá nhân”… Trước lúc xa, Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta, Người nhắc “ Đảng ta Đảng cầm quyền Mỗi Đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần...
 • 21
 • 3,467
 • 26

15 câu LỊCH sử ĐẢNG (câu hỏi và đáp án )

15 câu LỊCH sử ĐẢNG (câu hỏi và đáp án )
... Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Câu 4: Ý nghĩa lịch sử số kinh nghiệm chủ yếu CM Tháng năm 1945 Ý nghĩa lịch sử: - Cách mạng tháng bước nhảy vọt vĩ đại đánh dấu biến đổi to lớn lịch sử tiến hoá ... đảng: Đảng có cương lĩnh chung, điều lệ thống Lãnh đạo tổ chức đảng , lãnh đạo công tác Đảng trung tâm thực ĐHĐB toàn quốc Đảng Đảng có kỷ luật thống bắt buộc đảng viên phải chấp hành Trong đảng ... đội ngũ cán theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cán chủ chốt HTCT: Đề quan điểm, chủ trương công tác cán từ khâu đào tạo, bố trí, đánh giá, sử dụng, luân chuyển cán ; Đảng định sách lớn cán bộ;...
 • 14
 • 598
 • 0

Tài liệu Bài dự thi Tìm hiểu 70 năm lịch sử Đảng bộ Đắk Lắk và 35 năm chiến thắng lịch sử Buôn Ma Thuột pdf

Tài liệu Bài dự thi Tìm hiểu 70 năm lịch sử Đảng bộ Đắk Lắk và 35 năm chiến thắng lịch sử Buôn Ma Thuột pdf
... binh hoả lực để giành thắng lợi Chiến thắng Buôn Ma Thuột Trường THPT Buôn Ma Thuột| Bài dự thi- Tìm hiểu 70 năm lịch sử Đảng Đắk Lắk 35 năm chiến thắng lịch sử Buôn Ma Thuột chiến công chung quân ... THPT Buôn Ma Thuột| Bài dự thi- Tìm hiểu 70 năm lịch sử Đảng Đắk Lắk 35 năm chiến thắng lịch sử Buôn Ma Thuột Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng tỉnh Đắk Lắk khoá XII gồm 49 đồng chí, đồng chí Mai ... thư, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Tháng 5-1952, uỷ viên dự khuyết Khu uỷ Trường THPT Buôn Ma Thuột| Bài dự thi- Tìm hiểu 70 năm lịch sử Đảng Đắk Lắk 35 năm chiến thắng lịch sử Buôn Ma Thuột V, làm Bí thư...
 • 18
 • 4,061
 • 10

Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cán bộ hội nông dân việt nam trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cán bộ hội nông dân việt nam trong giai đoạn hiện nay
... luận phát triển đội ngũ giảng viên Chƣơng 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán Hội Nông dân Việt Nam Chƣơng 3: Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán Hội ... thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán Hội Nông dân Việt Nam 3.3 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn Khách thể đối ... thể nghiên cứu Đội ngũ giảng viên Trường Cán Hội Nông dân Việt Nam 4.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán Hội Nông dân Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu...
 • 29
 • 309
 • 1

Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH từ năm 1996 đến năm 2011

Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH từ năm 1996 đến năm 2011
... đề tài: Đảng tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo xây dựng phát triển nguồn nhân lực thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH từ năm 1996 đến năm 2011 làm luận án Tiến lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt ... lực vào thực tiễn Quảng Ninh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, từ năm 1996 đến năm 2011 + Đánh giá kết trình lãnh đạo, đạo, thực xây dựng phát triển nguồn nhân lực Đảng Tỉnh Quảng Ninh ... trương đạo Đảng tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo xây dựng phát triển nguồn nhân lực địa phương, từ năm 1996 đến năm 2011 10 - Nhận xét rút học kinh nghiệm chủ yếu trình Đảng lãnh đạo xây dựng phát triển nguồn...
 • 39
 • 1,059
 • 2

Tư liệu về lịch sử Đảng bộ Huyện CưM''''gar-ĐăkLăk

Tư liệu về lịch sử Đảng bộ Huyện CưM''''gar-ĐăkLăk
... công tác xây dựng Đảng kiện toàn củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh trị, tưởng, tổ chức; nâng cao nhận thức, niềm tin cán bộ, đảng viên nhân dân chủ nghĩa Mác – LêNin, tưởng Hồ Chí Minh đường ... đẩy mặt đời sống xã hội địa bàn huyện phát triển Dưới lãnh đạo đắn sáng suốt Đảng cộng sản Việt Nam mà trực tiếp Đảng tỉnh Dak Lak Đảng bộ, quân nhân dân dân tộc huyện giành 25 năm qua vận dụng ... xây dựng Đảng tổ chức đến toàn Đảng có 57 tổ chức sở Đảng (tăng 38 tổ chức so với năm 1984), 2.604 đảng viên (tăng 2.328 đảng viên so với năm 1984),153/179 thôn, buôn, tổ dân phố có chi bộ, chiếm...
 • 16
 • 536
 • 3

cuoc thi tim hieu lich su dang bo cumagar

cuoc thi tim hieu lich su dang bo cumagar
... dân tộc với chủ đề “Học tập làm theo Di chúc thi ng liêng Bác Hồ” Một đợt thi đua ngắn ngày (từ 15 – 09 đến 15 – 12 – 1969) huyện phát động Qua tháng thi đua lập công đền ơn Bác Hồ, quân nhân dân ... thuộc lĩnh vực sản xuất nông – lâm nghiệp như: cà phê, cao su tiểu điền, chăn nuôi điều quan trọng có số hộ gia đình đồng bào dân tộc thi u số phát triển kinh tế trang trại góp phần nâng cao hiệu ... dỗ, ông thi đỗ Phó bảng sống nghề dạy học Đối với con, ông Sắc giáo dục ý thức lao động học tập để hiểu đạo lý làm người Khi trẻ, nhiều người có chí đương thời, ông dùi mài kinh sử, chí thi Nhưng...
 • 16
 • 738
 • 3

Bài dự thi Tìm hiểu 70 năm Lịch sử Đảng bộ Lăk Lăk

Bài dự thi Tìm hiểu 70 năm Lịch sử Đảng bộ Lăk Lăk
... tạo lực cho Đăk Lăk chặng đường phát triển Là Đảng viên - Cán quản lý Tôi nhận thấy thi bổ ích thi t thực.Qua thi giúp có hiểu biết thêm lịch sử hình thành phát triển tỉnh Đăk Lăk, đọng lại nhiều ... thân lịch sử vẻ vang Đảng tỉnh qua 70 năm hình thành phát triển Trong suốt kháng chiến chống Thực dân Pháp đế quốc Mỹ xâm lược Từ có Đảng cộng sản Viêt Nam lãnh đạo mà trực tiếp Đảng tỉnh Đăk Lăk ... chức Đảng đảng viên Tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng thực vận động xây dựng , chỉnh đốn Đảng vào chiều sâu lầm chuyển biến mạnh mẽ chất Với tinh thần trách nhiệm tâm xây dựng Tỉnh Đăk Lăk...
 • 9
 • 1,860
 • 9

Tiết 37:Lịch sử Đảng bộ Bắc Ninh(Bài 5-tiết 1)

Tiết 37:Lịch sử Đảng bộ Bắc Ninh(Bài 5-tiết 1)
... nghị TW Đảng lần thứ 10 (9/1956),BN tiến hành sửa sai cách nghiêm túc;nhờ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân,tiếp tục đẩy mạnh pt thi đua lao động SX,xây dựng c/s -Nêu biện pháp mà Đảng Bắc Ninh ... sóc sức khỏe ND trọng, 4/ Củng cố: -GV sơ kết tiết học,đánh giá thái độ học tập HS 5/ Hướng dẫn nhà: -Học cũ -Xem tiếp nội dung lại Lịch sử Đảng Bắc Ninh ... hiểu tiết học hôm b.Nội dung: Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung cần đạt I- Tình hình Bắc Ninh sau ngày hòa bình lập lại -Sau kháng chiến -Hs dựa vào tài liệu trả lời: *Thuận lợi: chống TDP, Bắc...
 • 4
 • 577
 • 3

Tiết 38:Lịch sử Đảng bộ Bắc Ninh-Bài 5(tiết 2)

Tiết 38:Lịch sử Đảng bộ Bắc Ninh-Bài 5(tiết 2)
... tế ND Bắc Ninh thời gian này? Củng cố: -Gv sơ kết tiết học:Khái quát chung thành tựu KT-XH tính ưu việt trình cải tạo xd CNXH quê hương Bắc Ninh Hướng dẫn nhà:-Học cũ -Ôn tập,chuẩn bị KT tiết ... xuất nông ĐH Đảng toàn quốc lần thứ nghiệp III(1960).Đồng thời khái quát -Giữa 12/1958:Xd thí điểm nhiệm vụ trọng tâm HTX nông nghiệp thôn Lỗ thời kỳ 1958-1962 Đảng Khê xóm Chúc ND Bắc Ninh cải ... nông nghiệp bậc thấp thăm công trình thủy nông nghiệp bậc thấp;các pt -Các pt thi đua lao động SX Bắc Hưng Hải thi đua lao động SX phát triển mạnh,đặc biệt pt phát triển mạnh,đặc biệt làm thủy...
 • 4
 • 875
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi lịch sử đảng bộ bình dươnglịch sử đảng bộ tỉnh thừa thiên huếlịch sử đảng bộ thừa thiên huếlịch sử đảng bộcông tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộlịch sử đảng bộ quảng trịcuốn sách lịch sử đảng bộ bình dươngsách lịch sử đảng bộ bình dươngsách lịch sử đảng bộ tỉnh bình dươnglịch sử đảng bộ an giangchính sách đối với cán bộ hội nông dânlịch sử đảng bộ tỉnh phú yênlịch sử đảng bộ phú yêncuốn sách lịch sử đảng bộ tỉnh bình dươnglịch sử đảng bộ tỉnh bắc giangTuabin hơi nước STEAM TURBINEthiết bị lọc ly tâm kiểu đứng (cyclon)hệ thống cung cấp điện trên ôtô máy kéomô hình cây quyết địnhvốn tự có tại các ngân hàng cổ phần thương mại việt nam (thực trạng và giải pháp)27 ON THI HSG CAC CAP THI TUYEN SINH VAO 10 BAI TOAN BIEN TRO TRAN MINH BANGtổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty kinh doanh nhà và xây dựng hải dương24 TRAC NGHIEM BAI TAP CHUONG III HOA 9quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mạiNHÀ lớp học 2 TẦNG 8 PHÒNG TRƯỜNG TIỂU học đại THỊNH bGiải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại xã hùng sơn, huyện tràng định, tỉnh lạng sơnKế toán nghiệp vụ giấy tờ có giábài báo cáo sắc ký lỏng hiệu năng cao (hplc)Tìm hiểu về các chất phụ gia thực phẩm,chống vi sinh vật và các phương pháp xác định chúngquản lý chất lượng theo mô hình 5s tại ngân hàng tmcp á châu – chi nhánh đồng naiTổ chức công tác đào lò xây dựng cơ bàn DV7 cánh tây – khu vực vàng danhXây dựng chiến lược quảng cáo cho thương hiệu nệm babysweetứng dụng của giberelin đối với cây trồngVấn đề mô hình hoá phần cứngtổ chức sửa chữa hệ thống máy tuyển lắng thuộc phân xưởng tuyển 2 công ty tuyển than cửa ông tkv