Mô hình bề mặt và đường cong trong đồ hoạ máy tính

Xén điểm đoạn thẳng trong đồ họa máy tính

Xén điểm và đoạn thẳng trong đồ họa máy tính
... Đối với đoạn thẳng có khả cắt cửa sổ : cần phải đưa cách tìm giao điểm nhanh • Nhận xét ♦ Các đoạn thẳng mà có hai điểm nằm hoàn toàn cửa sổ đoạn thẳng nằm cửa sổ, kết sau xén (ví dụ đoạn thẳng ... P1P2), mặt khác đoạn thẳng mà có hai điểm nằm phía cửa sổ nằm cửa sổ bò sau xén (ví dụ đoạn thẳng P3P4) ♦ Với đoạn thẳng có khả cắt cửa sổ (ví dụ đoạn thẳng P5P6 P7P8) để việc tìm giao điểm nhanh ... Đình Duy Các thuật toán xén hình 3/11 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Thuật toán • Gán mã vùng tương ứng cho điểm đầu cuối P1 , P2 đoạn thẳng cần xén c1 , c2 Ta có nhận xét : ♦ Các đoạn thẳng nằm hoàn toàn bên...
 • 11
 • 1,563
 • 9

B SPLINE ỨNG DỤNG TRONG đồ họa máy TÍNH

B SPLINE và ỨNG DỤNG TRONG đồ họa máy TÍNH
... đặt đồ họa máy tính Một toán xử lý đường cong mặt cong B- Splines dạng đường cong mặt cong mô hình hóa hình học nhiều tác giả giới nghiên cứu Đề tài tìm hiểu B- Splines, từ đưa ứng dụng đồ họa máy ... 2.3.2.2 Tính chất đường cong B- Spline Hàm B- Spline thực chất dùng làm hàm trộn cho đường cong Bezier nên tính chất đường cong Bezier thỏa cho đường cong B- Spline:  Các đường B- Spline b c m đa ... cong B- Spline loại qua điểm đầu cuối đa giác kiểm soát Đường cong Bezier trường hợp đặc biệt B- Spline không tuần hoàn, số lượng đỉnh sử dụng với b c đường cong Đường cong B- Spline b c ba với b n...
 • 60
 • 659
 • 0

nội suy bởi hàm rbf ứng dụng trong đồ họa máy tính

nội suy bởi hàm rbf và ứng dụng trong đồ họa máy tính
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN ĐỒNG SỸ NỘI SUY BỞI HÀM RBF ỨNG DỤNG TRONG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Chuyên ngành : KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số : 60 48 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG ... hàm tạo lập RBF rbfinterp.m : chứa hàm sử dụng nội suy RBF rbfcheck.m : kiểm tra liệu RBF rbftest.m : thử nghiệm nội suy liệu chiều rbf2 d_export.m : thử nghiệm nội suy liệu chiều rbftest3d.m ... 1.2.2 Nội suy xấp xỉ đa thức 1.2.3 Nội suy hàm ghép trơn 1.3 Nội suy xấp xỉ hàm nhiều biến 11 1.3.1 Nội suy hàm hai biến 11 1.3.2 Nội suy hàm ba biến ...
 • 81
 • 280
 • 0

Tài liệu Các hình tô màu bóng trong đồ họa máy tính ppt

Tài liệu Các mô hình tô màu bóng trong đồ họa máy tính ppt
... Các hình màu bóng hình màu bóng Flat  hình màu bóng Gouraud  hình màu bóng Phong www.themega Company Logo hình màu bóng Flat  Flat shading ... thuật sử dụng máy vi tính đồ họa 3D  Là giai điệu -tô bóng bề mặt để đơn giản ánh sáng  hình màu bóng Flat hình màu bóng nhanh đơn giản www.themega Company Logo màu bóng Flat  ... Logo hình màu bóng Gouraud Ví dụ: hình màu bóng Gouraud www.themega Company Logo hình màu bóng Gouraud  hình bóng gouraud tạo cho đối tựơng nhìn giống có nhiều mặt đa giác cách...
 • 18
 • 673
 • 8

Hàm rbf một số ứng dụng trong đồ họa máy tính

Hàm rbf và một số ứng dụng trong đồ họa máy tính
... hình 2.11 minh họa ứng dụng việc khớp liệu hàm RBF với sụ phục hồi lƣới Trong hình 2.1(b) hàm RBF khớp lƣới không hoàn toàn thu đƣợc từ máy quét laser Hình ảnh chứng minh khả hàm ghép trơn song ... Các ứng dụng: Phần mềm FastRBF đƣợc ứng dụng số lĩnh vực khác khoa học nghiên cứu vấn đề từ tạo nguyên mẫu nhanh CADCAM, tạo ảnh y học, đồ họa máy tính xử lý tín hiệu… 3.5 Các kết đạt sử dụng ... điểm tính toán cho phép hàm RBF tính toán độ xác định trƣớc phép tính trực tiếp cho đám gần tới điểm tính toán cho phép hàm RBF tính toán tới độ xác biết trƣớc với giảm đáng kể thời gian tính...
 • 62
 • 480
 • 0

Vẽ ngôi sao quay Vẽ ôtô chạy qua lại trong Đồ họa máy tính

Vẽ ngôi sao quay và Vẽ ôtô chạy qua lại trong Đồ họa máy tính
... chuyển hình sao: * Sao quay quanh tâm: Thực phép quay hình quanh gốc O1 với góc a= (1 * ) / 180 Thực 360 lần quay hình ban đầu theo chiều dơng (âm) quay hình đợc vòng quanh gốc O1 Mỗi lần quay thực ... double a=M_PI; sao_ dc(a,xo,yo,xc,yc,r,c); getch(); mode(3); } Kết chơng trình: 10 II Vẽ ôtô chạy qua lại đờng nằm ngang Hình vẽ minh họa: II.1 ý tởng a Vẽ ôtô: Nh hình vẽ ta thấy ôtô đợc tạo hình ... xo=xc-r, yo=yc phép quay điểm A quanh tâm O1theo hớng + góc = (=3.14) + Theo đặc điểm ông ta xác định đỉnh lại cách sau: Quay A quanh tâm O1 theo hớng + góc + 72 * 180 góc A2 Quay A quanh tâm O1...
 • 19
 • 2,675
 • 13

VECTOR TRONG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

VECTOR TRONG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH
... HCMUT Slide 10 TÍCH VÔ HƯỚNG  Vector vuông góc với vector chiều Cho a = (ax, ay) Thì a ⊥ = (-ay, ax) vector vuông góc ngược chiều kim đồng hồ với a Vector thường gọi vector "perp" (viết tắt perpendicular) ... Điểm + vector = điểm; (x, y, z, 1) + (d, e, f, 0) = (x + d, y + e, z + f, 1)  Vector + vector = vector; (d, e, f, 0) + (m, n, r, 0) = (d + m, e + n, f + r, 0)  Đại lượng vô hướng x Vector = Vector; ... HCMUT Slide ÔN TẬP KIẾN THỨC VỀ VECTOR Faculty of Computer Science and Engineering - HCMUT Slide ÔN TẬP KIẾN THỨC VỀ VECTOR  Tổ hợp tuyến tính m vector v1,v2,…,vm vector w = a1 v + a2 v + … + amv...
 • 33
 • 495
 • 0

Các Thuật toán trong đồ họa máy tinh potx

Các Thuật toán trong đồ họa máy tinh potx
... Đòi hỏi điểm seed Không đòi hỏi điểm seed Yêu cầu stack Yêu cầu stack lớn nhỏ III .Các thuật toán xén hình 1 .Thuật toán Cohen-sutherland Chia mặt phẳng thành vùng: cửa sổ vùng xung quanh Mỗi vùng ... mauvien);}} Flood Scan line fill/ Fill/boundary fill scan conversion Đơn giản Phức tạp Thuật toán rời rạc Thuật toán rời hóa không rạc hóa gian hình đối tượng hoặc/và không gian hình Yêu cầu gọi ... A.y=wmax.y; }}}}//end while if (ve) veduongthang(A,B);} 2 .Thuật toán chia nhị phân Chia mặt phẳng thành vùng, vùng gán mã nhị phân bit -Ý tưởng thuật toán sau: Lấy trung điểm đoạn thẳng kiểm tra mã để...
 • 19
 • 433
 • 4

Đề thi cuối kỳ lời giải môn đồ họa máy tính ppsx

Đề thi cuối kỳ và lời giải môn đồ họa máy tính ppsx
... Đại học Bách khoa Đà Nẵng Các bước vẽ đường cong: ( trúng đề viết phần + Koch: kn độ dài l hướng d - Vẽ Kn-1 độ dài l/3 - Quay trái 60o - Vẽ Kn-1 độ dài l/3 ... s*45o - Vẽ Cn-1 độ dài l*√2/2 - Quay phải s*90o - Vẽ C n-1 độ dài l*√2/2 b) Chương trình: Trúng đề chép phần #include #include #include #include #define ... C’=(1-t)A’ + tB’ Vậy, điểm C’ chia A’,B’ theo tỉ lệ t hay phép affine bảo toàn tỉ lệ chia đoạn thẳng Tính thẳng hang: Phương trình tham số đường thẳng qua điểm A B P = (1-t)A + tB -4- Đại học Bách...
 • 5
 • 1,071
 • 18

CÁC THUẬT TOÁN TRONG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

CÁC THUẬT TOÁN TRONG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH
... auvien);}} Flood Scan line fill/ Fill/boundary fill scan conversion Đơn giản Phức tạp Thuật toán rời Thuật toán rời rạc hóa rạc hóa không gian đối tượng hình hoặc/và không gian hình Yêu cầu gọi ... }//end while if (ve) veduongthang(A.B);} 2.Thuât toán chia nhi phân Chia m ặt phẳng thành vùng, vùng gán m ột mã nhị phân bit -Ý tưởng thuật toán sau: L ấ y trung điểm củ a đoạn thẳng kiểm tra ... sách cạnh (edges) nối gữa đỉnh đó: lưu đỉnh đầu cuối cạnh, (hình v ẽ) Có nhiều cách đ ể lưu trữ mo hình W F máy tính Có th ể sử dụng cấu trúc sau: const maxDinh= 30; const maxCanh=50; typedef...
 • 28
 • 247
 • 0

Cơ sở toán học trong đồ hoạ máy tính

Cơ sở toán học trong đồ hoạ máy tính
... Chương Phần thuyết minh TỔNG QUAN VỀ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Đồ họa máy tính - ngành nghiên cứu khoa học máy tính - ngày lãnh vực phát triển nhanh lý thú Đồ họa máy tính với tính ưu việt mình, ngày trở thành ... hợp bất đồng ngôn ngữ Hình ảnh làm cho khả giao tiếp người máy tính trở nên sinh động lý thú, từ giúp cho máy tính mở rộng ứng dụng nhiểu lãnh vực thấy Đồ Họa Trong Máy Tính Đồ họa máy tính - ... Nghiệp Phần thuyết minh Chương CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA CÁC HỆ TRỤC TỌA ĐỘ & NHỮNG PHƯƠNG THỨC HIỆN THỰC TRONG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Một vấn đề vô quan trọng tảng lý thuyết đồ họa máy tính có lẽ vấn đề hệ trục...
 • 117
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuật toán vẽ đường thẳng trong đồ họa máy tínhnội suy bởi hàm rbf và ứng dụng trong đồ họa máy tínhcác thuật toán tô màu trong đồ họa máy tínhcác thuật toán trong đồ họa máy tínhcông nghệ đồ họa máy tínhcode thuat toan trong do hoa may tinhcode trong do hoa may tinhthuật toán tô màu trong đồ họa máy tínhcác phép biến đổi trong đồ họa máy tínhde xuat quy trinh dieu tra mo hinh benh tat va tu vong trong benh vien va tai cong dongmột số mô hình ứng dụng pr thành công trong kdxk của các doanh nghiệp trên thế giới và việt namtạo mô hình bề mặtmô hình bề mặt hóamô hình bề mặtmô hình bề mặt lục địaMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown load CV đi số 365Down CV đi số 366 2Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnthông báoNganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Thực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015