MẠNG NƠRON HOPFIELD VÀ ỨNG DỤNG

BÀI TẬP LỚN MÔN LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG Mạng nơron Hopfield ứng dụng

BÀI TẬP LỚN MÔN LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG Mạng nơron Hopfield và ứng dụng
... 100, mạng lưu trữ 15 ảnh khôi phục ảnh bị nhiễu chúng III Ứng dụng mạng Hopfield TRONG BÀI TOÁN MÀU Mạng Hopfield sử dụng để giải toán thỏa mãn ràng buộc Chương trình bày ứng dụng mạng Hopfield ... trúc mạng Hopfield Chắc bạn nhận xét mạng lớp input output mạng tìm hiểu trước Lớp nơron mạng nơi nhận input phát output Như số nơron mạng phải số thành phần input số thành phần output Ngoài mạng ... theo phương thức hoạt động mạng mà người ta phân mạng Hopfield thành mạng Hopfield rời rạc mạng Hopfield liên tục 3.1.1 Mạng Hopfield rời rạc Mạng Hopfield rời rạc mạng tính rời rạc (đầu rời...
 • 17
 • 864
 • 8

đồ án thực tập mạng noron hopfield ứng dụng

đồ án thực tập mạng noron hopfield và ứng dụng
... đầu vào tổng trọng đầu mạng Trang 17 Mạng nơron Hopfield -Ứng dụng Chương 3: Giải toán TSP, sử dụng mạng nơron Hopfield Khả ứng dụng giải toán người du lịch Sau công trình Hopfield Tank [6] mạng ... tri thức mạng, mạng giải vấn đề cách đắn Đó vấn đề ứng dụng khác Trang Mạng nơron Hopfield -Ứng dụng nhau, giải chủ yếu dựa tổ chức hợp thông tin đầu vào mạng đáp ứng đầu  Nếu nhiệm vụ mạng hoàn ... Mạng nơron Hopfield -Ứng dụng Lời cảm ơn Nội dung đồ án vào tìm hiểu xây dựng phần tử nơron bản, xem xét nghiên cứu cấu trúc mạng nơron, giới thiệu mạng nơron nhiều lớp Trọng tâm đồ án vào...
 • 26
 • 154
 • 2

Mạng nơron RBF ứng dụng

Mạng nơron RBF và ứng dụng
... GIỚI THIỆU MẠNG NƠRON Giới thiệu ngắn gọn mạng nơron bao gồm kiến trúc luật học Perceptron đơn, mạng ADALINE mạng MLP  CHƢƠNG 3: MẠNG NƠRON NỘI SUY RBF Trình bày khảo cứu mạng RBF số ứng dụng Nội ... dạy nhƣ nơron học thuộc 2.3.3 Cấu tạo mạng nơron Phần trình bày kiến trúc nơron Các nơron kết nối với theo quy tắc để tạo lên mạng nơron (Mạng nơron thông dụng mạng truyền tới) Mạng nơron thƣờng ... - 12 - CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU MẠNG NƠRON Chƣơng giới thiệu tóm tắt mạng nơron phƣơng pháp ứng dụng mạng nơron nhằm làm rõ đặc điểm thiết kế cách huấn luyện mạng nơron RBF 2.1 Giới thiệu chung Ngày...
 • 81
 • 259
 • 0

Một số cải biên của mạng hopfield ứng dụng

Một số cải biên của mạng hopfield và ứng dụng
... gồm: Giới thiệu sơ lƣợc mạng nơ-ron, mạng nơ ron Hopfield, phạm vi ứng dụng mạng nơron Hopfield, số toán đồ thị loại NP - C Chƣơng hai trình bày ứng dụng cải biên mạng nơron Hopfield việc giải toán ... điểm mạng nơ-ron - 12 1.2 Mạng Hopfield - 13 1.2.1 Mạng Hopfield rời rạc - 14 1.2.2 Mạng Hopfield liên tục: - 15 1.3 Khả ứng dụng mạng Hopfield - 17 1.4 Một số ... Khi ứng dụng cải biên mạng nơron Hopfield để giải toán thu đƣợc kết qủa khả quan cụ thể: Về mặt chƣơng trình gọn đơn giản, thời gian thực nhỏ Chƣơng ba trình bày ứng dụng cải biên mạng nơron Hopfield...
 • 72
 • 150
 • 1

Công nghệ mạng man-e ứng dụng

Công nghệ mạng man-e và ứng dụng
... CHNG 2: CễNG NGH MNG MAN-E V CC DCH V TRấN MNG MAN-E 26 2.1 TNG QUAN V CễNG NGH MNG MAN-E 26 2.1.1 Tng quan mng quang Ethernet 26 2.1.2 Cỏc tớnh nng ca MAN-E 27 ... 27 2.1.3 Cu trỳc mng MAN-E 28 2.1.4 Mụ hỡnh phõn lp mng MAN-E 29 2.1.5 Cỏc im tham chiu mng MAN-E 31 2.1.6 Cỏc thnh phn vt lý mng MAN-E .33 2.1.7 Li ớch ... lp ng dng/dch v (application/service layer) v lp qun lý ( MAN-Eage MAN-Et layer ) Nguyn Quang Huy lp Cao hc K7 Lun thc s 16 Lớp ứng dụng Lớp điều khiển Giao diện mở API Lớp truyền thông Giao...
 • 93
 • 957
 • 10

quy hoạch mạng W-CDMA ứng dụng quy hoạch mạng W-CDMA cho TP đà nẵng 1

quy hoạch mạng W-CDMA và ứng dụng quy hoạch mạng W-CDMA cho TP đà nẵng 1
... thuật nhảy tần Quy hoạch mạng (quy hoạch tần số) Dùng khe thời gian Không hỗ trợ tiêu chuẩn Bảng 1. 2 Những điểm khác biệt WCDMA GSM WCDMA có khả làm việc hai chế độ FDD TDD cho phép sử dụng hiệu phổ ... sau: Sử dụng dải tần quy định quốc tế 2GHz sau: -Đường lên: 18 85-2025 MHz -Đường xuống: 211 0-2200 MHz Là hệ thống thông tin di động toàn cầu cho loại hình thông tin vô tuyến: -Tích hợp mạng thông ... cách sử dụng khe thời gian luân phiên chia thành hai phần: phần phát phần thu Thông tin đường xuống đường lên truyền dẫn luân phiên 19 20 19 00 TDD RX/TX 19 80 2 010 FDD Uplink FDD t 2025 211 0 TDD...
 • 11
 • 245
 • 2

quy hoạch mạng W-CDMA ứng dụng quy hoạch mạng W-CDMA cho TP đà nẵng 3.doc

quy hoạch mạng W-CDMA và ứng dụng quy hoạch mạng W-CDMA cho TP đà nẵng 3.doc
... Chương 3: Quy hoạch mạng WCDMA 3.1 Khởi tạo quy hoạch (định cỡ mạng) : Đây pha khởi tạo trình quy hoạch mạng, liên quan đến việc đánh giá phần tử mạng dung lượng phần tử Định cỡ thực cho mạng truy ... 3: Chương trình bày pha trình quy hoạch mạng WCDMA: Khởi tạo quy hoạch (định cỡ mạng) , quy hoạch chi tiết mạng, vận hành tối ưu hóa mạng Trong đó, phần định cỡ mạng phân tích cụ thể đưa sơ đồ ... toán suy hao đường truyền Áp dụng phần lý thuyết quy hoạch mạng WCDMA để tiến hành quy hoạch cho vùng đô thị Việt Nam, cụ thể đồ án thực cho thành phố Đà Nẵng dựa vào việc phân tích tình hình...
 • 20
 • 299
 • 4

quy hoạch mạng W-CDMA ứng dụng quy hoạch mạng W-CDMA cho TP đà nẵng 4.DOC

quy hoạch mạng W-CDMA và ứng dụng quy hoạch mạng W-CDMA cho TP đà nẵng 4.DOC
... cell) 2 2 13  Chương 4: Ứng dụng quy hoạch mạng WCDMA cho thành phố Đà Nẵng Như vậy, qui hoạch mạng W-CDMA từ đến năm 2008 cần lắp đặt 13 BS 4.2.2 Điều kiện tối ưu cho trạm (thiết kế chi tiết): ...  Chương 4: Ứng dụng quy hoạch mạng WCDMA cho thành phố Đà Nẵng Năm Đơn vị Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu Quận Thanh Khê Quận Sơn Trà Quận Ngũ Hành ... bảng Erlang B ứng với GoS=2%) tương ứng với 32 luồng E1 Từ ta có bảng 4.2 số lượng luồng E1 cần thiết kết nối sau: 67  Chương 4: Ứng dụng quy hoạch mạng WCDMA cho thành phố Đà Nẵng Số thuê bao...
 • 12
 • 242
 • 0

quy hoạch mạng W-CDMA ứng dụng quy hoạch mạng W-CDMA cho TP đà nẵng 5.doc

quy hoạch mạng W-CDMA và ứng dụng quy hoạch mạng W-CDMA cho TP đà nẵng 5.doc
... công suất thấp có dự đoán điều kiện kênh truyền ,và dựa vào công suất tối ưu để điều khiển nên bù ảnh hưởng fading cách hiệu so sánh BER chứng minh phương pháp Predictive ( dự đoán ) hiệu ... fading Đồng thời áp dụng kỹ thuật điều chế thích nghi vào hệ thống MC-CDMA với phương pháp lựa chọn băng tần dựa vào công suất cải thiện giá trị BER so với hệ thống MC-CDMA sử dụng toàn sóng mang ... TOÁN VÀ MÔ PHỎNG Qua hình 5.4 ta thấy sử dụng phương pháp điều khiển công suất theo bước cố định ta thấy đến lần thứ 23 (tức chu kỳ điều khiển công suất thứ 24) công suất phát trạm di động vào...
 • 10
 • 192
 • 0

Tìm hiểu mạng nowrrn Kohonen ứng dụng

Tìm hiểu mạng nowrrn Kohonen và ứng dụng
... Chương Tìm hiểu mạng nơron Kohonen 2.1 Giới thiệu Trong kiểu khác mạng nơron, mạng nơron Kohonen giống với mạng nơron sinh học cấu tạo lẫn chế học Mạng nơron nhân tạo lần giới thiệu Kohonen vào ... đầu vào mạng nơron Kohonen nơron đầu vào Các nơron đầu vào tạo thành mẫu liệu đầu vào mạng Đối với mạng nơron Kohonen, ta nên chọn liệu đầu vào chuẩn hóa khoảng -1 Khi thực thi mẫu liệu đầu vào, ... tài vào tìm hiểu xây dựng phần tử nơron bản, xem xét nghiên cứu cấu trúc mạng nơron, giới thiệu mạng nơron nhiều lớp với thuật toán lan truyền ngược Trọng tâm đề tài vào tìm hiểu mạng nơron Kohonen...
 • 66
 • 363
 • 1

Hệ thống cung cấp thông tin qua mạng điện thoại ứng dụng

Hệ thống cung cấp thông tin qua mạng điện thoại và ứng dụng
... dựng hệ thống Voice Server ứng dụng cho dịch vụ cung cấp thông tin qua mạng điện thoại Mục tiêu luận văn Xây dựng Voice Server nhỏ nhằm cung cấp thông tin qua mạng điện thoại. Cụ thể hệ thống cung ... hàng thông tin yêu cầu Nếu hệ thống cần cung cấp thông tin động, thông tin không cố định phải sử dụng tổng hợp tiếng nói(TTS) để tổng hợp thành tập tin âm Nếu hệ 16 thống cung cấp dẫn hay thông tin ... Hệ thống giao tiếp hỏi đáp thông tin tự động qua điện thoại Hệ thống truy vấn thông tin thoại Hệ thống thông dịch tiếng nói xuyên ngữ tự động 36 - Các trạm kiểm soát, hệ thống điều khiển sử dụng...
 • 84
 • 204
 • 0

KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ TRONG MẠNG QUANG SDH ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ TRONG MẠNG QUANG SDH VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ TRONG MẠNG QUANG SDH ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ Giáo viên hướng ... ĐẦU Mạng quang SDH đời kết hợp kỹ thuật ghép kênh đồng số SDH băng thông rộng sợi quang Mạng quang SDH tận dụng ưu điểm mềm dẻo kỹ thuật ghép kênh đồng số băng thông rộng sợi quang nên xem kỹ thuật ... SDH ứng dụng thực tế Nội dung đồ án chia làm chương: Chương 1: Kỹ thuật ghép kênh đồng SDH Chương 2: Mạng quang đồng SDH Chương 3: Đồng mạng quang SDH Chương 4: Giới thiệu thiết bị truyền dẫn quang...
 • 113
 • 706
 • 4

Tìm hiểu cộng nghệ mạng MAN-E Ứng dụng của mạng MAN-E tại VNPT Thái Nguyên.

Tìm hiểu cộng nghệ mạng MAN-E và Ứng dụng của mạng MAN-E tại VNPT Thái Nguyên.
... tham s hiu nng mng MAN-E Chng 3: Mụ hỡnh trin khai mng MAN-E ti VNPT, gii thiu v cụng ngh v mụ hỡnh trin khai h thng mng ca VNPT ti Vit Nam trờn c s ú xõy dng mng MAN-E giai on ti VNPT Thỏi Nguyờn ... cụn ngh mng MAN-E ó c mt s nh cung cp dch v vin thụng ó trin khai v a vo khai thỏc thnh cụng Tiờu biu l mng MAN-E ca Tp on Bu chớnh Vin thụng Vit Nam VNPT, Tp on VNPT phỏt trin mng MAN-E d vo ... thit b mng (cỏc router NE40E) 71 3.5 XY DNG MNG MAN-E VNPT THI NGUYấN .71 3.5.1 nh hng xõy dng mng MAN-E 71 3.5.2 nh c mng MAN-E 72 Kt lun chng .79 KT LUN...
 • 93
 • 1,230
 • 8

Bảo mật mạng vô tuyến ứng dụng của FPGA trong bảo mật mạng vô tuyến

Bảo mật mạng vô tuyến và ứng dụng của FPGA trong bảo mật mạng vô tuyến
... KASUMI 61 CHNG NG DNG FPGA TRONG BO MT Vễ TUYN 64 4.1 Khỏi nim c bn v cu trỳc ca FPGA 64 4.2 Cỏc ng dng ca FPGA .66 4.3 í ngha v vai trũ ca FPGA 66 4.4 Ti u húa ... 4.1 Kin trỳc tng quan ca FPGA 64 Hỡnh 4.2 Khi logic lp trỡnh c ca FPGA .65 Hỡnh 4.3 Chờnh lch giỏ thnh ca FPGA v ASIC .68 Hỡnh 4.4 Cu trỳc c bn ca FPGA 71 Hỡnh 4.5 ... c s dng kt hp cỏc u im ca chỳng ( hỡnh 1.3) 14 Kênh bảo mật Dữ liệu gốc Mã hoá Dữ liệu mã hoá Khoá bí mật (SK) Giải mã Dữ liệu gốc Khoá bí mật (SK) Hỡnh 1.3 m bo tin cy bng mó hoỏ i xng 1.1.3...
 • 16
 • 353
 • 2

Kỹ thuật mạng không dây ứng dụng

Kỹ thuật mạng không dây và ứng dụng
... - T ng quan v m ng không dây: chương s gi i thi u s lý thuy t t ng quan v m ng không dây, k thu t truy n tín hi u m ng không dây, mô hình m ng không dây, b o m t m ng không dây Chương - Các k ... thu t xây d ng m ng c m bi n không dây: chương ñưa c u trúc, ng d ng m ng -7c m bi n không dây, giao th c ñ nh n m ng c m bi n không dây Chương - ng d ng m ng không dây ñ ño lư ng c m bi n: chương ... ph ng m ng không dây ñ ño lư ng c m bi n -8CHƯƠNG - T NG QUAN V M NG KHÔNG DÂY Kh i ñ u c a ñ tài vi c tìm hi u v khái ni m m ng máy tính, gi i thi u m ng không dây, chu n m ng không dây m t s...
 • 26
 • 298
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật đồng bộ trong mạng quang sdh và ứng dụng trong thực tếmạng neural rbf và ứng dụng nhận dạng chữ viết taymàng cơ học và ứng dụngcác xu hướng công nghệ phát triển mạng man e và ứng dụngđặc tính xi măng hỗn hợp và ứng dụng của nóđặc tính xi măng hỗn hợp và ưng dụng của nómạng nơron và ứng dụngkhóa luận huấn luyện mạng nơron rbf với mốc cách đều và ứng dụngqos trong mạng ip và ứng dụngmạng cảm biến không dây và ứng dụngtìm hiểu và ứng dụng mạng không dâychuyên đề công nghệ mane và ứng dụng trên mạng viễn thông hà nộimạng neural và ứng dụngcông nghệ mpls và ứng dụng trong mạng ip vpnnghiên cứu kỹ thuật mc cdma và ứng dụng vào mạng thông tin di động 4gmột số dây chuyền công nghệ sản xuất etylen hiện đạinghiên cứu cơ sở hình thành khung giá đất, thực trạng việc áp dụng khung giá đất ở thành phố kon tum – tỉnh kon tumnghiên cứu hợp đồng kỳ hạn foward contractHợp Đồng THẾ CHẤP QSDĐNhận thức tiếp thu trong quá trình thực tập tại NH TMCP công thương việt nam – chi nhánh lê chânNhiên liệu diesel từ dầu thực vậtPhân tích hiệu quả dự án đầu tư khai thác mỏ khoáng sảnphân tích khóang trong thực phẩm (xác định độ tro, độ kiềm của tro)phân tích rủi ro công ty tnhh xnk tm nguồn sống việtPhân tích thực trạng năng lượng gió ở việt nam và giải phápphong cách lãnh đạo của ông michale dellphương pháp quy nạp toán họcDesign, simulation, fabrication and performance analysis of a piezoresistive micro accelerometerphương thức thanh toán cad, ghi sổ, chuyển tiềnquản lý rủi ro trong tổ chức tài chínhquỹ đầu tư và công ty quản lý quỹtiểu luận chiến lược giá quốc tếsử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn để phòng ngừa rủi ro biến động giá chètầm quan trọng của việc phân chia trách nhiệm,quyền hạn đối với hoạt động tổ chứcThiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết ĐAI ốc nối VAN một CHIỀU với sản lượng 50000 chiecnăm ,điều kiện sản xuất theo quy mô công nghiệp