GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN LẬP LỊCH THI

Giải thuật di truyền ứng dụng vào bài toán lập lịch

Giải thuật di truyền và ứng dụng vào bài toán lập lịch
... Giải thuật di truyền ứng dụng vào toán lập lịch Giảng viên: Thạc Sĩ Lê Hoàn Giải thuật di truyền ứng dụng vào toán lập lịch MỤC LỤC Giảng viên: Thạc Sĩ Lê Hoàn Giải thuật di truyền ứng dụng vào ... Thạc Sĩ Lê Hoàn Giải thuật di truyền ứng dụng vào toán lập lịch LỜI MỞI ĐẦU Giảng viên: Thạc Sĩ Lê Hoàn Giải thuật di truyền ứng dụng vào toán lập lịch CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP DI TRUYỀN” 1.1 Tìm ... 15 Giải thuật di truyền ứng dụng vào toán lập lịch 3.2.5 Chọn điểm dừng thuật toán Đã nói giai đoạn phần áp dụng thuật giải di truyền vào toán, điểm dừng thuật toán dựa độ thích nghi Một số toán...
 • 20
 • 172
 • 0

Giải thuật di truyền ứng dụng vào bài toán lập thời khóa biểu

Giải thuật di truyền và ứng dụng vào bài toán lập thời khóa biểu
... Áp dụng giải thuật di truyền vào toán lập thời khóa biểu 3.2.1 Các toán tử di truyền toán hỗ trợ xếp thời khóa biểu 3.2.1.1 Mã hóa cá thể Phƣơng pháp mã hóa cá thể (tức Thời Khóa Biểu) sử dụng ... hoạt động nghiệp vụ .37 3.2 Áp dụng giải thuật di truyền vào toán lập thời khóa biểu .38 3.2.1 Các toán tử di truyền toán hỗ trợ xếp thời khóa biểu 38 3.2.2 Thiết kế sở liệu ... biệt ứng dụng ngành giáo dục với toán lập lịch nhƣ xếp thời khóa biểu Đây lý mà đề tài tập trung nghiên cứu vào 1.1.2 Giải thuật di truyền Lịch sử phát triển giải thuật di truyền: Tính toán tiến...
 • 56
 • 511
 • 2

Nghiên cứu giải thuật di truyền ứng dụng vào bài toán tái tạo ảnh chân dung đối tượng

Nghiên cứu giải thuật di truyền và ứng dụng vào bài toán tái tạo ảnh chân dung đối tượng
... Chƣơng ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀO BÀI TOÁN TÁI TẠO ẢNH CHÂN DUNG ĐỐI TƢỢNG Trên sở tìm hiểu giải thuật di truyền toán tái tạo ảnh chân dung đối tượng, chương tập trung tìm hiểu đặc điểm toán ... toán tái tạo ảnh chân dung đối tượng, mối liên hệ mật thiết với toán nhận dạng mặt người Phần chương ứng dụng giải thuật di truyền vào việc giải toán tái tạo ảnh chân dung khuôn mặt đối tượng ... nghiệm toán, toán tử di truyền, sơ đồ thuật toán di truyền, tảng toán học giải thuật di truyền, mô hình hóa giải thuật di truyền xích Markov Phần chương tìm hiểu ứng dụng giải thuật di truyền để giải...
 • 104
 • 579
 • 2

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ
... Thiết kế thuật toán / thuật giải Chọn lựa phương pháp giải vấn đề dựa phương pháp biết: Dùng thuật giải di truyền Bài toán người đưa thư (TSP) toán tối ưu tổ hợp có nhiều ứng dụng Có thể giải toán ... Còn "lập trình di truyền" kỹ thuật lập trình sử dụng "thuật giải di truyền" để giải vấn đề -bài toán máy tính Do đó, nói đến "thuật giải di truyền" lưu tâm đến khía cạnh thuật giải mà không quan ... – không riêng với vấn đề -bài toán giải thuật giải di truyền - phải biết chọn cấu trúc liệu (CTDL)phù hợp Để giải vấn đề -bài toán thuật giải di truyền, ta thư ng chọn s dụng loại CTDL sau : chuỗi...
 • 35
 • 637
 • 13

NGHIÊN CỨU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN SẮP XẾP THỜI KHÓA BIỂU Ở TRƯỜNG THPT

NGHIÊN CỨU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN SẮP XẾP THỜI KHÓA BIỂU Ở TRƯỜNG THPT
... cho giải thuật giải thuật di truyền việc xuất sách năm 1975 Từ giải thuật có tên giải thuật di truyền với phát triển mạnh mẽ hoàn thiện lý thuyết” giải thuật di truyền ứng dụng giải thuật ... hoạt động giải thuật di truyền Thuật gải di truyền dựa tảng lý thuyết biểu di n chuỗi nhị phân lý thuyết sơ đồ 1.12 Ứng dụng thuật giải di truyền Trên thực tế, giải thuật di truyền ứng dụng thành ... đưa vào trình Lấy nghiệm End 12 Hình 1:Sơ đồ tổng quát giải thuật di truyền 13 1.3 Cách biểu di n toán giải thuật di truyền (hay chọn cách biểu di n cấu trúc liệu cho toán) Để áp dụng giải toán...
 • 52
 • 458
 • 3

Giải thuật di truyền ứng dụng trong bài toán tối ưu hóa khẩu phần thức ăn chăn nuôi

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong bài toán tối ưu hóa khẩu phần thức ăn chăn nuôi
... Số hóa Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 37 Chương ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG BÀI TỐN TỐI ƯU HĨA KHẨU PHẦN THỨC ĂN CHĂN NI 3.1 Bài tốn tối ưu hóa phần thức ăn chăn ... biểu di n nhiễm sắc thể giải thuật di truyền tốn tử di truyền tương ứng - Ứng dụng giải thuật di truyền để giải tốn tối ưu hóa phần thức ăn chăn ni Phạm vi đề tài - Nghiên cứu khái niệm giải thuật ... TRUYỀN TRONG BÀI TỐN TỐI ƯU HĨA KHẨU PHẦN THỨC ĂN CHĂN NI 37 3.1 Bài tốn tối ưu hóa phần thức ăn chăn ni 37 3.2 Vấn đề tối ưu số xử lý ràng buộc 43 3.2.1 Bài tốn tối ưu số ...
 • 76
 • 446
 • 0

Tiểu luận Thuật toán phương pháp giải quyết vấn đề THUẬT GIẢI DI TRUYỀN ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN LẬP LỊCH

Tiểu luận Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề THUẬT GIẢI DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN LẬP LỊCH
... vững phương pháp giải vấn đề, thuật toán mở rộng để ứng dụng vào toán cụ thể máy tính thực tế Trong em xin trình bày nội dung giải thuật di truyền qua tìm hiểu từ giáo trình, báo, tài liệu ứng dụng ... Nguyễn Thị Mai Thuật toán phương pháp giải GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn I THUẬT GIẢI DI TRUYỀN Tổng quan thuật giải di truyền 1.1 Giới thiệu Genetic Algorithms tạm dịch Thuật giải di truyền (viết tắt ... pháp thông qua hệ số thích nghi 1.2 Các bước giải toán thuật giải di truyền Một toán giải thuật giải di truyền thường gồm bước sau: - Biểu di n lời giải toán (nhiễm sắc thể) chuỗi nhị phân, chuỗi...
 • 43
 • 381
 • 5

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ỨNG DỤNG TRONG HỖ TRỢ LẬP LỊCH ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG TRONG HỖ TRỢ LẬP LỊCH ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN
... toán lập lịch công tác Bệnh viện Mắt Trung Ương mô hình toán học Phần - Thiết kế giải thuật di truyền Phần - Kế hoạch chạy thử Phần cuối – kết luận Tổng quan giải thuật di truyền Giải thuật di truyền ... nghiên cứu đề xuất giải thuật di truyền cho toán lập lịch luôn chủ đề nóng Trong khuôn khổ báo này, tác giả tìm hiểu toán lập lịch công tác Bệnh viện Mắt Trung Ương, cụ thể lịch trực chuyên môn ... cho giải thuật di truyền giải hiệu toán tối ưu (với lời giải chấp nhận được) mà không cần sử dụng điều kiện truyền thống (liên tục hay khả vi) điều kiện tiên Một đặc tính quan trọng giải thuật di...
 • 13
 • 236
 • 0

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ỨNG DỤNG TRONG HỖ TRỢ LẬP LỊCH ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG TRONG HỖ TRỢ LẬP LỊCH ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN
... toán lập lịch công tác Bệnh viện Mắt Trung Ương mô hình toán học Phần - Thiết kế giải thuật di truyền Phần - Kế hoạch chạy thử Phần cuối – kết luận Tổng quan giải thuật di truyền Giải thuật di truyền ... nghiên cứu đề xuất giải thuật di truyền cho toán lập lịch luôn chủ đề nóng Trong khuôn khổ báo này, tác giả tìm hiểu toán lập lịch công tác Bệnh viện Mắt Trung Ương, cụ thể lịch trực chuyên môn ... cho giải thuật di truyền giải hiệu toán tối ưu (với lời giải chấp nhận được) mà không cần sử dụng điều kiện truyền thống (liên tục hay khả vi) điều kiện tiên Một đặc tính quan trọng giải thuật di...
 • 13
 • 267
 • 0

Giải thuật di truyền áp dụng cho bài toán chiếc ba lô loại 2

Giải thuật di truyền và áp dụng cho bài toán chiếc ba lô loại 2
... Được sử dụng toán mà việc mã hóa nhị phân khó thực (Như toán knapsack 02) o Trong VE nhiễm sắc thể chuỗi giá trị nhận dạng tùy thuộc vào toán cụ thể o NST A 1 .23 24 5. 324 3 0.4556 2. 329 3 2. 4545 ... Knapsack 02 problem Lý Thanh Bình – TH46 III Áp dụng thuật toán gene vào toán Knapsack 02 Mô tả toán • Đơn vị đ/c chuẩn bị hành quân • Ngoài quân dụng bắt buộc phải mang theo, đ/c phải chọn số vật dụng ... giải thuật gene để giải toán giữ lại cá thể tốt quần thể chưa sau lai ghép sinh cá thể tốt Kết luận Thuật toán gene thuật toán tối ưu hiệu quả, mô tiến hoá tự nhiên Thuật toán có ưu điểm mà thuật...
 • 12
 • 2,665
 • 53

Lập trình ràng buộc ứng dụng vào bài toán lập lịch giảng dạy đại học

Lập trình ràng buộc và ứng dụng vào bài toán lập lịch giảng dạy đại học
... dạy đại học sứ dụng hệ thống lập trình ràng buộc Comet • Các cóng trình khoa học: “ ứ n g dụng Hệ thống lập trình ràng buộc Comet vào tốn lập lịch giàng dạy đại học" gửi cho Tạp chí Khoa học Cơng ... thể hệ thống lập trình ràng buộc Comet - N ghiên cứu tốn lập lịch giảng đạy đại học Trường Đại học Cơng nghệ áp dụng hệ thống lập trình ràng buộc Comet vào giải tốn Ket q xây dựng ứng dụng giải ... ngun lập lịch Bài báo mơ tà áp dụng hệ thống lập trình ràng buộc C om et vào tốn lặp lịch giáng dạy Truờng Đại học Còng nghệ Từ khóa: tổ hợp, lập trình ràng buộc, m tả, mơ hinh, tim kiếm, lập lịch...
 • 40
 • 262
 • 0

Luận văn nghiên cứu về giải thuật di truyền ứng dụng để tìm cực trị của đa thức bậc n

Luận văn nghiên cứu về giải thuật di truyền và ứng dụng để tìm cực trị của đa thức bậc n
... 32 = Giải thuật di truy n Lu n v n cuối khoá Chơng IV ứng dụng Giải thuật di truy n I ứng dụng Giải thuật di truy n khoa học tự nhi n ứng dụng hoá học Trong lĩnh vực hoá học, ph n l n thí nghiệm, ... dung đề tài " Nghi n cứu Giải thuật di truy n ứng dụng để tìm cực trị đa thức bậc n" , trình bày v n đề sau: + Khoa học Trí tuệ nh n tạo với Giải thuật di truy n + Tổng quan Giải thuật di truy n: ... = Giải thuật di truy n Lu n v n cuối khoá ứng dụng Giải thuật di truy n tin học Giải thuật di truy n đợc dùng để tìm điều ki n tối u việc thiết kế mạng n ron nh n tạo Ngoài Giải thuật di truyền...
 • 67
 • 1,040
 • 2

thuật toán bầy đàn pso, giải thuật di truyền ứng dụng giải các bài toán tối ưu đa mục tiêu

thuật toán bầy đàn pso, giải thuật di truyền và ứng dụng giải các bài toán tối ưu đa mục tiêu
... 11010001 2.3 Thut toỏn di truyn kinh in 2.3.1 Mó húa GA kinh in s dng mó húa nh phõn, mi cỏ th c mó húa l mt chui nh phõn cú chiu di c nh S dng vộc t nh phõn cú di L nh mt NST biu din giỏ tr ca bin ... bi toỏn lý thuyt v thc t ti Thut toỏn by n PSO, gii thut di truyn v ng dng gii cỏc bi toỏn ti u a mc tiờu nhm tỡm hiu kh nng ng dng ca thut toỏn PSO, GA vic gii quyt cỏc bi toỏn ti u a mc tiờu ... ii LI CAM OAN Em xin cam oan lun tt nghip: Thut toỏn by n PSO, gii thut di truyn v ng dng gii cỏc bi toỏn ti u a mc tiờu em t thc hin di s hng dn ca thy giỏo V Vinh Quang Cỏc kt qu v s liu hon...
 • 82
 • 3,407
 • 31

Giải thuật di truyền ứng dụng trong quản lý dự án phần mềm

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong quản lý dự án phần mềm
... 2.4 Các tham số giải thuật di truyền 31 2.5 Thuật toán giải thuật di truyền 32 Chương Ứng dụng giải thuật di truyền để giải toán lập lịch quản dự án phần mềm ... QUảN Dự ÁN PHầN MềM 1.1 Định nghĩa dự án ,quản dự án phần mềm 1.1.1 Dự án Có nhiều cách định nghĩa dự án, lại dự án trình tạo sản phẩm hay dịch vụ Do định nghĩa dự án sau chấp nhận :Dự án trình ... lượng phần mềm làm hài lòng khách hàng Dự án phần mềm có đăc điểm cho phép phận triển khai dự án vận dụng nhiều giải pháp: công nghệ, quản vào quản dự án Sản phẩm dự án phần mềm phần mềm...
 • 110
 • 306
 • 3

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ỨNG DỤNG

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG
... CH1301107 Trang CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG I: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN Tổng quan thuật giải di truyền Thuật giải di truyền kỹ thuật khoa học máy tính dùng để tìm kiếm lời giải cho toán tối ưu ... lực thuật giải di truyền Sau chương trình minh họa cách giải số toán dùng thuật giải di truyền toán tử Nguyễn Hữu Phước CH1301107 Trang 26 CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG II: ỨNG DỤNG GIẢI ... thành phố vài năm CPU để giải cách xác Nguyễn Hữu Phước CH1301107 Trang 27 CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG Các bước thực giải thuật 2.1 Khởi tạo Khởi tạo quần thể ban đầu bước giải thuật di truyền...
 • 37
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình giải thuật di truyền và ứng dụngthuật toán bầy đàn pso giải thuật di truyền và ứng dụng giải các bài toán tối ưu đa mục tiêukỹ thuật di truyền và ứng dụngkỹ thuật di truyền và ứng dụng lê đình lươnggiải thuật di truyền và các ứng dụngthuật giải di truyền và ứng dụngtổng quan về giải thuật di truyền và các ứng dụngthuật toán di truyền và ứng dụngtìm hiểu về thuật toán di truyền và ứng dụngnghiên cứu kỹ thuật mc cdma và ứng dụng vào mạng thông tin di động 4gví dụ 3 áp dụng giải thuật di truyền vào bài toán lập lịcháp dụng giải thuật di truyền vào bài toán lập lịch tiếpgiải thuật di truyền và bài toán lập lịchthiết kế bộ điều chế và giải điều chế 16qam và ứng dụng vào hệ thống coofdmgiải thuật di truyền và công nghệ bản đồ số 3dchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học