Công nghệ web ngữ nghĩa và ứng dụng tìm kiếm metadata

ứng dụng web ngữ nghĩa và khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống tra cứu, thống kê các công trình nghiên cứu khoa học

ứng dụng web ngữ nghĩa và khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống tra cứu, thống kê các công trình nghiên cứu khoa học
... tài "Nghiên cứu Web ngữ nghĩa khai phá liệu web xây dựng hệ thống tra cứu, thống công trình nghiên cứu khoa học" làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nhiệm vụ Tìm hiểu web ngữ nghĩa khai phá liệu, ... liệu web ngữ nghĩa dùng để xây dựng hệ thống tra cứu – thống công trình nghiên cứu khoa học Chương tiếp tục nghiên cứu hệ thống nghiên cứu khoa học tại, từ đề xuất xây dựng hệ thống có khả khai ... CHƢƠNG ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG TRA CỨU, THỐNG KÊ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨ U KHOA HỌC 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ THỐNG TRA CỨU, THỐNG KÊ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2.1.1 Các hệ thống Việt Nam a) Trang tìm kiếm...
 • 26
 • 263
 • 0

Nghiên cứu về công nghệ ảo hóa và ứng dụng

Nghiên cứu về công nghệ ảo hóa và ứng dụng
... công nghệ hỗ trợ ảo hóa bao gồm: công nghệ RAID, công nghệ lưu trữ mạng SAN, công nghệ Hight Availability CHƯƠNG - ẢO HÓA DỰA TRÊN VMARE VSPHERE 3.1 Các thành phần Vmware vSphere Vmware Inc công ... nhiều thách thức mặt công nghệ Lợi ích ảo hóa thực phát huy ảo hóa áp dụng hoàn cảnh phù hợp Để hiểu rõ Công nghệ ảo hóa lợi ích ảo hóa mang lại, em chọn đề tài Nghiên cứu công nghệ ảo hóa ứng ... nghiên cứu Tổng quan công nghệ ảo hóa Mô hình kiến trúc chung ảo hóa Giới thiệu VMware Vsphere 10 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tài liệu: nghiên cứu tài liệu liên quan đến công nghệ ảo hóa,...
 • 71
 • 501
 • 3

Nghiên cứu về công nghệ ảo hóa và ứng dụng (tt)

Nghiên cứu về công nghệ ảo hóa và ứng dụng (tt)
... Thực tế công nghệ ảo hóa công nghệ tảng, then chốt cho đám mây liệu riêng sở hạ tầng xây dựng dựa lực mà công nghệ ảo hóa cung cấp Công nghệ ảo hóa giúp tối ưu hóa lực hệ thống, tải công việc ... thành công ESX ESXi Cài đặt thành công vSphere Client Cài đặt thành công vCenter Server Cài đặt thành công vCenter Update Manager Cấu hình giả lập SAN Starwind Sử dụng thành thạo tính công nghệ ... chia sẻ Công nghệ ảo hóa, Ảo hóa dựa Vmware Vsphere thử nghiệm Đối tượng phạm vi nghiên cứu Tổng quan công nghệ ảo hóa Mô hình kiến trúc chung ảo hóa Giới thiệu VMware Vsphere Phương pháp nghiên...
 • 29
 • 308
 • 0

đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ dụng của ‘happy’

đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ dụng của ‘happy’
... vấn đề từ đồng nghĩa, ngữ nghĩa học, ngư dung hoc sở lý thuyết cho nội dung ̃ ̣ ̣ nghiên cứu Dưới kết quả đã thu được nghiên cứu 2.1 ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA ‘HAPPY’ 2.1.1 HAPPY ... phúc chưa cái gia đình của cậu cậu đã đến cái nông nổi hay hớm nhỉ!” (Bronte, 1994, p.102) 2.3 ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA CÁC TÍNH TƯ ĐỒNG NGHĨA CỦA ‘HAPPY’ ̀ Dưa net nghĩ a ... một giọng khác hẳn hoan hỉ (Segal,2001, p.51) 2.2 ĐẶC ĐIỂM NGỮ DỤNG CỦA HAPPY 2.2.1 HAPPY vơi ham y chỉ may măn (being lucky) ́ ̀ ́ ́ Ý nghĩa chỉ may mắn cũng có thể được biểu đạt...
 • 6
 • 153
 • 0

Ứng dụng công nghệ Web ngữ nghĩa trong đào tạo điện tử

Ứng dụng công nghệ Web ngữ nghĩa trong đào tạo điện tử
... thác tài nguyên học điện tử dựa công nghệ web ngữ nghĩa; xây dựng số ontology phục vụ cho biểu diễn nội dung đào tạo điện tử theo ngữ nghĩa; khảo sát ứng dụng truy vấn ngữ nghĩa cho chọn lựa tích ... nguyên học điện tử theo cách tiếp cận web ngữ nghĩa giải pháp cho biểu diễn ngữ nghĩa nội dung học điện tử sử dụng công nghệ web ngữ nghĩa Mô hình quản lý khai thác tài nguyên học điện tử đề xuất ... cứu Chương Đào tạo điện tử (E-learning) Đào tạo điện tử (E-learning) hình thức đào tạo mới, đánh dấu bước tiến quan trọng việc áp dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo So với...
 • 82
 • 195
 • 0

luận văn: tìm hiểu áp dụng công nghệ web ngữ nghĩa vào xây dựng hệ thống cung cấp thông tin hướng ngữ cảnh

luận văn: tìm hiểu áp dụng công nghệ web ngữ nghĩa vào xây dựng hệ thống cung cấp thông tin hướng ngữ cảnh
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HOÀNG THỊ LOAN TÌM HIỂU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ WEB NGỮ NGHĨA VÀO XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP THÔNG TIN HƯỚNG NGỮ CẢNH Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Kỹ thuật ... hệ thống cung cấp thông tin hướng ngữ cảnh công nghệ Web Ngữ nghĩa Chương Khảo sát số hệ thống cung cấp thông tin dựa kiện có, mô hình liệu LBS Chương Tìm hiểu kiến trúc, thành phần Web Ngữ nghĩa, ... trung xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ thông tin dựa vào ngữ cảnh người dùng Để giải nhập nhằng ngữ nghĩa thông tin, nghiên cứu sử dụng công nghệ web ngữ nghĩa ontology mô hình hóa liệu Hệ thống...
 • 75
 • 278
 • 1

Công thức truy hồi và ứng dụng

Công thức truy hồi và ứng dụng
... ñ c bi t công th c truy h i - Tìm hi u xây d ng ng d ng c a công th c truy h i Đ i tư ng ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u công th c truy h i - Ph m vi nghiên c u công th c truy h i ng ... g(x).h(x) hàm sinh c a dãy r ( ∑ i =0 aibr-i)r 9 CHƯƠNG CÔNG TH C TRUY H I 2.1 Khái ni m công th c truy h i Đ nh nghĩa 2.1 Công th c truy h i c a dãy s trình xác ñ nh s(n) b ng ph n t s(0), ... c g i công th c truy h i n tính không thu n nh t h s h ng b c k N u f(n) = 0, (2.1) ñư c g i công th c truy h i n tính thu n nh t h s h ng b c k 2.3.2 Nghi m Đ nh lý 2.1 Cho công th c truy h...
 • 26
 • 5,428
 • 5

Nghiên cứu biến tính xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước

Nghiên cứu biến tính xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước
... tính d a t o lo i d a có kh h p KIM LO I N NG 1.4.2 Gi i thi u sơ lư c kim lo i n ng ñi n hình: Cu, Zn ph cao ñ i v i ion kim lo i nư c, t o hư ng phát tri n 1.5 H P PH ION KIM LO I N NG TRONG ... h p ph m t s ion kim lo i n ng làm v t li u h p ph nư c” 1.2 AXIT CITRIC VÀ XENLULOZƠ M c ñích nghiên c u c a ñ tài 1.2.1 Axit citric - Bi n tính d a t o v t li u h p ph ion kim lo i n ng ... bi n tính C0 − C f C0 - nh hư ng c a n ng ñ axit Trong ñó C0 n ng ñ ion kim lo i trư c h p ph (mg/l), - nh hư ng c a t l r n : l ng Cf n ng ñ ion kim lo i sau h p ph (mg/l) - nh hư ng c a th i...
 • 11
 • 2,238
 • 8

Nghiên cứu phản ứng đông trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ

Nghiên cứu phản ứng đông trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ
... i s i d a trư c ghép, ta th y s i d a sau ghép ñ nhám c a b m t s i d a b gi m ñi, b m t nh n nh c a d a sau ghép m t Etanol Sơ ñ 3.2 Sơ ñ ñ ng trùng h p axit acrylic lên s i d ... (g/ml) S i d a x lý hai giai ño n (NH4)2S2O8 0,08M -S c N2 ñu i O2 -Khu y 300C 1gi T l monome/s i =2,5 Axit acrylic H nh p1 p m Etanol Sơ ñ 3.1 Sơ ñ ñ ng trùng h p axit acrylic lên s i d a ... CHƯƠNG TH C NGHI M acrylic axit, lên s i d a Vì v y, ch n ñ tài: Nghiên 2.1 NGUYÊN LI U, D NG C VÀ HÓA CH T c u ph n ng ñ ng trùng h p ghép axit acrylic lên s i d a ng 2.2 PHƯƠNG PHÁP TI N...
 • 13
 • 522
 • 0

Đáp án bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước CHXH chủ nghĩa việt nam

Đáp án bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước CHXH chủ nghĩa việt nam
... dân tộc thi u số phát huy nội lực, phát triển với đất nước" Trong Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, khẳng định dân tộc thi u số ... vào ngày, tháng, năm nào? Trả lời: Từ năm 1945 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 Hiến pháp Hiến pháp 1946: Ngày 28-10-1946, ... XIII thức thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Câu Bản Hiến pháp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực...
 • 11
 • 23,504
 • 55

Nghiên cứu công nghệ mã vạch hai chiều và đề xuất dự án ứng dụng nghiệp vụ nhập điểm tại đại học quốc gia hà nội

Nghiên cứu công nghệ mã vạch hai chiều và đề xuất dự án ứng dụng nghiệp vụ nhập điểm tại đại học quốc gia hà nội
... Trang ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHẠM THỊ LAM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MÃ VẠCH HAI CHIỀU VÀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ỨNG DỤNG NGHIỆP VỤ NHẬP ĐIỂM TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Ngành: Công nghệ ... chương ứng dụng vào nghiệp vụ nhập điểm vạch hai chiều PDF417 để đề xuất dự án chương Trang 17 CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ MÃ VẠCH HAI CHIỀU 2.1 Công nghệ vạch hai chiều PDF417: vạch hai chiều ... vạch 2.3 Quy trình nghiệp vụ nhập điểm ứng dụng công vạch hai chiều PDF417 Quy trình nghiệp vụ nhập điểm ứng dụng công nghệ vạch hai chiều PDF417 gồm hai công đoạn hóa liệu giải mã...
 • 78
 • 319
 • 1

Công nghệ web và ngôn ngữ HTML/XHTML

Công nghệ web và ngôn ngữ HTML/XHTML
... theo ngôn ngữ HTML có phần mở rộng HTML HTM Web Site: Chuyên khu Web tập hợp trang web thuộc chủ thể Home Page: Trang đầu tiên-Trang chủ Website(Index.htm, Default.htm ) WebServer: Máy chủ web- Máy ... thuật ngữ HTTP-Hyper Text Tranfer Protocol: Giao thức dùng để giao tiếp với trang Web HTML-Hyper Text Makeup Language: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn dùng để thiết kế trang Web WebPage-Trang Web: ... CNTT TP.HCM 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm WebTĩnh, Web động Web tĩnh: Được xây dựng ngôn ngữ HTML,CSS,Javascript, DHTML dùng để thiết kế trang web có nội dung cần thay đổi cập nhật Thích hợp...
 • 57
 • 273
 • 1

những nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong mô hình xử lý cú pháp và ngữ nghĩa cho câu hỏi tiếng việt trong hệ thống tìm kiếm thư viện

những nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong mô hình xử lý cú pháp và ngữ nghĩa cho câu hỏi tiếng việt trong hệ thống tìm kiếm thư viện
... 12 PHẦN 2: ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO VÀO MÔ HÌNH XỬ LÝ CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA CHO CÂU HỎI TIẾNG VIỆT TRONG HỆ THỐNG TÌM KIẾM THƯ VIỆN 2.1 Tổng quan toán 2.1.1 Đặt vấn đề Trong lĩnh vực tìm kiếm ... trị nút Nhãn nút cho biết nút chứa thông tin tả cho nhiều tài liệu hỏi Giá trị nút cho biết cụ thể thông tin tả Đối với loại câu hỏi, hệ thống cần phải xác định xem loại câu hỏi có thành ... bổ sung cho giáo dục, đào tạo nay, chủ yếu đào tạo nhà chuyên môn Nhà chuyên môn giải tốt vấn đề chuyên môn nhiều không giải tốt vấn đề chuyên môn, không thực hạnh phúc ý Các nghiên cứu cho thấy,...
 • 31
 • 273
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và hiệu quả sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ em 6-12 tháng tuổi

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và hiệu quả sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ em 6-12 tháng tuổi
... n hành nghiên c u đ tài: Nghiên c u công ngh s n xu t đánh giá hi u qu c a s n ph m giàu lyzin vi ch t dinh dư ng đ n tình tr ng dinh dư ng b nh t t c a tr 6-12 tháng tu i” 4 M C TIÊU NGHIÊN ... ch t dinh dư ng đư c th c hi n b sung vi n nang vitamin A, vi n nang iod, vi n s t, vitamin K nư c ta, chương trình b sung vi n nang vitamin A li u cao cho tr nh , ph n sau sinh, b sung vi n ... sung c a tr , góp ph n gi m SDD tr em t i vùng nghèo Vi t Nam.Vì v y, vi c nghiên c u công ngh s n xu t gói đa vi ch t lyzin đánh giá hi u qu s n ph m tr em 6-12 tháng tu i h t s c c n thi t 44...
 • 151
 • 108
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và hiệu quả sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ em 6 12 tháng tuổi (TT)

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và hiệu quả sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ em 6 12 tháng tuổi (TT)
... khuyến nghị, lượng đạt 83%, protid đạt 81 86% , lipid đạt 54 -67 %, Vitamin A đạt 65 % sắt đạt 30% so với khuyến nghị Hiệu chương trình tiếp thị xã hội đến chăm sóc dinh dưỡng bổ sung sắt cho phụ nữ có ... uống vi n sắt cao nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (92,4% 89,9% so với 85,4% 69 ,8%) Tỷ lệ uống vi n sắt hàng ngày nhóm can thiệp tăng từ 71% lên 91 ,6% sau can thiệp đối tượng tỏ chấp nhận với vi c ... Iron deficiency anemia is a common public health problem affecting women of reproductive age, particularly pregnant women living in disadvantaged areas of Vietnam Iron supplementation has been...
 • 5
 • 119
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức ngữ nghĩa cấu trúc trong tổ hợp khổ văn xuôinghiên cứu biến tính xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nướcnghiên cứu phản ứng đông trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụđáp án bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước chxh chủ nghĩa việt namnhững nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong mô hình xử lý cú pháp và ngữ nghĩa cho câu hỏi tiếng việt trong hệ thống tìm kiếm thư viện1 giấu tin trong ảnh nhị phân và ứng dụng pgs ts phạm văn ất ths nguyễn hữu cường khoa công nghệ thông tin trường đh giao thông vận tảicông nghệ web và ứng dụngnghiên cứu phát triển công nghệ nhận dạng nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tiếng việttìm hiểu về công nghệ rfid và ứng dụng trong quản lý bệnh nhânthiết kế hệ thống quản lý xe sẽ được hiện thực trên nền tảng của công nghệ web 2 0 và sử dụng hệ thống định vị toàn cầu gpsbáo cáo khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh phía bắc 2006 2007 tài liệu phục vụ hội nghịmột số giải pháp nhằm hoàn thiện và đổi mới nghiệp vụ nhập khẩu và phân phối dầu nhờn tại công ty cổ phần hóa dầu petrolimexvà công nghệ webcông nghệ web và emailquot nghien cuu phat trien cong nghe nhan dang tong hop va xu ly ngon ngu tieng viet quotKHGD năm 2017- 2018 trẻ 4-5 tuổiGIAO AN 5 TUOI MOITuần 5. Từ đồng âmTuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩaTuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩaChương I. Bài 3. Tổ chức thông tin trong máy tínhBài 14. Trang trí đường diềm ở đồ vậtĐất nước tươi đẹp saoBài 20. Châu ÂuBài 20. Châu ÂuBài 4. Sông ngòiBài 15. Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950Tuần 4. Tả cảnh (Kiểm tra viết)Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnhTuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnhKịch bản MC dẫn chương trình chào đón tân sinh viênKịch bản chương trình kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minhbáo cáo thực tập tại CÔNG TY IN BAO bì hà nộibáo cáo thực tập tàu ut glorytổng quan về nhà máy lọc dầu dung quất