Tìm kiếm thông tin dựa vào cấu trúc dữ liệu heap

Tìm kiếm thông tin dựa vào cấu trúc dữ liệu Heap

Tìm kiếm thông tin dựa vào cấu trúc dữ liệu Heap
... VỀ TÌM KIẾM VÀ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU 1.1 Khái quát tìm kiếm 1.1.1 Thông tin 1.1.2 Một số loại tìm kiếm thông tin 1.1.2.1 Tìm kiếm danh sách 1.1.2.3 Tìm kiếm ... CHỨC DỮ LIỆU 1.1 Khái quát tìm kiếm 1.1.1 Thông tin Thông tin hiểu biết có thực thể Muốn đưa thông tin vào máy tính, người phải tìm cách biểu diễn thông tin cho máy tính nhận biết xử lí Trong tin ... học tính toán với nguồn liệu khổng lồ kết nhanh xác Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, chọn đề tài nghiên cứu: Tìm kiếm thông tin dựa vào cấu trúc liệu Heap , nghiên cứu Heap thực phương pháp tiếp...
 • 68
 • 130
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẦU VÀO CAO HỌC NGÀNH : HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔN THI: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẦU VÀO CAO HỌC NGÀNH : HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔN THI: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
... MÔN THI: CƠ SỞ DỮ LIỆU I II III IV V CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA MỘT HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Định nghĩa hệ sở liệu Hệ quản trị sở liệu Kiến trúc chức hệ quản trị sở liệu Các mô hình liệu Kiến trúc sở liệu ... quan hệ Các quy tắc toàn vẹn Các thao tác quan hệ CÁC NGÔN NGỮ DỮ LIỆU QUAN HỆ Đại số quan hệ Phép tính quan hệ SQL LÝ THUYẾT THI T KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Tổng quan thi t kế sở liệu quan hệ Phụ ... [5] Duong The Quang, Ngôn ngữ hệ quản trị sở liệu S.Q.L, Nhà xuất thống kê, Hà nội 1995 [6] Nguyễn An Tê, Giáo trình nhập môn sở liệu, Khoa công nghệ thông tin, Trường đại học tự nhiên, ĐHQG TP...
 • 7
 • 268
 • 1

Xây dựng ứng dụng tìm kiếm thông tin dựa trên giao thức mạng ngang hàng có cấu trúc

Xây dựng ứng dụng tìm kiếm thông tin dựa trên giao thức mạng ngang hàng có cấu trúc
... Các công cụ tìm kiếm thông tin Internet 2.1 Các dịch vụ tìm kiếm thông tin W eb 2.2 M ạng ngang hàng cấu trúc việc tìm kiếm thông tin dựa m ạng ngang hàng cấu trú c ... tìm hiểu các yêu cầu cụ thể m ột hệ thống tìm kiếm thông tin dựa m ạng raging hàng cách thức tìm kiếm thông tin dựa công nghệ m ạng ngang hàng cấu trúc - Kày dựng hệ thống tìm kiểm thông tin ... ây dựng ứ n e dụng tìm kiêm thông tin theo vị tirí m ạng ngang hàng cấu trúc Tôi ưu hóa topology cho m ạng ngang hàng :âiu trúc Chord • Kết quà ứng dụng - khả ứng dụng giải pháp tìm kiếm...
 • 62
 • 261
 • 0

Xây dựng ứng dụng tìm kiếm thông tin dựa trên giao thức mạng ngang hàng có cấu trúc tt

Xây dựng ứng dụng tìm kiếm thông tin dựa trên giao thức mạng ngang hàng có cấu trúc tt
... Các công cụ tìm kiếm thông tin Internet 2.1 Các dịch vụ tìm kiếm thông tin W eb 2.2 M ạng ngang hàng cấu trúc việc tìm kiếm thông tin dựa m ạng ngang hàng cấu trú c ... 29 PHỤ L Ụ C 31 Tóm tắt Xây dựng thử nghiệm công cụ tìm kiếm thông tin sử dụng công nghệ mạng ngang hàng tìm kiếm thông tin Nghiên cứu khả triển khai công nghệ thực tế ... Thiết kế hệ thống tìm kiếm thông tin sử dụng công nghệ m ạng ngang h n g .12 3.1 M ục tiêu thiết k ế 12 3.2 Ý tưởng cùa thuật toán tìm kiếm thông tin 13 3.2.1 Ánh...
 • 3
 • 121
 • 0

TÌM GIÚP TÔI (Dịch vụ tìm kiếm thông tin theo yêu cầu) pps

TÌM GIÚP TÔI (Dịch vụ tìm kiếm thông tin theo yêu cầu) pps
... Hình thức toán dễ dàng, nhanh chóng theo hai cách sau: Chuyển khoản qua ngân hàng, Gửi mã số thẻ cào điện thoại Chúng đâu? Thông tin chi tiết tham khảo trang web: http://timgiuptoi.weebly.com/ ... tiết tham khảo trang web: http://timgiuptoi.weebly.com/ Rất hân hạnh chào đón sẵn lòng phục vụ nhu cầu tìm kiếm bạn Trân trọng cảm ơn! ...
 • 2
 • 76
 • 0

Giáo trình tin học: Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu trong giải thuật pdf

Giáo trình tin học: Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu trong giải thuật pdf
... QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Giáo trình tin học: Tìm hiểu tầm quan trọng cấu trúc liệu giải thuật 1.1 Tầm quan trọng cấu trúc liệu giải thuật đề án tin học 1.1.1 Xây dựng cấu trúc liệu ... tập Trình bày tầm quan trọng Cấu trúc liệu Giải thuật người lập trình? Các tiêu chuẩn để đánh giá cấu trúc liệu giải thuật? Khi xây dựng giải thuật có cần thiết phải quan tâm tới cấu trúc liệu ... lập trình phần cài đặt thuật toán ngôn ngữ cụ thể 1.1.3 Mối quan hệ cấu trúc liệu giải thuật Mối quan hệ cấu trúc liệu Giải thuật minh họa đẳng thức: Cấu trúc liệu + Giải thuật = Chương trình...
 • 228
 • 264
 • 0

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 10 potx

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 10 potx
... trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật ÔN TẬP (REVIEW) Hệ thống lại Cấu trúc liệu Giải thuật học Chương 1: Tổng quan Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Tầm quan trọng Cấu trúc liệu Giải thuật đề án tin học ... tin học 1.1 Xây dựng Cấu trúc liệu 1.2 Xây dựng Giải thuật 1.3 Mối quan hệ Cấu trúc liệu Giải thuật Đánh giá Cấu trúc liệu Giải thuật 2.1 Các tiêu chuẩn đánh giá Cấu trúc liệu - Thời gian thực ... hợp cấu trúc liệu tập 4, Hãy trình bày thuật toán cài đặt chương trình thực chức phần mềm soạn thảo văn đơn giản? Trang: 227 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật 10 Hãy sử dụng cấu trúc liệu...
 • 22
 • 269
 • 0

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 9 potx

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 9 potx
... 188 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật b Cấu trúc liệu cân bằng: Để ghi nhận mức độ cân nút gốc sử dụng thêm thành phần Bal cấu trúc liệu nút Do vậy, cấu trúc liệu nhò phân tìm kiếm cân tương ... phân tìm kiếm nói riêng Do vậy, phần trình bày hai thao tác mà Trang: 1 89 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật a Thêm nút vào cân bằng: Giả sử cần thêm nút NewNode có thành phần liệu NewData vào ... 50 vào nhò phân tìm kiếm cân sau đây: BALTree 25 -1 19 NULL 40 NULL NULL 30 44 NULL NULL NULL Cây nhò phân tìm kiếm cân sau thêm nút có Key = 50 sau: Trang: 192 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải...
 • 23
 • 175
 • 0

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 8 potx

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 8 potx
... SearchData NULL NULL NULL ⇒ Thuật toán kết thúc (Tìm thấy) Trang: 166 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Bây giả sử cần tìm kiếm nút có thành phần liệu 35 nhò phân tìm kiếm trên: SearchData = 35 ... vào (Do thuật toán gọi thuật toán tìm kiếm thêm vào cây) Quá trình tìm kiếm tuân thủ bước thuật toán tìm kiếm trình bày Trong thuật toán trình bày thao tác thêm vào nhò phân tìm kiếm trường hợp ... trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật với Key nút nhò phân tìm kiếm không thực thao tác thêm Tuy nhiên, sử dụng cấu trúc liệu mở rộng việc trùng khóa giải đơn giản không làm tăng số nút nhò phân tìm...
 • 23
 • 186
 • 0

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 7 doc

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 7 doc
... trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật b Thêm (Đẩy) phần tử vào ngăn xếp (Push): Ở thêm phần tử vào trước S_SP (Thêm vào đầu danh sách liên kết) Giả sử cần đưa phần tử có giá trò liệu NewData vào ngăn ... sách? Hãy đưa cấu trúc liệu để quản lý loại danh sách vừa kể trên? Mỗi loại bạn chọn cấu trúc liệu mà theo bạn hay nhất? Giải thích lựa chọn đó? Trang: 1 47 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật ... niệm - Cấu trúc liệu: Ngăn xếp danh sách mà thao tác thêm phần tử vào danh thao tác lấy phần tử từ danh sách thực đầu Như vậy, phần tử đưa vào ngăn xếp sau lấy trước tiên, phần tử đưa vào hàng...
 • 23
 • 199
 • 0

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 6 docx

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 6 docx
... gọi danh sách vào trước trước (FIFO List) cấu trúc liệu gọi cấu trúc FIFO (First In – First Out) Có nhiều cách để biểu diễn tổ chức hàng đợi: Trang: 135 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật - ... thuật toán: Giả sử cần thêm nút có thành phần liệu 25 vào sau nút có đòa InsNode sau: NewData = 25 Trang: 117 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật DLL_List DLL_First DLL_Last InsNode 16 NULL ... CurNode->NextNode; } Trang: 121 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật return (CurNode); } f Loại bỏ bớt phần tử khỏi danh sách: Giả sử cần loại bỏ phần tử có giá trò thành phần liệu DelData danh sách liên...
 • 23
 • 193
 • 0

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 5 pptx

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 5 pptx
... SLList 25 CurNode 15 10 20 18 40 35 NULL CurNode->NextNode = NewNode: NULL NewNode SLList 25 CurNode 15 10 20 18 40 35 Kết sau chèn: SLList NULL 15 10 20 18 40 35 25 - Thuật toán thêm phần tử vào ... SLList 25 InsNode 15 10 20 18 40 35 NULL 20 18 40 35 NULL InsNode->NextNode = NewNode: NewNode 25 SLList 15 10 InsNode Kết sau chèn: SLList NULL 15 10 20 25 18 40 35 - Cài đặt thuật toán: Các ... DelNode SLList NULL 25 10 20 18 40 35 30 18 40 35 30 NULL NULL Kết sau hủy: SLList 10 20 Trang: 101 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật + Bây giả sử cần hủy nút có thành phần liệu 20: DelData...
 • 23
 • 184
 • 0

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 4 doc

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 4 doc
... Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Hàm Output thực việc xuất thông tin phần tử liệu thiết bò xuất thông tin Ngoài ra, muốn xử lý liệu phần tử liệu theo thứ tự điều khiển tập tin mục viết ... xuất tập tin liệu nhiều thời gian không bảo đảm an toàn cho liệu Để giải vấn đề tiến hành thao tác tập tin liệu thông qua tập tin mục theo khóa nhận diện phần tử liệu a Tư tưởng: Từ tập tin liệu ... tạo tập tin mục theo khóa nhận diện phần tử liệu (Tập tin mục xếp tăng theo khóa nhận diện phần tử liệu) Trên sở truy xuất phần tử tập tin mục điều khiển trật tự xuất phần tử liệu tập tin liệu theo...
 • 23
 • 164
 • 0

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 3 doc

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 3 doc
... phức tạp 3. 3 Các giải thuật xếp ngoại (Sắp xếp tập tin) Ở đây, số phần tử liệu thường lớn nên phần liệu cần xếp đưa vào nhớ (RAM), phần lại lưu trữ nhớ (DISK) Do vậy, tốc độ xếp liệu tập tin tương ... chạy chiều dài L ≤ đưa Fd: Ft1: 10 20 14 30 31 Ft2: 15 15 22 36 Fd: 10 15 15 20 40 22 14 30 31 36 Trang: 68 40 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Lần 3: L = Phân phối luân phiên đường chạy ... tin trung gian thành đường chạy có chiều dài lớn Trang: 60 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Các thuật toán xếp phương pháp trộn tập tin bao gồm: - Thuật Thuật Thuật Thuật toán toán toán...
 • 23
 • 208
 • 0

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 2 docx

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 2 docx
... 10 15 20 25 X=3 Trang: 26 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Phân hoạch: I J M: 10 15 20 25 25 30 55 45 10 15 20 25 25 30 55 45 10 15 20 25 25 30 55 45 First J I Last 10 15 20 25 25 30 55 ... 25 Last 30 55 Phân hoạch: Trang: 27 45 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật I M: 5 10 10 10 15 15 15 25 25 X = 25 25 25 First M: 20 J I M: X = 25 X = 25 J I 20 25 25 30 55 45 25 30 55 45 20 ... 30 15 20 25 25 30 I X = 30 25 30 Last 55 45 Phân hoạch: M: 10 15 20 25 J 55 45 55 45 I≡J M: 10 15 20 25 25 30 Trang: 28 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật X = 30 J M: 10 15 20 25 I 25 30...
 • 23
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm kiếm thông tin dựa trên siêu văn bản wwwcấu trúc dữ liệu heapcấu trúc dữ liệu heap và heapsortbáo cao sư lỹ ngôn ngữ tự nhiên đề tài tìm hiểu cấu trúc hệ thống tìm kiếm thông tin google hiện tại và các kỹ thuậ2 4 cấu trúc hệ tìm kiếm thông tin tiêu biểutìm kiếm thông tin y tế trực tuyếntra loi cau hoi bai tap thuc hanh 11 thu dien tu va may tim kiem thong tin lop 10tìm kiếm thông tin thì khách hàng đã biết đc các nhãn hiệu hàng hóa khác nhau có thể đáp ứng nhu cầu và các đặc tính của chúng2 3 mô hình kiến trúc của hệ tìm kiếm thông tin2 5 kiến trúc hệ tìm kiếm thông tin cơ bảntìm kiếm thông tintìm kiếm thông tin linuxtìm kiếm thông tin khoa học cong nghệcách tìm kiếm thông tincông cụ tìm kiếm thông tin trên mạngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học