bai tap nguyen li 2

Bài tập nguyên kế toán

Bài tập nguyên lí kế toán
... khấu hao phận quản lý 4tr Yêu cầu: + Định khoản + Ghi chép vào TK + Xác định kết kinh doanh + Lập bảng cân đối kế toán Bài chữa: I Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh: NV1: Chi tiền mặt tạm ứng ... TK511 Có 680 (8) Nợ TK911 TK515 Có 2,1 (3) 0,05 (4) ∑ Có 682,15 Kết chuyển DT : Nợ TK511 : 680 Nợ TK515 : 2,15 Có TK911 : 682,15 Kết chuyển Lãi : Nợ TK911 : 57,15 Có TK421 : 57,15 Bảng cân đối ... dư cuối kỳ Nợ Có 156,34 20 40 680 122,31 0 343,5 1200 105 200 0 30 2100 127,15 2562,15 2562,15 Bài tập 2: Công ty Xuất nhập X kinh doanh xuất nhập nông sản Ngày 31/12/2007 có số liệu sau: TÀI SẢN...
 • 8
 • 1,289
 • 32

bài tập nguyên kế toán

bài tập nguyên lí kế toán
... Giáo trình Nguyên kế toán, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng biên soạn BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN dựa nội dung Giáo trình Trên tinh thần phục vụ giảng dạy học tập, góp phần ... học môn kế toán cụ thể Trân trọng giới thiệu với bạn đọc, đặc biệt với sinh viên ngành kế toán, với sinh viên hệ đào tạo BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN ­  - BÀI Những ... lượng đào tạo, BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN nhóm giảng viên trẻ Khoa chuẩn bị chu đáo, thảo luận nhiều lần, sát với chuẩn mực kế toán, với tập từ đơn giản đến phức tạp Hi vọng Bài tập giúp cho sinh...
 • 74
 • 352
 • 0

bài tập nguyên thống kê có bài giải

bài tập nguyên lí thống kê có bài giải
... 109,1% 123% Bài số 6: 97,9% 106,3% 103,7% Bài số 7: 102% Bài số 8: 278 (kg/công nhân) 19,374 (1000đ/kg) Bài số 9: Đoạn quảng cáo thành công, đạt 52,4% Bài số 10: 100,01% 101,9% 101,03% Bài số 11: ... 42,34% 57,66% Bài số 12: 14% 42,1% 57,9% Bài số 13: 99,75% 19950 (đồng/kg) 5000 (đ/l) Bài số 14: 15 phút 10,82 phút (10 phút 49 giây) Bài số 16: 750,8 (kg/người) 583,33 717,86 67375,64 Bài số 17: ... +7500tr.đ Bài số 49: 40 (1000đ) 38,987 (1000đ) ± 80 (1000đ) ± 77,974 (1000đ) Bài số 50: 86,84% Bài số 51: n = 900 người n = 621 người Bài số 52: 98112 ≤ K ≤ 99888 bóng Chọn p = 60% Bài số 53:...
 • 21
 • 13,537
 • 47

Bài tập nguyên thống kê ppt

Bài tập nguyên lí thống kê ppt
... kinh doanh tài sản đơn vị, cá nhân khác” nội dung nguyên tắc: a) Nguyên tắc thận trọng b) Nguyên tắc phù hợp c) Nguyên tắc thực thể kinh doanh d) Nguyên tắc công khai 14 Hạch toán kế toán sử dụng ... từ; Chỉ tiêu số lượng giá trị; Chữ ký dấu cá nhân, tổ chức có liên quan d) Các câu câu II – Bài tập Bài số 1: Tại doanh nghiệp Y có tài liệu sau: "Lợi nhuận chưa phân phối" (Lãi) doanh nghiệp ... trả hết nợ cho công ty N ứng thêm: 4.000.000đ để mua nguyên vật liệu Công ty B trả trước tiền cho doanh nghiệp tiền mặt: 1.500.000đ Nhập kho nguyên vật liệu công ty P chuyển đến, tiền hàng trừ...
 • 7
 • 1,973
 • 25

Bài tập Nguyên thống kê kinh tế doc

Bài tập Nguyên lí thống kê kinh tế doc
... Câu 17: Chọn câu câu sau đây: a Tiêu chí thuộc tính tiêu thống b Đối tượng trực tiếp nghiệp vụ thống mặt số lượng tượng c Chức thống mô tả phân tích tượng d Cả 18 Câu 18: Năm 2007, tháng ... 000đ/tấn Vậy mức hao phí nguyên liệu đất sét cho đơn vị SP tăng làm cho tổng chi phí nguyên liệu đất sét tăng lên tiền ( trđ )? ĐỀ ÔN TẬP KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT Thời gian làm bài: 20 phút CÂU BẢNG ... ty cần phải mua thêm gạo với tỉ lệ 15% để bảo đảm đủ lượng cung cấp theo hợp đồng ? Bài 14: Theo số liệu thống Bộ thương mại Việt Nam, kim ngạch XK hàng dệt may VN giai đoạn 1999 – 2005 sau:...
 • 25
 • 917
 • 4

Bài tập nguyên kế toán chương 1 bản chất và đối tượng kế toán

Bài tập nguyên lí kế toán chương 1 bản chất và đối tượng kế toán
... 31/ 3/X +1 tháng tháng 1/ 4/X +1 12 tháng tháng 31/ 12/X +1 tháng tháng Sơ đồ: 1/ 4/X CP trả trƣớc: 12 0tr CP Kinh doanh 31/ 12/X 30tr 90tr 31/ 3/X +1 -1/ 4/X +1 0tr 14 4tr 31/ 12/X +1 36tr 30tr + 10 8tr = 13 8tr ... trích vào kỳ KD 01/ 10/X 240tr 240 31/ 12/X 240tr 15 31/ 12/X +1 240tr 75 31/ 12/X+2 240tr 13 5 31/ 12/0X+3 240tr 19 5 30/09/X+4 240tr 240 31/ 12/X+4 240tr 240 Ngày tháng Sơ đồ: 1/ 10/X 31/ 12/X HM : tr TSCĐ ... 630 380 10 Số dư 630 400 10 -20 + 20 Số dư 610 420 14 a + 350 Số dư 960 14 b 960 25 -20 Số dư 940 12 0 380 410 10 00 380 410 10 00 380 410 -280 380 410 380 410 LợI nhuận 350 13 50 280 10 70 -20 12 0 Chi...
 • 38
 • 144
 • 0

SKKN bài tập NGUYÊN i NHIỆT ĐỘNG lực học

SKKN bài tập NGUYÊN lí i NHIỆT ĐỘNG lực học
... sâu Nhiệt học Vì sưu tầm, gi i hệ thống l i tập Nhiệt học Thông qua đề t i tác giả hi vọng giúp ích cho giáo viên học sinh tìm hiểu sâu thêm toán II TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ T I Cơ sở lý luận N i dung ... N i dung đề t i hệ thống l i tập nguyên I Nhiệt Động Lực Học N i dung, biện pháp thực gi i pháp đề t i 2.1 thuyết ΔU = A + Q 2.1.1 Nguyên I NĐLH: đó: ∆U: độ biến thiên n i hệ A: công ... Đề t i sử dụng t i liệu tập dùng để tham khảo cho giáo viên học sinh chuyên Giúp cho giáo viên học sinh có thêm kiến thức rộng sâu Ngo i sử dụng đề t i trình b i dưỡng học sinh gi i V T I LIỆU...
 • 18
 • 212
 • 0

SKKN bài tập NGUYÊN i NHIỆT ĐỘNG lực học

SKKN bài tập NGUYÊN lí i NHIỆT ĐỘNG lực học
... sâu Nhiệt học Vì sưu tầm, gi i hệ thống l i tập Nhiệt học Thông qua đề t i tác giả hi vọng giúp ích cho giáo viên học sinh tìm hiểu sâu thêm toán II TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ T I Cơ sở lý luận N i dung ... N i dung đề t i hệ thống l i tập nguyên I Nhiệt Động Lực Học N i dung, biện pháp thực gi i pháp đề t i 2.1 thuyết ΔU = A + Q 2.1.1 Nguyên I NĐLH: đó: ∆U: độ biến thiên n i hệ A: công ... Đề t i sử dụng t i liệu tập dùng để tham khảo cho giáo viên học sinh chuyên Giúp cho giáo viên học sinh có thêm kiến thức rộng sâu Ngo i sử dụng đề t i trình b i dưỡng học sinh gi i V T I LIỆU...
 • 18
 • 210
 • 0

skkn bài tập NGUYÊN i NHIỆT ĐỘNG lực học

skkn bài tập NGUYÊN lí i NHIỆT ĐỘNG lực học
... sâu Nhiệt học Vì sưu tầm, gi i hệ thống l i tập Nhiệt học Thông qua đề t i tác giả hi vọng giúp ích cho giáo viên học sinh tìm hiểu sâu thêm toán II TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ T I Cơ sở lý luận N i dung ... N i dung đề t i hệ thống l i tập nguyên I Nhiệt Động Lực Học N i dung, biện pháp thực gi i pháp đề t i 2.1 thuyết 2.1.1 Nguyên I NĐLH: ΔU = A + Q đó: U: độ biến thiên n i hệ A: công ... Đề t i sử dụng t i liệu tập dùng để tham khảo cho giáo viên học sinh chuyên Giúp cho giáo viên học sinh có thêm kiến thức rộng sâu Ngo i sử dụng đề t i trình b i dưỡng học sinh gi i V T I LIỆU...
 • 18
 • 175
 • 0

thuyết thông hiểu và giải nhanh bai tập nguyên tử hidro

Lí thuyết thông hiểu và giải nhanh bai tập nguyên tử hidro
... Banme D Laiman Banme Câu 14 Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho điểm đây? A Hình dạng quỹ đạo êlectron B Trạng thái có lượng ổn định C Mô hình nguyên tử có hạt nhân D Lực tương tác êlectron ... Câu 29 Năng lượng ion hóa nguyên tử hiđrô 2,178.10−18 J Bước sóng ngắn xạ mà nguyên tử hiđrô phát là: A 0,1220μm B 0, 0913μm C 0, 0656μm D 0, 4324μm Câu 30 Nguyên tử hiđrô nhận lượng kích thích, ... phổ nguyên tử hiđrô, vạch H α , H β , H γ , H δ dãy Banme, có bước sóng nằm khoảng bước sóng A tia Rơnghen B ánh sáng nhìn thấy C tia hồng ngoại D tia tử ngoại Câu 24 Năng lượng ion hóa nguyên tử...
 • 4
 • 902
 • 8

Xem thêm