Các công cụ và công nghệ của hệ thống cơ sở dữ liệu trong việc tự động thu thập tri thức đối với các hệ chuyên gia dựa trên luật

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng sở dữ liệu tài nguyên khoáng sản tại huyện Đại Từ - Thái Nguyên.

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên khoáng sản tại huyện Đại Từ - Thái Nguyên.
... đề tài - Tìm hiểu trạng tài nguyên khoáng sản địa bàn huyện Đại Từ - Tìm hiểu trang nguồn sở liệu huyện Đại Từ - Tìm hiểu tính phương pháp sửu dụng phần mềm MAPINFO, nhằm ứng dụng xây dựng sở liệu ... sở liệu tài nguyên khoáng sản - Xây dựng sở liệu thông tin thành lập đồ chuyên đề tài nguyên khoáng sản để phục vụ công tác quản lý, sử dụng mỏ khoáng sản địa bàn Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ... xử lý đồng thời liệu đồ liệu thuộc tính 2.3 Ứng dụng GIS xây dựng sở liệu tài nguyên khoáng sản 2.3.1 Tình hình ứng dụng công nghệ GIS gới Công nghệ thông tin địa lý (gọi tắt GIS - Geographic Information...
 • 58
 • 543
 • 6

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ (GIS) xây DỰNG sở dữ LIỆU đất ĐAI PHỤC vụ CÔNG tác QUY HOẠCH sử DỤNG đất xã mỹ THUẬN HUYỆN tân sơn – TỈNH PHÚ THỌ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ (GIS) xây DỰNG cơ sở dữ LIỆU đất ĐAI PHỤC vụ CÔNG tác QUY HOẠCH sử DỤNG đất xã mỹ THUẬN  HUYỆN tân sơn – TỈNH PHÚ THỌ
... xây dựng sở liệu đất đai phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất Mỹ Thuận - Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ " 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý xây dựng ... nhiên,kinh tế hội địa phương 25 3.1.3 Xây dựng sở liệu đất đai Mỹ Thuận .25 3.1.4 Từ sở liệu đất đai xây dựng cung cấp thông tin để phục vụ quy hoạch sử dụng đất Mỹ thuận 25 ... tế hội trình phát triển 3.1.3 Xây dựng sở liệu đất đai Mỹ Thuận 3.1.4 Từ sở liệu đất đai xây dựng cung cấp thông tin để phục vụ quy hoạch sử dụng đất Mỹ thuận 3.2 Phương pháp nghiên...
 • 71
 • 348
 • 6

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng sở dữ liệu về giá đất trên địa bàn thị trấn năm căn, huyện năm căn, tỉnh cà mau

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất trên địa bàn thị trấn năm căn, huyện năm căn, tỉnh cà mau
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I NGUY N QU C THÀNH NG D NG CÔNG NGH GIS XÂY D NG CƠ S D LI U V GIÁ ð T TRÊN ð A BÀN TH TR N NĂM CĂN, HUY N NĂM CĂN, T NH CÀ MAU CHUYÊN ... Nghiên c u kh ng d ng GIS công tác qu n lý ñ t ñai, c th xây d ng s d li u v giá ñ t b ng ng d ng GIS ñ qu n lý thông tin v giá ñ t t i th tr n Năm Căn huy n Năm Căn t nh Mau 1.2.2 Yêu c u c a ... d ng GIS ñ m b o ñ xác Xây d ng s d li u giá ñ t k t h p công ngh GIS ðưa giao di n ph c c công tác tra c u thông tin v giá ñ t n n GIS Th nghi m h th ng s d li u ph c v vi c tính toán giá ñ...
 • 80
 • 219
 • 0

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS THÀNH LẬP SỞ DỮ LIỆU DU LỊCH THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH HÀ NỘI – 2015

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS THÀNH LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU DU LỊCH THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH HÀ NỘI – 2015
... triển ngành du lịch nói chung, du lịch thành phố Nam Định nói riêng Cụ thể trình bày đồ án tốt nghiệp em với tên đề tài “ Ứng dụng GIS thành lập sở liệu du lịch cho thành phố Nam Định Mục đích ... tượng địa lý sở liệu du lịch 37 2.3.2 Các tiêu chuẩn xây dựng cấu trúc nội dung 38 2.3.3 Cấu trúc sở liệu du lịch 39 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DU LỊCH THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH ... TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NG H HÀ NỘI KHOA TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ SINH VIÊN: VŨ MINH LÝ ỨNG DỤNG ỤNG CÔNG NGHỆ NGH GIS THÀNH LẬP CƠ SỞ DỮ Ữ LI LIỆU DU LỊCH THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Trắc Tr địa...
 • 12
 • 179
 • 0

Xây dựng hệ thống sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học công nghệ hiện nay

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay
... trò tổ chức khoa học công nghệ 17 1.2 Các thuyết sở liệu xây dựng sở liệu tổ chức khoa học công nghệ 21 1.2.1 Các thuyết sở liệu 21 1.2.2 sở luận xây dựng ... dựng sở liệu tổ chức khoa học công nghệ 23 Dữ liệu tổ chức KH&CN 23 Dữ liệu phục vụ quan quản 30 1.2.3 sở pháp việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản tổ chức ... LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 15 1.1 Khái quát tổ chức khoa học công nghệ 15 1.1.1 Khái niệm đặc diểm tổ chức KH&CN...
 • 7
 • 121
 • 0

Xây dựng hệ thống sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học công nghệ hiện nay (nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố hà nội)

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay (nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố hà nội)
... trò tổ chức khoa học công nghệ 17 1.2 Các thuyết sở liệu xây dựng sở liệu tổ chức khoa học công nghệ 21 1.2.1 Các thuyết sở liệu 21 1.2.2 sở luận xây dựng ... dựng sở liệu tổ chức khoa học công nghệ 23 Dữ liệu tổ chức KH&CN 23 Dữ liệu phục vụ quan quản 30 1.2.3 sở pháp việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản tổ chức ... CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1.1 Khái quát tổ chức khoa học công nghệ 1.1.1 Khái niệm đặc diểm tổ chức KH&CN...
 • 83
 • 234
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ phần mềm trong bài toán hệ chuyên gia.Giải quyết các bài toán hệ chuyên gia dựa trên các quy trình công nghệ phần mềm.

đồ án công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ phần mềm trong bài toán hệ chuyên gia.Giải quyết các bài toán hệ chuyên gia dựa trên các quy trình công nghệ phần mềm.
... thi gian dnh cho cỏc thụng tin ny nhiu bng thi gian dnh cho cỏc thụng tin hu ớch khỏc, dn n thi gian suy din ca h thng lõu 3.2.3.2 Chin luc gii quyt mõu thun suy din tin Trong h thng suy din tin, ... v thụng tin Mt vi t chc dựng h chuyờn gia vi cỏc thụng tin thng ngy quyt nh Cỏc thụng tin ny gm cỏc s thng kờ, cỏc d liu kim kờ thit b, cỏc d liu cỏ nhõn H chuyờn gia mó hoỏ cỏc thụng tin thnh ... khung no v din sut quy trỡnh 1.2 H chuyờn gia 1.2.1 Khỏi nim v h chuyờn gia H chuyờn gia l chng trỡnh mỏy tớnh c thit k mụ hỡnh hoỏ kh nng gii quyt ca ngi chuyờn gia H chuyờn gia bao gm yu t quan...
 • 96
 • 108
 • 0

161 xây dựng hệ thống sở dữ liệu khách hàng của công ty TNHH kwang jin việt nam

161 xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng của công ty TNHH kwang jin việt nam
... tổ chức nhóm khách hàng Kwang Jin Việt Nam Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức nhóm khách hàng để rút ưu điểm hạn chế Xây dựng sở liệu khách hàng cho Công ty TNHH Kwang Jin Việt Nam 1.4 Phạm ... điện tử CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG CHO KWANG JIN VIỆT NAM 3.1 Giới thiệu sở liệu sở liệu lĩnh vực phát triển mạnh công nghệ thông tin Cùng với phát triển công nghệ thông tin nước ... hàng Công ty Tôi nhận thấy hoạt động lưu trữ thông tin, chăm sóc khách hàng công ty hạn chế Do đó, xin chọn đề tài Xây dựng hệ thống sở liệu khách hàng công ty TNHH Kwang Jin Việt Nam làm đề...
 • 27
 • 303
 • 1

205 xây dựng hệ thống sở dữ liệu khách hàng của công ty TNHH kwang jin việt nam

205 xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng của công ty TNHH kwang jin việt nam
... tổ chức nhóm khách hàng Kwang Jin Việt Nam Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức nhóm khách hàng để rút ưu điểm hạn chế Xây dựng sở liệu khách hàng cho Công ty TNHH Kwang Jin Việt Nam 1.4 Phạm ... điện tử CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG CHO KWANG JIN VIỆT NAM 3.1 Giới thiệu sở liệu sở liệu lĩnh vực phát triển mạnh công nghệ thông tin Cùng với phát triển công nghệ thông tin nước ... hàng Công ty Tôi nhận thấy hoạt động lưu trữ thông tin, chăm sóc khách hàng công ty hạn chế Do đó, xin chọn đề tài Xây dựng hệ thống sở liệu khách hàng công ty TNHH Kwang Jin Việt Nam làm đề...
 • 35
 • 212
 • 0

báo cáo '' các công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế sở dữ liệu ''

báo cáo '' các công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu ''
... Tham khảo 17 Thiết Kế Sở Dữ Liệu Nhóm 07 Phần I Giới thiệu công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế sở liệu Hiện có nhiều công cụ hỗ trợ thiết kế, phân tích sở liệu :        Power ... UML … Các công cụ hỗ trợ lớn cho người lập trình sở liệu, Thiết Kế Sở Dữ Liệu Nhóm 07 Phần II Công cụ Power Designer 15.2 I Chức Power Designer - Power Designer công cụ thiết kế sở liệu, ... Thiết Kế Sở Dữ Liệu Nhóm 07 Mục Lục Phần I : Giới thiệu công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế sở liệu Phần II: Công cụ Power Designer 15.2 I Chức...
 • 17
 • 695
 • 1

Ứng dụng công nghệ hướng đối tượng trong việc phát triển hệ thống sở dữ liệu địa lý quản lý tài nguyên rừng

Ứng dụng công nghệ hướng đối tượng trong việc phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu địa lý quản lý tài nguyên rừng
... a qun ti nguyờn rng Ni dung ti c trỡnh by nh sau: Chng 1: Tng quan v h thụng tin a Chng 2: Phỏt trin phn mm theo hng i tng Chng 3: Phỏt trin ng dng GIS h tr qun ti nguyờn rng Trong ... qun lý, x lý, phõn tớch, mụ hỡnh húa v hin th cỏc d liu qui chiu khụng gian gii quyt cỏc qun v lp k hoch phc Mc tiờu ca GIS l cung cp cu trỳc mt cỏch h thng qun cỏc thụng tin a khỏc ... s a l cỏc ch s v tờn, a ch, khi, phng hng nh v, liờn quan n cỏc i tng a lý, c lu tr h thụng tin a chn, liờn kt v tra cu d liu trờn c s v trớ a m chỳng ó c mụ t bng cỏc ch s a xỏc...
 • 119
 • 159
 • 0

Trắc nghiệm đáp án môn Cấu trúc sở dữ liệu trường Cao Đẳng Công Nghệ Viettronics

Trắc nghiệm và đáp án môn Cấu trúc cơ sở dữ liệu trường Cao Đẳng Công Nghệ Viettronics
... cấu trúc hai chiều ~Dữ liệu người sử dụng nhìn dạng quan hệ toán học phép toán thao tác liệu xây dựng cấu trúc quan hệ toán học ~Dữ liệu người sử dụng nhìn dạng cấu trúc hình ~Gồm nhiều tệp liệu ... } ::Câu 006::Thế sở liệu quan hệ?{ ~Cơ sở liệu xây dựng dựa mô hình liệu quan hệ ~Cơ sở liệu dùng để tạo lập, cập nhật khai thác CSDL quan hệ ~Cơ sở liệu xây dựng dựa mô hình liệu quan hệ khai ... thao tác sở liệu làm thay đổi cấu trúc lưu trữ liệu chiến lược truy nhập sở liệu ~Mục tiêu hệ CSDL là\: tính bất biến cuả hệ ứng dụng thay đổi cấu trúc lưu trữ chiến lược truy nhập liệu ~Dữ liệu...
 • 53
 • 312
 • 2

Tài liệu Ứng dụng công nghệ Web với sở dữ liệu trong điều hành quản lý doc

Tài liệu Ứng dụng công nghệ Web với cơ sở dữ liệu trong điều hành quản lý doc
... đề quản ă) + Tổng hợp số liệu phân tích tình hình + Biểu đồ hoá số liệu Kết luận Ư'ng dụng công nghệ Web với sở liệu thống điều hành quản hướng đắn nhằm bước tin học hoá công tác quản ... Khả ứng dụng điều hành quản qua Web Với tính trội trên, công nghệ có khả ứng dụng rộng rãi, với công ty, đơn vị có chi nhánh trải rộng vùng miền khác Với cấu hình mạng hình Gồm máy chủ sở liệu, ... cho người sử dụng Mỗi người sử dụng (user) sử dụng sở liệu Oracle phải đăng ký tài khoản (account) sở liệu bao gồm: Use namer: người sử dụng kết nối với sở liệu với tên nhất, gắn liền với mật Các...
 • 7
 • 439
 • 1

Xây dựng hệ thống sở dữ liệu địa chính phục công tác quản lý đất đai trên địa bàn Huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính phục công tác quản lý đất đai trên địa bàn Huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
... gọi sở liệu địa chính) để phục vụ cho quản đất đai cấp tỉnh, cấp huyện in giấy để phục vụ cho quản đất đai cấp xã sở liệu địa bao gồm liệu Bản đồ địa liệu thuộc tính địa Dữ liệu đồ địa ... trò hệ thống hồ sơ địa công tác quản đất đai Hồ sơ địa có vai trò quan trọng công tác quản đất đai điều thể thông qua trợ giúp hệ thống nội dung quản Nhà nước đất đai Hệ thống hồ sơ địa ... Quản Bạ + Đo đạc đồ địa xây dựng hệ thống thống thông tin đất đai dạng số phục vụ công tác quản nhà nước đất đai (Xây dựng thí điểm sở liệu địa số cho xã ,thuộc Huyện Quản Bạ ) + Đề xuất số...
 • 89
 • 1,765
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: hệ chuyên gia dựa trên luậtđầu tư đổi mới khoa học công nghệ và hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác lập dự ánthành lập trung tâm tư vấn và hệ thống cơ sở dữ liệu về các vấn đề liên quan đến sản phẩm thân thiện với môi trườngquản lý thông tin và cơ sở dữ liệu trong công tác qui hoạch lâm nghiệpđặc trưng và ưu điểm của hệ chuyên giađầu tư hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác lập dự ánxây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tham chiếu phục vụ cho công tác định giá doanh nghiệpkiến trúc của hệ thống cơ sở dữ liệucác hệ thống cơ sở dữ liệuhệ thống cơ sở dữ liệu của vietravelhệ thống cơ sở dữ liệu của ngân hàngxây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về chi phí sản xuất và giá thànhcác hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong linuxthuận lợi của hệ thống cơ sở dữ liệu rasterbất lợi của hệ thống cơ sở dữ liệu vectorTuần 8. Kì diệu rừng xanhNghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Khảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênĐánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường quang trung quận hà đông thành phố hà nộicông vănPhieu ĐKXT bo sung dot 1 8 2017Thong bao TS lan 2 11 8 2017 CV1392CV đi số 2119CV đi số 2118QD TS duoc mien thi NNNâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài họcCác tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo luật hình sự việt nam (tt)Hoàn thiện pháp luật BHYT việt nam (tt)