Giáo án Bài 7 Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị (Tài liệu mới 2012)

CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH Giáo trình môn: Kinh tế chính trị Bài 5 CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH Giáo trình môn: Kinh tế chính trị Bài 5 CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM
... vo th k XXI, nn kinh t th gii c phỏt trin theo hai xu hng bao trựm l s phỏt trin ca kinh t tri thc v ton cu húa kinh t 2.1.1.1 S phỏt trin ca kinh t tri thc Phỏt trin kinh t tri thc l xu hng ... nn kinh t tri thc, ch th l cụng nhõn trớ thc vi cụng c l to tri thc, qung bỏ tri thc v s dng tri thc Nh vy, nn kinh t tri thc l mt nn kinh t tip ni nn kinh t cụng nghip, phỏt trin trỡnh cao ... t tri thc, coi kinh t tri thc l yu t quan trng ca nn kinh t v CNH, HH Phỏt trin mnh cỏc ngnh v sn phm cú giỏ tr gia tng cao da nhiu vo tri thc Kt hp vic s dng ngun tri thc ca ngi Vit Nam vi tri...
 • 36
 • 970
 • 15

câu hỏi ôn tập Khoa học quản chương trình cao cấp luận chính trị

câu hỏi ôn tập Khoa học quản lý chương trình cao cấp lý luận chính trị
... khâu quản khác nhau; khâu quan hệ hợp tác phân công lao động quản Quan hệ dọc, cấu tổ chức quản phân chia thành cấp quản Cấp quản thể thống gồm khâu quản bậc hệ thống cấp bậc quản ... pháp quản mối liên hệ phương pháp quản mang lại hiệu trình vận dụng chúng vào thực tiễn quản Bằng luận khoa học quản lý, phân tích rõ vấn đề Phương pháp quản tổng thể cách thức, công ... nâng cao trình độ sử dụng tổng hợp phương pháp quản lý, phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ 20 phẩm chất, trao dồi nâng cao trình độ quản cho phù hợp với yêu cầu công đổi...
 • 36
 • 166
 • 1

Bai giang cho lop boi duong ly luan chinh tri cho dangvien moi 2012 bai 8

Bai giang cho lop boi duong ly luan chinh tri cho dangvien moi 2012 bai 8
... chi uỷ họp thường lệ tháng lần + Đại hội chi chi uỷ tri u tập năm năm hai lần; nơi chưa có chi uỷ Bí thư chi tri u tập Khi đảng uỷ sở đồng ý tri u tập sớm muộn hơn, không sáu tháng + Chi có chín ... đạo thực nhiệm vụ trị đơn vị; giáo dục, quản lý phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng công tác phát tri n đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên; thu, ... sở: - Đảng thành viên hệ thống trị, thành viên giữ vị trí, vai trò lãnh đạo hệ thống đó, bảo đảm cho hoạt động sở theo định hướng trị Đảng - Tổ chức sở đảng nơi giáo dục, tổ chức, động viên nhân...
 • 32
 • 371
 • 0

Bài 2 lớp cấp luận chính trị (nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh)

Bài 2 lớp sơ cấp lý luận chính trị (nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh)
...  Nội dung "nguồn gốc sở giới xung quanh" giải vấn đề 1/ Vấn đề nguồn gốc sở giới xung quanh: - Loài người muốn tồn giới đâu tiên phải ăn Cái ăn lúc đầu săn bắt, hái ... tìm kiếm câu trả lời Chính câu trả lời cho câu hỏi đó, tức quan niệm giới, vị trí người giới đó, thân sống người hợp thành Thế giới quan cộng đồng người thời đại định Thế giới quan bao hàm Nhân ... cao cấp có ý thức phát triển cao Con người với phát triển khả nhận thức quay trở lại nhận thức giới xung quanh thân Từ xuất giới thứ hai phái sinh từ giới vật chất xung quanh thân người, giới...
 • 10
 • 13,127
 • 163

Bài 1 Lớp cấp luận chính trị

Bài 1 Lớp Sơ cấp lý luận chính trị
... Học tập chương trình cấp luận trị, NXB Chính trị quốc gia phát hành năm 2 013 Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2 011 ) Văn kiện Đại hội Đại ... giai cấp tư sản giai cấp vô sản, luôn đấu tranh với Cuộc đấu tranh giai cấp vô sản đòi hỏi xúc phải có dẫn dắt luận khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác Tiền đề khoa học luận Chủ nghĩa Mác kế ... vô sản Thời gian từ năm 19 31- 1940 thời kỳ Hồ Chí Minh trải qua nhiều khó khăn, thử thách, Người kiên định, vững vàng tư tưởng Người chứng minh hoàn toàn đắn Ngày 28 -1- 19 41, sau 30 năm hoạt động...
 • 10
 • 5,522
 • 56

giáo án bài 40 các hạt cấp - vật 12

giáo án bài 40 các hạt sơ cấp - vật lý 12
... gian sống (trung bình) - Một số hạt cấp bền, đa số không bền, chúng tự phân huỷ biến thành hạt cấp khác Phản hạt - Mỗi hạt cấp có phản hạt tương ứng - Phản hạt hạt cấp có khối lượng điện ... gian sống hạt cấp gì? GV: Thông báo thời gian sống hạt cấp Ví dụ: n → p + e- + ν e n → π+ + πGV: Y/c Hs đọc Sgk cho biết phản hạt gì? GV: Nêu vài phản hạt mà ta biết? GIÁO ÁN VẬT LÍ 12 CƠ BẢN ... tác hạt cấp hạt cấp - Có loại GV: Tương tác điện từ gì? Tương tác điện từ GV: Tương tác điện từ chất - Là tương tác phôtôn hạt lực Cu-lông, lực điện từ, lực mang điện hạt mang điện Lo-ren…...
 • 3
 • 505
 • 0

giáo án sử 7 chương trình chuẩn

giáo án sử 7 chương trình chuẩn
... Chia tầng lớp 35 Công bảo vệ đất nước Đánh tan xâm lược Nam Hán Chống xâm lược Tống lần ( 981) Chống xâm lược Tống lần ( 1 075 70 77) 4/ Củng cố: - Các cách đánh giặc độc đáo Lý Thường Kiệt? - Vì ... ta - Năm 1 077 , Nhà lý đánh nhiều trận nhỏ cán bước tiến giặc - Lý Kế Nguyên mai phục đánh 10 trận lien tiếp ngăn bước tiến đạo quân thuỷ giặc - Kết ? * Kết quả: *GV: Dùng lược đồ để trình bày ... HAI (1 076 -1 077 ) 1/ Kháng chiến bùng nổ : - Lý Thường Kiệt hạ lệnh cho địa phương riết chuẩn bị bố phòng - Chọn phòng tuyến sông nguyệt làm nơi đối phó với quân Tống * Diễn biến : - Cuối 1 076 quân...
 • 136
 • 3
 • 0

BIỆN PHÁP QUẢN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM -*** - ĐỖ THỊ THÌN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN ... tác quản thực chƣơng trình giáo dục LLCT TTBDCT cấp huyện Quản thực chƣơng trình giáo dục LLCT TTBDCT cấp huyện thực chất quản thực chƣơng trình giáo dục nên mang đặc điểm chung quản ... chƣơng: Chương I: Cơ sở luận vấn đề quản thực chƣơng trình giáo dục LLCT TTBDCT cấp huyện Chương II: Thực trạng quản thực chƣơng trình giáo dục LLCT TTBDCT cấp huyện địa bàn tỉnh Thái Nguyên...
 • 121
 • 139
 • 1

Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người ở Việt Nam Giáo án trung cấp luận chính trị hành chính môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người ở Việt Nam Giáo án trung cấp lý luận chính trị hành chính môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
... người, hay nói cách khác nói đến chất hội người nhân tố để phân biệt với nhân tố khác Con người nhân tố hội nhân tố kinh tế, nhân tố kỹ thuật hay nhân tố tài nguyên Không thế, mặt ... HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI VIỆT NAM Thực trạng phát huy nhân tố người VN: a Những kết đạt được: Chủ nghĩa hội có xây dựng thành công hay không tuỳ thuộc vào việc có phát huy tốt nguồn lực người ... chủ nghĩa người phát triển toàn diện, hài hòa bước hình thành trình cách mạng hội chủ nghĩa COn người hội chủ nghĩa vừa chủ thể trình xây dựng chủ nghĩa hội, vừa sản phẩm trình Bởi vì,...
 • 24
 • 4,331
 • 34

Quản đào tạo Cao cấp luận chính trị cho cán bộ dân tộc thiểu số tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

Quản lý đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ dân tộc thiểu số tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay
... luận trị cho cán dân tộc thiểu số Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Chương 3: Giải pháp tăng cường quản đào tạo Cao cấp luận trị cho cán dân tộc thiểu số Học viện Chính trị quốc gia ... Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bối cảnh 6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 1.1 Tổng ... trạng quản đào tạo Cao cấp luận trị cho cán dân tộc thiểu số Học viện trị khu vực III 2.4.1 Nhận xét chương trình đào tạo Cao cấp luận trị 2.4.1.1 Mục tiêu đào tạo Cao cấp luận trị...
 • 24
 • 333
 • 1

Đề án tốt nghiệp Cao cấp luận chính trị

Đề án tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị
... chọn vấn đề “Nâng cao chất lượng, hiệu công tác xây dựng đời sống văn hóa sở địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2020” làm Đề án tốt nghiệp lớp Cao cấp luận Chính trị, khoá ... tạo điều kiện thuận lợi cho theo học Chương trình Cao cấp luận trị hệ tập trung Học viện Chính trị Khu vực I, hoàn thành Đê án tốt nghiệp thực tốt khóa học Trân trọng cảm ơn phòng, ban, ngành, ... thành Đề án tốt nghiệp Quá trình xây dựng Đề án, nỗ lực, cố gắng, hạn chế định than, chi phối điều kiện khách quan nên không tránh khỏi khiếm khuyết Xin trân trọng tiếp thu, chỉnh sửa để Đề án thực...
 • 63
 • 4,566
 • 51

Luận văn tốt nghiệp Cao cấp luận chính trị xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; thực trạng và giải pháp

Luận văn tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; thực trạng và giải pháp
... vực xây dựng đời sống văn hóa sở nên lựa chọn vấn đề Xây dựng đời sống văn hóa sở địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; thực trạng giải pháp làm đề tài luận văn tốt nghiệp Cao cấp luận Chính ... NAM VỀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ CƠ SỞ Quan điểm Đảng Ý nghĩa vấn đề xây dựng đời sống văn hoá sở Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA ... luận chung xây dựng đời sống văn hóa sở Chương 2: Thực trạng xây dựng đời sống văn hoá sở địa bàn thành phố Sơn La từ sau Nghị Trung ương (khóa VIII) đến Chương 3: Phương hướng giải pháp xây...
 • 86
 • 918
 • 6

Đề án tốt nghiệp Cao cấp luận chính trị về nâng cao chất lượng xét xử các vụ án dân sự của các Tòa án nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 20152020

Đề án tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị về nâng cao chất lượng xét xử các vụ án dân sự của các Tòa án nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 20152020
... Sơn La - Tòa án nhân dân huyện Bắc Yên - Tòa án nhân dân huyện Mai Sơn - Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu - Tòa án nhân dân huyện Mường La - Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Nhai - Tòa án nhân dân huyện ... 2015-2020” làm đề án tốt nghiệp cao cấp luận trị Mục tiêu đề án 2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu đề án nâng cao chất lượng xét xử vụ án dân sực Tòa án nhân dân cấp huyện địa bàn tỉnh Sơn La, góp phần thực ... lệ cao so với tiêu Quốc hội giao cho Tòa án. trên, học viên lựa chọn đề án Nâng cao chất lượng xét xử vụ án dân Tòa án nhân dân cấp huyện địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2020” làm đề án...
 • 48
 • 2,660
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: bài 1 chương trình sơ cấp lý luận chính trịbài giảng chương trình sơ cấp lý luận chính trịbài 3 chương trình sơ cấp lý luận chính trịbài 8 chương trình sơ cấp lý luận chính trịgiáo án chương trình sơ cấp lý luận chính trịsách chương trình sơ cấp lý luận chính trịnội dung chương trình sơ cấp lý luận chính trịtài liệu chương trình sơ cấp lý luận chính trịchương trình sơ cấp lý luận chính trị thí điểmchương trình sơ cấp lý luận chính trịchương trình sơ cấp lý luận chính trị 2013chương trình sơ cấp lý luận chính trị năm 2013giáo trình sơ cấp lý luận chính trị 2013giáo trình sơ cấp lý luận chính trịtập bài giảng phần khoa học hành chính trong chương trình cao cấp lý luận chính trị hành chính dành cho các đối tượng đào tạo ở các học viện chính trị hành chính khu vựcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học