Các giải pháp phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không, giai đoạn đến 2010

Các giải pháp phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không đến giai đoạn 2010

Các giải pháp phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không đến giai đoạn 2010
... phàn loại dịch vụ Dịch vụ vận chuyển hànq hoa xuất nhập đường hàng không Giới thiệu số loại hình dịch vụ hàng hoa XNK vận chuyển đường hàng không Dịch vụ vận chuyển hàng hoa xuất nhập khán Dịch vít ... TRẠNG DỊCH vụ VẬN CHUYÊN HÀNG HOA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHỔNG CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA Dịch vụ liên quan đến vận chuyển hàng hoa xuất nhập kháu đường hàng không gồm dịch vụ dịch vụ ... MỊ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH vụ VẬN CHUYÊN HÀNG HOA XUẤT NHẬP KHÂU BẰNG DƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN 2010 95 ĩ ĐỊNH HƯỚNG V À Dự BÁO Ì /./ Ị.2 2.Ị 2.2 Định hướng 95 Phát triển...
 • 156
 • 210
 • 1

Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex
... vụ vận tải xăng dầu công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Phần II : Phân tích thực trạng hoạt động vận tải xăng dầu công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Chương 1: Một số vấn đề lý luận dịch vụ vận tải ... NÉT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex - Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex đơn ... CỨU CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI XĂNG DẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU - Mục đích nghiên cứu đề tài phân tích , đánh giá thực trạng hoạt động vận tải xăng dầu Công ty cổ phần...
 • 81
 • 280
 • 7

Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu petrolimex

Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu petrolimex
... vụ vận tải xăng dầu công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Phần II : Phân tích thực trạng hoạt động vận tải xăng dầu công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Chơng 1: Một số vấn đề lý luận dịch vụ vận tải ... giải pháp phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu công ty cổ phần thiết bị xăng dầu - Mục đích nghiên cứu đề tài phân tích , đánh giá thực trạng hoạt động vận tải xăng dầu Công ty cổ phần thiết bị ... đề lý luận dịch vụ vận tải hàng hoá 1.2-Những vấn đề vận tải xăng dầu dịch vụ vận tải xăng dầu Chơng 2: Đánh giá thực trạng hoạt động vận tải xăng dầu công ty cổ phần thiết bị xăng dầu 2.1-...
 • 80
 • 181
 • 3

Giải pháp phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà nội

Giải pháp phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà nội
... vận tải hành khách công cộng xe buýt CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT HÀ NỘI 2.1 Khái quát phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng xe buýt Nội ... lưới xe buýt Nội 2.3 Những vấn đề tồn dịch vụ vận tải hành khách công cộng xe buýt Nội CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT HÀ NỘI 3.1 ... TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT 2.1 Khái quát phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng xe buýt Từ năm 1960, vận tải hành khách công cộng xe buýt Nội hình thành, gồm 28 tuyến nội...
 • 21
 • 830
 • 7

Luận văn:Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam pptx

Luận văn:Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam pptx
... lu n b n v th ngân hàng gi i pháp phát tri n d ch v th ngân hàng Đánh giá nh ng m t ñ t ñư c h n ch c a vi c phát tri n Nam d ch v th ngân hàng t i Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nam, Cách ti ... ch v th ngân hàng - Th ký qu (Prepaid Card) Chương 2:Th c tr ng d ch v th ngân hàng t i Ngân hàng TMCP Ngo i thương VN Chương 3: Gi i pháp phát tri n d ch v th t i Ngân hàng TMCP Ngo i thương ... ngân hàng th thi u t ch c th qu c t Th công c toán ngân hàng phát hành th c p cho khách 1.1.2.2 Ngân hàng phát hành hàng s d ng ñ toán hàng hoá d ch v ho c rút ti n m t Ngân hàng phát hành ngân...
 • 13
 • 155
 • 0

Phương hướng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hoá quốc tế ở công ty giao nhận kho vận ngoại thương - VIETRANS

Phương hướng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hoá quốc tế ở công ty giao nhận kho vận ngoại thương - VIETRANS
... chớnh s 13-Lý Nam -H Ni, VIETRANS cũn cú cỏc thnh viờn cỏc tnh, thnh ph sau: -VIETRANS Hi Phũng -VIETRANS Bn Thu ( Vinh - Ngh An) -VIETRANS Nng -VIETRANS Quy Nhn -VIETRANS Nha Trang -VIETRANS ... -Cụng ty dch v xõy dựng ( 13 - Lý Nam - H Ni) -3 8- V hai cụng ty VIETRANS gúp liờn doanh: -TNT - VIETRANS Express Worldwide Ltd (Vit Nam ) cú tr s 25D-E Lỏng H - ng a-H Ni v 39B - Trng Sn -Tõn ... - Thụng bỏo xp hng hóng tu cp -3 0- - Ch dn xp hng - Giao hng vo kho cng Bc 2: Cng giao nhn hng xut khu cho ngi chuyờn chBớc 2: Cảng giao nhận hàng xuất cho ngời chuyên chở Th tc, giy t Trc giao...
 • 112
 • 271
 • 0

giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại các ngân hàng thương mại việt nam

giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại các ngân hàng thương mại việt nam
... cứu-Nhóm Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam Thực trạng PT’ DV Thẻ NHTMs Nhóm 8- Cao Học Đêm 2-K22 Vấn đề PT’ thẻ NHTM Giải pháp PT’ DV thẻ NHTMs Vấn đề PT’ thẻ ... Vấn đề PT’ thẻ NHTM Dịch Vụ Thẻ NHTM Ngân Hàng Phát Hành Chủ Thẻ Chủ thể tham gia hoạt động Chủ thể tham gia hoạt động phát hàng toán thẻ phát hàng toán thẻ Tổ Chức thẻ quốc tế Ngân Hàng Thanh ... cấp dịch vụ thẻ Vấn đề PT’ thẻ NHTM Nhân tố ảnh hưởng tới phát triển Dịch Vụ Thẻ NHTM Mức độ đầu tư cho dịch vụ Mức độ đầu tư cho dịch vụ SL mật độ DV chấp nhận SL mật độ DV chấp nhận thẻ thẻ thẻ...
 • 26
 • 161
 • 0

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 10 ppsx

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 10 ppsx
... chung giao nhận hàng hoá nhận phương thức giao phương thức Phương thức giao nhận gồm: SVTH: TRẦN THỊ TRANG Trang 101 Đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển dòch vụ giao nhận hàng hóa XNK TP.HCM Giao ... tài: Thực trạng giải pháp phát triển dòch vụ giao nhận hàng hóa XNK TP.HCM Cảng giao hàng cho người nhận hàng theo nguyên tắc: - Người nhận hàng phải xuất trình chứng từ hợp lệ xác nhận quyền nhận ... Đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển dòch vụ giao nhận hàng hóa XNK TP.HCM PHỤ LỤC Trang 108 Đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển dòch vụ giao nhận hàng hóa XNK TP.HCM PHỤ LỤC Trích LUẬT...
 • 15
 • 158
 • 0

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 9 pptx

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 9 pptx
... giải pháp phát triển dòch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập Tp.HCM Để tiếp cận với thực tiễn giao nhận hàng hóa xuất nhập doanh nghiệp, thực điều tra với bảng câu hỏi gồm 14 câu sau Rất mong nhận ... không 20 Đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển dòch vụ giao nhận hàng hóa XNK TP.HCM Câu 1 5: Ông, Bà có đánh chất lượng sở hạ tầng phục vụ giao nhận hàng hóa XNK Tp.HCM? Lựa chọn Kết cấu hạ ... rõ ): Phần 3: Những câu hỏi liên quan hoạt động giao nhận Câu 6: Hiện công ty có phòng giao nhận hàng hóa xuất nhập không? Có Không Câu 7: Hiện Công ty có sử dụng dòch vụ Công ty giao nhận...
 • 11
 • 199
 • 0

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 8 pptx

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 8 pptx
... thực luận án tốt nghiệp: “ Thực trạng giải pháp phát triển dòch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập Tp.HCM Để tiếp cận với thực tiễn giao nhận hàng hóa xuất nhập doanh nghiệp, thực điều tra với bảng ... lực phục vụ cho ngành để giải pháp có khả thực thi KẾT LUẬN Đề tài Thực trạng giải pháp phát triển dòch vụ GNHH XNK Tp.HCM nhằm khái quát số vần đề lý thuyết hoạt động giao nhận hàng hóa ngoại ... Phần 2: Câu hỏi hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu: Câu 1: Xin cho biết quan niệm hoạt động GNHH XNK Công ty: Giao nhận thực công đoạn khai báo hải quan, vận chuyển hàng hóa, xếp dỡ, nhận...
 • 11
 • 243
 • 0

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 7 docx

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 7 docx
... dòch vụ giao nhận vận tải, kinh doanh ngành giao nhận vận tải kinh doanh dòch vụ giao nhận vận tải Là sản phẩm dòch vụ, dòch vụ giao nhận vận tải có đặc điểm sau: Dòch vụ vô hình: sờ, nếm trông ... dòch vụ hợp mà giúp khách hàng hoàn thiện công tác quản trò kinh doanh Giải pháp 2: Thực quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng dòch vụ Sản phẩm trình giao nhận vận tải dòch vụ giao ... chúng tác động trực tiếp đến nhận thức chất lượng: ví dụ giao nhận, khách hàng nhận chứng từ sẽ, in ấn đẹp dễ cảm thấy hài lòng dòch vụ Độ tin cậy dòch v : tức thực dòch vụ hứa cách tin cậy xác,...
 • 11
 • 186
 • 0

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 6 pdf

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 6 pdf
... dòch vụ Do cần phải có giải pháp phía nhà nước lẫn thân doanh nghiệp phát triển dòch nâng cao hiệu khai thác dòch vụ giao nhận hàng hóa XNK CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG GIAO ... sử dụng giấy tờ như:giảm sai sót nhập liệu; giảm sử dụng nhân viên; sử dụng kho hàng tốt hơn; kiểm hóa hàng nhập nhanh hơn; tình trạng gửi hàng xác hơn… Giải pháp 3: phát triển đội tàu VN, vươn ... hướng phát triển dòch vụ giao nhận hàng hóa XNK Trong thời gian tới, với xu hướng phát triển nhanh chóng kinh tế thò trường, xu hướng hội nhập kinh tế giới, vai trò ngoại thương XNK hàng hóa giữ...
 • 11
 • 190
 • 0

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 5 doc

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 5 doc
... Các loại hình dòch vụ giao nhận hàng cung cấp Giao nhận vận tải nội đòa Hầu hết công ty giao nhận đòa bàn Tp.HCM cung ứng dòch vụ giao nhận vận tải nội đòa Tuy nhiên mạnh dòch vụ thuộc đơn vò tư ... ty giao nhận có hội khai thác nhiều khách hàng Về chất lượng dòch vụ Đa số công ty sử dụng dòch vụ giao nhận hàng hóa XNK có đánh giá chung chất lượng dòch vụ công ty giao nhận đòa bàn mức tốt: ... chuyển hàng lẻ, vận chuyển container vận chuyển hàng rời Các công ty giao nhận gom nhiều lô hàng lẻ vào container vận chuyển theo yêu cầu khách hàng Có hai cách gom hàng: Gom hàng qua chặng: hình...
 • 11
 • 134
 • 0

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 4 docx

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 4 docx
... việc giao nhận hàng hóa XNK cảng thường có bên: công ty nước làm đại lý cho hãng tàu, hãng giao nhận, khách hàng đại diện cảng Giao nhận hàng hóa đường hàng không Đối với giao nhận đường hàng ... Hoạt động giao nhận hàng hóa XNK Tp.HCM Giao nhận ngày không chấp nối phương tiện vận tải lại với mà cung cấp thêm dòch vụ làm tăng thêm giá trò hàng hóa, dòch vụ giao nhận tham gia vào trình ... động GNHH XNK Tp.HCM 2.2.5.1 Giao nhận vận tải đường biển, đường hàng không Giao nhận hàng hóa đường biển Do sách bảo hộ giao nhận vận tải, toàn hãng tàu ngoại quốc, hãng giao nhận vận tải phải...
 • 11
 • 194
 • 0

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 3 pps

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 3 pps
... TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI TP.HCM 2.1 Vài nét hoạt động XNK Tp.HCM Tp.HCM nơi có hoạt động kinh tế sôi động nước, đầu tàu kinh tế Việt Nam Từ đến năm 2010 Tp.HCM ... 225,6 +21,9 225 ,3 +1 03, 5 -7,4 58,5 +15,0 -21,5 59 ,3 -20,5 801,4 +10,5 38 3,7 +3, 4 +12,5,5 (tính chung) 216,7 +7,9 110,5 +2,8 5665,6 +48,5 33 13, 9 +31 ,8 186,2 -9 ,3 95,5 +10,9 30 ,3 + 53, 0 (Tổng hợp ... Kết luận chương I: Qua nghiên cứu chương I, thấy dòch vụ giao nhận vận tải tạo loại sản phẩm vô hình đặt biệt, dòch vụ đưa hàng từ nơi gởi tới nơi nhận hàng Đối tượng phục vụ hoạt động giao nhận...
 • 11
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển trong kinh doanh xuất nhập khẩugiải pháp phát triển dịch vụ thẻ ngân hàngthực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại tp hcm pdfgiải pháp phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại ngân hàng ngoại thương việt nam trong thời gian tớiđiểm phát triển dịch vụ vận chuyển khách du lịch trên vịnh hạ longmột số giải pháp nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ giao nhận vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đừòng hàng không ở công ty vinatrancođề tài phân tích chỉ tiêu đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vận chuyển hàng không của hãng hàng không vietnam airlinesthực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty tnhhmột số giải pháp nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ giao nhận vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đừòng hàng khôngdịch vụ vận chuyển hàng không nội địanghiên cứu sự hài lõng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại các công ty giao nhận vừa và nhỏ ở viêt namnghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại các công ty giao nhận vừa và nhỏ tại việt nammột số kiến nghị nhằm phát triển nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩucác giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển của công tyđẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng khôngBKC BCTC HN 2016 signedTiểu luận tôt nghiệp: Xử lý tình huống về mất cân đối thu chi ngân sách nhà nước thị trấn Yên ThếCHUY N NLXH 200 p1T nh h nh th c hi n c c gi i ph p th c hi n nh m t ng kh n ng c nh tranh c a C ng ty b nh k o H i Ch uhttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 Sed0NOT2Vhbnpkam8Văn bản hành chính: Mẫu đơn xác nhận đoàn viên mdxndvVăn bản hành chính: Mẫu đơn xin đính chính GCN vào 10 gcn10Văn bản hành chính: Mẫu đơn xin chuyển trường chuyen truongVăn bản hành chính: Đơn xin đính chính lại giấy chứng nhận nghề phổ thông gcn nptVăn bản hành chính: Kế hoạch tháng 9 năm 2016 kht9Báo cáo thường niên | Prudential VietnamPS 01 PYC RUT TRUOC BTTLPS 15 PYC DANH CHO HDBH NHAN THO LKDVhttps: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjZlpfTFYxSFlFVGMTLA3 Phu Bao An Copyhttps: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjbmxMSDBYUi1FYlEVLR3 Phu Toan Gia Hung Thinh CopyTài liệu và biểu mẫu tham khảo | Prudential Vietnam CIE Phu An Loc CopyPhu Bao Tin An Gia Vay The chapphân tích tài chính, kinh tế dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự, khách sạn cho thuê