Bài 7 Bồi dưỡng đảng viên mới

CHƯƠNG TRÌNH lớp bồi DƯỠNG ĐẢNG VIEN mới

CHƯƠNG TRÌNH lớp bồi DƯỠNG ĐẢNG VIEN mới
... Nội, ngày 31 tháng3 năm 2007 CHƯƠNG TRÌNH LỚP "BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG CSVN" 1- Khai mạc lớp học: 30: - Chào cờ, tuyên bố lý - Giới thiệu đại biểu Đến dự khai mạc lớp học hôm nay, Ban tổ chức ... - Kiểm tra lớp Viết thu hoạch 08/4 CHƯƠNG TRÌNH LỚP "BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG CSVN" Thời gian: 2,5 ngày: 18, 19 -11-2006(sáng từ đến 11giờ Chiều từ 13giờ 30 đến 17 ) 1- Khai mạc lớp học: 00 ... thư Đảng uỷ Học viện Báo chí Tuyên truyền - Đọc Quyết định mở lớp thành lập Ban tổ chức lớp học - Đại diện Thường vụ Đảng uỷ khai mạc lớp học - Ban tổ chức đọc chương trình, nội quy học tập - Chương...
 • 9
 • 244
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH và nội QUY lớp bồi DƯỠNG ĐẢNG VIÊN mới

CHƯƠNG TRÌNH và nội QUY lớp bồi DƯỠNG ĐẢNG VIÊN mới
... TỔ CHỨC LỚP HỌC LỊCH HỌC TẬP LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI 4,5 ngày, từ chiều 27/ đến hết ngày 1/7 Sáng: Từ 30 đến 11giờ Chiều: Từ 13giờ 30 đến 17 Ngày 27/6 Tiết Chiều Bài Nội dung Giảng viên Chủ ... Phạm Xuân Mỹ đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng CSVN - Nghị Đảng Học viện BC&TT Giải đáp - Phạm Xuân Mỹ Huớng dẫn viết tiểu luận - Đỗ Thị Oai - Kiểm tra lớp - Ng, Hải Yến - Ng Viết Sơn Tổng ... Tăng cường quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ TS Nguyễn Quốc Sáng đối ngoại - Tổ chức sở Đảng xây dựng Đảng sở; - Không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng C.Nhật Bảo sắc dân tộclàm tảng tinh thần...
 • 4
 • 281
 • 1

bai thu hoach cho dang vien moi

bai thu hoach cho dang vien moi
... Hội nhập kinh tế quốc tế đặt cho nhân dân ta nhiều thách thức có tác động bất lợi Sự chi phối trình toàn cầu hóa nớc t phát triển mang lại nhiều thách thức, thua thiệt cho nớc phát triển, có nớc ... Đảng lần thứ sáu khoá IV (9/1979) mở đầu cho trình tìm tòi, đổi chủ trơng khuyến khích lực lợng lực sản xuất làm cho sản xuất bung làm nhiều cải vật chất cho xã hội Các Hội nghị Trung ơng dịnh ... có tổ chức Đảng đời đòi hỏi phải xây dựng cơng lĩnh hay chơng trình hành động cho Đảng để thu phục nhân dân, làm cho nhân dân theo Vì cơng lĩnh thống Cơng lĩnh trị văn kiện lý luận trị bản, rõ...
 • 37
 • 35,700
 • 437

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot
... thành đảng viên ? Vì vấn đề xây dựng động vào Đảng đắn đợc đặt lên hàng đầu có ý nghĩa định đảng viên ? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền đảng viên nh ? 29 Phm Ngc Dung -Chi THCS ... gia xây dựng Đảng sở Để đợc đứng hàng ngũ Đảng tự giác thừa nhận, tôn trọng lãnh đạo Đảng mà cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, giúp Đảng phát quần chúng t cách đạo đức, phát đảng viên tha hoá ... bình phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng đóng đảng phí quy định Tại Điều Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định quyền đảng viên nh sau: Đợc thông tin...
 • 34
 • 74,980
 • 1,198

Bài giảng boi duong giao vien he 2010

Bài giảng boi duong giao vien he 2010
... bài giảng gồm tiết Tiết 1: Khởi động MS PowerPoint; Làm việc với slides; Nhập nội dung định dạng ( ... dựng Xoỏ slide: chn slide mun xoỏ, Edit - Delete Slide Sao chep cac slide: chon slide cõn sao, nhõn Ctrl + C Click slide trc vi tri cõn chep, nhõn Ctrl + V Thay ụi vi tri cac slide: Trong man hinh ... hiu hng chuyn ng theo ng (hng) bt k Chn More Effects,s thờm cỏc hiu ng khỏc 3 Thờm cỏc hiu ng c thit lp sn gia cỏc slide v cho cỏc i tng chn menu Slide Show - Animation Schemes Trong Apply to...
 • 23
 • 196
 • 0

Bài soạn Boi duong giao vien cot can Tin hoc 12

Bài soạn Boi duong giao vien cot can Tin hoc 12
... thức (Tập Mô hình liệu ngôn ngữ vấn tin) Giới thiệu  Thông tin  Sự hiểu biết người  Dữ liệu  số liệu rời rạc (con số, ký hiệu, hình ảnh, …)  chứa đựng thông tin cần quan tâm   Vd: Điểm thi, ... Điểm thi, số điện thoại, tên nhân viên… ý nghĩa chưa xử lý  Nghịch lý: Xử lý thông tin  làm nghèo thông tin Khái quát hệ CSDL  Lưu trữ liệu dạng tệp truyền thống  Dư thừa liệu không quán ... mục đích  Hệ quản trị Cơ sở liệu  Phần mềm Giúp người dùng giao tiếp với CSDL  Tạo môi trường thuận lợi hiệu tìm kiếm lưu trữ thông tin CSDL   Một số hệ quản trị CSDL: Access (dùng cho hệ thống...
 • 35
 • 236
 • 0

Bài giảng Boi duong giao vien cot can Tin hoc 12

Bài giảng Boi duong giao vien cot can Tin hoc 12
... thức (Tập Mô hình liệu ngôn ngữ vấn tin) Giới thiệu  Thông tin  Sự hiểu biết người  Dữ liệu  số liệu rời rạc (con số, ký hiệu, hình ảnh, …)  chứa đựng thông tin cần quan tâm   Vd: Điểm thi, ... Điểm thi, số điện thoại, tên nhân viên… ý nghĩa chưa xử lý  Nghịch lý: Xử lý thông tin  làm nghèo thông tin Khái quát hệ CSDL  Lưu trữ liệu dạng tệp truyền thống  Dư thừa liệu không quán ... mục đích  Hệ quản trị Cơ sở liệu  Phần mềm Giúp người dùng giao tiếp với CSDL  Tạo môi trường thuận lợi hiệu tìm kiếm lưu trữ thông tin CSDL   Một số hệ quản trị CSDL: Access (dùng cho hệ thống...
 • 35
 • 225
 • 0

Bài thu hoạch BD Đảng viên mới

Bài thu hoạch BD Đảng viên mới
... tốt tiêu chuẩn người Đảng viên xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cơng sản VN Với tư cách thành viên tổ chức Đảng, đảng viên dự bị chi thân tơi ln tâm niệm vào Đảng để hết lòng, phục ... nghĩa vụ đạo đức người đảng viên Trong Đảng ta nay, trình độ học vấn phận đảng viên thấp Có khơng đảng viên, kể Đảng, thấp quần chúng học vấn, văn hóa Đó lực cản nội làm cho Đảng gặp khó khăn cơng ... học kỹ thu t Năng lực người đảng viên cương vị lực chiến lược, chung đúc tri thức, kinh nghiệm, lĩnh trị, tài tổchức thuyết phục Đáp ứng đầy đủ u cầu lực đảng viên tồn Đảng u cầu đặc biệt Đảng...
 • 4
 • 36,300
 • 1,057

bài thu hoạch lớp đảng viên mới

bài thu hoạch lớp đảng viên mới
... luật đảng viên - Thu, nộp đảng phí đảng viên theo quy định - Thực chế độ sinh hoạt chi thường lệ tháng lần V Công tác xây dựng Đảng sở trách nhiệm Đảng viên Công tác xây dựng Đảng sở - Đảng ta ... đảng viên tổ chức sở đảng chi Mỗi đảng viên phải sinh hoạt tổ chức sở đảng định a Mỗi đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ, chi việc lãnh đạo thực nhiệm vụ trị sở, đơn vị b.Mỗi Đảng viên ... định Điều lệ Đảng a) Tiêu chuẩn đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên chuẩn mực quy định chất lượng người đảng viên, tiêu chí phân đảng viên quần chúng; sở để đánh giá chất lượng đảng viên; để tiến...
 • 17
 • 9,463
 • 11

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới 2015

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới 2015
... chỗ Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân” (13); dân chủ “vừa mục tiêu vừa động lực công đổi xã hội ta”(14) Tổng kết 10 năm đổi mới, Đại hội VIII Đảng rút nguyên nhân trọng yếu dẫn đến thành công Đảng ... thành công Đảng hoạch định đường lối thực đường lối đổi mới: “Chính ý kiến, nguyện vọng sáng kiến nhân dân nguồn gốc hình thành đường lối đổi Đảng Cũng nhân dân hưởng ứng đường lối đổi mới, dũng cảm ... kết dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, thành phần kinh tế, giới, lứa tuổi, vùng đất nước, người Đảng người Đảng, người công tác người nghỉ hưu, thành viên đại gia đình Việt Nam dù sống nước...
 • 6
 • 3,443
 • 43

Bai thu hoach lop Dang vien moi

Bai thu hoach lop Dang vien moi
... chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy để người đảng viên tổ chức Đảng thấy cần thiết có sức hấp dẫn thu hút đảng viên cách tự giác, tự nguyện vinh dự Để làm điều Đảng uỷ, chi uỷ cần trì nghiêm túc ... nhiệm vụ sở, đơn vị Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ với phát triển mạnh mẽ khoa học - kỹ thu t công nghệ tất lĩnh vực đời sống xã hội ngày, đổi không ngừng vươn lên chiếm lĩnh trí trức...
 • 3
 • 1,119
 • 28

bài thu hoạch lớp đảng viên mới

bài thu hoạch lớp đảng viên mới
... ĐểxứngđángvớidanhhiệuđảngviêncầnthựchiệntốttiêuchuẩnđảngviênquyđịnhtrongĐiềul Đảng. a)Tiêuchuẩn đảngviênTiêu chuẩn đảng viên chuẩn mực quy định chất lượng ngườiđảng viên, tiêu chí phân đảng viên quần chúng; ... h u ẩ đảng viên, điều kiện người vào Đảng, nhiệm vụ đảng viên. 15 d) Đảng viên người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, c h ủ trương Đảng Rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên ĐểxứngđángvớidanhhiệuđảngviêncầnthựchiệntốttiêuchuẩnđảngviênquyđịnhtrongĐiềul Đảng. a)Tiêuchuẩn ... quần chúng; sở để đánh giáchất lượng đảng viên; để tiến hành mặt công tác đảng viên Mọiđảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện, phấn đấu .Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với...
 • 14
 • 1,146
 • 1

Bài giảng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng bài 7 công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng

Bài giảng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng  bài 7 công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng
... Học viên nắm u cầu người đảng viên MỤC TIÊU Nắm nội dung cơng tác Đảng viên TCCS Đảng Vận dụng vào việc xây dựng đội ngũ đảng viên đơn vị NỘI DUNG Cơng tác Đảng viên Tổ chức sở Đảng Nghiệp vụ cơng ... cộng 1 87 179 186 609 184 72 0 1 97 028 75 5 536 248 179 173 171 77 1 69 382 69 312 68 415 73 374 280 483 23 308 23 008 23 025 73 374 280 483 243 491 6 67 713 18 114 121 281 27 542 124 018 27 722 123 ... 124 2 17 045 2 17 184 231 961 ụ nữ 78 7 278 866 328 926 078 006 218 n tộc thiểu số 3 27 501 3 47 562 368 870 391 865 48 74 4 54 644 62 265 64 212 àn viên TNCSHCM 5 37 779 5 67 385 625 0 67 703 242 ân nhân...
 • 51
 • 670
 • 2

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới
... phấn đấu để trở thành đảng viên ? Vì vấn đề xây dựng động vào Đảng đắn đặt lên hàng đầu có ý nghĩa định đảng viên ? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền đảng viên ? Trả lời: Đối với ... bình phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng đóng đảng phí quy định Tại Điều Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định quyền đảng viên sau: Được thông tin thảo ... muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tự trả lời câu hỏi: Tại ta vào Đảng ? Vào Đảng để làm ?, Mục tiêu lý tưởng Đảng ta ? Lúc sinh thời Bác Hồ dạy: “Vì vào Đảng ? Phải để...
 • 39
 • 751
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài thu hoạch lớp bồi dưỡng đảng viên mới 2011bài 6 chương trình bồi dưỡng đảng viên mớibai thu hoach lop boi duong dang vien moi 2013bai thu hoach ve lop boi duong dang vien moibai thu hoach cho lop boi duong dang vien moibai thu hoach lop boi duong dang vien moi 2012bai thu hoach lop boi duong dang vien moibai thu hoach boi duong dang vien moi nam 2012bai thu hoach boi duong dang vien moi nam 2013bài thi lớp bồi dưỡng đảng viên mớibài thu hoạch lớp bồi dưỡng dang viện moigiáo trình lớp bồi dưỡng đảng viên mớigiáo trình bồi dưỡng đảng viên mớilớp bồi dưỡng đảng viên mớichương trình bồi dưỡng đảng viên mớiTap huan cong tac chu nhiem phan baTuần 6-11. Luyện tập làm đơnTuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnhTuần 17. Ôn tập về từ và cấu tạo từGiáo án tuần 3 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 6 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnhBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAMBài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNHãy nêu điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 so với Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về tội phạm tham nhũngBài 20. Vùng Đồng bằng sông HồngBài 37. Dân cư Bắc MĩBài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.Bài 13. Trang trí cái bátBài 4. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị emBài 12. Cảm ơn và xin lỗi