Địa lí 11 Bài thuyết trình TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI ĐNÁ ĐÔNG NAM Á

bài giảng môn địa 11 bài giảng về khu vực đông nam á, tiết 1 tự nhiên dân hội

bài giảng môn địa lí 11 bài giảng về khu vực đông nam á, tiết 1 tự nhiên dân cư và xã hội
... Á Tiết 1: Tự nhiên, dân hội Diện tích: 4,5 triệu Km2; Dân số:556,2 triệu người (2005) II Dân hội hội Đất nước Thái lan Bài 11 : KHU VỰC ĐÔNG NAM Á Tiết 1: Tự nhiên, dân hội ... Cơ cấu dân số nước khu vực Đông Nam Á cấu dân số Bài 11 : KHU VỰC ĐÔNG NAM Á Tiết 1: Tự nhiên, dân hội Diện tích: 4,5 triệu Km2; Dân số:556,2 triệu người (2005) II Dân hội Dân Mời ... bố dân quốc gia khu vực Đông Nam Á trả lời câu hỏi sau Bài 11 : KHU VỰC ĐÔNG NAM Á Tiết 1: Tự nhiên, dân hội Diện tích: 4,5 triệu Km2; Dân số:556,2 triệu người (2005) II Dân hội Dân...
 • 43
 • 3,077
 • 0

Giáo án địa11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân hội ppsx

Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội ppsx
... miền Tây Trung III Dân hội - Đông dân giới: chiếm Quốc? 1/ 5 dân số TG, gấp 14 lần Hoạt động 3: dân số Việt Nam, 10 lần Nhật GV hướng dẫn đại diện HS Bản nhóm trả lời Các nhóm bổ sung - Tăng ... sau 19 75 có xu hướng tăng chậm thực GV kết luận Hoạt động 4: có hiệu sách dân số GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK, H10.2, 10 . 3, để nêu rõ đặc điểm dân Trung Quốc - Giải thích dân Trung Quốc ... không đồng - Những thành tựu Trung - Dân số tập trung đông nông thôn miền Đông lãnh thổ - Dân số trẻ có xu hướng ổn định hội Quốc việc thực - Đầu tư lớn cho giáo dục, nâng sách dân số thời...
 • 6
 • 8,299
 • 25

Giáo ám địa11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân hội ppt

Giáo ám địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội ppt
... thổ 10 . 3, để nêu rõ đặc điểm - Dân số trẻ dân Trung Quốc có xu hướng ổn định - Giải thích dân hội Trung Quốc phân bố - Đầu tư lớn cho giáo dục, không đồng nâng cao chất lượng đội - Những ... (SGK) nhận xét III Dân hội khác khí hậu, - Đông dân giới: thuỷ văn miền Đông chiếm 1/ 5 dân số TG, gấp miền Tây Trung 14 lần dân số Việt Quốc? Nam, 10 lần Nhật Bản Hoạt động 3: - Tăng nhanh từ ... thái độ đắn mối quan hệ Việt - Trung II Đồ dùng dạy học - Bản đồ nước Châu á, đồ tự nhiên Trung Quốc - Một số tranh ảnh đất nước Trung Quốc III Trọng tâm học - Vị trí Trung Đông á, quy mô lãnh thổ...
 • 8
 • 995
 • 2

Giáo ám địa11 - Bài 11 Khu vực đông nam á Tiết 1 Tự nhiên dân hội ppsx

Giáo ám địa lý 11 - Bài 11 Khu vực đông nam á Tiết 1 Tự nhiên dân cư và xã hội ppsx
... bão, nêu rõ đặc điểm dân lũ lụt… ĐNá? ảnh III Dân hội hưởng đến phát triển Dân kinh tế đất nước? Phân - Đông dân, tăng nhanh, tích sức ép gia tăng dân số hội dân số trẻ, nguồn lao ... nguyên thiên nhiên (TNTT), điều kiện hội tới phát triển kinh tế khu vực ĐNá IV tiến trình dạy học Bài cũ Nhận xét kiểm tra 45 Bài GV giới thiệu sơ lược khu vực Đông Nam Hoạt động giáo viên Nội ... (SGK) - Địa hình bị chia cắt đồ tự nhiên khu vực mạnh mẽ Núi theo hướng ĐNá, so sánh đặc điểm tự TB-ĐN B-N Xen nhiên; địa hình khí hậu, kẽ thung lũng sông sông ngòi… hai đồng phận lãnh thổ Đông Nam...
 • 7
 • 1,489
 • 11

Bài 11- tiết 1: Đông Nam Á (Tự nhiên, dân hội)

Bài 11- tiết 1: Đông Nam Á (Tự nhiên, dân cư và xã hội)
... Dựa vào lược đồ dưới Em nêu nét khái quát khu vực Đông Nam á? inh Hng Thc - THPT Tr n Phỳ - H Tnh Khu vực Đông Nam á: + Nằm đông nam lục địa - Âu + Diện tích: 4,5 triệu km2 + Dân số : 556,2 ... dân hội nước Đông Nam á? + Phân tích ảnh hưởng đặc điểm đến phát triển kinh tế hôi nước? inh Hng Thc - THPT Tr n Phỳ - H Tnh 18 Dân inh Hng Thc - THPT Tr n Phỳ - H Tnh 19 Dân ... hán Rừng khoáng sản giàu chủng loại hạn chế tiềm khai thác inh Hng Thc - THPT Tr n Phỳ - H Tnh 17 Dựa vào thông tin mục II liên hệ thực té với nước ta Em hãy: + Nêu nét bật vầ dân hội dân...
 • 27
 • 1,449
 • 8

SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC PHẦN MỀM POWERPOINT ĐỂ GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ 11BÀI 11: KHU VỰC ĐÔNG NAM ÁTIẾT 1: TỰ NHIÊN, DÂN HỘI

SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC VÀ PHẦN MỀM POWERPOINT ĐỂ GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ 11BÀI 11: KHU VỰC ĐÔNG NAM ÁTIẾT 1: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI
... để đạt hiệu cao dạy học mạnh dạn thiết kế lại dạy, đổi phương pháp việc “ Sử dụng phương tiện dạy học phần mềm Powerpoint để dạy 11: Khu vực Đông Nam Á- Tiết 1: Tự nhiên, dân hội Địa ... Với trên, trình tìm hiểu, nghiên cứu chọn đề tài: Sử dụng phương tiện dạy học phần mềm Powerpoint để giảng dạy địa 11- Bài 11: Khu vực Đông Nam Á-Tiết 1: Tự nhiên, dân hội để làm ... LÝ 11 BÀI 11: KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TIẾT 1: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI A ĐẶT VẤN ĐỀ I LỜI MỞ ĐẦU Trong trình dạy học địa lý, đặc biệt địa giới để đạt kết cao cần có phương tiện thiết bị dạy học...
 • 23
 • 163
 • 0

Bài 12.Cộng hòa nhân Trung Hoa(Trung Quốc).tiết 1. Tự nhiên, dân hội

Bài 12.Cộng hòa nhân Trung Hoa(Trung Quốc).tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội
... Lónh th Trung Quc -í ngha ca v trớ a lớ v Lónh th Trung Quc Din tớch mt s quc gia ln trờn th gii (triu km2) TT Quc gia Din tich TT Quc gia Din tich LB Nga 17,1 Hoa Kỡ 9,629 Canada 9,971 Trung Quc ... TATGIKIXTAN Rim a tây tạng NE PA N ấn Đ 200 ộ Bắc Kinh Tân ng oà ng APGANIXTAN N TA X KI PA 300 TRIEU TIEN Thiên Tân S H S T Nhật Hàn Quốc Trung Quốc Everest Lasa 8.848m BUTAN 300 Bồn địa tứ xuyên ... lun phn 2(min Tõy) Quan sỏt bn a hỡnh v khoỏng sn Trung Quc, ni dung SGK , trỡnh by c im t nhiờn ụng v Tõy thy c tỏc ng n s phỏt trin kinh t Trung Quc Theo gi ý: Min ụng a hỡnh Khớ hu Sụng ngũi...
 • 12
 • 1,603
 • 20

Bài 10. Tiết 24. TỰ NHIÊN, DÂN HỘI TRUNG QUỐC

Bài 10. Tiết 24. TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI TRUNG QUỐC
... NHÂN DÂN TRUNG HOA ( TRUNG QUỐC) Tiết 24: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI Quốc Quốc huy Diện tích số nước giới ( Đơn vị: Triệu km2) Quốc gia Liên Bang Nga Diện tích 17,1 Canada 9,97 Hoa Kì 9,63 Trung ... thôn dân số thành thị Trung Quốc? Phân bố dân Trung Quốc 1050Đ Hãy nhận xét giải thích phân bố dân Trung Quốc? BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 1: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: 9,57 Diện tích Trung ... số tự nhiên Trung Quốc % 1,8 1,1 0,6 1970 1990 2005 Năm Nhận xét tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên Trung Quốc? Dân số Trung Quốc giai đoạn 1949 - 2005 37% 63% Nhận xét thay đổi tổng dân số, dân...
 • 30
 • 2,512
 • 3

BÀI 8 LIÊN BANG NGA. TIẾT 1 tự NHIÊN dân hội

BÀI 8 LIÊN BANG NGA. TIẾT 1 tự NHIÊN dân cư và xã hội
... mơ dân số LBN? III- DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI Dân a- Dân số Quy mơ dân số Liên Bang Nga Thời kì 19 91- 2005 Tháp dân số Liên Bang Nga Năm 20 01 I.VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ LÃNH THỔ 1. Vị trí địa lý III- DÂN CƯ VÀ ... III- DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI Lãnh thổ Dân II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN a- Dân số Phía Tây Phía Đơng III DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI Dân hội 10 0 dân tộc, 80 % người Nga I.VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ LÃNH THỔ 1. Vị trí ... Lãnh thổ III- DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI Dân b- Phân bố dân II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Phía Tây Phía Đơng III DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI Dân hội Nhận xét phân bố dân LBN? Giải thích? Mật độ dân số người/km2)...
 • 35
 • 900
 • 0

BÀI dự THI LIÊN môn liên bang nga bài thơ tôi yêu em tiết 1 tự nhiên dân hội

BÀI dự THI LIÊN môn liên bang nga và bài thơ tôi yêu em tiết 1 tự nhiên dân cư và xã hội
... dân đến KT- XH III Dân hội - Trên lãnh thổ rộng lớn với tiềm to lớn tự nhiên, người liên bang Nga có đặc trưng tiêu biểu nào? Phần thứ III, Dân hội em đến cho ta hiểu biết - Yêu ... (Phiếu học tập số 1, 2) Tiết BÀI THƠ “TÔI YÊU EM A Pu-skin - Em hiểu nhan đề thơ Tôi yêu em ? Có thể dịch nhan đề tiếng Nga Я вас любил đồng nghĩa với I love you nghĩa Tôi yêu em theo cách? Tại ... Nga nhà soạn nhạc Trai-cốp-xki III Tổ chức hoạt động học tập Vào bài: Cô kiểm tra tập nhóm tìm hiểu nước Nga, thể thành học hôm Tự nhiên, dân hội nước Nga tảng để em hiểu sâu sắc thơ “Tôi...
 • 12
 • 365
 • 1

LB NGA - Tiết 1 - Tự nhiên, dân hội

LB NGA - Tiết 1 - Tự nhiên, dân cư và xã hội
... hội III DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI Dân [?] Tình hình dân LB Nga có nét bật? - Là nước đông dân (thứ giới) - Đứng sau: Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, In-đô-nê-xi-a, Bra-xin, Pa-kix-tan, Băng-la-đet - ... Đông thưa khu vực - Tác động tích cực tiêu cực - Tỉ lệ dân thành thị cao (2005 - 70%) - LB Nga có nhiều dân tộc (trên 10 0 dân tộc) hội [?] hội LB Nga có nét bật? - LB Nga có tiềm lực lớn ... quốc gia (kể tên) - Yêu cầu HS lên xác định Bản đồ quốc gia chung biên giới với LB Nga: Na Uy, Phần Lan, U-crai-na, Et-to-ni-a, Lat-via, Bê-la-rut, Gru-di-a, A-dec-baigian, Ca-dăc-tan, Trung Quốc,...
 • 6
 • 875
 • 2

TỰ NHIÊN, DÂN HỘI LIÊN BANG NGA docx

TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI LIÊN BANG NGA docx
... hiểu đặc điểm dân III Dân hội: Dân hội LB Nga ?Dựa vào Bảng 8.2 tháp - Nga nước đông dân thứ dân số Nga nhận xét 8/thế giới, mật độ dân số thấp thay đổi dân số LB Nga (8.4 người/km2) ... Mỹ, nhân dân Việt Nam nhận giúp đỡ vô to lớn Liên Xô (cũ) có LB Nga vật chất tinh thần, góp phần đưa kháng chiến nhanh chóng giành thắng lợi Để hiểu rõ đặc điểm tự nhiên, dân hội có thuận ... người Nga di nước - Phân bố dân không đều: - Hiện năm số dân tập trung chủ yếu phía tây tây Nga giảm 700.000 người nam ? Dựa vào Hình 8.4 trả lời câu hỏi SGK, nhận xét phân bố dân TP...
 • 12
 • 1,875
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: sơ đồ tư duy bài tự nhiên dân cư và xã hội trung quốctự nhiên dân cư và xã hội trung quốctự nhiên dân cư và xã hội nhật bảntự nhiên dân cư và xã hội đông nam átự nhiên dân cư và xã hội liên bang ngatiết 1 tự nhiên dân cư và xã hộigiáo án địa lí 11 bài 5 tiết 3 mot so van de cua khu vuc tay nam a va trung agiao an địa lí 8 bài 7 đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu ágiáo án địa lý 11 bài 9 nhật bảntiết 1 tự nhiên dân cư và tình hình phát triển kinh tế ppsxđịa lí 10 bài 24 – sự phân bố dân cư các loại hình quần cư và đô thị hoáđịa lí 7 bài 2 – sự phân bố dân cư các chủng tộc trên thế giớiđề bài phân tích ảnh hưởng tích cực của du lịch và du lịch sinh thái đến tự nhiên môi trường và xã hội docdia li 12 bai thuc hanh phan tich tinh hinh phat trien cn o dong nam bođịa lí 12 bài 35 – vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở bắc trung bội khái quát về tự nhiên kinh tế và xã hội vùng mnpbI 2 Giay de nghi thanh lap moi cty TNHH 1tvWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương Cham dut CN VPDDWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương DSTVTNHH 2tv da suaBien ban hop dai hoi dong co dongII 2 Thay doi nguoi dai dien theo phap luatDanh sach nguoi dai dien theo uy quyenLich thi lai cho sinh vienCổng Thông Tin Đào Tạo-Trường Đại Học Hồng Đức (v2016.07.25) Lich thi dot 4Thanh lap CN VPDD Quyet dinh bo nhiemCổng Thông Tin Đào Tạo-Trường Đại Học Hồng Đức (v2016.07.25)báo cáo thực tập chế biến món ăn tại khách sạn novotel đà nẵngQD HBKKHT HK1 14 15 Khoa KTXDQD HBKKHT HK1 14 15 Lien thongQuyet dinh 234 2017 GTVT Khen thuong K Kinh te nam hoc 2015 2016Quyet dinh 234 2017 GTVT Khen thuong K Kinh te nam hoc 2015 2016Quyet dinh 282 2016 HBK2 14 15 Khoa KTVTQuyet dinh 283 2016 HBK2 14 15 Khoa KTTTQuyet dinh 182 2017 Hoc bong khuyen khich HK 2 15 16 Khoa Kinh te VTQuyet dinh 235 2017 GTVT Khen thuong K Dien nam hoc 2015 2016State of the coasts of batangas province