Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ

Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ

Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ
... đc phép phát hành tiền theo cac quy định luật Chính phủ phê duyệt (mệnh giá tiền, loại tiền, mức phát hành…) nhằm đảm bảo thống an toàn cho hệ thống lưu thông tiền tệ quốc gia Tiền mà NHTW phát ... hữu công cụ vốn ko có tiêgs nói - Ng sở hữu CP có quyền tham gia sở hữu điểm DN DN So sánh thị trường tiền tệ thị trường vốn TT tiền tệ TTTT nơi trao đổi mua bán công cụ tài ngắn hạn theo thông ... rủi ro thấp công cụ thị trường tiền tệ Thu nhập từ tín phiếu kho bạc ( chênh lệch giá mua giá bán hoàn trả) không bị đánh thuế chúng không đc coi tài sản vốn  Tín phiếu kho bạc công cụ an toàn...
 • 11
 • 10,681
 • 115

Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ và đáp án

Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ và đáp án
... lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai tr lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản l lưu thông tiền tệ: • Khái niệm lưu thông tiền tệ: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh ... chế thị trường Câu 3: Lưu thông tiền tệ Việt Nam biện pháp khắc phục Đáp án: 1- Khái niệm lưu thông tiền tệ vai tr lưu thông tiền tệ • Khái niệm: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh tế, phục ... hàng hoá -tiền tệ V lưu thông tiền tệ phải quản l dựa sở xác định mức cung cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân cung cầu tiền tệ • Mức cung tiền tệ xác định mức cung tiền tệ:  Khái niệm cung tiền tệ: Tổng...
 • 30
 • 12,098
 • 114

Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ

Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ
... 21 Khối tiền lưu thông gì? Cách đo M1, M2, M3 M4? Chương THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 22 Thị trường tài gì? đặc điểm? chức vai trò nó? 23 Thị trường tiền tệ gì? đặc điểm nó? Chức thị trường tiền tệ? (Là ... nêu hình thái phát triển tiền tệ? Tiền làm hàng hoá (hoá tệ) loại tiền có đặc điểm gì? (Có thể sử dụng hàng hoá thông thường) Trong kinh tế đương đại, giá trị lưu thông tiền giấy yếu tố định? (do ... nhận tiền gửi tiết kiệm dân cư làm Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn trung gian toán tổ chức trung gian tài phi ngân hàng (công ty tài chính, Quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm ) không...
 • 15
 • 264
 • 0

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ.

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ.
... xảy - Các công ty tài chính: Công ty tài trung gian tài tín dụng, thành lập dạng công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần Khác với ngân hàng thương mại, công ty tài không nhận tiền gửi thường ... hiệu công cụ này, đòi hỏi hầu hết tiền lưu thông phải nằm tài khoản ngân hàng, nghĩa phải có phát triển cao chế toán không dùng tiền mặt Mặt khác, phải có thị trường tài phát triển Vì công cụ ... cho thuê tài  Công ty cho thuê tc ỏ vn: • Các công ty tài thuộc trực thuộc tổng công ty: dầu khí, bưu điện, cao su, tàu thủy • Công ty tài Sài Gòn (SFC) 40 • Công ty tài Seaprodex f Công ty chứng...
 • 111
 • 3,483
 • 11

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH docx

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH docx
... Bài tập tham khảo PHẦN I HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP Chương 1 Khái niệm quan hệ tài doanh nghiệp? Vai trò tài doanh nghiệp hoạt động kinh doanh? Nội dung chủ yếu công tác quản lý tài doanh ... số Công ty Hoàng Hà bị tuyên bố phá sản quan có thẩm quyền phê chuẩn, có tài liệu giá trị tài sản khoản nợ sau: Giá trị lý tài sản Công ty án kinh tế xác định (sau thực khoản nợ có đảm bảo tài ... Những vấn đề tài sáp nhập, mua lại phá sản doanh nghiệp Bài số Công ty Thương mại Hoàng Lan bị tuyên bố phá sản quan có thẩm quyền phê chuẩn Toà án xác định giá trị lý Công ty (không kể tài sản sử...
 • 47
 • 489
 • 1

Các câu hỏi ôn tập môn tài chính công

Các câu hỏi ôn tập môn tài chính công
... cách hành nhà nước thể chế NSNN đặt yêu cầu cải cách tài công cách cấp thiết, cụ thể: Luật NSNN (năm 2002) vừa tạo sở pháp lý cho c ải cách v ề tài công, v ừa d ẫn đến yêu cầu cải cách tài công ... quy định pháp lý công khai tài chính, ngân sách nợ công, bước cải thiện tính công khai minh bạch thông tin nợ công Giám sát thị trường tài phát triển thị trường trái phiếu: Tập trung xây dựng ... lý tài công n ội dung c b ản quan tr ọng Ch ương trình tổng thể CCHC NN giai đoạn 01-10, ta cần hiểu tài công gì, vai trò c t ầm quan trọng đổi quản lý tài công cải cách hành nhà nước Tài công...
 • 38
 • 955
 • 6

34 câu hỏi ôn tập môn tài chính công

34 câu hỏi ôn tập môn tài chính công
... khác, tài Nhà nước có phạm vi rộng Tài công - Phân biệt Tài công tài “tư”: Tài công có điểm giống khác với tài “tư” - tài khu vực tư nhân Điểm giống Tài công tài “tư” chỗ chúng thuộc phạm trù tài ... nguồn lực Tài công Tài công mang tính lịch sử: sách định Tài công đưa thực thi thời gian điều kiện cụ thể định quốc gia giới Tài công không bồi hoàn trực tiếp: việc đóng góp vào Tài công việc ... thu nhập Tài công Xét nội dung vật chất, Tài công bao gồm quỹ công Đó lượng định nguồn tài toàn xã hội tập trung vào quỹ công hình thành thu nhập Tài công, ngân sách Nhà nước quỹ tiền tệ tập trung...
 • 45
 • 1,773
 • 15

Hệ thống câu hỏi ôn tập môn tài chính doanh nghiệp

Hệ thống câu hỏi ôn tập môn tài chính doanh nghiệp
... nhuận doanh nghiệp? Phương pháp xác định loại thuế chủ yếu doanh nghiệp? Yêu cầu nội dung phân phối lợi nhuận doanh nghiệp? Các loại quỹ chuyên dùng doanh nghiệp? Chương 4: Tài sản cố định doanh nghiệp? ... trạng phá sản? 4 Những vấn đề tài doanh nghiệp thực phá sản? -3PHẦN II HỆ THỐNG BÀI TẬP Chương CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP Bài số Một doanh nghiệp tài liệu sản xuất tiêu thụ ... điểm mô hình tài trợ vốn kinh doanh doanh nghiệp? Nguồn vốn ngắn hạn doanh nghiệp? Phân tích ưu, nhược điểm sử dụng nguồn vốn? (dưới góc độ doanh nghiệp) Nguồn vốn dài hạn doanh nghiệp? Phân...
 • 46
 • 154
 • 0

Hệ thống câu hỏi ôn tập môn tài chính doanh nghiệp 2

Hệ thống câu hỏi ôn tập môn tài chính doanh nghiệp 2
... phiếu? Bài số 2: Một Công ty mẹ gồm công ty Bảng sau cho thấy tỷ phần kinh doanh hệ số â công ty con: Công ty Tỷ phần kinh doanh Hệ số â Công ty điện nước 60% 0,7 Công ty dây cáp 25 % 0,9 Công ty KD ... doanh thu số năm sau: Đơn vị: Tỷ đồng Năm 20 01 20 02 2003 20 04 20 05 20 06 20 07 DT 153 1 52 154 156 146 160 160 Yêu cầu: Tính doanh thu dự báo năm 20 08 Công ty theo phương pháp: Bình quân di động, ... Cuối kì I Tài sản ngắn 1.130 hạn 180 Tiền TĐ tiền 21 0 Đầu kì Cuối kì I Nợ phải trả 880 22 0 Nợ ngắn hạn 590 610 27 0 - Vay nợ NH 22 0 180 620 580 - Phải trả người bán 180 20 0 Hàng tồn kho 120 80 Phải...
 • 53
 • 319
 • 2

TUYỂN TẬP 163 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( CỰC HAY, CÓ ĐÁP ÁN)

TUYỂN TẬP 163 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( CỰC HAY, CÓ ĐÁP ÁN)
... nửa đầu năm 1996 tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) ... Việc chuyển từ loại tiền tệ giá trị thực (Commodities money) sang tiền quy ước (fiat money) xem bớc phát triển lịch sử tiền tệ vì: a) Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ b) Tăng cường khả ... dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ quý d) Vàng, ngoại tệ mạnh đồng Việt Nam e) Không phải dạng 161 Theo nhà kinh tế học “Lượng cầu tài...
 • 35
 • 168
 • 0

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
... đoạn nay, phủ Việt Nam thực : A Chính sách tiền tệ siết chặt B Chính sách tiền tệ nới lỏng C Chính sách giảm chi tiêu thường xuyên đầu tư phủ D Chính sách bơm thêm tiền Mỹ, Anh, Đức thực Câu Để ... Hạ lãi suất tái chiết khấu D A B CHƯƠNG III: CUNG CẦU TIỀN TỆ I Cung tiền tệ: II Cầu tiền tệ: Câu 1: Trong kênh cung ứng tiền vào lưu thông Ngân hàng trung ương, kênh gây lạm phát? A Kênh ngân ... phí đẩy tượng tiền tệ : A Làm cho đồng tiền giá giảm sức mua B Không thể xảy mà thực sách tiền tệ mở rộng kèm C Làm tăng chi phí lãi vay doanh nghiệp, phủ phải điều chỉnh sách tiền tệ D Tất Câu...
 • 6
 • 1,052
 • 15

Đề cương ôn tập môn tài chính tiền tệ

 Đề cương ôn tập môn tài chính tiền tệ
... dõi thông tin cho Bộ máy Tài Những thông tin mà Bộ máy Tài có từ "Hệ thống thông tin Kế toán", sau chuyển Thông tin Kế toán thành "Hệ thống thông tin Tài chính" Hệ thống "Thông tin Tài chính" ... giảm hệ số nhân tiền - giảm lượng tiền lưu thông b) Hạn chế hạn mức tín dụng công cụ Chính sách tiền tệ để giảm lượng tiền cho vay - giảm lượng tiền lưu thông c) Bán vàng ngoại tệ, bán gtcg nhằm ... tập trung huy động nguồn tài phục vụ cho việc phát triển kinh tế trị xã hội … Các chủ thể tài Bao gồm tài công, tài DN, định chế tài tài tổ chức xã hội, hộ gia đình * Tài công đặc trưng quỹ tiền...
 • 6
 • 2,086
 • 99

ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ pdf

ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ pdf
... chức tiền tệ ngày thay tiền giấy đời sống kinh tế Do chúng xem loại hình thái tiền tệ CÂU 4: Chế độ, vị tiền tệ gì? Nêu khái quát Quỹ tiền tệ giới? Chế độ tiền tệ hình thức tổ chức lưu thông tiền ... đồng Nhân dân tệ, yên Nhật, Vàng CÂU 3: Tiền tệ có loại hình thái? Kể loại hình thái đó? Các hình thái tiền tệ: - Hóa tệ - Tín tệ - Bút tệ - Tiền điện tử  Hóa tệ: Đây hình thái tiền tệ Đặc điểm ... Cơ cấu tiền tệ phải hợp lý, tức tỷ trọng loại đồng tiền phải phù hợp Quá nhiều tiền nhỏ (hoặc tiền lớn) khó khăn cho lưu thông thiếu tiền nhỏ (hoặc tiền lớn) gây rối loạn lưu thông tiền tệ Việc...
 • 58
 • 603
 • 7

trắc nghiệm tài chính tiền tệ

trắc nghiệm tài chính tiền tệ
... Phương pháp khấu hao không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh d Cả a và b LOGO Câu Để đánh giá khả toán doanh nghiệp, người ta đem so sánh giá trị tài sản có tính lỏng cao ... Nguồn vốn dài hạn LOGO Câu Lãi suất tín dụng phụ thuộc vào yếu tố sau đây: a Rủi ro của khoản vay b Thời hạn vay c Cách tính lãi d Cả a, b và c LOGO Câu Tiền dự trữ bắt buộc ngân ... các tổ chức tín dụng khác LOGO Câu 14 Những tổ chức sau được làm chức trung gian toán a NHTM b Quỹ đầu tư c Công ty tài chính d Cả a, b và c LOGO Câu 15 Số nhân tiền tăng lên a Các...
 • 31
 • 1,883
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: các câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệbộ câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệcâu hỏi ôn tập môn tài chính quốc tếcâu hỏi ôn tập môn tài chínhcâu hỏi ôn tập môn tài chính doanh nghiệp 1câu hỏi ôn tập môn tài chính doanh nghiệpcâu hỏi ôn tập môn tài chính họccâu hỏi ôn tập môn tài chính công đại cươngcâu hỏi ôn tập môn tài chính công và công sảncâu hỏi ôn tập môn tài chính côngcác câu hỏi ôn tập môn tài chính côngôn tập môn tài chính tiền tệtài liệu ôn tập môn tài chính tiền tệcâu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ 2câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệDe nghe ieltsjava tutorialPhotoshop CS4 javascript refBáo cáo TN đề tài bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại bảo việt hà nội giai đoạn 1998 2001Báo cáo TN đề tài một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại công ty bảo hiểm nhân thọ hà nộiHD su dung windows movie makertài “Sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử chương V: Quan hệ quốc tế (19452000) và chương VI: Cách mạng khoa họccông nghệ và xu thế toàn cầu hóa, phần lịch sử thế giới sách giáo khoa lịch sử 12 THPT (chương trình chuẩn)”Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc NinhKế hoạch chuyên môn hay đầy đủ, chi tiếtđề cương tốt nghiệp tổ chức quy hoạch và thiết kê lập quy hoạch trong tổ chức giao thông đô thịphụ gia tự nhiên Carotenoidbài thuyết trình phụ gia carotenoidQuản lý chất lượng và Đảm bảo chất lượng Quality Control and Quality AsurranceÝ NGHĨA CUỘC TỰ THIÊU CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC (11061963)mệnh đề quan hệchuyen de phan ung oxi hoa khuCac de kiem tra 1 tiet tieng anh lop 6Thì hiện tại đơnTHÌ HIỆN tại đơntopload grammar 1 3q