VAI TRÒ CỦA CÁC TÂM, BẪY VÀ CÁC KHUYẾT TẬT TRONG VẬT LIỆU LÂN QUANG DÀI CaAl2O4 PHA TẠP CÁC ION ĐẤT HIẾM

Vai trò của các tâm, bẫy các khuyết tật trong vật liệu lân quang dài CaAl2O4 pha tạp các ion đất hiếm

Vai trò của các tâm, bẫy và các khuyết tật trong vật liệu lân quang dài CaAl2O4 pha tạp các ion đất hiếm
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN NGỌC TRÁC VAI TRÒ CỦA CÁC TÂM, BẪY VÀ CÁC KHUYẾT TẬT TRONG VẬT LIỆU LÂN QUANG DÀI CaAl2O4 PHA TẠP CÁC ION ĐẤT HIẾM CHUYÊN NGÀNH: VẬT ... là: Vai trò tâm, bẫy khuyết tật vật liệu lân quang dài CaAl 2O4 pha tạp ion đất hiếm Để đạt mục tiêu này, nghiên cứu chế tạo vật liệu lân quang CaAl2O4 đồng pha tạp nguyên tố đất phương pháp ... vật liệu calcium aluminate pha tạp hai thành phần đất CAO: Eu2+, RE3+ trình bày Từ đó, đánh giá vai trò khuyết tật ion đất pha tạp vật liệu CAO - Các nghiên cứu tính chất phát quang vật liệu pha...
 • 144
 • 410
 • 0

VAI TRÒ của các tâm, bẫy các KHUYẾT tật TRONG vật LIỆU lân QUANG dài caal2o4 PHA tạp các ION đất HIẾM (TT)

VAI TRÒ của các tâm, bẫy và các KHUYẾT tật TRONG vật LIỆU lân QUANG dài caal2o4 PHA tạp các ION đất HIẾM (TT)
... mạng với vai trò tâm phát quang Đồng thời, ion RE3+ đóng vai trò bẫy lỗ trống, gây tượng lân quang vật liệu Ngoài vai trò bẫy lỗ trống, ion Gd 3+ đồng pha tạp đóng vai trò tâm tăng nhạy ion Dy3+ ... bền lỗ trống bị bắt ion RE3+ Vì vậy, tham gia ion RE3+ với vai trò bẫy lỗ trống, gây tượng lân quang vật liệu CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA ION ĐẤT HIẾM (RE3+) TRONG VẬT LIỆU LÂN QUANG CaAl2O4: Eu2+, Nd3+, ... 3.20) Các mẫu có tính chất lân quang Mẫu CAO: Eu2+ có thời gian lân quang ngắn, mẫu đồng pha tạp ion RE3+ có thời gian lân quang kéo dài Khi pha tạp ion đất hiếm, mạng CaAl2O4 hình thành khuyết tật...
 • 55
 • 228
 • 0

Slide VAI TRÒ của TRẬT tự hóa vấn đề gắn bó dữ LIỆU

Slide VAI TRÒ của TRẬT tự hóa và vấn đề gắn bó dữ LIỆU
... Nội dung  Lý thuyết  Vai trò trật tự hóa  Sự gắn thông tin  Bài tập  Kết luận Vai trò trật tự liệu Trật tự phần  Giả sử ta xác định trật tự kiện hệ phân tán nhờ vào quan hệ kí hiệu  ... có tác dụng tương đương với trật tự hóa S3, trật tự hóa S1 lại khác Trong trật tự hóa S2 S3, tác động cập nhật tài khoản A B thực theo tuần tự, trật tự hóa S1 trật tự tác động cập nhật tài khoản ... A1A2B2B3A4A5 Vai trò trật tự liệu Trật tự hóa tác động  Các tiến trình độc lập tạo giao dịch M  Việc thực có nghĩa thực tất giao dịch M theo kiểu nối đuôi tuân thủ trật tự  Sự gắn liệu hệ bảo...
 • 33
 • 224
 • 1

VAI TRÒ của TRẬT tự hóa vấn đề gắn bó dữ LIỆU

VAI TRÒ của TRẬT tự hóa và vấn đề gắn bó dữ LIỆU
... TÁN VÀ HỆ TIN HỌC CHƯƠNG VAI TRÒ CỦA TRẬT TỰ HÓA VÀ VẤN ĐỀ GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG HỆ TIN HỌC PHÂN TÁN I VAI TRÒ CỦA TRẬT TỰ DỮ LIỆU I.1 Trật tự phần I.2 Trật tự ... DỮ LIỆU HỌC PHÂN CỦA TRẬT TỰ VẤN ĐỀ GẮN BÓ TRONG HỆ TIN TÁN I Vai trò trật I.1 Trật tự phần tự liệu Hình 4: Hệ tin học phân tán Trong hệ thống tin học tập trung, vấn đề đồng hóa giải thông qua ... a13, a14, a24 Trong số trật tự hóa tập hợp giao dịch, điều quan trọng phải tách cho phục vụ trạng thái gắn liệu chúng gọi trật tự hóa gắn Như vậy, trật tự hóa trật tự hóa tương ứng với việc...
 • 27
 • 306
 • 0

vai trò của siêu âm doppler siêu âm màu trong xơ gan viêm gan mãn tính

vai trò của siêu âm doppler và siêu âm màu trong xơ gan và viêm gan mãn tính
... tăng áp cửa 13 KẾT LUẬN Siêu âm Doppler siêu âm màu vai trò đònh việc chẩn đoán sớm tình trạng tăng áp cửa gan viêm gan mạn Sự thay đổi số liên quan đến động mạch gan riêng nhạy cảm nhất: ... LIỆU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Trong gan viêm gan, siêu âm Doppler màu cung cấp: Tónh mạch cửa: Hướng chảy Dạng phổ Vận tốc Sự thông thoáng hay huyết khối Các thông nối cửa-chủ, cửa-cửa Động mạch gan ... bệnh lý gan mạn, đặc biệt gan Mối liên hệ tưới máu động mạch gan bệnh lý nhu mô gan Mối liên hệ thay đổi dạng phổ tónh mạch gan bệnh lý gan mạn MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Tĩnh mạch gan Xoang gan Tĩnh...
 • 17
 • 346
 • 0

Tiểu luận môn hệ phân tán VAI TRÒ CỦA TRẬT TỰ HÓA VẤN ĐỀ GẮN BÓ DỮ LIỆU

Tiểu luận môn hệ phân tán VAI TRÒ CỦA TRẬT TỰ HÓA VÀ VẤN ĐỀ GẮN BÓ DỮ LIỆU
... A:=(1+t)xA A:=505 B:=(1+t)*B Trật tự hóa S2 có tác dụng tương đương với trật tự hóa S3, trật tự hóa S1 lại khác Tóm lại: Vai trò trật tự liệu - Xác định trật tự kiện hệ - Tránh tương tranh - Tránh ... DỊCH TÔN TRỌNG SỰ GẮN BÓ Cho tập hợp giao dịch M={T1,T2…,Tn} Một trật tự hóa tập hợp việc thực hoàn toàn giao dịch Một trật tự hóa gắn thành công áp dụng ràng buộc trật tự thực tác động Nguyên ... Vai trò trật tự liệu Giả sử xác định trật tự kiện HPT nhờ vào quan hệ kí hiệu  gọi “có trước” hay “ở trước” Thỏa mãn ràng buộc sau: + Nếu A B hai kiện trạm A thực trước B theo trật tự trạm...
 • 29
 • 122
 • 0

“vai trò của Hội Nông dân Hội Phụ Nữ trong việc nâng cao năng lực cho người nông dân ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

“vai trò của Hội Nông dân và Hội Phụ Nữ trong việc nâng cao năng lực cho người nông dân ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
... tư) Vai trò Hội Nông dân Hội Phụ nữ việc nâng cao lực cho người nông dân Quảng Phú, Huyện Quảng Điền 3.1 Cơ cấu tổ chức 3.1.1 Cơ cẩu tổ chức Hội Nông dân Quảng Phú Hội Nông dân Huyện Quảng ... giá vai trò tổ chức Hội Nông dân Hội Phụ nữ việc nâng cao lực cho nông dân Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; sở đề giải pháp nhằm cải thiện nâng cao hiệu hoạt động Hội việc hỗ ... đình nông thôn nào? Có ưu điểm hạn chế gì? tiến hành thực chuyên đề : “vai trò Hội Nông dân Hội Phụ Nữ việc nâng cao lực cho người nông dân Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ...
 • 17
 • 233
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất của vật liệu huỳnh quang lanthanum phosphate pha tạp đất hiếm

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu huỳnh quang lanthanum phosphate pha tạp đất hiếm
... to v kho sỏt tớnh cht phỏt quang ca vt liu hunh quang LaPO4 pha kim loi khớ him Tb3+ Lun cú tiờu : Nghiờn cu ch to v tớnh cht ca vt liu hunh quang lanthanum Phosphate pha t him Lun bao gm cỏc phn ... phỏt quang 1.1.2 Cỏc c trng ca s phỏt quang 1.1.3 Phõn loi phỏt quang .9 1.2 Cỏc tớnh cht quang ca tõm t him .11 1.2.1 c trng quang ph ca cỏc tõm phỏt quang ... 1.1.3 Phõn loi phỏt quang S phỏt quang c phõn loi theo thi gian sng Nu thi gian sng nh hn 10-8 s thỡ s phỏt quang c gi l hunh quang Cng cú th hiu rng hunh quang l s phỏt quang thi gian mu b...
 • 63
 • 464
 • 0

Vai trò của các trung tâm thông tin khoa học công nghệ trong việc hình thành phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam potx

Vai trò của các trung tâm thông tin khoa học và công nghệ trong việc hình thành và phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam potx
... tắt: VAI TRò CủA CáC TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HọC CÔNG NGHệ TRONG VIệC HìNH THàNH PHáT TRIểN THị TRƯờNG CÔNG NGHệ VIệT NAM Cao Minh Kiểm Lê Thị Khánh Vân Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ ... trọng phát triển thị trường công nghệ Vai trò trung tâm thông tin Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia, Trung tâm Thông tin KH&CN Tp Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin KH&CN Tp Hà Nội, Trung tâm Thông ... hoá công nghệ tiếp cập dễ dàng nhiều Các trung tâm thông tin KH&CN tham gia vào việc phát triển thị trường công nghệ thông qua việc thành lập trung tâm giao dịch công nghệ sàn giao dịch công nghệ...
 • 25
 • 305
 • 1

Bản chất vai trò của các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia.DOC

Bản chất và vai trò của các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia.DOC
... i .bản chất trình phát triển tổ chức độc quyền xuyên quốc gia: 1 .Tổ chức độc quyền xuyên quốc gia: Độc quyền tập trung vào tay số xí nghiệp, công ti lớn u quyền lực kinh tế sở họ có u trị Tổ chức ... lực độc quyền, chiếm đợc vị trí độc quyền nên tổ chức độc quyền bắt đầu áp đặt giá độc quyền; giá độc quyền thấp mua cao bán Các tổ chức độc quyền thao túng kinh tế giá độc quyền thu lợi nhuận độc ... tranh tổ chức nhà t diễn khốc liệt bao gồm : Cạnh tranh tổ chức độc quyền với xí nghiệp độc quyền, tổ chức độc quyền tìm cách chèn ép, chi phối, thôn tính xí nghiệp độc quyền Cạnh tranh tổ chức độc...
 • 33
 • 2,234
 • 23

BẢN CHẤT VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA.doc

BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA.doc
... từ công ty độc quyền công ty xuyên quốc gia Chính em chọn đề tài nghiên cứu công ty xuyên quốc gia,để thấy rõ chất vai trò công ty xuyên quốc gia việc phát triển kinh tế I Nguồn gốc đời, Bản chất ... đề này.Vì chất đặc trng công ty xuyên quốc gia Cuối kỷ XIX đầu kỷ XX nớc t phát triển quan sát thấy sản xuất tbcn có phát triển II Vai trò công ty xuyên quốc gia Các công ty xuyên quốc gia có ... trung sản xuất tạo công ty cực lớn bao gồm nhiều công ty ngời ta gọi tập đoàn với công ty mẹ đứng đầu công ty con.Chúng đợc gọi công ty nhỏ vừa chúng phụ thuộc tài kỹ thuật vào công ty mẹ.ở số nớc...
 • 17
 • 1,622
 • 15

BẢN CHẤT VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA.Doc

BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA.Doc
... từ công ty độc quyền công ty xuyên quốc gia Chính em chọn đề tài nghiên cứu công ty xuyên quốc gia,để thấy rõ chất vai trò công ty xuyên quốc gia việc phát triển kinh tế I Nguồn gốc đời, Bản chất ... đề này.Vì chất đặc trng công ty xuyên quốc gia Cuối kỷ XIX đầu kỷ XX nớc t phát triển quan sát thấy sản xuất tbcn có phát triển II Vai trò công ty xuyên quốc gia Các công ty xuyên quốc gia có ... trung sản xuất tạo công ty cực lớn bao gồm nhiều công ty ngời ta gọi tập đoàn với công ty mẹ đứng đầu công ty con.Chúng đợc gọi công ty nhỏ vừa chúng phụ thuộc tài kỹ thuật vào công ty mẹ.ở số nớc...
 • 17
 • 949
 • 8

Xem thêm