CHƯƠNG i BANG CHUNG TIEN HOA

TIEN HOA CHUONG I BANG CHUNG TIEN HOA

TIEN HOA CHUONG I BANG CHUNG TIEN HOA
... nghi diễn nhanh lo i nào? A.Những lo i có khả sinh sản thấp, th i gian hệ d i B.Những lo i có khả sinh sản cao, th i gian hệ d i C Những lo i có khả sinh sản thấp, th i gian hệ ngắn D.Những lo i ... không gian xác định, có khả giao ph i v i tự nhiên sinh đ i có khả sinh sản cách li sinh sản v i nhóm quần thể khác 94.Sự xuất lo i đánh dấu A.cách li sinh sản (cách li di truyền) B.cách li sinh ... đồng v i cá thể lo i D Tập tính sinh sản khác v i cá thể lo i 108.Sự giao ph i tự lo i bị ngăn cách b i: A.cách li tập tính B.cách li sinh th i C.cách li di truyền D.cách li sinh lí- hoá sinh 109.Một...
 • 13
 • 249
 • 7

PHẦN 6. CHƯƠNG I:BĂNFG CHỨNG TIẾN HÓA

PHẦN 6. CHƯƠNG I:BĂNFG CHỨNG TIẾN HÓA
... tự nhiên 30.Nhân tố tiến hoá làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể : A đột biến B CLTN C di - nhập gen D giao phối không ngẫu nhiên 31.Trong nhân tố tiến hoá, nhân tố tiến hoá có hướng xác ... biến trình giao phối 71.Theo thuyết tiến hoá đại A Quần thể sinh vật luôn biến đổi B Sự tiến hoá độc lập với di truyền C Quần thể đơn vị tiến hoá D Loài đơn vị tiến hoá 72.Các nhân tố chủ yếu chi ... hướng tiến hoá phân nhánh 125 Nhóm SV tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá mức độ tổ chức thể? A Sinh vật kí sinh B Sinh vật sống cộng sinh C Động vật có xương sống D Sinh vật nhân sơ 126.Qúa trình tiến...
 • 13
 • 348
 • 2

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHƯƠNG VI. BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA ppt

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHƯƠNG VI. BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA ppt
... phát biểu không tiến hoá nhỏ A tiến hoá nhỏ hệ tiến hoá lớn B trình tiến hoá nhỏ diễn phạm vi phân bố tương đối hẹp C trình tiến hoá nhỏ diễn thời gian lịch sử tương đối ngắn D tiến hoá nhỏ nghiên ... Trong tiến hoá quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh A tiến hoá phân li B tiến hoá đồng quy c tiến hoá song hành D phản ánh nguồn gốc chung 468 Trong tiến hoá quan tương tự có ý nghĩa phản ánh a tiến ... chức loài sinh học 489.Phát biểu không nhân tố tiến hoá theo thuyết tiến hoá tổng hợp trình A đột biến làm phát sinh đột biến có lợi B đột biến trình giao phối tạo nguồn nguyên liệu tiến hoá C chọn...
 • 35
 • 2,572
 • 10

Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá_Bài 28: Loài pptx

Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá_Bài 28: Loài pptx
... ancalôit cà chua không tổng hợp Bài thuyết trình nhóm CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI SINH SẢN GIỮA CÁC LOÀI ▼ Các chế cách li sinh sản gì? Gồm loại nào? - Các chế cách li sinh sản là: + Những trợ ngại thể sinh ... hợp tử chết Bài thuyết trình nhóm 17 ▼ La có xem loài mời không? Bài thuyết trình nhóm 18 Kiến thức cần nắm: - Khái niệm loài sinh học - Các tiêu chuẩn phân biệt loài thân thuộc - Các chế cách ... 1 KHÁI NIỆM LOÀI SINH HỌC Linh dương Đàn linh dưong ▼ Thế loài sinh học? Bài thuyết trình nhóm - Loài sinh học nhóm quần thể gồm cá thể có khả giao phối...
 • 22
 • 484
 • 0

CHƯƠNG I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ doc

CHƯƠNG I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ doc
... tạo giống Trong tiến hoá quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh A tiến hoá phân li B tiến hoá đồng qui C tiến hoá song hành D phản ánh nguồn gốc chung Theo Lamac, nguyên nhân tiến hoá A chọn lọc ... nguồn gốc khác tiến hoá theo hướng khác D A B 49 Bằng chứng quan trọng thể nguồn gốc chung sinh giới A chứng địa lí sinh vật học B chứng phôi sinh học C chứng giải phẩu học so sánh D chứng tế bào ... phôi có kiểu cấu tạo giống 62 Bằng chứng tiến hoá có sức thuyết phục nhất? a chứng sinh học phân tử b chứng phôi sinh học so sánh c chứng giải phẫu học so sánh d chứng tế bào học 63 Hiện tượng...
 • 22
 • 592
 • 5

SH hệ thống hoá kiến thức trong dạy và học chương i bằng chứng và cơ chế tiến hóa – sinh học 12

SH hệ thống hoá kiến thức trong dạy và học chương i bằng chứng và cơ chế tiến hóa – sinh học 12
... chứng chế tiến hóa Sinh học 12 có n i dung lớn? M i n i dung có có kiến thức nào? Hoàn thành đồ kiến thức bẳng so sánh theo mẫu sau : a Bản đồ kiến thức Chương I : Bằng chứng chế tiến hóa Sinh ... gi i ph i địa - CơTB tiến hóa chế tiếnhóa nhỏ tiến- hóa biến hóa học Đột hóa tiến t/n hóa h/thành tiến phẫu sinh BẰNG CHỨNG T.H Đacuyn thuyết tổng lí -Lamac đặc i m H/thành học - Tiến - CLTN CƠ ... đ i h i đẩy mạnh đ i phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá Qua thực tế giảng dạy năm học này, áp dụng phương pháp : Hệ thống hoá kiến thức dạy học Chương I Bằng chứng chế tiến hóa Sinh học 12...
 • 12
 • 285
 • 0

Hệ thống hoá kiến thức trong dạy và học chương i bằng chứng và cơ chế tiến hóa – sinh học 12

Hệ thống hoá kiến thức trong dạy và học chương i bằng chứng và cơ chế tiến hóa – sinh học 12
... dạy học Chương I Bằng chứng chế tiến hóa Sinh học 12 Xây dựng quy trình chung biện pháp cụ thể rèn luyện kĩ hệ thống hoá cho học sinh dạy học Chương I Bằng chứng chế tiến hóa Sinh học 12 Xây ... : Hệ thống hoá kiến thức dạy học Chương I Bằng chứng chế tiến hóa Sinh học 12 ’’ II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ T I: Xây dựng quy trình biện pháp cụ thể rèn luyện kĩ Hệ thống hoá kiến thức dạy học Chương ... chứng chế tiến hóa Sinh học 12 có n i dung lớn? M i n i dung có có kiến thức nào? Hoàn thành đồ kiến thức bẳng so sánh theo mẫu sau : a Bản đồ kiến thức Chương I : Bằng chứng chế tiến hóa Sinh...
 • 13
 • 432
 • 0

Phân tích nội dung chương i bằng chứng và cơ chế tiến hoá phần VI tiến hoá sinh học 12 ban cơ bản soạn một số giáo án của chương theo hướng lấy học sinh làm trung tâm

Phân tích nội dung chương i bằng chứng và cơ chế tiến hoá phần VI tiến hoá  sinh học 12 ban cơ bản soạn một số giáo án của chương theo hướng lấy học sinh làm trung tâm
... 6.2 Nhng úng gúp mi: - Phõn tớch ni dung cỏc bi thuc Chng I- Phn VI- Tin húa -Sinh hc 12- Ban c bn To iu kin thun li cho GV, sinh vi n tỡm hiu ni dung SGK mi - Thit k mt s bi hc theo hng phỏt huy ... trin +Loi sinh th i: l hp sinh vt thớch nghi vi mt sinh th i nht nh (Ti liu bi dng giỏo vi n, SH b 1, trang 25) - Cỏc c ch hỡnh thnh loi: + Hỡnh thnh loi khỏc ch: xy i vi cỏc qun th cỏch li ... cú th gi li cỏc c im thớch nghi (Sinh hc i cng- II- Phan C Nhõn- trang 33,34,35) Bi 28: LOI I MC TIấU V KIN THC - HS gii thớch c kh i nim loi sinh hc - Nờu v gii thớch c cỏc c ch cỏch li trc hp...
 • 72
 • 180
 • 0

bài 24 bằng chứng tiến hóa giảm tải chương trình

bài 24 bằng chứng tiến hóa giảm tải chương trình
... Phần sáu: TIẾN HĨA Chương I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HỐ Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA Nội dung: I- Bằng chứng giải phẫu so sánh IV -Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử I- Bằng chứng giải ... từ mợt tở tiên chung II -Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử Tế bào vi khuẩn Tế bào Thực vật Tế bào Động vật IV -Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC: Cấu trúc tế ... q trình phát triển phơi để tìm hiểu: a Lịch sử tiến hóa lồi b Hiện tượng thối hóa quan c Quan hệ họ hàng lồi khác d Hiện tượng quan tương đồng Về nhà: • Đọc lại trả lời câu hỏi trắc nghiệm 24...
 • 25
 • 294
 • 0

chương 1 bài 24 các bằng chứng tiến hóa

chương 1 bài 24 các bằng chứng tiến hóa
... cân bằng: A 0.25AA + 0.6Aa + 0 .15 aa = B 0.4AA + 0.3Aa + 0.3aa = C 0.04AA + 0.36Aa + 0.6aa= D 0.36AA + 0.48Aa + 0 .16 aa = Sai Sai Sai Đúng Chương I BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG ... BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HĨA I/ Bằng chứng giải phẫu so sánh a/ Cơ quan tương đồng CÊu t¹o x¬ng chi tríc phï hỵp víi chøc n¨ng BẰNG CHỨNG VỀ GIẢI PHẪU SO SÁNH BẰNG CHỨNG VỀ GIẢI ... phẫu lồi chứng gián tiếp cho thấy lồi sinh vật điều tiến hóa từ tổ tiên chung CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HĨA I/ Bằng chứng giải phẫu so sánh a/ Cơ quan tương đồng: b/ Cơ quan thối hóa: II/ Bằng chứng...
 • 35
 • 355
 • 0

bang chung tien hoa

bang chung tien hoa
... nh cỏ tõm tht, tõm nh nh lng c tim ngn VD 2: hoa ngụ, giai on u cú c nh v nhu, nhng v sau mm nhu tiờu bin to hoa c, hoc ch cú nhu phỏt trin to hoa cỏi ngụ bt ngun t cõy lng tớnh nh lut ny ỳng ... cỏc mi quan h v ngun gc chung gia cỏc loi, gia cu to v chc nng ca cỏc c quan, gia c th vi mụi trng quỏ trỡnh tin hoỏ VD: SGK s ging phỏt trin phụi l mt bng chng v ngun gc chung ca chỳng 2 nh ... y c th trng thnh, nú tiờu gim dn ch li mt vi vt tớch VD: Du tớch xng chu trn, di tớch nhu hoa c cõy u , rut thaRut tha ngi ngi * Trng hp c quan thoỏi hoỏ li phỏt trin mnh v biu hin mt...
 • 15
 • 587
 • 7

bang chung tien hoa

bang chung tien hoa
... tính sau phân hoá thành đơn tính A B C D E Câu hỏi 8: Ví dụ thuộc quan thoái hoá: A Gai hoa hồng B Nhụy hoa đực ngô C Ngà voi D Gai hoàng liên E Tua đậu Hà Lan A Câu hỏi 9: B C D E Ví dụ thuộc ... loại quan tương tự: A Tuyến nước bọt tuyến nọc độc rắn B Gai xương rồng, tua đậu Hà Lan C Nhụy hoa đực ngô D Cánh sâu bọ cánh dơi E Tuyến sữa đực động vật có vú A B C D E Câu hỏi 10: Ví dụ thuộc ... voi B Cánh dơi tay khỉ C Sự tiêu giảm chi sau cá voi D Ngà voi ngà voi biển E Gai hoàng liên gai hoa hồng A B C D E ...
 • 3
 • 382
 • 5

Bang chung tien hoa_12moi

Bang chung tien hoa_12moi
... hưởng vốn di truyền từ tổ tiên chung (có chung nguồn gốc) Cơ quan tương đồng: quan có đặc điểm giải phẫu giống chúng đựơc thừa hưởng vốn di truyền từ tổ tiên chung Vd: Cơ quan tương tự: Là ... tiến hoá từ tổ tiên chung 2 Bằng chứng sinh học phân tử * Các loài có quan hệ họ hành gần trình tự aa hay nu có su hướng giống ngược lại * Nguyên nhân: loài vừa tách từ tổ tiên chung nên chưa đủ ... phôi giống nhau(đều trải qua giai đoạn có khe mang, có duôi, tim ngăn, xương sụn KL: Các loài có chung nguồn gốc Các loài có họ hàng gần phát triển phôi giống ngựơc lại III Bằng chứng địa lý sinh...
 • 17
 • 321
 • 3

Đề trắc nghiệm: Bằng chứng tiến hoá

Đề trắc nghiệm: Bằng chứng tiến hoá
... sử tiến hóa; Câu 22 : Đóng góp quan trọng học thuyết Đacuyn là: A Phát vai trò chọn lọc tự nhiên chọn lọc nhân tạo trình tiến hóa loài; B Chứng minh toàn sinh giới ngày có nguồn gốc chung; C Đề ... gốc riêng rẽ; C Các loài kết trình tiến hóa từ nguồn gốc chung; D Các loài kết trình tiến hóa từ nhiều nguồn gốc khác nhau; Câu 20 : Theo Đacuyn, chiều hướng tiến hóa sinh giới là: A Ngày đa dạng, ... chọn lọc trình tiến hóa; Câu 26 : Tiến hóa lớn trình hình thành: A Các cá thể thích nghi hơn; B Các nhóm phân loại loài; C Các loài mới; D Các nòi sinh học; Câu 27 : Ý không với tiến hóa lớn:...
 • 7
 • 1,574
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm chương i bằng chứng và cơ chế tiến hóatrắc nghiệm sinh chương bằng chứng tiến hóatrac nghiem sinh hoc 12 chuong bang chung tien hoabài giảng các bằng chứng tiến hóabằng chứng tiến hóabằng chứng tiến hóa sinh học phân tửbài 24 bằng chứng tiến hóabài tập bằng chứng tiến hóakhái niệm bằng chứng tiến hóabài 24 các bằng chứng tiến hóatrắc nghiệm bằng chứng tiến hóacác bằng chứng tiến hóa violetbằng chứng tiến hóa là gìbằng chứng tiến hóa của loài ngườisinh học 12 bài 24 các bằng chứng tiến hóaThe simplest method of teaching consonants in english textbook basic class 10 boards helps students pronounce correctlyQUẢN lý NHÀ nước đối với GIẢM NGHÈO bền VỮNG ở HUYỆN MIỀN núi ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý DỊCH vụ THẺ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾGiá trị hợp lý: lý thuyết và những vận dụng trong các chuẩn mực kế toán ở Việt NamĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG cá NHÂN đối với CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TIỀN gửi tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾGiúp học sinh giải nhanh các bài tập ankin trong chương trình hóa học THPTGiúp học sinh phân dạng và giải nhanh các dạng bài toán peptitHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NGUỒN vốn NGÂN SÁCH NHÀ nước đầu tư xây DỰNG kết cấu hạ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ TRÊN địa bàn HUYỆN QUẢNG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾKế toán quản trị phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) và phương pháp quản lý dựa trên cơ sở hoạt động (ABM)Kế toán quản trị CHi phí mục tiêuHướng dẫn học sinh chứng minh công thức để áp dụng giải nhanh một số dạng bài tập về hợp chất của nhôm nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh lớpHướng dẫn học sinh lớp 12 trường THTP triệu sơn 5 phân dạng và giải bài tập về chất béoHướng dẫn học sinh THPT miền núi sử dụng phương pháp đồ thị trong bài toán cho khí CO2 vào dung dịch kiềmLỰA CHỌN VẤN ĐỀ ƯU TIÊN, ViẾT TÊN ĐỀ TÀI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUPhương pháp tìm kiếm tài liêu viết tổng quan và trích dẫn tài liệu tham khảoKinh nghiệm đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh bằng bài tập thực tiễnCHuyên đề kế toán quản trị KẾ TOÁN TINH GỌNTiếng anh 11 chương trình thí điểm, Unit 1 ListeningHướng dẫn cài đặt bootrom gcafe disklessỨng dụng phần mềm crocodile ict 605 vào mô phỏng bài 4 bài toán và thuật toán trong tin học lớp 10 để tạo hứng thú học tập cho học sinh và nâng cao chất lượng học môn tin học ở trường THPT thạ