Lương tối thiểu năm 2017 sẽ lên 3,75 triệu đồng

Điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2011 từ mức 730.000đ lên 830.000đ

Điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2011 từ mức 730.000đ lên 830.000đ
... mục dự án, công trình thực năm 2011 năm theo hướng hiệu cao, tránh dàn trải, phân tán Về tình hình thu NSNN năm 2010, báo cáo Chính phủ cho thấy tổng thu NSNN ước năm đạt 520.100 tỷ đồng, vượt ... trước; nhiên đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá sát thực số thu NSNN năm 2010 để làm xây dựng dự toán năm 2011 - năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách Đây để đạo bộ, ngành, địa phương tăng cường ... 28,9% so với năm trước nhân tố tích cực Còn số thu từ dầu thô ước thực năm đạt 68.600 tỷ đồng, tăng 3,5% so với dự toán, với sản lượng toán đạt 14,67 triệu tấn, giá bán bình quân mức 73 USD/thùng...
 • 2
 • 582
 • 0

Tiền lương tối thiểu trong nền kinh tế quốc dân và ảnh hưởng của nó tới cung- cầu lao động trong thị trường lao động Việt Nam

Tiền lương tối thiểu trong nền kinh tế quốc dân và ảnh hưởng của nó tới cung- cầu lao động trong thị trường lao động Việt Nam
... định chọn đề tài Tiền lơng tối thiểu kinh tế quốc dân ảnh hởng đến cung- cầu lao động thị trờng lao động Việt Nam Với mục đích qua nghiên cứu mặt lý luận thực tế tiền lơng tối thiểu để từ có giải ... phản ánh: nhu cầu tối thiểu, mức sống tối thiểuMột hình ảnh thị trờng lao động: cung lao động cầu lao động qua cho ta thấy đợc mối quan hệ tiền lơng tối thiểu với thị trờng lao động, nguyên ... 2.2 Tiền lơng tối thiểu Tiền lơng tối thiểu chế định quan trọng pháp luật lao động nhằm bảo vệ quyền lợi lợi ích ngời lao động, kinh tế thị trờng điều kiện sức lao động cung lớn cầu Tiền lơng tối...
 • 35
 • 468
 • 3

Tiền lương tối thiểu trong nền kinh tế quốc dân và ảnh hưởng của nó tới cung- cầu lao động trong thị trường lao động Việt Nam

Tiền lương tối thiểu trong nền kinh tế quốc dân và ảnh hưởng của nó tới cung- cầu lao động trong thị trường lao động Việt Nam
... 1996 hội kế toán Việt Nam tổ chức thành công hội nghị quốc tế kế toán Việt Nam. Sự đời hội kế toán Việt Nam( VAA) hội kế toán Việt Nam trở thành thành viên liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) năm 1996 ... đổi kinh tế bao cấp cũ sang kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa Sự xuất nhiều thành phần kinh tế tác động đến chất đặc thù nghề kế toán Nhiều thuật ngữ lĩnh vực kế toán đời kinh ... kế toán hộ doanh nghiệp Hệ thống kế toán nói tương đối phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trường xây dựng chuẩn mực tính hiệu lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội Với đời luật kế toán việc ban hành...
 • 27
 • 355
 • 0

Thực tiễn thực hiện và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tiền lương tối thiểu ở việt nam

Thực tiễn thực hiện và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tiền lương tối thiểu ở việt nam
... Việt Nam tiền lương tối thiểu Chương 3: Thực tiễn thực số kiến nghị nhằm hoàn thiện tiền lương tối thiểu Việt Nam Chương Một số vấn đề lý luận tiền lương tối thiểu 1.1 Khái niệm Tiền lương có ... quyền đình công Chương Thực tiễn thực số kiến nghị nhằm hoàn thiện tiền lương tối thiểu Việt Nam 3.1 Thực tiễn thực tiền lương tối thiểu Việt Nam 3.1.1 Hiệu đạt Mức lương tối thiểu mà Nhà nước quy ... định tiền lương tối thiểu sau: 2.2.1 Cơ sở xây dựng tiền lương tối thiểu phương pháp xác định tiền lương tối thiểu Việt Nam a Cơ sở xây dựng tiền lương 32 Cơ sở xây dựng tiền lương tối thiểu...
 • 68
 • 900
 • 6

Thực tiễn thực hiện và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tiền lương tối thiểu ở Việt Nam

Thực tiễn thực hiện và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tiền lương tối thiểu ở Việt Nam
... trực tuyến, thấy viết chủ đề quan tâm, hào hứng vào đọc, để nhận đọc () Hoàng Minh Thái,(2001), Hoàn thiện pháp luật bảo hộ quyền tác giả Việt Nam nay, Luận văn thạc sỹ luật học chuyên ngành ... Hoàn thiện pháp luật bảo hộ quyền tác giả Việt Nam nay, Luận văn thạc sỹ luật học chuyên ngành lý luận Nhà nước pháp luật, Trang 49 LuËn v¨n tèt nghiÖp 13 NguyÔn ThÞ Hêng Thực tế cho thấy, số ... tưởng mà quy định việc bảo hộ cách biểu ý tưởng, việc bảo hộ ý tưởng quy định quyền sở hữu công nghiệp Trên thực tế có trường hợp tác phẩm có nội dung na ná hành vi xâm phạm quyền tác giả Một số...
 • 59
 • 356
 • 0

Lương tối thiểu được đề nghị tăng lên 830000 đồng

Lương tối thiểu được đề nghị tăng lên 830000 đồng
... Về đề xuất tăng lương tối thiểu từ 1/5/2011, Ủy ban Tài Ngân sách thống với Chính phủ, đề nghị báo cáo rõ cho Quốc hội phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu Trà Phương ...
 • 2
 • 275
 • 0

Từ 1-5-2011 Lương tối thieu tăng lên 830000dong62

Từ 1-5-2011 Lương tối thieu tăng lên 830000dong62
... Về đề xuất tăng lương tối thiểu từ 1/5/2011, Ủy ban Tài Ngân sách thống với Chính phủ, đề nghị báo cáo rõ cho Quốc hội phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu Trà Phương ...
 • 2
 • 216
 • 0

Tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng/tháng

Tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng/tháng
... quốc gia Hiện nay, nợ công Việt Nam 56,2% năm 2011 dự kiến 57,1% GDP Có đại biểu cho rằng, nợ công lên tới gần 70% GDP Nợ công khái niệm mới, trước Việt Nam có khái niệm nợ Chính phủ nợ quốc gia...
 • 2
 • 400
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU HÀNG NĂM

ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU HÀNG NĂM
... tuổi vào lớp c Thực chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy quy định cấp quản lí GD d Có số liệu theo dõi, đánh giá số lượng chất lượng giáo dục HS năm học năm liên tục e Thống kê theo dõi ... điều kiện cho cộng đồng giáo dục HS Cộng đồng tham gia bảo vệ, tu sửa trường điểm trường ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ (Đạt/Chưa đạt) Chất lượng giáo dục hoạt động giáo dục Các hoạt động giáo dục nhà trường ... điểm trường lẻ đảm bảo chất lượng ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ ( Đạt/ Chưa đạt ) II Đội ngũ giáo viên Trình độ đào tạo 100% giáo viên có trình độ trung cấp sư phạm trở lên Biên chế giáo viên Bình quân 1,2...
 • 7
 • 312
 • 0

Chế độ tiền lương tối thiểu ở việt nam

Chế độ tiền lương tối thiểu ở việt nam
... lao động và người sử dụng lao động II Chương 2: Chế độ tiền lương tối thiểu pháp luật lao động Việt Nam thực tiễn áp dụng 2.1 Lược sử trình hình thành phát triển chế độ tiền lương tối thiểu Việt ... tiền lương tối thiểu 2.3 Thực tiễn áp dụng chế độ tiền lương tối thiểu Việt Nam 2.3.1 Tình hình thực chế độ tiền lương tối thiểu chung 2.3.1.1 Kết đạt Nếu tính từ thời điểm cải cách tiền lương năm ... luật Việt Nam hành tiền lương tối thiểu 2.2.1 Tiền lương tối thiểu chung Mức tiền lương tối thiểu chung quy định Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 Chính phủ quy định mức lương tối thiểu...
 • 15
 • 499
 • 3

Miễn thuế TNDN cho Hợp tác xã có mức thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi lao động dưới mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước pps

Miễn thuế TNDN cho Hợp tác xã có mức thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi lao động dưới mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước pps
... nộp thu chuẩn bị tài liệu, lập văn đề nghị miễn thu gửi đến quan thu Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị miễn thu danh mục tài liệu gửi kèm Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn đề nghị miễn ... thu danh mục tài liệu gửi kèm Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn đề nghị miễn (giảm) thu Văn qui định Thông tư số 60/2007/TT-BTC ng Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 359
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định về lương tối thiểu năm 2012quy định mức lương tối thiểu năm 2014quy định về mức lương tối thiểu năm 2012quy định tiền lương tối thiểu năm 2012văn bản quy định mức lương tối thiểu năm 2012quy định mức lương tối thiểu năm 2012văn bản quy định tăng lương tối thiểu năm 2012quy định mới về mức lương tối thiểu năm 2012công văn quy định mức lương tối thiểu năm 2012quy định về mức lương tối thiểu năm 2013quyết định tăng mức lương tối thiểu năm 2013quyết định nâng mức lương tối thiểu năm 2013quy định mức lương tối thiểu năm 2013quyết định mức lương tối thiểu năm 2013văn bản quy định mức lương tối thiểu năm 2013Unit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 3. People''''s backgroundUnit 9. Undersea worldPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 2. ClothingUnit 3. A trip to the countrysideBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUMạ đồng và bạc hóa họcVận động tại quảng trịMôn công nghệ phần mềm nâng caoNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠOBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)Xây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDTHẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG NIMESULIDBài tập past simple and present perfect CÓ ĐẤP ÁN