Luat Hải Quan Năm 2014

Tác động của luật Hải quan Hoa Kỳ đối với hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang Hoa Kỳ: Thực trạng và giải pháp

Tác động của luật Hải quan Hoa Kỳ đối với hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang Hoa Kỳ: Thực trạng và giải pháp
... HUỐNG TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT HẢI QUAN HOA KỲ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM SANG HOA KỲ I Các rào cản Hoa Kỳ áp dụng nhằm hạn chế xuất hàng dệt may Việt Nam Hạn ngạch thuế quan nhập ... .2 TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT HẢI QUAN HOA KỲ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM SANG HOA KỲ I Các rào cản Hoa Kỳ áp dụng nhằm hạn chế xuất hàng dệt may Việt Nam Hạn ... I : Tình huống :Tác động luật Hải quan Hoa Kỳ hoạt động xuất hàng dệt may sang nước I Những quy định luật Hải quan Hoa Kỳ áp dụng hàng dệt may nhập từ Việt Nam 1.Hạn ngạch thuế quan nhập 2.Tiêu...
 • 34
 • 336
 • 1

Hệ thống tổ chức bộ máy hải quan việt nam theo quy định của luật hải quan và nghị định 962002nđ CP ngày 19112002

Hệ thống tổ chức bộ máy hải quan việt nam theo quy định của luật hải quan và nghị định 962002nđ CP ngày 19112002
... thống tổ chức máy theo quy định Pháp lệnh Hải quan Nghị Định 16 /CP Chính phủ chức , nhiệm vụ tổ chức máy Tổng cục Hải quan Hệ thống tổ chức máy theo quy định Pháp lệnh Hải quan Nghị định 16 /CP ... chức máy Hải quan Việt Nam quy định chế độ quản lý Nhà nớc Hải quan nhng trớc có Nghị định 16 /CP ngày 7/3/1994 hệ thống tổ chức máy Hải quan tiếp tục đợc trì theo quy định Nghị định 139/HĐBT II .Hệ ... theo quy định Luật Hải quan Nghị định 96/2002/NĐ -CP ngày 19/11/2002: 1.Khái quát chung tổ chức máy: T chc b mỏy đợc xếp theo yêu cầu Luật Hải quan Nghị định9 6/2002/NĐ -CP: 10 - Về bản, hệ thống tổ...
 • 18
 • 238
 • 0

Pháp luật hải quan việt nam trước yêu cầu thực hiện tự do hóa thương mại và nghĩa vụ thành viên WTO

Pháp luật hải quan việt nam trước yêu cầu thực hiện tự do hóa thương mại và nghĩa vụ thành viên WTO
... luật Hải quan Việt Nam với yêu cầu thực nghĩa vụ thành viên WTO hướng tới tự hóa thương mại Cụ thể, pháp luật Hải quan Việt Nam làm trước mục tiêu yêu cầu tất yếu tự hóa thương mại tham gia WTO ... quan Việt Nam với yêu cầu cần thực cho tự hóa thương mại cam kết Việt Nam với WTO Hải quan; (4) Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật Hải quan Việt Nam nhằm thực tốt yêu cầu "tự hóa thương mại" ... "Pháp luật Hải quan Việt Nam trước yêu cầu thực "tự hóa thương mại" nghĩa vụ thành viên WTO" làm luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Luật quốc tế, theo yêu cầu cụ thể để pháp luật Hải quan thực "tự...
 • 24
 • 200
 • 0

Báo cáo " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT HẢI QUAN VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS CỦA VIỆT NAM " pdf

Báo cáo
... khai b sung theo thi hn quan cú liờn quan i vi trng hp kim 57 Một số vấn đề pháp luật hải quan tra sau thụng quan phỏt hin sai sút lụ hng ó c hi quan kim tra thụng quan + Khụng nờn gii hn vic ... tra sau thụng quan ti nm tip theo; Khi kim tra sau thụng quan nu phỏt hin cú sai sút (bao gm c cỏc sai sút vụ Một số vấn đề pháp luật hải quan ý) dn n phi truy thu thu xut khu, thu nhp khu, thu ... t hng húa: Khon 1, iu 30 Lut Hi quan quy nh c th cỏc trng hp c kim tra thc t hng húa gm:Hng húa xut khu, tr hng húa xut khu sn xut t Một số vấn đề pháp luật hải quan nguyờn liu nhp khu v hng...
 • 9
 • 213
 • 0

LUẬT HẢI QUAN VIỆT NAM - những quy định chung ppsx

LUẬT HẢI QUAN VIỆT NAM - những quy định chung ppsx
... hải quan TOP Khai hải quan thực thống theo mẫu tờ khai hải quan Tổng cục Hải quan quy định Người khai hải quan phải khai đầy đủ, xác, rõ ràng theo nội dung tờ khai hải quan Người khai hải quan ... theo quy định pháp luật phải có giấy phép; đ) Các chứng từ khác theo quy định pháp luật mặt hàng mà người khai hải quan phải nộp xuất trình cho quan hải quan Hồ sơ hải quan nộp, xuất trình cho quan ... pháp luật Việt Nam quy n đề nghị quan hải quan tạm dừng làm thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu, xuất mà có cho có vi phạm quy n sở hữu trí tuệ Cơ quan hải quan định tạm dừng làm thủ tục hải quan...
 • 32
 • 76
 • 0

Pháp luật hải quan Việt Nam trước yêu cầu thực hiện tự do hóa thương mại và nghĩa vụ thành viên WTO

Pháp luật hải quan Việt Nam trước yêu cầu thực hiện tự do hóa thương mại và nghĩa vụ thành viên WTO
... luật Hải quan Việt Nam với yêu cầu thực nghĩa vụ thành viên WTO hướng tới tự hóa thương mại Cụ thể, pháp luật Hải quan Việt Nam làm trước mục tiêu yêu cầu tất yếu tự hóa thương mại tham gia WTO ... quan Việt Nam với yêu cầu cần thực cho tự hóa thương mại cam kết Việt Nam với WTO Hải quan; (4) Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật Hải quan Việt Nam nhằm thực tốt yêu cầu "tự hóa thương mại" ... 3: GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HẢI QUAN VIỆT NAM NHẰM THỰC HIỆN TỐT YÊU CẦU CỦA TỰ DO HÓA THƢƠNG MẠI VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN WTO 109 Thực trạng thực thi pháp luật hải quan Việt Nam bảo...
 • 161
 • 271
 • 0

Sự hài lòng đối với công việc của bác sĩ tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện thuộc tỉnh bến tre và một số yếu tố liên quan, năm 2014

Sự hài lòng đối với công việc của bác sĩ tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện thuộc tỉnh bến tre và một số yếu tố liên quan, năm 2014
... công việc Nghiên cứu: Sự hài lòng công việc bác bệnh viện đa khoa tuyến huyện thuộc tỉnh Bến Tre số yếu tố liên quan, năm 2014 ; với mục tiêu: Mô tả hài lòng công việc bác BVĐK tuyến huyện ... công việc bác bệnh viện đa khoa tuyến huyện thuộc tỉnh Bến Tre số yếu tố liên quan, năm 2014 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả hài lòng công việc bác bệnh viện đa khoa tuyến huyện thuộc tỉnh Bến ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG BÙI VĂN VINH SỰ HÀI LÕNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA BÁC SĨ TẠI CÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN HUYỆN THUỘC TỈNH BẾN TRE VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM...
 • 105
 • 403
 • 3

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan tới bệnh sán lá gan nhỏ ở người tại xã hữu bằng, kiến thụy, hải phòng năm 2014

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan tới bệnh sán lá gan nhỏ ở người tại xã hữu bằng, kiến thụy, hải phòng năm 2014
... hƠnh nghiên c uăđ ătƠi:ă Thực trạng nhi m sán gan nhỏ ăngư iăvƠ một số yếu tố liên quan tới bệnh tạiHữu Bằng, Kiến Th y, H i Phòng vớiăm că tiêu:ă Xác định ỏỷ lệ ốà cường độ nhiễm sán gan ... iăchoăsựălưuăhƠnh bệnh giun sán, ă trongăđóăcó bệnh sán gan nhỏ. ă nướcătaăcóătrênă7ătriệuăngư iăcóănguyăc ă nhi m sán gan nhỏ, ătrongăđóă1ătriệuăngư i thực sựănhi m. Bệnh sán gan nhỏ (SLGN)ă ... 1.8.2 Phòng b nh sán gan nh ă ăVi tăNam - Nguyênăt c phòng b nh sán gan nh Nguyênă tắcă phòng bệnh sán gan nhỏ cũngă nhưă phòng cácă bệnh kýă sinhătrùngănóiăchungălƠăcắtăđ t một trongăcácămắtăxíchătrongăchuăkỳăphátătriểnă...
 • 105
 • 249
 • 0

Thực trạng và công tác chăm sóc tật khúc xạ của học sinh trung học cơ sở quận hồng bàng thành phố hải phòng năm 2014

Thực trạng và công tác chăm sóc tật khúc xạ của học sinh trung học cơ sở quận hồng bàng thành phố hải phòng năm 2014
... sóc tật khúc xạ học sinh trung học sở quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng năm 2014 với mục tiêu: Xác định tỷ lệ số yếu tố liên quan tật khúc xạ học sinh Trung học sở quận Hồng Bàng thành phố Hải ... Hải Phòng năm 2014 Đánh giá công tác chăm sóc tật khúc xạ học sinh Trung học sở quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng năm 2014 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Thực trạng mắc tật khúc xạ trường học ... 345 học sinh có 75 học sinh lớp 6, 87 học sinh lớp 7, 98 học sinh lớp 85 học sinh lớp - Trường THCS Quán Toan có 531 học sinh có 153 học sinh lớp 6, 131 học sinh lớp 7, 152 học sinh lớp 95 học sinh...
 • 82
 • 810
 • 1

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám bệnh tại khoa khám bệnh, bệnh viện đại học y hải phòng năm 2014

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám bệnh tại khoa khám bệnh, bệnh viện đại học y hải phòng năm 2014
... Phòng năm 2014 với m c tiêu sau: Mô tả thực trạng hài lòng người bệnh đến khám bệnh khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại Học Y Hải Phòng năm 2014 Mô tả số y u tố liên quan đến hài lòng người bệnh đến khám ... l hài lòng c a ng ng khám chữa b nh t i b nh vi n i b nh, ti n hành nghiên c u: Thực trạng số y u tố liên quan đến hài lòng người bệnh đến khám bệnh khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại Học Y Hải Phòng ... tả thực tr ng khám chữa b nh t i khoa Khám b nh, b nh vi n Đ i Học Y Hải Phòng năm 2014 47 4.2 Xác định m t số y u tố liên quan đ n hài lòng c a ng i b nh đ n khám b nh t i khoa Khám...
 • 89
 • 187
 • 1

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh tại bệnh viện phụ sản hải phòng năm 2014

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh tại bệnh viện phụ sản hải phòng năm 2014
... Thực trạng số yếu tố liên quan đến hài lòng người bệnh Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, năm 2014 với hai mục tiêu sau: Mô tả hài lòng người bệnh nội trú chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh Bệnh viện ... Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2014 Xác định số yếu tố liên quan đến hài lòng người bệnh nội trú chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2014 -3- Chương TỔNG QUAN TÀI ... mình) Sự hài lòng hài lòng chung NB Theo Bộ câu chung về chất lượng chăm sóc sức mức độ hỏi chất lượng khỏe Bệnh viện Phụ sản hài lòng CSSK Hải Phòng 2.4.2 Một số yếu tố liên quan đến hài lòng...
 • 76
 • 241
 • 2

Thực trạng và kiến thức thực hành trong công tác quản lý chất thải y tế tại bệnh viện lao và bệnh phổi hải phòng năm 2014

Thực trạng và kiến thức thực hành trong công tác quản lý chất thải y tế tại bệnh viện lao và bệnh phổi hải phòng năm 2014
... vận chuyển xử chất thải y tế Bệnh viện Lao Bệnh Phổi Hải Phòng năm 2014 Mô tả kiến thức, thực hành công tác quản chất thải y tế bệnh viện Lao Bệnh Phổi Hải Phòng năm 2014 3 Chương TỔNG QUAN ... Thực trạng kiến thức thực hành trongcông tác quản chất thải y tế bệnh viện Lao Bệnh Phổi Hải Phòng năm 2014 với mục tiêu: Mô tả thực trạng công tác thu gom, phân loại, vận chuyển xử chất ... * Chất thải y tế: - Chất thải rắn y tế: chất thải l y nhiễm, chất thải hóa học nguy hại, chất thải thông thường - Nước thải bệnh viện: nước thải từ hoạt động bệnh viện - Hồ sơ, sổ sách quản lý...
 • 87
 • 202
 • 0

So Sánh Pháp Luật Hải Quan Việt Nam Và Quy Định Của Hiệp Định Thuận Lợi Hóa Thương Mại Của Wto

So Sánh Pháp Luật Hải Quan Việt Nam Và Quy Định Của Hiệp Định Thuận Lợi Hóa Thương Mại Của Wto
... cứu Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại WTO Hai là, rà so t văn quy phạm pháp luật hệ thống pháp luật Hải quan Việt Nam Ba là, so sánh cam kết Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại văn pháp luật Hải ... Thuận lợi hóa Thương mại WTO Chương 2: So sánh pháp luật Hải quan Việt Nam thuận lợi hóa thương mại - TFA WTO Chương 3: Đề xuất pháp luật Hải quan Việt Nam nhằm thực thi đồng Hiệp định Thuận lợi hóa ... pháp luật Hải quan Việt Nam, thực nhiệm vụ so sánh pháp luật Việt Nam thuận lợi hóa thương mại cam kết quy định phạm vi phần I TFA 24 CHƯƠNG 2: SO SÁNH PHÁP LUẬT HẢI QUAN VIỆT NAM VỀ THUẬN LỢI HÓA...
 • 136
 • 218
 • 0

Một số nội dung chỉnh sửa của luật Hải quan

Một số nội dung chỉnh sửa của luật Hải quan
... tục Hải quan, chế độ kiểm tra giám sát Hải quan (Điều 15)  Tiêu đề Điều 15 Luật hành nguyên tắc tiến hành thủ tục Hải quan, nội dung Điều Luật lại chưa thể rõ đầy đủ nguyên tắc kiểm tra Hải quan ... sơ Hải quan chủ hàng có trình chấp hành tốt pháp luật Hải quan theo quy định Chính phủ, tờ khai nội dung khai chủ hàng, quan Hải quan chấp nhận đăng ký tờ khai - Thứ hai : - Khi thực Hải quan ... đánh giá mức độ rủi ro quản lý Hải quan Đây vấn đề quan trọng phải thực từ triển khai thực Luật sửa đổi Sửa đổi, bổ sung quy định kiểm tra, đăng ký hồ sơ Hải quan, (Điều 28), thẩm quyền định...
 • 13
 • 246
 • 0

Trách nhiệm pháp lý của đối tượng nộp thuế đối với các hành vi vi phạm pháp luật hải quan về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Trách nhiệm pháp lý của đối tượng nộp thuế đối với các hành vi vi phạm pháp luật hải quan về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
... cấu thành chương: Chương 1: Những vấn đề luận thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trách nhiệm pháp đối tượng nộp thuế với hành vi vi phạm pháp luật hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; ... đề trách nhiệm pháp đối tượng nộp thuế vi phạm pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập Vi t Nam; Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện trách nhiệm pháp đối tượng nộp thuế vi phạm pháp luật hải ... sách xuất khẩu, nhập hàng hóa nước ta Tác giả chọn đề tài: Trách nhiệm pháp đối tượng nộp thuế hành vi vi phạm pháp luật hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu làm đề tài luận văn thạc sĩ lý...
 • 6
 • 681
 • 1

Xem thêm