LUẬT PHÁ SẢN MỚI BAN HÀNH

Tài liệu Mỹ, nên hay không luật phá sản mới? doc

Tài liệu Mỹ, nên hay không luật phá sản mới? doc
... khuyến khích không thận trọng trọng việc vay tiêu dùng họ không khó khăn giai đoạn sau Những người tán đồng luật phá sản cho rủi ro mang tính tâm lý thiếu xót chủ yếu luật hành Mỹ liệu điều có ... động làm việc tự phục hồi Ở khía cạnh việc tuyên bố phá sản coi đối phó hữu hiệu với khủng hoảng tài Nếu nợ gặp khó khăn sử dụng chiêu phá sản để làm lại từ đầu Những người bảo hiểm lớn tiếng ... rủi ro mà họ né tránh Thực vậy, số nhà kinh tế lập luận luật phá sản dễ dàng Mỹ lý giải luật lại có thiên hướng hỗ trợ nhiều cho người vay luật quốc gia khác lại chủ yếu bảo hộ cho người cho vay...
 • 3
 • 181
 • 1

điểm mới của luật phá sản 2004 so với luật phá sản doanh nghiệp 1993 về thủ tục phá sản.doc

điểm mới của luật phá sản 2004 so với luật phá sản doanh nghiệp 1993 về thủ tục phá sản.doc
... chuyển sang thủ tục lý tài sản (Điều 79, 80) Đây bước phát triển lý luận pháp luật phá sản nước ta, theo TTPS rút gọn tiết kiệm thời gian chi phí giải phá sản - Ở thủ tục lí tài sản: LPS bỏ ưu ... tài sản nên Tòa án khó mà xác định Doanh nghiệp phá sản hay chưa Khắc phục điểm LPS quy định sau kết thúc thủ tục lí tài sản, Tòa án định tuyên bố phá sản thức, chấm dứt hoạt động Doanh nghiệp, ... định phải tuyên bố phá sản rùi sau lý tài sản doanh nghiệp, HTX Quy định bất hợp lí sau bị tuyên bố phá sản, doanh nghiệp chấm dứt hoạt động quyền lợi doanh nghiệp việc lí tài sản không đảm bảo...
 • 3
 • 795
 • 9

120/KH-UB Kế hoạch tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành

120/KH-UB Kế hoạch tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành
... dung triển khai, phổ biến văn pháp luật nêu - Chuẩn bị tài liệu cung cấp cho ngành, đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo kết triển khai Sở Thông tin & Truyền thông - Phối hợp với Sở Tư pháp Văn ... thông tin, báo cáo Kết thúc đợt triển khai, ngành, đơn vị địa phương báo cáo kết triển khai, học tập văn Uỷ ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tư pháp) chậm đến ngày 20 tháng 11 năm 2012 để tổng hợp báo cáo ... phổ biến văn pháp luật nhiều hình thức thích hợp phương tiện thông tin đại chúng Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước Tỉnh Triển khai học tập cho cán bộ, công chức, viên chức người...
 • 3
 • 696
 • 1

Các hành vi pháp lý vô hiệu theo pháp luật phá sản ở việt nam

Các hành vi pháp lý vô hiệu theo pháp luật phá sản ở việt nam
... vụ vi c phá sản thực tế 1.1.3 Ý nghĩa pháp vi c hiệu số hành vi pháp pháp luật phá sản Pháp luật quy định vi c hiệu hóa số hành vi pháp pháp luật phá sản tạo sở pháp để hợp pháp ... hành vi pháp hiệu pháp luật Vi t Nam phá sản Chương 2: Thi hành qui định pháp luật Vi t Nam hành vi pháp hiệu liên quan đến phá sản kiến nghị 86 Chương TỔNG QUÁT VỀ HÀNH VI PHÁP LÝ ... LÝ VÔ HIỆU TRONG PHÁP LUẬT VI T NAM VỀ PHÁ SẢN 1.1 Sự cần thiết quy định hành vi pháp hiệu pháp luật phá sản 1.1.1 Khái luận phá sản nhìn từ góc độ cần thiết phải hiệu hóa số hành vi pháp...
 • 19
 • 496
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Một số vấn đề về phương hướng và nội dung cơ bản của DỰ ÁN LUẬT PHÁ SẢN" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Một số vấn đề có tính chất định hướng cho Dự án Luật phá sản Về mục tiêu Luật phá sản: Như biết, giới, Luật phá sản (LPS) có hai xu hướng khác Xu hướng thứ có mục tiêu hướng vào nợ” tập trung vào ... khích hoạt động kinh doanh trước rơi vào tình trạng phá sản; e- Giải phóng nghĩa vụ có từ trước phá sản cho nợ trung thực II Một số nội dung Dự án Luật phá sản Về tiêu chí xác định “vỡ nợ”: Điều ... tình trạng phá sản) nợ ngừng toán Dự án LPS Việt Nam nên theo hướng Vấn đề chỗ cần xác định rõ chất việc ngừng toán nợ đến hạn, thất bại phần tạm thời chưa đủ để bắt đầu vụ kiện Một vấn đề cần phải...
 • 20
 • 231
 • 1

Thủ tục Mua sắm tài sản nhà nước (thẩm định dự toán và kế hoạch đấu thầu) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) (Mới ban hành) doc

Thủ tục Mua sắm tài sản nhà nước (thẩm định dự toán và kế hoạch đấu thầu) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) (Mới ban hành) doc
... hợp lệ - Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức - quan có thẩm quyền định: UBND tỉnh - quan thực thủ tục hành chính: Sở Tài - Kết thực thủ tục hành chính: Quyết định hành - Lệ phí (nếu ... kiến văn cấp (nếu đơn vị trực thuộc) ; + Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị mua sắm tài sản nhà nước; + Phiếu báo giá 03 sở độc lập chứng thư thẩm định giá đơn vị có chức thẩm định giá độc lập ... 15/6/2007 Bộ Tài hướng dẫn thực đấu thầu mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước nguồn vốn nhà nước; + Quyết định số 23/2010/QĐ -UBND ngày 13/10/2010 UBND tỉnh Sóc Trăng việc ban...
 • 4
 • 579
 • 1

Thủ tục Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc (Mới ban hành) ppt

Thủ tục Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc (Mới ban hành) ppt
... ngày 15/6/2010 Bộ Tài Quy định việc quản xử tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước dự án kết thúc Mẫu số 01/TSDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 Bộ Tài chính) CỘNG ... nhận tài sản bao gồm: Danh mục tài sản bàn giao: STT Danh mục tài sản Đơn Năm Số Hiện Giá trị Ghi (chi tiết theo vị đưa lượng trạng tài sản loại tài sản) tính vào sử tài sản tài sản (nếu dụng ... tháng …… năm ……… ……….) A DANH MỤC TÀI SẢN VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ STT Danh mục tài sản (chi Đơn tiết theo loại tài vị sản) tính Số Năm Giá trị theo sổ Đề xuất phương án Ghi lượng/ đưa khối sử xử lý...
 • 14
 • 316
 • 1

5 địa vị pháp lý của luật phá sản và những điểm mới của luật phá sản 2004

5 địa vị pháp lý của luật phá sản và những điểm mới của luật phá sản 2004
... đến phá sản tạo thành hệ thống pháp luật phá sản Pháp luật phá sản phận cấu thành nhóm chế định pháp luật giải hậu khung pháp luật kinh tế kinh tế thị trờng Trong hệ thống pháp luật phá sản Luật ... trị nghĩa vụ vào thời điểm mở thủ tục phá sản để đa vào nghĩa vụ tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản So với luật phá sản 1993 thời điểm mở thủ tục phá sản theo luật phá sản 2004 sớm, nh ... tục phá sản Theo luật phá sản 2004 tổ quản lý tài sản thực đồng thời hai nhiệm vụ quản lý tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản không tách làm hai tổ nh trớc luật phá...
 • 16
 • 260
 • 1

Các hành vi pháp lý vô hiệu theo pháp luật phá sản ở Việt Nam

Các hành vi pháp lý vô hiệu theo pháp luật phá sản ở Việt Nam
... quát hành vi pháp hiệu pháp luật Vi t Nam phá sản Chương 2: Thi hành qui định pháp luật Vi t Nam hành vi pháp hiệu liên quan đến phá sản kiến nghị Chương TỔNG QUÁT VỀ HÀNH VI PHÁP LÝ ... trạng phá sản cần phải hiệu 1.1.3 Ý nghĩa pháp vi c hiệu số hành vi pháp pháp luật phá sản 10 1.2 Nguồn gốc nội dung pháp chủ yếu vi c tuyên hiệu số hành vi pháp pháp luật phá ... thiết phải hiệu hóa số hành vi pháp 1.1.1 Khái niệm phá sản pháp luật phá sản 1.1.1 Các chủ thể chủ yếu luật phá sản liên quan tới hiệu hành vi pháp pháp luật phá sản 1.1.2 Hành vi nợ...
 • 87
 • 299
 • 1

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh lê ngọc thắng luật phá sản 2004 – những điểm mới và tính khả thi

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh lê ngọc thắng luật phá sản 2004 – những điểm mới và tính khả thi
... Khái niệm pháp luật phá sản pháp luật phá sản Việt Nam 2.1.3 Vai trò pháp luật phá sản 2.1.4 Phân loại phá sản 2.1.5 .Những ưu điểm luật phá sản 2004 2.2 Tổ chức máy thực thi pháp luật phá sản theo ... máy thực thi pháp luật - Đề xuất phương hướng, giải pháp để nâng cao tính khả thi Luật Phá sản Phạm vi nghiên cứu đề tài Pháp luật phá sản thực thi pháp luật phá sản lĩnh vực rộng, luận án dừng ... Hà Nội Ngọc Thắng (2005), Luật Phá sản 2004 Những điểm tính khả thi, Tạp chí lý luận giáo dục (4) Ngọc Thắng (2013), Luật Phá sản Việt Nam 2004 Thực tiễn áp dụng hướng hoàn thi n”,...
 • 27
 • 204
 • 0

Kế thừa những ưu điểm của luật phá sản năm 2004 và tăng cường tính khả thi trong thực tiễn thi hành

Kế thừa những ưu điểm của luật phá sản năm 2004 và tăng cường tính khả thi trong thực tiễn thi hành
... KHOA LUẬT LÊ NGỌC THẮNG KẾ THỪA NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2004 VÀ TĂNG CƯỜNG TÍNH KHẢ THI TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 62 38 01 07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT ... pháp luật phá sản - yếu tố góp phần quan trọng để pháp luật phá sản thực thi cách có hiệu Việt Nam Nghiên cứu Luật Phá sản năm 2004, đưa ưu điểm cần kế thừa việc tăng cường tính khả thi thực tiễn ... 2: KẾ THỪA NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2004 TRONG BỐI CẢNH HOÀN THI N PHÁP LUẬT PHÁ SẢN Ở VIỆT NAM 2.1 Lý thuyết phá sản pháp luật phá sản 2.1.1 Khái niệm phá sản Thuật ngữ phá sản bắt nguồn...
 • 146
 • 237
 • 1

Hoạch toán thuế doanh nghiệp theo luật thuế mới ban hành

Hoạch toán thuế doanh nghiệp theo luật thuế mới ban hành
... - Hạch toán chi phí thuế TNDN hành: Nợ 8211 : CP thuế TNDN hành 45 Có 3334: Thuế Thu nhập doanh nghiêp 45 Hạch toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả Nợ 8212 : CP thuế TNDN hành Có 347: Thuế TN ... toán nào? Và giải pháp Cần có thống thuật ngữ sử dụng thuế kế toán: quy định thuế, quy định có liên quan đến thuế TNDN thuế giá trị gia tăng có tác dụng định đến công tác kế toán thuế doanh nghiệp ... dựa vào quan có liên quan ban hành hướng dẫn hạch toán thuế doanh nghiệp Vì vậy, thuật ngữ có liên quan đến việc xác định doanh thu, thu nhập,… cần có thống thuế, kế toán, tài chính,… Bởi lẽ,...
 • 5
 • 58
 • 0

tìm hiểu và phân tích về luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam hiện hành

tìm hiểu và phân tích về luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam hiện hành
... sau: • Luật phá sản Việt Nam năm 1993 • Luật phá sản Việt Nam năm 2004 • Đề án: “THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN • VÀ VIỆC HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT KINH DOANH TẠI VIỆT NAM – Vụ Pháp luật ... kể từ ngày doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản Phần II: PHÂN TÍCH LUẬT PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH Một số tiến luật phá sản doanh nghiệp 2004 so với luật phá sản doanh nghiệp năm ... nợ (Điều Luật Phá sản doanh nghiệp Liên bang Nga năm 1992) 21 Những điểm khác biệt luật phá sản doanh nghiệp Việt nam so với nước học rút cho Việt Nam Qua việc tìm hiểu pháp luật phá sản số nước...
 • 29
 • 110
 • 0

Những điểm mới của Luật phá sản 2004 so với Luật phá sản 1993

Những điểm mới của Luật phá sản 2004 so với Luật phá sản 1993
... đổi sang thủ tục lý tài sản (Điều 79, 80) Đây bước phát triển lý luận pháp luật phá sản nước ta, theo TTPS rút gọn, tiết kiệm thời gian chi phí giải phá sản Thứ hai, LPS 2004 quy định rõ, đầy ... việc phá sản với người thi hành án dân người phải thi hành án dân doanh nghiệp, HTX lâm vào tình trạng phá sản LPS năm 2004 khắc phục đáng kể thiếu sót tồn rút trình thực thi LPSDN năm 1993 Những ... chung tài sản doanh nghiệp, HTX lâm vào tình trạng phá sản Điều 19 LPS có quy định chi tiết, cụ thể việc xác định tài sản, nghĩa vụ tài sản doanh nghiệp, HTX lâm vào tình trạng phá sản chương...
 • 5
 • 2,244
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 3736 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030Quyết định 2114 QĐ-UBND năm 2016 giải quyết chế độ trợ cấp một lần (Đợt 04 năm 2016) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia do thành phố Hải Phòng ban hànhQuyết định 3446 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 3131 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2.000 Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng NinhQuyết định 39 2016 QĐ-UBND Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 2958 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần ThơQuyết định 2672 QĐ-UBND phê duyệt Danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33 2015 QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016 (Đợt 1)Quyết định 2853 QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk LắkQuyết định 2264 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 1266 QĐ-LĐTBXH năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiQuyết định 2615 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng đấu giá trong trường hợp đặc biệt do tỉnh Thái Bình ban hànhQuyết định 2152 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 1271 QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020Quyết định 2484 QĐ-UBND năm 2016 Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh Hòa Bình quản lýQuyết định 29 2016 QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà NẵngQuyết định 31 2016 QĐ-UBND về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định 12 2016 NĐ-CP do tỉnh Yên Bái ban hànhQuyết định 3758 2016 QĐ-UBND về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2016Quyết định 613 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc GiangQuyết định 1168 QĐ-UBND.HC năm 2016 phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Quyết định 3784 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030