Trắc nghiệm Pháp chế dược 2

đề thi trắc nghiệm pháp chế dược

đề thi trắc nghiệm pháp chế dược
... nào? A Dược sĩ đại học có tối thi u năm kinh nghiệm sở sản xuất thuốc B Dược sĩ đại học có tối thi u 02 năm kinh nghiệm sở sản xuất, kinh doanh thuốc C Dược sĩ trung học ủy quyền có tối thi u ... gồm A Dược sỹ đại học có tối thi u 01 năm kinh nghiệm sở sản xuất thuốc B Dược sỹ đại học có tối thi u 02 năm kinh nghiệm sở sản xuất, kinh doanh thuốc C Dược sĩ trung học ủy quyền có tối thi u ... nào? A Dược sĩ đại học có tối thi u năm kinh nghiệm sở sản xuất thuốc *B Dược sĩ đại học có tối thi u 02 năm kinh nghiệm sở sản xuất, kinh doanh thuốc C Dược sĩ trung học ủy quyền có tối thi u...
 • 29
 • 10,651
 • 116

Đề thi pháp chế dược.doc

Đề thi pháp chế dược.doc
... ĐỀ THI MÔN PHÁP CHẾ DƯỢC – D4 - K57 ĐỀ C Câu Câu Thời gian 90p Hãy trình bày khái niệm thuốc độc, cho VD minh họa ... khái niệm, yêu cầu chức quảng cáo thuốc ĐỀ THI MÔN PHÁP CHẾ DƯỢC – K56 Thời gian 90p Câu Khái niệm thuốc gây nghiện Cho VD minh họa, phạm vi áp dụng quy chế Trình bày quy định mua bán thuốc gây ... thuốc, thuốc giả, thuốc chất lượng Cho VD minh họa ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN DƯỢC K54 Học phần: Dược xã hội học pháp chế ngành dược Thời gian: 90p ĐỀ B Câu Thuốc độc: khái niệm, phạm vi điều chỉnh,...
 • 2
 • 2,875
 • 30

Pháp luật đại cương và pháp chế dược

Pháp luật đại cương và pháp chế dược
... thống pháp luật Việt Nam Ý thức pháp luật XHCN Pháp chế XHCN Pháp chế dược NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT 1.1 Nguồn gốc: Trong xã hội nguyên thủy, chưa có Nhà nước pháp luật, quan ... pháp tăng cường pháp chế dược NỘI DUNG CHÍNH :        Nguồn gốc, chất pháp luật Các hình thức đặc điểm pháp luật Vai trò pháp luật việc quản lý nhà nước y tế Các ngành luật hệ thống pháp ... triển pháp luật, vai trò pháp luật đời sống xã hội - Trình bày nội dung ngành luật nước ta chế định liên quan đến lãnh vực hành nghề dược - Kể nội dung, biện pháp nâng cao ý thức pháp luật pháp chế...
 • 84
 • 4,512
 • 21

Bài tập trắc nghiệmchế tự nhân đôi của ADN

Bài tập trắc nghiệm cơ chế tự nhân đôi của ADN
... 2/3số G gen II Cả gen nhân đôi số đợt môi trường cung cấp tất 1620 Nu tự loại X Số lần nhân đôi gen I gen II : A.1 B.1 C.2 D.2 Câu 17 : Gen cần môi trường cung cấp 15120 Nu tự tái Trong có 3360 ... 16245, XTD = GTD = 24381 D.ATD = TTD = 8256, XTD = GTD = 32379 Câu 15 : Một đoạn ADN nhân đôi môi trường chứa toàn Nu tự đánh dấu đồng vị phóng xạ Cuối trình tạo số gen có gồm mạch có đánh dấu mạch ... 150X Mạch chứa Nu đánh dấu chứa 450T 300X Số lượng loại Nu môi trường cung cấp cho trình nhân đôi đoạn ADN nói : A.ATD = TTD = 3750, XTD = GTD = 3150 B.ATD = TTD =2250, XTD = GTD = 2250 C.ATD...
 • 2
 • 2,936
 • 231

trắc nghiệm pháp luật kinh tế có đáp án

trắc nghiệm pháp luật kinh tế có đáp án
... ty cổ phần quyền phát hành chứng khoán loại Đáp án: d 1 Căn vào tính chất, chế độ trách nhiệm thành viên, ý chí nhà làm luật, giới loại hình công ty? a b c d Đáp án (a) Biện pháp tổ chức ... ty Như anh B vi phạm pháp luật hay không a Vi phạm b Không vi phạm 84 Điều kiện để doanh nghiệp tư cách pháp nhân a tên riêng, tài sản b trụ sở giao dịch c độc lập tài d a, b ... ty, chuyển đổi công ty Đáp án (c) Yêu cầu vốn thành lập công ty? a Vốn pháp định = vốn điều lệ b Vốn pháp định < vốn điều lệ c Vốn pháp định > vốn điều lệ d Cả phương án Đáp án (b) Điều lệ công...
 • 38
 • 28,203
 • 93

Câu hỏi thi trắc nghiệm pháp luật đại cương

Câu hỏi thi trắc nghiệm pháp luật đại cương
... ̀ ́ Câu 26: Tập quán pháp là: a Biến đổi tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật b Biến đổi thói quen hành xử người lịch sử thành pháp luật c Biến đổi quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật ... pháp luật nước b Chuyển hóa ý chí Đảng thành pháp luật c Chuyển hóa quy phạm tập quán, đạo đức thành pháp luật d Cả a,b,c Câu 37: Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải có: a Ít 1/2 tổng số đại ... a,b,c Câu 27: Chọn phát biểu sai: a Phó thủ tướng không thi t phải Đại biểu quốc hội b Năng lực pháp luật xuất từ người sinh c Năng lực lao động xuất từ công dân đủ 16 tuổi d Năng lực pháp luật...
 • 6
 • 3,481
 • 109

Thi trắc nghiệm pháp luật đại cương

Thi trắc nghiệm pháp luật đại cương
... thay đổi nội dung án, định có hiệu lực pháp luật đựơc giải theo trình tự: a Giám đốc thẩm b Tái thẩm c Phúc thẩm d Tất 15 Năng lực pháp luật pháp nhân chấm dứt pháp nhân: a Không hoàn thành nghĩa ... áp dụng a Bản án có hiệu lực pháp luật b Chấp hành xong án phạt tù c Thi hành xong án phạt tiền d Được hưởng án treo 12 Vịêc xét lại án, định chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị thuộc giai ... có khả nhận thức 19 Năng lực hành vi pháp nhân xuất a Khi cấp dấu mã số thuế b Cùng với lực pháp luật c Khi có định thành lập pháp nhân d Tất 20 Sự biến pháp lý kiện thực tế: a Không phản ánh...
 • 6
 • 1,292
 • 41

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm pháp luật đại cương

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm pháp luật đại cương
... Phương pháp điều chỉnh Câu 50: Pháp luật có quan hệ với pháp chế nào? a .Pháp luật pháp chế c Chế tài d Tất b Pháp luật tiền đề pháp chế pháp chế phương tiện để đảm bảo cho pháp luật thực c Pháp luật ... lực pháp luật chủ thể quan hệ pháp luật hiểu là: a Khả chủ thể hành vi để tham gia vào quan hệ pháp luật b Khả chủ thể pháp luật quy định hành vi tham gia vào quan hệ pháp luật c Khả chủ thể pháp ... quan hệ pháp luật d Tất Câu 70: Mặt khách quan vi phạm pháp luật hiểu là: a Vi phạm pháp luật hành vi cụ thể người b Hành vi cụ thể người hành vi trái với quy định pháp luật c Vi phạm pháp luật...
 • 15
 • 24,116
 • 123

Câu hỏi trắc nghiệm pháp luật về hợp đồng

Câu hỏi trắc nghiệm pháp luật về hợp đồng
... a /Hợp đồng có đền bù hợp đồng khơng đền bù b/ Hợp đồng song vụ hợp đồng đơn vụ c /Hợp đồng hợp đồng phụ d /Hợp đồng lợi ích người thứ ba 5 )Hợp đồng sau hợp đồng phân biệt theo chủng loại: a /Hợp đồng ... hệ pháp luật quyền nghóa vụ chủ thể, chia hợp đồng thành a) Hợp đồng song vụ hợp đồng đơn vụ b) Hợp đồng có đền bù hợp đồng đền bù c) Hợp đồng đại lý hợp đồng có đền bù d) Hợp đồng đại lý hợp đồng ... a /Hợp đồng có đền bù hợp đồng khơng đền bù b/ Hợp đồng song vụ hợp đồng đơn vụ c /Hợp đồng hợp đồng phụ d /Hợp đồng lợi ích người thứ ba 5 )Hợp đồng sau hợp đồng phân biệt theo chủng loại: a/Hợp...
 • 30
 • 7,899
 • 74

Trắc nghiệmchế di truyền và Biến dị + Có ĐA

Trắc nghiệm Cơ chế di truyền và Biến dị + Có ĐA
... (n + 1) b/ (n - 1) x (n) c/ (n - 1) x (n - 1) d/ (n -1) x (n + 1) 92 Th bn (nhim) hỡnh thnh s th tinh gia loi giao t a/ (n + 1) x (n + 1) b/ (n + 4) x (n) c/ (n + 2) x (n + 2) d/ (n) x (n + 4) ... ATG TXA GTT3' 3' AUG UXA GTT5' 34 Mt gen cú chiu di 510nm, thỡ s nucleotit ca gen ny l: a/ 3000 b/ 4000 c/ 5000 d/ 6000 35 Mt gen cú chiu di 408nm, thỡ s nucleotit ca gen ny l: a/ 1800 b/ 2400 ... giai on no? a/ Hot hoỏ acid amin, dch mó b/ Sao mó v gii mó c/ Khi u, kộo di v kt thỳc d/ Hot hoỏ axit amin, u, kộo di v kt thỳc 39 Trong quỏ trỡnh dch mó, nhiu riboxom cựng lỳc dch mó cho mARN...
 • 8
 • 6,226
 • 651

05 de thi dai hoc thuong mai de thi trac nghiem phap luat dai cuong

05 de thi dai hoc thuong mai de thi trac nghiem phap luat dai cuong
... truy tố 11 Hình phạt … đựơc áp dụng a Bản án có hiệu lực pháp luật b Chấp hành xong án phạt tù c Thi hành xong án phạt tiền d Được hưởng án treo 12 Vịêc xét lại án, định chưa có hiệu lực pháp luật ... quan đại diện c Toà án d a,b,c Yếu tố sau thuộc k.quan VPPL a mục đích b Động c lỗi cố ý d gây thi t hại cho xã hội Những điều kiện: cá nhân tổ chức đáp ứng để trở thành chủ thể Pháp Luật a...
 • 6
 • 1,222
 • 46

Tài liệu Trắc nghiệm Pháp luật đại cương - phần doanh nghiệp tư nhân pdf

Tài liệu Trắc nghiệm Pháp luật đại cương - phần doanh nghiệp tư nhân pdf
... điểm pháp doanh nghiệp nhân khơng đúng: a Doanh nghiệp nhân doanh nghiệp chủ b Doanh nghiệp nhân cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy phép đăng kí kinh doanh c Chủ doanh nghiêp ... kinh doanh doanh nghiệp b Chủ doanh nghiệp có quyền sử dụnglợi nhuận sau nộp thuế nghóa vụ tài khác theo qui đònh pháp luật c Chủ doanh nghiệp nhân người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp ... doanh nghiệp nhân người quản lí, điều hành doanh nghiệp Chọn phát câu đúng: a Chủ doanh nghiệp nhân có quyền cho thuê toàn doanh nghiệp chòu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động kinh doanh...
 • 15
 • 560
 • 7

Tài liệu Trắc nghiệm Pháp luật đại cương - phần hợp đồng ppt

Tài liệu Trắc nghiệm Pháp luật đại cương - phần hợp đồng ppt
... c) Hợp đồng đại hợp đồng có đền bù d) Hợp đồng đại hợp đồng đấu giá Câu 18 Theo điều pháp lệnh Hợp Đồng Kinh Tế hợp đồng sau coi Hợp Đồng Kinh Tế a) Hợp đồng pháp nhân với pháp nhân b) Hợp ... a /Hợp đồng có đền bù hợp đồng khơng đền bù b/ Hợp đồng song vụ hợp đồng đơn vụ c /Hợp đồng hợp đồng phụ d /Hợp đồng lợi ích người thứ ba 5 )Hợp đồng sau hợp đồng phân biệt theo chủng loại: a /Hợp đồng ... a /Hợp đồng có đền bù hợp đồng khơng đền bù b/ Hợp đồng song vụ hợp đồng đơn vụ c /Hợp đồng hợp đồng phụ d /Hợp đồng lợi ích người thứ ba 5 )Hợp đồng sau hợp đồng phân biệt theo chủng loại: a/Hợp...
 • 30
 • 571
 • 4

Trac nghiemchế di truyền trong nhân

Trac nghiem cơ chế di truyền trong nhân
... bảo vệ thể chống lại tác nhân gây bệnh e Tất chức Câu 16 Vai trò prôtêin di truyền học: a Tham gia vào cấu tạo vật chất di truyền chế di truyền b Tham gia vào chế tự nhân đôi ADN c Tham gia vào ... ADN ARN đóng vai trò chủ yếu tượng di truyền biến dị chúng có: a Mang thông tin di truyền đặc trưng cho loài sinh vật b Có khả tái bản, truyền thông tin di truyền cho hệ sau c Có khả biến đổi ... tham gia vào trình sinh tổng hợp prôtêin c Mang thông tin di truyền qui định hình thành tính trạng thể d Nhân đôi nhằm trì thông tin di truyền ổn định qua hệ tế bào thể Câu 76 Gen đoạn ADN làm...
 • 157
 • 255
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: pháp chế dược 2200 câu trắc nghiệm pháp luật đại cương200 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương219 câu trắc nghiệm pháp luật đại cươngphương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi mẫuđề kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh test 2 nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namđề kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh test 26 nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namdap an 200 cau trac nghiem phap luat dai cuongde thi trac nghiem bao che 222 phương pháp và kĩ thuật hiện đại giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học tập 2trắc nghiêm pháp luật đại cươngtrắc nghiệm pháp luậttrac nghiem marketing can ban 2011kinh nghiệm bào chế dược liệucấu trúc đề thi trắc nghiệm pháp luậtĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 48. QuảBài 43. Rễ cây