Hóa học đại cương dành cho y dược

chuyên đề hoá học đại cương dành cho lớp 10 chuyên

chuyên đề hoá học đại cương dành cho lớp 10 chuyên
... 10- 6 m 10- 11m B 10- 8 m 10- 12m C 10- 10 m 10- 14m D 10- 12 m 10- 14m Câu Các nguyên tử nguyên tố có số nơtron khác gọi A đồng phân B đồng vị C nguyên tử tích điện D đồng đẳng Câu Phát biểu không cho ... Hà lớp, phân lớp s Phân lớp s có AO gọi AO s - lớp thứ hai n = 2, l có giá trị nên có phân lớp, phân lớp s phân lớp p Phân lớp p có AO gọi AO p - lớp thứ ba n = 3, l có giá trị nên có phân lớp, ... thống tập lấy từ đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh, thành phố, đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia đề thi Olimpic Quốc tế, soạn theo mođun Các tập giúp cho em học sinh giỏi hoá học tham khảo dạng...
 • 39
 • 332
 • 2

Giáo trình Giáo dục học đại cương (Dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành Tâm lý Giáo dục học)

Giáo trình Giáo dục học đại cương (Dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành Tâm lý Giáo dục học)
... GD học với số khoa hoc - GD học với triết học: Triết học sở phương pháp luận GD học - GD học với sinh học: sinh học sở tự nhiên GD học - GD học với tâm học: Tâm học sở tâm GD học ... GIÁO ÁN MÔN GIÁO DỤC HOC ĐẠI CƯƠNG (Dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành Tâm - Giáo dục học) A Mục tiêu chung môn học Kiến thức: Người học nắm hệ thống kiến thức ... chung giáo dục học; luận dạy học; luận giáo dục quản giáo dục nhà trường Kỹ năng: Người học biết vận dụng kiến thức môn học vào công tác giáo dục dạy học, đặc biệt công tác giáo dục dạy học...
 • 48
 • 6,251
 • 100

Đề cương vi sinh học đai cương dành cho sư phạm sinh docx

Đề cương vi sinh học đai cương dành cho sư phạm sinh docx
... người Hà Lan) nhà vi sinh học có công lớn vi c phát triển ngành vi sinh học đất Dmitry Ivanovsky (1892) Beijerrinck (1896) người phát virus giới chứng minh vi sinh vật nhỏ vi khuẩn, qua lọc sứ ... chủ yếu vi sinh vật, thống khác biệt procaryota eucaryota • • - Các nhóm đối tượng chủ yếu vi sinh vật gồm: Vi rút học ( Virology ) Vi khuẩn học ( Bateriology ) Nấm học ( Mycology ) Tảo học ( Algology) ... hóa học Vi rut mang chất sống mà không sống Ví dụ: : Virut bại liệt(poliomyelite), virut vi m gan A (PiconaviridaeVirut dại ( Rhabdoviridae) Câu 21 ảnh hưởng oxi đến sinh trưởng phát triển vi sinh...
 • 51
 • 423
 • 3

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC
... LIỆU THAM KHẢO: Đề cương giảng Tâm học đại cương – Hội đồng môn Tâm – Giáo dục học – Hà Nội, 1975 Phạm Minh Hạc (chủ biên), Lê Khanh, Trần Trọng Thủy, Tâm học, tập – NXB Giáo dục, ... loại giao tiếp Giao tiếp ngôn ngữ hình thức giao tiếp đặc biệt người - Ngôn ngữ ngôn ngữ - Các loại ngôn ngữ - Cơ chế hoạt động ngôn ngữ - Những đặc điểm cá nhân ngôn ngữ Mối quan hệ giao tiếp ... Uẩn (chủ biên), Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành, Tâm học (Giáo trình thuộc chương trình sư phạm cốt lõi dành cho trường ĐH CĐSP), Bộ GD&ĐT, Hà Nội, 1995 ...
 • 3
 • 747
 • 3

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌ

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌ
... dạy học khác PHẦN LÝ LUẬN GIÁO DỤC I Qúa trình giáo dục Bản chất đặc điểm trình giáo dục Động lực khâu trình giáo dục II Nội dung phương pháp giáo dục Nội dung giáo dục Phương pháp giáo dục TÀI ... chất trình dạy học Động lực logic trình dạy học II Nội dung phương pháp dạy học Nội dung dạy học Phương pháp dạy học Xu hướng đổi phương pháp dạy học III Hình thức tổ chức dạy học Hình thức lên ... Đại học Quốc gia Hà Nội -2002 Hà Thế Ngữ- Đặng Vũ Hoạt Giáo dục học tập I, II NXBGD Hà Nội 1997 Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên) Giáo dục học tập I, tập II NXB ĐHSP Hà Nội 2006 Thái Duy Tuyên Giáo...
 • 3
 • 964
 • 11

giáo trình tin học đại cương dành cho sinh viên năm I của tất cả các ngành học

giáo trình tin học đại cương dành cho sinh viên năm I của tất cả các ngành học
... động viên tinh thần lẫn vật chất Ban Chủ Nhiệm Khoa CNTT Nhân đây, xin g i l i cảm ơn đến đoàn thể, quý thầy/ cô giảng viên giúp đỡ, tham gia biên soạn giảng dạy cho học phần Tin Học Đai Cương năm ... L i tựa đầu năm học 2011 – 2012, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) – trường ĐH Sư phạm Tp.HCM đảm nhiệm việc giảng dạy học phần Tin Học Đ i Cương (THĐC) cho sinh viên năm thứ toàn trường V i nhiệm ... này, Khoa triển khai xây dựng đề cương chi tiết cho học phần v i định hướng m i, nhằm phù hợp v i nhu cầu ngư i xã h i th i đ i kĩ thuật số nay, là: “Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức...
 • 359
 • 1,040
 • 0

Bài tập hóa học đại cương - Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng

Bài tập hóa học đại cương - Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng
... BÀI TẬP HÓA HOC ĐAI CƯƠNG (Dùng cho sinh viên trường Cao đẳng) (Tái lần thứ nhất) NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC Bản quyền thuộc HEVOBCO - Nhà xuất Giáo dục 1 1- 2007/CXB/364 - 2119/GD Mã số: 7K669T7 - ... Cuốn Bài tập Hóa học đại cương viết theo nội dụng Hóa học đại cương tác giả Nhà xuất Giáo dục xuất bán năm 2005 Nội dung sách chia làm hai phần: - Phần phần tóm tắt lý thuyết tập có lời giải - Phần ... 25°c s Bài giải a AH°298 = 2 (-2 85,8) - 4( -9 2,3) = -2 02,4 kJ b AH°298 f (H20 , k) = -2 85,8 + 44 = -2 41,8 kJ.m or1 Từ rút ra: AH°298 = 2( -2 41,8) - 4 (-9 2,3) = - 14,4kJ c AU° = AH° - Ã jR T = -2 02,4.103...
 • 157
 • 1,413
 • 4

Tin học đại cương dành cho học sinh sinh viên du học

Tin học đại cương dành cho học sinh sinh viên du học
... B, thư ng d y 60 ti t cho kh i A 45 ti t cho kh i B Giáo trình Tin h c ñ i cương ñư c vi t cho sinh viên ð i h c Nông nghi p thu c chuyên ngành kh i A N i dung vi t theo ñ cương môn h c khung chương ... t Tin h c N i dung c a chương bao g m ph n: Khái ni m Thông tin Tin h c, h ñ m ñư c s d ng máy tính, mã hoá, ñ i s logic, t p thư m c – Thông tin Tin h c 1.1 - Khái ni m Thông tin * Thông tin ... cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c b n v Tin h c, ki n th c l p trình ngôn ng Pascal m t s ph n m m ñư c ng d ng r ng rãi nh t hi n nay, t ñó giúp sinh viên nâng cao hi u bi t v tin h c v...
 • 190
 • 144
 • 0

Bài tập trắc nghiệm hóa đại cương dành cho bậc đại học

Bài tập trắc nghiệm hóa đại cương dành cho bậc đại học
... ứng phản ứng đơn giản 6.6 Cho phản ứng 2NO (k) + O2(k) = 2NO2(k) Biểu thức thực nghiệm vận tốc phản ứng v = k Có thể kết luận rằng: 1) Phản ứng có bậc O2 bậc hai NO 2) Bậc phản ứng tính trực tiếp ... tạo là: Dạng góc, bậc liên kết 1,33, có liên kết π không định chỗ Dạng góc, bậc liên kết 1,5, có liên kết π không định chỗ tâm Dạng tam giác, bậc liên kết 1, liên kết π Dạng góc, bậc liên kết 2, ... cực đại nguyên tố với số thứ tự phân nhóm nguyên tố Số oxy hoá dương cực đại với số electron lớp nguyên tố Số oxy hoá dương cực đại số electron phân lớp hoá trị nguyên tố Số oxy hoá dương cực đại...
 • 23
 • 10,421
 • 113

Giao an Dai cuong hoa học Huu co danh cho lop Chuyen Hoa

Giao an Dai cuong hoa học Huu co danh cho lop Chuyen Hoa
... hướng sản phẩm nhiệt độ hay xúc tác) (giải thích) IV Danh pháp hợp chất hữu 1/ Phân loại danh pháp 2/ Danh pháp IUPAC - Danh pháp thay - Danh pháp gốc - chức TIẾT 2: PHƯƠNG PHÁP TINH CHẾ, TÁCH ... phân nhóm chức, loại liên kết - Đồng phân loại liên kết như: anken=xicloankan, ankin=ankadien VD: - Đồng phân loại nhóm chức: ancol-ete; andehit-xeton VD: * Đồng phân vị trí nhóm chức, vị trí liên ... cặp đối quang - Đồng phân meso: VD 1: COOH COOH H OH HO H H OH HO H COOH COOH Hai công thức 1, chúng có mặt phẳng đối xứng nên tính quang hoạt đồng phân meso đồng phân đia cặp đối quang (2 đồng...
 • 26
 • 834
 • 24

Bộ đề Dượcđại cương dành cho sinh viên y dược

Bộ đề Dược lý đại cương dành cho sinh viên y dược
... X y thuốc hay nhiều thuốc C Phản ứng x y thể D Ảnh hưởng dược lực học & dược động học E Tất Tương tác thuốc nói đến y u tố đ y, ngoại trừ: A Tác dụng đối lập hợp đồng B X y thuốc hay nhiều thuốc ... động học thuốc B Dược lực học thuốc C Dược lực học phụ thuốc D Tác dụng ngoại ý E Phụ thuộc Dược học Những tác dụng không mong muốn x y dự đoán trước thường liên quan đến: A Dược học B Hiểu ... quan đến: A Dược học B Y u tố địa C Y u tố môi trường D Dạng dùng cuả thuốc E Tất Hội chứng suy tuyến thượng thận ngừng liệu pháp corticoid tác dụng không mong muốn liên quan đến: A Dược động...
 • 7
 • 450
 • 18

XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG
... thúc đẩy tư cho sinh viên theo chiều hướng tốt đẹp CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ MỘT SỐ BIÊN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC DẠI CƯƠNG TRƯỜNG CAO ... trình dạy học môn Hóa học đại cương vừa sức, phương pháp dạy học đại, phát triển lực nhận thức sinh viên góp phần nâng cao hiệu dạy học Đóng góp đề tài - Xây dựng nội dung số chương đề xuất số biện ... phương pháp đại hay mà muốn áp dụng sau Vì mà muốn góp phần nâng cao giảng dạy môn hóa học chọn đề tài nghiên cứu là: Xây dựng nội dung số biện pháp nhằm tăng cường lực nhận thức sinh viên dạy học...
 • 101
 • 1,101
 • 4

Xây dựng và sử dụng WEBSITE hỗ trợ dạy học phần hóa học đại cương cho học sinh dự bị đại học dân tộc luận văn thạc sỹ giáo dục họ

Xây dựng và sử dụng WEBSITE hỗ trợ dạy học phần hóa học đại cương cho học sinh dự bị đại học dân tộc luận văn thạc sỹ giáo dục họ
... DỤNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC PHẦN HOÁ HỌC ĐẠI CƯƠNG CHO HỌC SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC 2.1.Tổng quan dạy học phần hoá học đại cương trường Dự bị đại học dân tộc 2.1.1 Mục tiêu dạy học phần hoá học ... Chương 2: Xây dựng sử dụng website hỗ trợ dạy học phần hoá học đại cương cho học sinh dự bị đại học dân tộc 40 2.1.Tổng quan dạy học phần hoá học đại cương trường Dự bị đại học dân tộc …………………………………………………………………………………….40 ... thác website hỗ trợ dạy học kiến thức phần “Hoá học đại cương cho học sinh DBĐHDT Với lí chọn đề tài nghiên cứu Xây dựng sử dụng website hỗ trợ dạy học phần hoá học đại cương cho học sinh dự bị...
 • 89
 • 472
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai tap hoa hoc dai cuong danh cho bac dai hochóa học đại cương dành cho cao đẳngbai giang hoa hoc dai cuong danh cho dh cdgiáo trình giáo dục học đại cương dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành tâm lý giáo dục họcbài tập trắc nghiệm hóa đại cương dành cho bậc đại họcvật lý đại cương dành cho hệ đại họcgiáo trình hóa học đại cương cho cao đẳngcong thuc hoa hoc day du danh cho thi dai hoc va cao danghóa học đại cươngbài tập hóa học đại cươngtài liệu hóa học đại cươngbài giảng hóa học đại cươnggiáo trình hóa học đại cươngbài toán hóa học đại cươngluận văn hóa học đại cương%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 506. TTluachontochuckiemtoan2014_SHA_rcầu nguyện taize với chủ đề TRÊN ĐƯỜNG EMMAUbao cao rieng 6.2017SonHa Corporation 14.Quychebaucu 2014%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 2%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 1%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT26.TT_BCTC kiem toan 2015-SHA9.TTluachontochuckiemtoan2015 SHANgh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 201120 đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc Gia 2018 lần 1Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2015 CBTT3.Bao cao HDQT 2015-SHA4.Bao cao BTGop DHCD SHA.2015 moi02. Chuongtrinhdaihoi2015_SHA07.TTphanpholoinhuan2015 SHAĐẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa theo hướng bền vững trong điều kiện hội nhập quốc tế, giai đoạn 20172020Khai thác titan ở động đạt