CHƯƠNG III sinh 12 có đáp án rất hay

tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh 12 trong cả nước đáp án rất hay

tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh 12 trong cả nước có đáp án rất hay
... THI CHQN HQC SINH GIOI Lffi> 12 - VONG LONG AN Ngay thi: 06/10/2011 l>i chinh thuc Mon thi: Tiing Anh I Bing A I Thin gian: 180 phut (Phdn A & B) LUU Y: THi SINH LAM BAI TREN GIAY THI, KHONG LAM ... DVC VA BAO T~O BACGIANG - KY TID CHQN HQC SINH GIOI CAP TiNH NAM HQC 2011 - 2 012 Mon thi: Tiing Anh (L6'p 12) Ngay thi: 01 thdng nam 2 012 BE CHiNH THirC l>ll:M BAITIII Ll!CJY: D Bingsb: Bfulg ... Trang4 HUONG DAN CHAM BE THI CHQN HQC SINH GIOI CAP TiNH SO GD&f>T BAC GIANG f>E CHINH THUC NAM HQC 2011 - 2 012 Mon thi: Tiing Anh (Lap 12) Ngay thi: OJ thdng nlim 2 012 (Hrrung din gDm trang)...
 • 205
 • 597
 • 2

4 MA DE KIEM TRA CHUONG 3 LY 12 (co dap an)

4 MA DE KIEM TRA CHUONG 3 LY 12 (co dap an)
... = 4 f D 4 f LC = Đặt điện áp xoay chiều có U = 120 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 30 π  cuộn cảm L mắc nối tiếp dòng điện trễ pha so với điện áp Công suất tiêu thụ mạch là: 120 ... tiết diện S = 54 cm2 gồm 500 vòng, điện trở không đángkể, quay với tốc độ 50 vòng/s quanh trục qua tâm song song với A C C©u 10 : A C C©u 11 : A C C©u 12 : A C C©u 13 : A C C©u 14 : A C©u 15 : ... R = 30 π  cuộn cảm L mắc nối tiếp dòng điện trễ pha so với điện áp Công suất tiêu thụ mạch là: A 1800 W B 120 W C 60 W D 48 0 W C©u 29 : Một cuộn dây có cảm kháng 100Ω điện trở cuộn dây 40 Ω mắc...
 • 16
 • 533
 • 5

TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH 12 ĐÁP ÁN pptx

TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH 12 CÓ ĐÁP ÁN pptx
... hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học B Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học C Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học D Tiến hoá hoá học ... Biến dị tổ hợp 19/ Sự phân loại sinh giới dựa đặc điểm về: A Hình thái,hoá sinh B Hình thái ,sinh học phân tử C Hoá sinh, sinh học phân tử D Hình thái,hoá sinh, sinh học phân tử 20/ Một loài trình ... hoá học D Năng lượng sinh học 7/ Đặc điểm vật thể sống mà giới vô cơ? A cấu tạo đại phân tử hữu prôtêin axitnuclêic B Trao đổi chất thông qua trình đồng hoá ,dị hoá khả sinh sản C Có...
 • 20
 • 449
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA CHUNG SINH 12 (CÓ ĐÁP ÁN)

ĐỀ KIỂM TRA CHUNG SINH 12 (CÓ ĐÁP ÁN)
... thể D Tổng sinh khối Câu 25: Đại xuất sớm lịch sử Trái Đất là: A Đại Thái cổ B Đại Cổ sinh C Đại Nguyên sinh D Đại Trung sinh Câu 26: Sự tương tác đại phân tử dẫn đến hình thành dạng sinh vật phức ... đoạn tiến hóa sinh học: A từ loài sinh vật tổ tiên hình thành loài đa dạng phong phú ngày B từ sinh vật nhân sơ hình thành sinh vật nhân thực C từ tế bào nguyên thủy hình thành loài sinh vật D từ ... chu kì Câu 12: Tập hợp sinh vật sau quần thể? A Tập hợp cỏ đồng cỏ B Tập hợp thông rừng thông Đà Lạt C Tập hợp cọ đồi Phú Thọ D Tập hợp cá chép sinh sống Hồ Tây Câu 13: Đối với nhân tố sinh thái...
 • 7
 • 1,848
 • 16

De kt chuong 1-lop 12 co dap an

De kt chuong 1-lop 12 co dap an
... Thanh quay quanh trục cố đònh theo phương ngang qua đầu O vuông góc với Đầu A treo sợi dây có khối lượng không đáng kể Bỏ qua ma sát trục quay, lấy g = 10m/s2 Khi trạng thái cân theo phương ngang ... Kg.m quay quanh trục Nếu động quay bánh xe 80J mômen động lượng bánh xe trục quay A 40 Kgm2/s B 80 Kgm2/s C 10 Kgm2/s D Kgm2/s Bài 36 : Một nhẹ dài 1m quay mặt phẳng ngang xung quanh trục thẳng ... ngang có trục quay thẳng đứng qua tâm chúng Đóa có mômen quán tính quán tính I quay với tốc độ ω0, Đóa có mômen quán tính quán tính I ban đầu đứng yên Thả nhẹ đóa xuống đóa sau khoảng thời gian...
 • 4
 • 213
 • 0

ĐỀ THI HKII SINH 12 (CÓ ĐÁP ÁN)

ĐỀ THI HKII SINH 12 (CÓ ĐÁP ÁN)
... vật mắc lưới xa sinh vật sản xuất có sinh khối trung bình nhỏ B/ Sinh vật mắc lưới xa sinh vật sản xuất có sinh khối trung bình lớn C/ Sinh vật mắc lưới xa sinh vật tiêu thụ bậc có sinh khối trung ... nhiều, sinh khối lớn hoạt động chúng mạnh D/ có tần xuất xuất độ phong phú thấp, có mặt làm tăng mức đa dạng cho quần xã Câu 20/ Nội dung sau với nội dung quy luật hình tháp sinh thái ? A/ Sinh ... nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào yếu tố nào? A/ Tốc độ sinh sản loài, trình phân ly tính trạng B/ Quá trình phát sinh tích luỹ gen đột biến loài, tốc độ sinh sản loài, áp lực chọn lọc tự nhiên C/ Quá...
 • 4
 • 65
 • 0

KIỂM TRA CHƯƠNG III - HÌNH 7 - ĐÁP ÁN

KIỂM TRA CHƯƠNG III - HÌNH 7 - CÓ ĐÁP ÁN
... Bài / Câu 1a TIẾT 67 Thời gian làm : 45' (Không kể thời gian giao đề) Nội dung - HS phát biểu tính chất, hình vẽ , GT-KL Ghi số vào đẳng thức (lần lượt : ; ; ) 3 2a 2b µ µ - Sai : sửa lại … ... điểm 1, điểm (mỗi ĐT ghi cho 0,5 điểm) 1 ,75 điểm Vẽ hình , Ghi GT-KL Điểm 1 ,75 điểm 0,5 điểm A a Chứng minh ∆ABC = ∆ECM B M C b Vận dụng kiến thức làm sáng tỏ AC > CE c Chứng minh · · BAM > MAC...
 • 2
 • 186
 • 1

kiem tra chuong III hinh 9 co dap an va ma tran

kiem tra chuong III hinh 9 co dap an va ma tran
... = 18,84 cm 0,25 đ π R2n Sq = 360 0,5 đ 3,14.32.120 = 9, 42 cm 360 Sq = 0,25 đ Bài 3: a) Tứ giác ABDE có BAE = 90 0 (giảithích) 0,5 đ M BDE = 90 0 0,5 đ A BAE + BDE = 1800 Suy tứ giác ABDE nội tiếp ... tích dựa vào cung chứa góc, không yêu cầu chứng minh, giới hạn) Trong tam giác ACM có: CAM = 90 0 ( ABC = 90 0) AC = AM (gt) Vậy tam giác ACM vuông cân 0,25 đ C Suy AMC = 450 hay BMC = 450 0,25 đ Suy ... AB < AC, tìm quỹ tích điểm M A di chuyển nửa đường tròn tâm O Hết V)ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA: Bài 1: a) -Góc tâm là: AOB -Góc nội tiếp đỉnh C : ACB -Góc tạo tia tiép tuyến dây cung : BAx...
 • 5
 • 137
 • 0

648 CAU HOI TRAC NGHIEM SINH 12 CO DAP AN

648 CAU HOI TRAC NGHIEM SINH 12 CO DAP AN
... A thể mang kiểu gen đồng hợp trội dị hợp B thể mang kiểu gen dị hợp C thể mang kiểu gen đồng hợp lặn D thể mang kiểu gen đồng hợp dị hợp 87 Tính trạng trung gian tính trạng xuất cá thể mang kiểu ... Alanin B Sêrin C Valin D Glycin 39 Thể đột biến cá thể: A Mang biến đổi vật chất di truyền, xảy cấp độ phân tử 14 Ôn thi TN 2010 - 2011 B Mang đột biến biểu kiểu hình thể C Mang đột biến phát sinh ... Ôn thi TN 2010 - 2011 A mang đột biến C mang đột biến biểu kiểu hình B mang mầm đột biến D mang đột biến chưa biểu kiểu hình 64 Đột biến nhiễm sắc thể A biến đổi liên quan tới số lượng nhiễm sắc...
 • 287
 • 306
 • 9

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 6 đáp án rất hay

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 6 có đáp án rất hay
... 121 144 : 169 1 96 365 : 365 b) 1.2.3 1.2.3 1.2.3 7.82 1.2.3 7.8. 1.2.3 7.8 16 c) 3.4.2 11.213.411 169 16 3.2 11.2 2 11 13 36 32. 218 11.213.2 22 2 36 36 36 3 3 35 ... cách khác Đáp án toán lớp (đề số 5) Câu 1: Liệt kê phân tử tập hợp a) A = {0,1,2,3}; B = {-2,-1,0,1,2} 0,5đ A B 0,1,2 0,5đ b) 20 tích tạo thành 0,5đ -2 -1 0 0 0 -2 -1 2 -4 -2 -6 -3 Những ... 2005 20 06 2005 20 06 20 06 10 10 10 10 10 15 7 B 2005 20 06 2005 2005 20 06 10 10 10 10 10 8 2005 A B 1020 06 10 Bi 2(1,5 im): 1 1 1 1 a) A ( ) 20 30 42 90 4.5 5 .6 6.7 9.10...
 • 69
 • 465
 • 2

Kiểm tra sinh 12 (Có đáp án)

Kiểm tra sinh 12 (Có đáp án)
... kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp có tên là: A.restrictaza B.ligaza C.ADN-polimeraza D.ARN-polimeraza ĐÁP ÁN A B C D X X X X X X 10 X X X X ...
 • 3
 • 149
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH 8 ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH 8 CÓ ĐÁP ÁN
... bỳt, MTCT, dựng hc y III. MA TRN NHN THC KIM TRA CHNG III TT Ch hoc mch kin thc, k nng Chng III- Tam giỏc ng dng ( 18 S tit Tm quan Trng Tng trng s im 18 http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm ... th ba 8 Cỏc trng hp ng dng ca tam giỏc vuụng Đ9 ng dng thc t ca tam giỏc ng dng Kim tra chng 18 18 1.0 12 24 1.5 40 120 5.0 18 36 2.0 12 12 0.5 17 100 210 10.0 IV.MA TRN KIM TRA CHNG III Mc ... http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm 28 KIM TRA CHNG III MễN HèNH HC LP Tr ờng THCS Trần Mai N Bài kiểm tra c Th Họ tên: Điểm Đề bài: I Trắc nghiệm Khoanh trũn vo ch cỏi trc cõu...
 • 35
 • 215
 • 0

682 câu hỏi trắc nghiêm Sinh 12 đáp án

682 câu hỏi trắc nghiêm Sinh 12 có đáp án
... thúc mã tính đặc hiệu C phổ biến cho sinh vật- mã 3, mã tính đặc hiệu, tính linh động D mã mở đầu, mã kết thúc, phổ biến cho sinh vật- mã 10.Mã di truyền phản ánh tính đa dạng sinh giới ... cánh dài thân đen, cánh cụt F1 100% thân xám, cánh dài Tiếp tục cho F1 giao phối với F2 tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh ... lặn alen (thể khuyết nhiễm) tế bào lưỡng bội, alen đọan không tương đồng cặp XY (hoặc XO), alen thể mang cặp NST bị đoạn alen trội tương ứng; thể đơn bội, sinh vật nhân sơ B alen...
 • 101
 • 152
 • 3

Tuyển tập các đề thi tốt nghiệp đáp án rất hay đã sưu tầm và chọn lọc

Tuyển tập các đề thi tốt nghiệp có đáp án rất hay đã sưu tầm và chọn lọc
... vào đồ thị (C ) , ta :  m -1 < -2 ⇔ m < -1 : (1) vơ nghiệm  m -1 = -2 ⇔ m = -1 : (1) nghiệm ⇔ -1 < m < : (1) nghiệm  -2 < m-1 -1 : (1) ... Giải phương trình x2 − 4x + = tập số phức Câu III ( 1,0 điểm ) Một hình trụ bán kính đáy R = , chiều cao h = Một hình vng đỉnh nằm hai đường tròn đáy cho cạnh khơng song song khơng ... Thay (1) vào (2) , ta : 8AB+5 B = ⇔ B = hay B = − (1)  B = → C = −A Cho A = 1,C = −1 (P) : x − z = 8A (1)  B =− Chọn A = , B = −1 → C = (P) : 5x − 8y + 3z = Câu V.a ( 1,0 điểm ) : Ta có...
 • 29
 • 620
 • 1

Xem thêm