KIỂM TRA DAO ĐỘNG cơ lần 3

Đề kiểm tra dao động (tham khảo)

Đề kiểm tra dao động cơ (tham khảo)
... lần chu kì dao động 1(s) C dao động tuần hoàn dao động điều hoà D biên độ vận tốc vật dao động điều hoà ωA Câu 53: Chọn câu trả lời sai Biên độ dao động vật 5cm A biết vị trí x = 2cm động B chu ... thuộc vào cách kích thích dao động ban đầu Câu 36: Hai dao động phương, tần số, có biên độ 1,2cm 1,6cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động 2cm độ lệch pha hai dao động π A (2k + 1) (k số nguyên)B ... B I = C I = D I = 20 20 20 20 Câu 45: Hai dao động phương, tần số, có biên độ 2cm 6cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động 4cm độ lệch pha hai dao động A 2kπ (k số nguyên)B (k - )π (k nguyên)...
 • 6
 • 228
 • 2

Đề kiểm tra dao động

Đề kiểm tra dao động cơ
... úng? a Dao ng trì dao ng t t d n mà ngư i ta ã tác d ng ngo i l c vào v t dao ng chi u v i chi u chuy n ng m t ph n c a t ng chu kì b Dao ng trì dao ng t t d n mà ngư i ta ã kích thích laik dao ... ngư i ta ã kích thích laik dao ng sau dao ng b t t h n c Dao ng trì dao ng t t d n mà ngư i ta ã làm m t l c c n c a môi trư ng i v i v t dao ng d Dao ng trì dao ng t t d n mà ngư i ta ã tác d ng ... có biên b ng Dao ng t ng h p có biên A l ch pha ban u ϕ K t lu n sau ây úng? a Dao ng thành ph n có biên A cos b Dao ng thành ph n có biên φ A c Hai dao ng thành ph n pha d Hai dao ng thành...
 • 9
 • 166
 • 0

đề kiểm tra dao dộng học 45 phút

đề kiểm tra dao dộng cơ học 45 phút
... phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ không đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số ... D v = 20 π (cm/s) DAO ĐỘNG CƠ – ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu 40: Hai lắc đơn khối lượng dao động nơi trái đất Chu kỳ dao động hai lắc 1,2 ... ban đầu Chọn kết luận : A Con lắc nặng dao động tắt dần nhanh B Con lắc nặng dao động tắt dần chậm C Hai lắc dao động tắt dần D Chưa đủ kiện để xác định lắc dao động tắt dần nhanh Câu 28: Một lắc...
 • 5
 • 224
 • 0

đề kiểm tra dao dộng học

đề kiểm tra dao dộng cơ học
... lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 2,52 s Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên chậm dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 3,15 s Khi thang máy đứng yên chu kì dao động điều ... coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hoà điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s2, π = 3,14 Chu kì dao động điều hoà lắc A 0,58 ... nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ lớn vật nhỏ đạt trình dao động A 10 30 cm/s B 20 cm/s C 40 cm/s D 40 cm/s Câu 12(ĐH – 2010):...
 • 3
 • 189
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA DAO ĐỘNG 90 PHÚT

ĐỀ KIỂM TRA DAO ĐỘNG CƠ 90 PHÚT
... 18: Tổng lợng vật dao động điều hoà E = 3.10 -5 J Lực cực đại tác dụng lên vật 1,5.10-3 N Chu kì dao động T = 2s t = x = A/2 Phơng trình dao động vật là: Câu 19: Một vật dao động điều hoà với ... Phơng trình dao động vật là: Câu 20: Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 10 cm, chu kì T = 2s Khi t = 0, vật qua vị trí cân theo chiều dơng Phơng trình dao động ? Câu 21: Một vật dao động điều ... khối lợng không đáng kể, dao động với chu kì T1 = 1s Khi gắn vật khác khối lợng m2 vào lò xo trên, dao động m2 thực 10 dao động Nếu treo hai vật vào lò xo chu kì dao động hệ s Khối lợng m1...
 • 5
 • 187
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA DAO ĐỘNG VÀ SÓNG

ĐỀ KIỂM TRA DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ
... bước sóng dài so với tia tử ngoại B Cùng chất sóng điện từ C Đều có tác dụng lên kính ảnh D Có khả phát quang số chất Câu 10 Trong mạch dao động điện từ LC, dùng tụ điện có điện dung C1 tần số dao ... Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=1/π (mH) tụ điện có điện dung C = 4/π (nF) Chu kì dao động mạch là: A 4.10-4 s B 2.10-6 s C 4.10-5 s D 4.10-6 s Câu 13: Mạch dao động máy ... Tách sóng D Cả thu phát sóng điện từ Câu 15 Trong “máy bắn tốc độ” xe cộ đường, A có máy phát sóng vô tuyến B có máy thu sóng vô tuyến C có máy phát máy thu sóng vô tuyến D máy phát máy thu sóng...
 • 5
 • 124
 • 2

đề kiểm tra dao động cơ-bài số 1 THPT KỲ LÂM HÀ TĨNH

đề kiểm tra dao động cơ-bài số 1 THPT KỲ LÂM HÀ TĨNH
... 9A 2T A B C D Câu 16 : Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31, 4 cm/s Lấy π = 3 ,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động A 20 cm/s B 10 cm/s C D 15 cm/s Câu 17 : Tại nơi có gia ... khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa Tại thời m/s2 Biên độ dao động viên bi điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s 10 A 16 cm B cm C cm D cm Câu 13 : Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong ... Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần C Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây D Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa Câu 12 : Một...
 • 3
 • 165
 • 0

Tài liệu Đề thi kiểm tra dao động và sóng pptx

Tài liệu Đề thi kiểm tra dao động và sóng cơ pptx
... khích thi ch chúng dao động cùng khoảng thời gian nhất định m1thực hiện được 2 0dao động và m2thực hiện 1o dao động nếu treo cả π hai vật đố vào lò xo thi chu kỳ dao độngcủa ... t1= 4 4 Câu40 Chon câu sai nói về dao động tắt dần A Biên độ dao động giả dần theo thời gian B dao động giảm dần theo thời gian C Pha của dao động giảm dần theo thời gian ... tổng hợp bằng -2 π B Biên độ dao động tổng hợp bằng -1 C Hai dao động ngược pha D Dao động X1 sớm pha dao động X2một góc -3 π Câu32 một vật dao động điều hòa thời gian t=...
 • 5
 • 315
 • 2

Kiểm tra dao động điều hòa và sóng

Kiểm tra dao động điều hòa và sóng cơ
... t lí sóng âm, sóng siêu âm, sóng h âm u sóng B Dao ng âm ch có t n s mi n t 16Hz n 20kHz C Sóng siêu âm sóng âm mà tai ngư i không nghe th y c D Sóng âm sóng d c Câu 37 : Hai ngu n phát sóng ... l ng ho c ch t khí, sóng âm sóng ngang C Trong môi trư ng ch t r n, sóng âm sóng ngang ho c sóng ngang Trong môi trư ng ch t l ng ho c ch t khí, sóng âm sóng d c D Sóng âm sóng ngang Câu 49: Con ... kì dao ng c a l c s Gia t c tr ng trư ng m t trăng là: A m/s2 B 2,45 m/s2 C 4,9 m/s2 D 19,6 m/s2 Câu 48: Ch n câu úng; A Sóng âm sóng d c B Trong môi trương ch t r n, sóng âm sóng d c ho c sóng...
 • 9
 • 353
 • 4

kiểm tra dao động và sóng

kiểm tra dao động và sóng cơ
... Khi núi v dao ng cng bc, phỏt biu no sau õy l ỳng? A Biờn ca dao ng cng bc l biờn ca lc cng bc B Dao ng cng bc cú biờn khụng i v cú tõn s bng tõn s ca lc cng bc C Dao ng ca lc ng h l dao ng cng ... súng, coi biờn súng khụng i Chn ỏp ỏn ỳng: A Phõn t nc N dao ng, M ng yờn B Phõn t nc M dao ng, N ng yờn C Cỏc phõn t nc M v N u dao ng D Cỏc phõn t nc M v N u ng yờn Cõu 15: Trong cỏc ... nú cõn bng vi lc cng ca dõy C Vi dao ng nh thỡ dao ng ca lc l dao ng iu hũa D Chuyn ng ca lc t v trớ biờn v v trớ cõn bng l nhanh dõn Cõu 20: Mt vt dao ng iu ho dc theo trc Ox, quanh v trớ cõn...
 • 5
 • 47
 • 0

đề kiểm tra dao động 1

đề kiểm tra dao động 1
... lợng 10 0g lò xo độ cứng 40N/m treo thẳng đứng Cho lắc dao động với biên độ cm Lấy g = 10 m/s2 Lực cực đại tác dụng vào điểm treo là: A 2,2N B 1, 4 N C 1, 3N D 1, 2N 21 Chọn đáp án nói đồ thị động ... cứng 10 0N/m vật có khối lợng 10 0g, dao động mặt phẳng ngang, hệ số ma sát vật mặt ngnag 0,02 Kéo vật lệch khỏi VTCB đoạn 10 cm thả nhẹ cho vật dao động Quãng đờng vật đợc từ bắt đầu dao động đến ... 28 vật dao động điều hoà vận tốc: A pha với li độ B sớm pha II/2 so với li độ C ngợc pha với li độ D trễ pha II/2 so với li độ Đáp án: 1. D 2.A 3.C 4.A 5.B 6.D 7.C 13 .D 14 .B 15 .A 16 .B 17 C 18 .B 24.B...
 • 3
 • 184
 • 0

kiem tra dao dong

kiem tra dao dong
... cm/s D cm/s 16: Con lắc lò xo dao động điều hoà chu kì 0,5s Nếu tăng biên độ lên lần chu dao động A 0,25sB 0,5s C 1s D 2s 17: Nếu tăng độ cứng lò xo hai lần chu kì dao động lắc A tăng lần B giảm ... m vào lò xo L1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3s, treo vật vào lò xo L2 chu kỳ dao động vật 0,4s Nối hai lò xo với hai đầu để lò xo độ dài treo vật vào hệ hai lò xo chu kỳ dao động vật A 0,12s B ... treo vật có khối lượng 80g Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 4,5 Hz Trong trình dao động độ dài ngắn lò xo 40 cm, dài 56cm a) Viết phương trình dao động, chọn gốc toạ độ vị...
 • 3
 • 102
 • 0

Quy trình tháo rời và kiểm tra phần động pps

Quy trình tháo rời và kiểm tra phần động cơ pps
... PDF) Tháo phớt dầu sau động Tháo phớt dầu sau động khỏi trục khuỷu Phớt dầu nắp che xích cam Giẻ Phớt dầu sau động (1/1) Kiểm tra Các phận Kiểm tra căng xích cam Kiểm tra đĩa xích cam Kiểm tra ... bản” Phần “Đại tu bản” trang 15-17 file PDF) (1/1) -31- Đại tu động Tháo rời động Tháo phớt dầu Tháo phớt dầy nắp xích cam Tháo phớt dầu sau động Phớt dầu nắp che xích cam Phớt dầu sau động (1/1) ... PDF) Tháo nắp quylát Gõ vào phần gân búa nhựa để tháo nắp quylát GỢI Ý KHI SỬA CHỮA: Keo làm kín / Gioăng (Xem mục “Các kỹ bản” Phần “Đại tu bản” trang 15-17 file PDF) Tháo bulông bắt nắp quylát...
 • 12
 • 320
 • 3

3 yếu tố cần kiểm tra khi động không nổ pptx

3 yếu tố cần kiểm tra khi động cơ không nổ pptx
... lửa Nếu nhiên liệu không khí nguyên nhân khi n xe hoạt động bất thường lý lại bu-gi Động không hoạt động xe chạy yếu nằm số hậu bu-gi có vấn đề Thông thường, bugi hoạt động tốt có điện khoảng ... liệu không cháy hết hóa cốm thành van hai nguyên nhân Van bị hở nỗi sợ người xe gây nhiều vấn đề xe hao dầu, máy yếu, động mòn nhanh khi n công sửa chữa chi phí tăng lên Một khả khác cần kiểm tra ... khoảng 40.000-100.000 volt Trên thực tế, dễ kiểm tra hệ thống Chỉ cần tháo bu-gi, để gần miếng kim loại vào quay động cơ, có tia lửa điện, hoạt động không, bạn nên thay khác Những dấu hiệu màu...
 • 3
 • 110
 • 0

KIỂM TRA HÓA VÔ LẦN 01

KIỂM TRA HÓA VÔ CƠ LẦN 01
... dung dịch FeCl2 C Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2 D Cho Fe vào DD H2SO4 loãng nguội 2|Test 01/ 14-04- 2013 GIA SƯ : NGUYỄN VĂN NGÀN CELL : 0978947086 Câu 19: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm ... Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch NaOH (đặc, nóng) A B C D 3|Test 01/ 14-04- 2013 GIA SƯ : NGUYỄN VĂN NGÀN CELL : 0978947086 Câu 28: Hoà tan Fe3O4 lượng dư dung dịch H2SO4 ... y mol SO 2- Tổng khối lượng muối tan có dung dịch 5,435 gam Giá trị x y là: A 0 ,01 0,03 B 0,03 0,02 C 0,05 0 ,01 D 0,02 0,05 Câu35: (a) Zn + HCl (loãng) (b) Fe3O4+ H2SO4 (loãng) (c) KClO3 + HCl...
 • 11
 • 109
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra phần động cơđề kiểm tra tiếng anh 9 lần 3de kiem tra tieng anh 6 lan 3bai kiem tra tieng anh 9 lan 3kiem tra anh van 9 lan 3đề kiểm tra tiếng anh 12 lần 3kiem tra dao dong dien tu song dien tubien ban kiem tra hoat dong co sobien ban kiem tra hoat dong co so hoide kiem tra 15 sinh 8 lan 3kiểm tra dao động điện áp khi đóng tụ việt trìkhăn giấy kiểm tra nhớt động cơ và nhớt hộp sốde kiem tra trac nghiem vat ly chuong dao dong cokiem tra vat li 12 dao dong co hocde kiem tra chuong dao dong co va song coPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại