Đề nghị góp ý kiến dự thảo thông tư quy định

Dự thảo thông Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

Dự thảo thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non
... Phòng Giáo dục Đào tạo, sở giáo dục thuộc thẩm quy n quản lý việc thực chế độ làm việc giáo viên mầm non Thông Điều 11 Trách nhiệm Hiệu trưởng trường mầm non Hiệu trưởng trường mầm non chịu ... mầm non chịu trách nhiệm tổ chức việc thực chế độ làm việc tạo điều kiện cho giáo viên thực chế độ làm việc theo quy định Thông Điều 12 Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành sau 15 ... giáo viên Chương II THỜI GIAN LÀM VIỆC, THỜI GIAN NGHỈ, HỆ SỐ GIỜ DẠY VÀ ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN Điều Thời gian làm việc, thời gian nghỉ giáo viên Thời gian làm việc năm giáo viên mầm non...
 • 5
 • 155
 • 0

(Dự thảo) Thông Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

(Dự thảo) Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non
... Phòng Giáo dục Đào tạo, sở giáo dục thuộc thẩm quy n quản lý việc thực chế độ làm việc giáo viên mầm non Thông Điều 11 Trách nhiệm Hiệu trưởng trường mầm non Hiệu trưởng trường mầm non chịu ... mầm non chịu trách nhiệm tổ chức việc thực chế độ làm việc tạo điều kiện cho giáo viên thực chế độ làm việc theo quy định Thông Điều 12 Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành sau 15 ... giáo viên Chương II THỜI GIAN LÀM VIỆC, THỜI GIAN NGHỈ, HỆ SỐ GIỜ DẠY VÀ ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN Điều Thời gian làm việc, thời gian nghỉ giáo viên Thời gian làm việc năm giáo viên mầm non...
 • 5
 • 144
 • 0

Thông báo về việc tham gia góp ý cho dự thảo tờ trình, quyết định của thủ tướng chính phủ

Thông báo về việc tham gia góp ý cho dự thảo tờ trình, quyết định của thủ tướng chính phủ
... ng Ý ki n c a B , ngành liên quan Ngày 24 tháng năm 2012 U ban Dân t c có Công văn s 402/UBDTCSDT v vi c tham gia góp ý cho d th o T trình, Quy t ñ nh c a Th tư ng Chính ph Sau nh n ñư c ý ki ... Qð126 Theo báo cáo c a 45/45 t nh th c hi n sách 100% ñ a phương ñ u ki n ngh Th tư ng Chính ph cho phép ti p t c th c hi n sách giai ño n 2012 – 2016 ñ góp ph n n ñ nh cu c s ng cho ñ i tư ng ... b n s 122/VPCPTH ngày 07/02/2012 c a Văn phòng Chính ph v “Danh m c ñ án chương trình công tác năm 2012 c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ” giao cho U ban Dân t c s a ñ i, b sung Quy t ñ nh s...
 • 18
 • 287
 • 0

Thông báo về việc tham gia góp ý cho dự thảo tờ trình, quyết định của thủ tướng, chính phủ

Thông báo về việc tham gia góp ý cho dự thảo tờ trình, quyết định của thủ tướng, chính phủ
... ng Ý ki n c a B , ngành liên quan Ngày 24 tháng năm 2012 U ban Dân t c có Công văn s 402/UBDTCSDT v vi c tham gia góp ý cho d th o T trình, Quy t ñ nh c a Th tư ng Chính ph Sau nh n ñư c ý ki ... Qð126 Theo báo cáo c a 45/45 t nh th c hi n sách 100% ñ a phương ñ u ki n ngh Th tư ng Chính ph cho phép ti p t c th c hi n sách giai ño n 2012 – 2016 ñ góp ph n n ñ nh cu c s ng cho ñ i tư ng ... b n s 122/VPCPTH ngày 07/02/2012 c a Văn phòng Chính ph v “Danh m c ñ án chương trình công tác năm 2012 c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ” giao cho U ban Dân t c s a ñ i, b sung Quy t ñ nh s...
 • 18
 • 260
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TẬP TRUNG TRÍ TUỆ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP 1992 " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... đáo, điều mà phóng viên Tạp chí Khoa học pháp lý ghi nhận thái độ khoa học, phát huy trí tuệ người Hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung số điều Hiến pháp 1992 thể cách sinh động trách ... xác định Một số ý kiến cho không nên sửa đổi Hiến pháp 1992 thời gian mà nên tập trung cho việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, lý luận, từ tiến hành sửa đổi cách bản, toàn diện Các ý kiến xuất ... sát nhân dân: Chương này, ý kiến tập trung góp ý cho Điều 137¸, có ý kiến đồng ý với nội dung Dự thảo, đề nghị giữ lại chức kiểm sát hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật trước để đảm bảo...
 • 10
 • 222
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Nhân dân góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật " doc

Tài liệu Báo cáo
... biến, văn sớm có hiệu lực thực tế nghiên cứu - trao đổi Chính hoạt động góp ý kiến nhân dân cho dự thảo văn quy phạm pháp luật ý nghĩa nh nên Luật ban h nh văn quy phạm pháp luật đ ghi nhận quy n ... quan, ý chí Khi đó, văn quy phạm pháp luật vừa dễ v o đời sống vừa phát huy đợc hết giá trị tích cực Thứ ba, lấy ý kiến nhân dân cho dự thảo văn quy phạm pháp luật l hình thức thông tin sớm văn cho ... tích cực việc thực pháp luật Thứ hai, nhân dân góp ý kiến cho dự thảo văn quy phạm pháp luật l tập trung trí tuệ nhiều ngời để giải công việc chung v tạo văn quy phạm pháp luật phù hợp với đối...
 • 4
 • 237
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Hội nghị góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992" doc

Tài liệu Báo cáo
... tắc để xây dựng Hiến pháp Tuy nhiên, số ý kiến cho cần thể cách cô đọng, khái quát Có ý kiến đề nghị ghi nh Hiến pháp năm 1946 Ngo i ra, có ý kiến đề nghị nên sửa Lời nói đầu Hiến pháp cho phù hợp ... khoản Điều 103: Các ý kiến trí với phơng án m Uỷ ban sửa đổi, bổ sung số điều Hiến pháp năm 1992 đề xuất Về Chơng VIII a Về Điều 112: Một số ý kiến cho cần có quan niệm vị trí pháp lí Chính phủ ... đổi, bổ sung số điều Hiến pháp năm 1992 đề xuất, điều ý nghĩa bảo đảm tính liên tục cho hoạt động chánh án To án nhân dân tối cao Quốc hội hết nhiệm kì b Về Điều 131: Một số ý kiến cho rằng, điều...
 • 7
 • 300
 • 1

BẢN góp ý về dự THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục PHỔ THÔNg TỔNG THỂ

BẢN góp ý về dự THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục PHỔ  THÔNg TỔNG THỂ
... bồi dưỡng giáo viên để đảm bảo chất lượng giáo dục Thứ ba: Đối vói việc dạy học tự chọn (phải ghép lớp, nhóm , gửi học sinh sang trường khác học theo chuyên đề ) khó khăn cho việc quản lý học sinh ... trường khác học theo chuyên đề ) khó khăn cho việc quản lý học sinh nhà trường vá cán giáo viên Thứ tư : Chương trình mới, với môn bắt buộc lại môn tự chọn, hoàn cảnh môn Lịch sử học sinh không chọn ... nhiều kiện, nên học sinh không hứng thú Thực tế có, mà môn Lịch sử có vai trò quan trọng việc giáo dục tư tưởng, trị, lòng yêu nước tự hào dân tộc từ có vai trò quan trọng việc bảo vệ đất nước...
 • 2
 • 334
 • 1

gop y cho du thao doi moi ppdh

gop y cho du thao doi moi ppdh
... vừa học ng y - Đọc học ng y mai - Nghiên cứu học ng y mai Và bước GV phải làm kiểm tra chuẩn bị HS Trên báo cáo tham luận chúng tôi, mong đồng chí đóng góp cho ý kiến để thâm luận đ y đủ PHÓ HIỆU ... theo sách chuẩn kiến thức kỳ thi đề vào nội dung PPCT nên GV coi SGK tài liêu thống để d y học Chính v y, phải thống việc thực d y học theo chuẩn kiến thức, kỹ SGK, sách hướng dẫn GV ... ngân hàng chưa kiểm định chặt chẽ - Một số th y cô giáo ngại sử dụng đồ dùng d y học - Công tác bảo quản, tu bổ, đầu tư sở vật chất, trang thiết bị d y học thiếu kinh phí Về giải pháp: Ngoài giải...
 • 2
 • 190
 • 0

Báo cáo " Góp ý cho Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992" doc

Báo cáo
... định Ngo i ý kiến trên, đề nghị bổ sung thêm số điểm số vấn đề sau: Thứ nhất, Hiến pháp luật nên dự kiến việc tăng thêm số uỷ ban thờng trực cho chủ đề lập pháp Quốc hội v tăng thêm số đại biểu ... phải phát v xử lí vụ vi phạm Khoản Điều 84, nên viết gọn lại l : Quyết định sách dân tộc v sách tôn giáo Nh nớc góp ý sửa đổi, bổ sung hiến pháp Khoản Điều 84, sửa lại l : Bầu, miễn nhiệm, b i ... không trí Chủ tịch nớc trình Quốc hội định kì họp gần Điều 123 nên thêm v o từ luật Tạp chí luật học - góp ý sửa đổi, bổ sung hiến pháp định cho rõ nghĩa v đầy đủ Cụ thể viết lại nh sau: Uỷ ban...
 • 5
 • 210
 • 0

MẪU PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN potx

MẪU PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN potx
... đổi bổ sung chi tiết kèm theo lý giải pháp đề xuất Kết luận: - Kiến nghị khả ban hành áp dụng QCVN/TCVN ……… , ngày tháng năm Cơ quan (người) trưng cầu ý kiến (Ký tên, đóng dấu) ...
 • 2
 • 655
 • 1

tổng hợp các vấn đề cần lưu ý của dự thảo bộ luật dân sự

tổng hợp các vấn đề cần lưu ý của dự thảo bộ luật dân sự
... Bình luận Chế định quyền sở hữu Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi) Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi) không thay đổi quan niệm nội dung quyền sở hữu khẳng định từ Bộ luật Dân (BLDS) 1995, nên quy định:“Quyền ... Hạn chế pháp luật nhà soạn thảo Dự thảo BLDS (sửa đổi) khắc phục việc bổ sung chế định quyền bề mặt vào Dự thảo BLDS (sửa đổi) Hạn chế Dự thảo Bộ luật Dân quy định quyền bề mặt đề xuất hướng ... cứu Dự thảo sửa đổi Bộ luật Dân (BLDS)[1], có số góp ý chế tự bảo vệ quyền dân sau: Khái niệm quyền dân Để xây dựng chế tự bảo tự vệ quyền dân trước tiên cần phải trả lời câu hỏi: Quyền dân gì?...
 • 72
 • 377
 • 0

Tổng hợp kết quả tham vấn công đồng góp ý cho dự thảo luật ngân sách sửa đổi

Tổng hợp kết quả tham vấn công đồng góp ý cho dự thảo luật ngân sách sửa đổi
... nghị công dân  Người dân nhận thấy khác hiệu sử dụng ngân sách cho công trình đầu tư có tham gia quản lý người dân Kết tham vấn cho thấy người dân nhận thức công trình có tham gia trực tiếp quản ... bạch ngân sách nhà nước” nội dung sau: Các cấp ngân sách, đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách hỗ trợ, chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải thực công khai ngân sách ... trò người đóng góp trực tiếp cho ngân sách Nguyện vọng phù hợp với yêu cầu việc xây dựng quản trị công tốt Để đảm bảo tham gia hiệu thực chất người dân, Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) cần tiếp...
 • 10
 • 78
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đóng góp ý kiến dự thảo hiến phápđóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi hiến phápgóp ý kiến dự thảo luật đất đaigóp ý kiến dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992góp ý kiến dự thảo sửa đổi hiến phápgóp ý kiến dự thảo hiến pháp năm 1992góp ý kiến dự thảo hiến pháp 1992góp ý kiến dự thảo luật đất đai sửa đổihội nghị lấy ý kiến dự thảo luật đất đaiđóng góp ý kiến dự thảo luật đất đaibien bản đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện đại hội 12đóng góp ý kiến dự thảo luật xây dựngý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến phápcác ý kiến góp ý cho dự thảo hiến phápbien ban gop y cho du thao van kien dai hoi tw đang khoa 12Unit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNUnit 5. Study habitsMạ đồng và bạc hóa họcVận động tại quảng trịCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIANGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠOBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông NghiệpXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN KALI CLORID 600 mg PHÓNG THÍCH kéo dàiBài tập chia dạng đúng của từ có ĐÁP ÁN KÈM THEOBài tập past simple and present perfect CÓ ĐẤP ÁNGRAMMAR because và because ofGRAMMAR câu điều kiện và đảo ngữ