COC DUL 250x250 THUYETMINH

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thổi rửa và bơm phụt vữa xi măng nâng cao khả năng chịu tải của cọc khoan nhồi.DOC

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thổi rửa và bơm phụt vữa xi măng nâng cao khả năng chịu tải của cọc khoan nhồi.DOC
... cử vài dự án tiêu biểu: − Tư vấn lập dự án khu nhà Ngã Tư Vọng 229 - Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội − Nghiên cứu chuyển giao công nghệ: Đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thổi rửa bơm vữa ... chuyển giao công nghệ: Đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thổi rửa bơm vữa xi măng nâng cao khả chịu tải cọc khoan nhồi” − Lập thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán khu nhà để bán 151A ... công nghệ; Công sử dụng; Phương án kiến trúc; Tuổi thọ công trình; Phương án kết cấu kỹ thuật; Phương án phòng chống cháy nổ; Phương án sử dụng lượng đạt hiệu suất cao; Giải pháp bảo vệ môi trường;...
 • 44
 • 1,246
 • 5

Bê tông tự dầm cho cọc nhồi

Bê tông tự dầm cho cọc nhồi
... xi măng dùng cho tông tự đầm có yêu cầu cao, tông tự đầm cho cọc nhồi cần khoảng 0,5 -0,7 lít/100 kg xi măng Sau giới thiệu số kết thí nghiệm phụ gia Viscocrete cho tông tự đầm (xin xem ... 0,45 So với tông cọc đóng tông cọc nhồi có mật độ Nếu tông cọc nhồi đợc đổ điều kiện dễ bị ảnh hởng ăn mòn, điều kiện có rủi ro dòng chảy nớc ngầm làm phân rã hỗn hợp tông đổ phải ... tông đổ qua ống hỗn hợp tông di chuyển ông hoàn toàn nhờ vào trọng lợng thân Nếu chỗ không đủ khả tự đầm phần hỗn hợp tông nh "bị treo lại" ống, sau tông thân cọc bị phân lớp tông...
 • 8
 • 1,379
 • 26

Một số sự cố cọc khoan nhồi đặc biệt trong vùng Casto

Một số sự cố cọc khoan nhồi đặc biệt trong vùng Casto
... nhân Búa khoan (1) Sự cố búa khoan dới đáy lỗ: - Sự cố xảy khoan tạo lỗ cọc số mố cố m ất búa kho an dướ i đáy lỗ Mo Theo kết khoan thăm dò địa chất, cọc số dài 22m (tính từ đáy bệ) khoan gần ... tông lấp cọc khoan Sau nhiều thời gian cố đợc giải (2) Sự cố trợt búa, tụt ống vách: Sự cố xảy khoan cọc số trụ T1 Khi khoan cọc số đến độ sâu khoảng gần 20m Khi búa đập đá đáy lỗ khoan có tợng ... tạp địa tầng, cọc khoan nhồi vùng hang động castơ gặp phải cố khác, đặc biệt công đoạn khoan tạo lỗ Có thể kể cố điển hình sau: 4.2 Các dạng cố điển hình thi công móng cọc khoan nhồi vùng hang động...
 • 20
 • 2,286
 • 14

Cọc khoan nhồi vùng Casto

Cọc khoan nhồi vùng Casto
... lực cọc = 825,72 764,73 Với cao độ mũi cọc (T) -21,145 nội lực đầu cọc = (T) (Ok) III Phơng án thi công cọc khoan nhồi qua vùng Caster Cầu Đá Bạc - Phơng án thi công cọc khoan nhồi Dùng máy khoan ... tác dụng vào cọc khoan (N) = Diện tích mặt cắt ngang lỗ khoan (mm2) = Modulus đàn hồi bê tông cọc khoan nhồi, có xét đến bất kỳ cốt thép cọc (Mpa) = B Độ lún cọc khoan , đợc tính ... đạo để khoan cọc khoan nhồi Các bớc thi công bình thờng nh công nghệ khoan khác Ngoài có biện pháp sử lý khoan qua hang Caster sồng ( dung dịch khoan) hang Caster chết ( không dung dịch khoan) ...
 • 5
 • 1,492
 • 34

Độ võng của dầm DUL

Độ võng của dầm DUL
... 24 3.2 Độ võng, độ vồng tức thời lâu dài + Lượng giảm độ vồng : (3.12c) 3.2.1 Độ võng độ vồng tức thời Độ võng độ vồng tức thời biến dạng xuất tạo xong DƯL tác dụng trọng lợng thân dầm lực DƯL ... lợng thân Hình 2.4 ứng suất biến dạng co ngót Độ vồng () (+ ) () () Độ vồng DƯL Độ võng tải trọng ngang Thời gian t () Độ võng Hình 2.8 Độ võng, độ vồng theo thời gian DƯL trọng lợng thân Phơng ... thời t0 (c) Sự thay đổi độ cong độ võng dầm tạo tổng hợp DƯL trọng lợng thân từ xác định theo nguyênlý cộng tác dụng Cả hai phân bố độ cong thay đổi theo thời gian Độ võng ứng với hệ thống đợc...
 • 6
 • 6,014
 • 155

Duyệt mặt cắt cọc khoan nhồi

Duyệt mặt cắt cọc khoan nhồi
... thấy cọc đảm bảo chịu lực theo vật liệu Tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi theo Tiêu chuẩn cũ 22TCN 18-79 3.1 Cơ sở tính toán Tính duyệt mặt cắt cọc khoan nhồi theo 22TCN 18-79 kiểm toán mặt cắt ... diện cọc chọn, cọc đủ khả chịu lực theo điều kiện vật liệu Điều kiện kiểm tra: Kết luận Theo hai cách tính duyệt mặt cắt tròn cọc khoan nhồi, đơn cử trụ P5 cầu Đá Bạc thấy cách tính duyệt mặt cắt ... lệch tâm lực dọc trọng tâm mặt cắt hình vành khăn eo Nếu eo lấy ka = ; Nếu eo lấy ka = 3ra Hình Mặt cắt vành khăn r2 r1 3.2 áp dụng vào tính duyệt mặt cắt cọc khoan nhồi đờng kính 2m trụ P5 cầu...
 • 6
 • 2,103
 • 35

MỘT SỐ KẾT QUẢ ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHUN VỮA SÂU SỬA CHỮA CỌC KHOAN NHỒI

MỘT SỐ KẾT QUẢ ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHUN VỮA SÂU SỬA CHỮA CỌC KHOAN NHỒI
... ( nộp tháng 11-2004) b Phơng pháp 1: Là phơng pháp gia cố cho thân cọc phần chân cọc bị hỏng, bơm vữa gia cố vào chân cọc Phơng pháp áp dụng sửa chữa cọc hỏng chân cọc với chiều cao vùng bê tông ... tông không đồng nhỏ 1m c Phơng pháp 2: Là phơng pháp gia cố cho đất xung quanh chân cọc, phun vữa vào đất xung quanh cọc Phơng pháp áp dụng để sửa chữa cọc hỏng chân cọc với chiều cao vùng bê tông ... chân cọc có chất lợng bê tông không tốt khoảng chiều cao 1m áp dụng phơng pháp phun vữa xuống tận phần chân cọc để gia cố đất xung quanh cọc Đối với phơng pháp gia cố đất áp dụng phơng pháp vữa...
 • 15
 • 884
 • 6

Thiết kế tối ưu sức chịu cọc theo đất nền

Thiết kế tối ưu sức chịu cọc theo đất nền
... Chi ưu dy ca låïp âáút thỉï i ; b Cạc âi ưu kiãûn kiãøm tra : + Âi ưu kiãûn cc lm viãûc bãû : Pcoc ≥ N Trong âọ : N - Näüi lỉûc â ưu cc + Âi ưu kiãûn theo váût liãûu lm cc: Pvl ≥ Pcc + Âi ưu ... + Âi ưu kiãûn chi ưu di cc täúi thiãøu ngm âáút : Lcc ≥ 4.0m Lcc = Σli’ ; våïi li’ - chi ưu dáưy låïp âáút thỉï i m cc xun qua; v l 1’ l låïp âáút â ưu tiãn sau xọi låí; + Âi ưu kiãûn ỉïng sút ... Låïn Thiãút kãú täúi ỉu Män: + Âi ưu kiãûn lụn âạy mọng khäúi quy ỉåïc S : S ≤ [S] [S]- âäü lụn cho phẹp + Âi ưu kiãûn chi ưu di täúi âa ca cc : Lcc ≤ [L] [L]- chi ưu di täúi âa cho phẹp ca cc (âäü...
 • 8
 • 850
 • 43

Hoàn thiện kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm trong cỏc doanh nghiệp cụng nghiệp .DOC

Hoàn thiện kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm trong cỏc doanh nghiệp cụng nghiệp .DOC
... công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp công nghiệp ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ Phần III: Biện pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất ... toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm II.1 Phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất Việc tập hợp chi phí sản xuất cụ thể đợc tiến hành nh sau: Kế toán chi phí NVL trực tiếp : Chi ... 154 Có TK 622 Kế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh phụ : Trong doanh nghiệp sản xuất phận sản xuất kinh doanh sản xuất phận kinh doanh phụ Đó : - Loại sản xuất kinh doanh phụ đợc...
 • 21
 • 218
 • 0

Hợp đồng đặt cọc

Hợp đồng đặt cọc
... đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi Hợp đồng ký điểm vào Hợp đồng trước có mặt tôi; - Các bên giao kết nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi Hợp đồng điểm vào Hợp ... đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi Hợp đồng ký điểm vào Hợp đồng trước có mặt tôi; - Các bên giao kết nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi Hợp đồng ... toàn nội dung ghi Hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt tôi; Hoặc chọn trường hợp sau đây: - Các bên giao kết đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi Hợp đồng ký, điểm vào Hợp đồng trước có mặt...
 • 7
 • 2,149
 • 9

Rủi ro từ tác động của môi trường văn hóa công ty kellogg’s_ “tô ngũ cốc thế giới”.doc

Rủi ro từ tác động của môi trường văn hóa công ty kellogg’s_ “tô ngũ cốc thế giới”.doc
... TRỊ RỦI RO Nhận thức văn hóa: Muốn phòng ngừa rủi ro văn hóa trước hết phải hiểu biết văn hóa khác biệt văn hóa Thực ra, hết tất khác biệt tiêu chuẩn văn hóa nước giới Tuy nhiên, dựa vào công ... 13 Những rủi ro từ môi trường văn hoá mà công ty Kellogg gặp phải:…… 13 II CÁC PHƯƠNG ÁN TRÊN LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ RỦI RO Nhận thức văn hóa: …………………………………………………… 16 Thích nghi với văn hóa khác:…………………………………… ... quen với môi trường văn hóa nơi Tóm lại: Muốn phòng ngừa rủi ro văn hóa, cần có hiểu biết khác biệt văn hóa Trên thực tế, không hiểu thấu đáo văn hóa Vì vậy, phải không ngừng học hỏi, học từ tài...
 • 20
 • 1,351
 • 17

Tìm hiểu về tính toán, thiết kế, ứng dụng, thi công cọc bê tông dự ứng lực

Tìm hiểu về tính toán, thiết kế, ứng dụng, thi công cọc bê tông dự ứng lực
... ÁI_XD07A1 CHUYÊN ĐỀ NỀN MÓNG III QUÁ TRÌNH THI CÔNG CỌC ỨNG SUẤT TRƯỚC GIỚI THI U SƠ LƯC VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SXSUẤT TRÙC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SX-XD HƯNG LONG PHƯỚC GVHD: ... Cáp ng Lực Dùng pitông thủy lực để kéo cáp ứng lực Lực kéo tính toán với đường kính cọc loại cọc PITÔ LIÊN KẾT TRỤC PITÔNG VỚI LỒNG THÉP ĐỂ KÉO THÉP Pitông kéo lồng thép để đạt độ kéo tính toán ... ống thả cọc qua gối đầu cọc truyền sang cọc, với đối trọng lượng biến thành lực dọc trục ép cọc xuống đất V.1.3 V.1.3 CHỌN MÁY ÉP CỌC - Chọn máy ép cọc để đưa cọc xuống chiều sâu thi t kế, cọc phải...
 • 88
 • 2,675
 • 35

Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi

Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi
... tải cọc khoan nhồi Việt Nam III Các phơng pháp kiểm tra cọc khoan nhồi III.1 Kiểm tra chất lợng cọc trình thi công : III.1.1 Giới thiệu chung : Trong giai đoạn thi công (trớc hình thành cọc) , ... III.1.2 Kiểm tra chất lợng lỗ cọc : Chất lợng lỗ cọc yếu tố có ý nghĩa định đến chất lợng cọc Việc khoan dọn lỗ cọc, sau cách giữ thành vách lỗ cọc công đoạn quan trọng, ảnh hởng đến chất lợng lỗ cọc ... tải cọc khoan nhồi Việt Nam : nớc ta năm gần cọc khoan nhồi đợc sử dụng phổ biến xây dựng móng công trình xây dựng, giao thông, cảng, Việc kiểm tra đánh giá chất lợng sức chịu tải cọc khoan nhồi...
 • 89
 • 7,729
 • 63

Sự cố điển hình thi công móng cọc khoan nhồi

Sự cố điển hình thi công móng cọc khoan nhồi
... cọc Thời hạn giãn cách kéo dài khâu khoan tạo lỗ đổ bê tông cọc gây sụt lở đất vách lỗ khoan lắng đọng chất cặn đáy lỗ khoan, cố thông thường xảy công trường thi công số lượng lớn cọc khoan nhồi ... 2 Sự cố không rút ống vách lên phương pháp thi công có ống vách Biện pháp phòng ngừa, khắc phục: Chọn phương pháp thi công thi t bị thi công đảm bảo lực thi t bị đủ đáp ứng nhu cầu cho công ... đầu khoan lên - không rút ống vách lên phương pháp thi công có ống vách - sập vách hố khoan - trồi cốt thép đổ bê tông - tụt cốt thép chủ công nghệ khoan xoay vách - Các hư hỏng bê tông cọc khoan...
 • 23
 • 1,577
 • 27

Xem thêm