Câu hỏi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp 2014

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp doc

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp doc
... toán Theo thu Biết thu suất thu thu nhập doanh nghiệp 28% giả sử từ năm 2005 đến 2008 công ty có tài sản hoãn lại liên quan đến tài sản cố định A, B Kế toán định khoản tài sản thu thu nhập hoãn ... nhỏ thu nhập chịu thu : a Xuất khoản chênh lệch tạm thời chịu thu 48 Giả sử công ty có chênh lệch tạm thời, lợi nhuận kế toán lớn thu nhập chịu thu : a Xuất khoản tài sản thu thu nhập doanh nghiệp ... 2006 800tr Nghiệp vụ làm xuất hiện: d .Tài sản thu thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 56tr Năm 2004, doanh nghiệp mua tài sản nguyên giá 12tr thời gian sử dụng hữu ích theo kế toán năm, theo thu năm...
 • 2
 • 995
 • 17

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp
... Câu 21 Theo luật thu TNDN tính thu Thu nhập doanh nghiệp a a Lợi nhuận trước thu doanh nghiệp thu suất Thu nhập tính thu thu suất c Doanh thu kỳ tính thu doanh nghiệp thu suất d Thu nhập ... nộp thu Thu nhập doanh nghiệp loại thu tương tự thu Thu nhập doanh nghiệp Việt Nam tính thu TNDN phải nộp Việt Nam, doanh nghiệp: a Được trừ toàn số thu TNDN nộp nước b Được trừ số thu ... thu nhập doanh nghiệp c Không có khoản chi nêu Câu 11 Doanh nghiệp không tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thu khoản chi đây: a Thu tiêu thụ đặc biệt b Thu xuất nhập c Thu thu nhập...
 • 22
 • 1,462
 • 2

Tổng hợp câu hỏi tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp có giải đáp

 Tổng hợp câu hỏi tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp có giải đáp
... sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thu , lý tài sản; thu nhập thu c thu nhập khác phải chịu thu TNDN theo thu suất thu TNDN 25% nêu khoản thu nhập không ưu đãi thu TNDN theo quy định Luật thu ... kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thu c đối tượng chịu thu thu nhập doanh nghiệp (tương ứng với mức thu suất 25%) sau thực ưu đãi miễn giảm thu thu nhập doanh nghiệp (nếu có) mà đơn vị hạch toán doanh ... luật thu TNDN, quy định: “Năm miễn thu , giảm thu xác định phù hợp Kỳ tính thu Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thu , giảm thu tính liên tục kể từ Kỳ tính thu sở kinh doanh bắt đầu thu...
 • 72
 • 1,382
 • 0

Đề thi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp thuế xuất nhập khẩu

Đề thi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp thuế xuất nhập khẩu
... nước miễn thu xuất b Được miễn thu nhập phải trả thu xuất xuất trả sản phẩm cho phía nước c Không miễn thu nhập xuất trả sản phẩm cho phí nước phải nộp thu xuất d Được miễn thu nhập xuất trả ... Biết thu suất thu nhập nguyên liệu 10%, thu suất thu xuất thành phẩm 2%, trị giá tính thu nhập xác định theo phương pháp thứ Công ty ABC nộp loại thu : a Thu NK 50.000kg nguyên liệu b Thu ... a b Thu XNK –bài tập Câu 1: Máy điều hoà nhiệt độ công suất 90.000BTU nhập vào Việt Nam có giá tính thu nhập trđ, thu suất thu nhập 20% thu suất thu tiêu thụ đặc biệt 15% Vậy thu nhập...
 • 6
 • 121
 • 1

Đề thi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp

Đề thi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp
... tính thu doanh nghiệp thu suất d Thu nhập ròng doanh nghiệp thu suất Đáp án: b) Câu 50 Doanh thu để tính thu thu nhập chịu thu sở nộp thu theo phương pháp khấu trừ thu là: a Là doanh thu ... phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp hưởng Đáp án: d) Câu 31 Theo luật thu TNDN tính thu Thu nhập doanh nghiệp là: a Lợi nhuận trước thu doanh nghiệp thu suất b Thu nhập tính thu thu suất c Doanh ... nhập chịu thu tỷ, khoản chi phí hợp lý dược trừ tính thu nhập chịu thu tỷ, khoản thu nhập chịu thu khác 200 triệu đồng Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp 25%, thu thu nhập doanh nghiệp công...
 • 21
 • 77
 • 1

422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệp có lời giải

422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệp có lời giải
... phần d Tất câu Câu 14 Những câu sau phân biệt tốt tài sản thực tài sản tài chính? a Tài sản thực giá trị thấp tài sản tài b Tài sản thực tài sản hữu hình, tài sản tài c Tài sản tài thể trái ... CẦU TÀI CHÍNH DN Câu 346: Điểm hoà vốn tiền mặt mức thấp điểm hoà vốn kinh doanh vì: sửa lại chữ ĐA a chi phí khấu hao TSCĐ b chi phí bán hàng c chi phí quản lý doanh nghiệp d lãi ... lớn thuế thu nhập doanh nghiệp Câu 288: Một công ty hệ số nợ 0,4, vốn chủ 60 vốn vay nợ bằng? a 100 b 60 c 40 d Tất câu sai Câu 289: Đòn bẩy kinh doanh tác dụng với doanh nghiệp khi: a Sản...
 • 44
 • 2,506
 • 13

Câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp 2
... thời gian vĩnh viễn d Không câu Câu 16: Giá trị ròng dòng tiền sau lãi suất chiết khấu 10%? T=0 T=1 T =2 - 20 0.000 22 0.000 24 2.000 a 20 0.000 b 22 0.000 c 24 2.000 d -20 0.000 Câu 17 : Ngân hàng ACB quy ... FC = 120 .000.000đ: a 0,5 b 1,5 c 1,67 d Không có câu Câu 19: Tỷ suất lợi nhuận tổng vốn năm 20 04 12% Lãi suất vay phải trả doanh nghiệp 8,5% Dựa vào số liệu trên, doanh nghiệp định năm 20 05: ... T=0 T=1 T =2 - 20 0.000 575.000 661 .25 0 a 800.000 b 961 .25 0 c 20 0.000 d Không câu Câu 33: Nếu giá trị dòng tiền X 20 0$, giá trị dòng tiền Y 150$, giá trị dòng tiền kết hợp (X+Y) là: a 20 0$ b 50$...
 • 28
 • 1,358
 • 5

400 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệp

400 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệp
... phần d Tất câu Câu 14 Những câu sau phân biệt tốt tài sản thực tài sản tài chính? a Tài sản thực có giá trị thấp tài sản tài b Tài sản thực tài sản hữu hình, tài sản tài c Tài sản tài thể trái ... phí quản lý doanh nghiệp b Chi phí bán hàng c Chi phí tài d Không câu 422 câu hỏi trắc nghiệm tài doanh nghiệp Page 21 http://123doc.vn/trang-ca-nhan-719589-keo-mut.htm Câu 160: Cho Doanh thu = ... nhập doanh nghiệp Câu 288: Một công ty có hệ số nợ 0,4, vốn chủ 60 vốn vay nợ bằng? a 100 b 60 c 40 d Tất câu sai Câu 289: Đòn bẩy kinh doanh có tác dụng với doanh nghiệp khi: 422 câu hỏi trắc nghiệm...
 • 50
 • 807
 • 0

câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệp

câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệp
... phần d Tất câu Câu 14 Những câu sau phân biệt tốt tài sản thực tài sản tài chính? a Tài sản thực có giá trị thấp tài sản tài b Tài sản thực tài sản hữu hình, tài sản tài c Tài sản tài thể trái ... từ tài sản thực d Tài sản tài luôn bán, tài sản thực luôn mua Câu 15 Một nhiệm vụ quan trọng nhà quản trị tài là: a Huy động vốn b Tạo giá trị cho doanh nghiệp c Quyết định sách cổ tức d Cả ý Câu ... THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Câu 253:Ưu điểm thuê tài sản theo phương thức thuê tài chính: a Giúp doanh nghiệp thực nhanh chóng dự án đầu tư b Huy động sử dụng vốn vay dễ dàng c Là công cụ tài giúp DN...
 • 44
 • 420
 • 0

Tuyển tập 246 câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị doanh nghiệp (có đáp án)

Tuyển tập 246 câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị doanh nghiệp (có đáp án)
... ( doanh nghiệp) tới doanh nghiệp để nộp đơn ứng thi vào vị trí cần thiết mà doanh nghiệp cần tuyển C Tuyển mộ nhân trình hấp dẫn, khuyến khích người lao động tham gia ứng thi vào chức danh doanh ... thoát tài sản doanh nghiệp 23 SVST: Trần Ngọc Tuấn D Các lý có nội dung chưa đến mức người lao động việc CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP Câu 197 : Trong doanh nghiệp phận ... người D Cả ý Câu 51: DN : A Tế bào xã hội B Tế bào trị C Tế bào kinh tế D Cả ý Câu 52: Tìm câu trả lời : Quản trị khái niệm sử dụng tất nước A Có chế độ trị - xã hội khác B Có chế độ trị - xã hội...
 • 30
 • 3,152
 • 3

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
... cho quản trị viên hiểu rõ đường lối lãnh đạo doanh nghiệp cách tổng qt b Nhà quản trị xác định ngành kinh doanh, lĩnh vực cần kinh doanh c Nhà quản trị tiến hành xây dựng ngân sách cho doanh nghiệp ... hiệu., Cả câu 132 TQM (Total Quality Management) gì: a Quản trị chất lượng phần b Quản trị chất lượng đồng c Quản trị chất lượng NVL d Quản trị chất lượng cơng nhân 133 Có ngun tắc quản trị chất ... đạo b Nguồn lực doanh nghiệp c Quy trình cơng nghệ hình thức phương thức kinh doanh doanh nghiệp d Cả câu 89 Cấu trúc tổ chức giản đơn áp dụng a Tất loại hình doanh nghiệp b Doanh nghiệp thành lập,...
 • 28
 • 464
 • 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị doanh nghiệp

Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị doanh nghiệp
... D Cả ý Câu 51: DN : A Tế bào xã hội B Tế bào trị C Tế bào kinh tế D Cả ýtrên Câu 52: Tìm câu trả lời : Quản trị khái niệm sử dụng tất cácnước A Có chế độ trị - xã hội khác B Có chế độ trị -xã ... CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆTRONG DOANH NGHIỆP Câu 197 : Trong doanh nghiệp phận quan trọng nhấtvềmáy móc thiết bị : A Thiết bịgia công B Thiết bị phân xưởng C Bộ phận sản xuất D Cả Câu 198: ... chuyên môn hoá hợp tác hoá SVST: Trần Ngọc Tuấn DN D Cả ý Câu 34 : Các cấp quản trịtrong doanh nghiệp bao gồm A Cấp cao B Cấp trung gian ( cấp thừa hành) C Cấp cơsở( cấp thực ) D Cả ý Câu 35:...
 • 62
 • 136
 • 0

Bài giảng câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp

Bài giảng câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp
... $1,550,000 = 1.94 DFL doanh nghiệp tính phần trăm (%) thay đổi…….khi…….thay đổi a/ EBIT, EPS c/ Doanh thu, EBIT b/ EPS, EBIT d/ EBIT, Doanh thu Một doanh nghiệp sử dụng đòn cân tài cao làm giá thị ... dụng đòn bẩy tài làm gia tăng: a/ Tỷ suất sinh lợi mong đợi cổ đông b/ Rủi ro cho cổ đông c/ Cả a,b d/ Cả a,b sai Đòn bẩy tài kết từ việc doanh nghiệp sử dụng a/Định phí chi phí tài cố định b/Tiền ... =5000/(5000-900-900/0.6)=1.92 Câu 8.Nếu có dự báo vốn vay trở nên khan hiếm, GĐ tài thường có khuynh hướng……… a/ Tăng DTL b/ Tăng DFL c/ Giảm DOL d/ Tăng DOL Trong việc sử dụng đòn cân nợ (DFL), doanh nghiệp có...
 • 16
 • 297
 • 0

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ( có đáp án )

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ( có đáp án )
... tài trợ linh hoạt c Quy mô, lợi nhuận d Xếp hạng tín nhiệm, quyền kiểm soát Câu 203: Dự án A B xung khắc, dự án A chọn a NPV(A) = NPV(B) b NPV(A) < NPV(B) c >NPV(A) > NPV(B) d NPV(A) > NPV(B) ... phần d Tất câu Câu 14 Những câu sau phân biệt tốt tài sản thực tài sản tài chính? a Tài sản thực giá trị thấp tài sản tài b Tài sản thực tài sản hữu hình, tài sản tài c Tài sản tài thể trái ... nhân vốn chủ sở hữu mô tả là: s ố nh ân l g ì? a – (Nợ /Tài sản) b – (Tài sản/N ) c – (Vốn chủ sở hữu /Tài sản) d – (Tài sản/Vốn chủ sở hữu) Câu 342: Chỉ số P/E định nghĩa là: a EPS/ giá thị trường...
 • 44
 • 150
 • 1

Đề cương thuế thu nhập doanh nghiệp 2014

Đề cương thuế thu nhập doanh nghiệp 2014
... vào thu nhập tính thu để tự kê khai tự toán thu với quan thu Cơ quan thu kiểm tra, tra doanh nghiệp phải kiểm tra điều kiện hưởng ưu đãi thu , số thu thu nhập doanh nghiệp miễn thu , giảm thu , ... đãi thu thu nhập doanh nghiệp khoản thu nhập hưởng ưu đãi thu thu nhập doanh nghiệp Khoản thu nhập không liên quan trực tiếp lĩnh vực sản xuất kinh doanh hưởng ưu đãi thu thu nhập doanh nghiệp ... với thu suất; trường hợp doanh nghiệp nộp thu thu nhập Việt Nam trừ số thu thu nhập nộp tối đa không số thu thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định Luật Phương pháp tính thu doanh nghiệp...
 • 10
 • 250
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: dap an cau hoi trac nghiem thue thu nhap doanh nghiepcâu hỏi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệpcâu hỏi trắc nghiệm thuế thu nhập cá nhântrac nghiem thue thu nhap doanh nghiepbai tap trac nghiem thue thu nhap doanh nghiepcâu hỏi về luật thuế thu nhập doanh nghiệpđề thi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệptrắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm thuế xuất nhập khẩucâu hỏi trắc nghiệm thuế xuất nhập khẩucâu hỏi trắc nghiệm thuế xuất nhập khẩu co dap ancâu hỏi trắc nghiệm môn văn hóa doanh nghiệpcác câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệp422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệpcâu hỏi trắc nghiệm về văn hóa doanh nghiệp20100512 DQC BCTC Kiem toan nam 2009 cua rieng CTCP Bong den Dien Quang20100416 DQC BCKQ HDKD Hop nhat Quy 01 2010Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU A3-4Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU A4-2Tuần 8. Các em nhỏ và cụ giàLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU20110221 DQC BCTC day du Quy 04 2010Các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHNBài 45. Lá câyNGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN máy PHÁT điện GIÓ TRỤC ĐỨNG CÔNG SUẤT NHỎ tự điều CHỈNH CÁNH THEO HƯỚNG GIÓMẪU TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, KÊ KHAI THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2016-2017Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2016.PHÂN CHIA KHỐI THI ĐUALuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUBài 16. Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)Luân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUBieu mau ban hanh theo Nghị dinh 2749 ThongTinTiengAnh NguyenThiYen 2011.pdf50 ThongTinTiengAnh NguyenVanTuyen 2012.pdfLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU