Mot so noi dung on tap thi thue 2014

Một số nội dung ôn tập HKII sử 8-

Một số nội dung ôn tập HKII sử 8-
... chiếm Hà Nội lần thứ hai vào thời gian nào? a.ngày 3-4-1882 b.13-4-1882 c.ngày 4-3-1882 d.ngày 14-3-1882 13:Phái kháng Pháp triều đình Huế cầm đầu? a Nguyễn Thiện Thuật b Tôn Thất Thuyết c.Tôn Thất ... nước đầu kỉ XX gì? a củng cố chế độ phong kiến Việt Nam, không lệ thuộc vào Pháp b đưa đất nước phát triển theo đường tư chủ nghĩa c học tập Nhật Bản, đẩy mạnh vận động yêu nước theo khuynh hướng...
 • 2
 • 160
 • 0

Một số nội dung ôn tập HKII sử 9

Một số nội dung ôn tập HKII sử 9
... Pa-ri? Nội dung đàm phán gì? Nội dung chủ yếu Hiệp đinh Pa-ri Việt Nam? 16/ Trình bày sơ lược diễn biến Tổng tiến công dậy mùa xuân năm 197 5? Ý nghĩa nguyên nhân thắng lợi Tổng tiến công dậy ... hoạt động mặt trận Việt Minh thành lập đến nam 194 4? 9/ Trình bày diễn biến cách mạng tháng Tám năm 194 5? Nguyên nhân thành công ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Tám? 10/ Tình hình nước ta sau ... chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 195 4? 12/ Âm mưu hành động Mỹ miền Nam Việt Nam từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 195 4? Phong trào đấu tranh nhân dân miền Nam từ 195 4 đến năm 196 0 diễn nào? 13/...
 • 2
 • 96
 • 0

đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự

đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự
... vụ tố tụng dân đương trước TA Câu 19:Vị trí vai trò VKS ND tố tụng dân sự? Các hình thức tham gia tố tụng dân VKSND *Vị trí vai trò: o Là quan tiến hành tố tụng thực kiểm sát hoạt động tố tụng dân ... :Nguyên tắc luật tố tụng dân Việt Nam tư tưởng đạo,định hướng cho việc xây dựng thực pháp luật tố tụng dân ghi nhận văn pháp luật tố tụng dân Hệ thống nội dung nguyên tắc : (nội dung xem BLTTDS ... huy dân chủ tố tụng dân ;tạo điều kiện cho người đóng góp nhiều sức lực trí tuệ vào công việc nhà nước xã hội Câu 3.Quan hệ pháp luật tố tụng dân gì?Các đặc điểm quan hệ pháp luật tố tụng dân sự? ...
 • 125
 • 180
 • 0

nội dung ôn tập thi tuyển sinh môn cơ sở dữ liệu 2013

nội dung ôn tập thi tuyển sinh môn cơ sở dữ liệu 2013
... lược đồ p Tập BCE có phải khóa p không? Vì sao? Tập AD có phải khóa p không? Vì sao? Lược đồ p khóa không? Vì sao? Tính Z = (X+ Y)+  K+ - (X Y) biết X= DE, Y = AD, k siêu khóa p Đề thi mẫu: ... (R, F), R tập hữu hạn thuộc tính; F tập phụ thuộc hàm xác định R Câu 12 Định nghĩa bao đóng tập thuộc tính Cho lược đồ quan hệ R tập phụ thuộc hàm F xác định R, X  R Bao đóng X theo F tập thuộc ... R(A,B,C,D) tập phụ thuộc hàm F sau: F={AB, B C, B D} Tìm khóa có lược đồ quan hệ R? Hướng dẫn: Ta có: R = ABCD Gọi T tập thuộc tính xuất vế trái tập PTH F: T = AB Gọi P tập thuộc tính xuất vế phải tập...
 • 14
 • 456
 • 1

một số nội dung ôn thi TNTHPT

một số nội dung ôn thi TNTHPT
... giai cấp công nhân - Khối liên minh công nông hình thành - Được QTCS đánh giá cao, ĐCSĐD công nhận phân QTCS Nội dung Luận cương trị tháng 10 – 1930 Đảng Cộng sản Đông Dương Trong nội dung Luận ... Về công nghiệp: Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai giới (sau Mĩ), số ngành công nghiệp có sản lượng cao mạnh giới dầu mỏ, than, sắt Liên Xô đầu công nghiệp vũ trụ, công ... trung tâm công nghiệp - Các đấu tranh nông dân, tiểu thương, tiểu chủ diến số nơi b/ Tân Việt Cách mạng đảng - Tháng 7/1925, số tù trị Trung kỳ nhóm sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội lập...
 • 21
 • 153
 • 0

NỘI DUNG ôn tập THI TUYỂN CÔNG CHỨC THUẾ 2013

NỘI DUNG ôn tập THI TUYỂN CÔNG CHỨC THUẾ 2013
... bộ, công chức thi hành nhiệm vụ, công vụ pháp luật nhân dân bảo vê - Cán bộ, công chức hy sinh thi hành nhiệm vụ công vụ xem xét để công nhận liệt sĩ theo quy định pháp luật Cán bộ, công chức ... hải quan Công chức quản lý thuế gồm công chức thuế, công chức hải quan Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực pháp luật thuế -Thẩm quyền trách nhiệm quan thuế ( gồm ... nước, sử dụng làm công cụ để điều chỉnh thu nhập chủ thể xã hội thông qua thuế chi tiêu công Cùng với phân phối, tài công thực chức phân bổ Thông qua chức này, nguồn nhân lực tài công phân bổ cách...
 • 31
 • 379
 • 0

Một số nọi dung sửa đổi luật thuế

Một số nọi dung sửa đổi luật thuế
... sách Thuế VN Chính sách thuế - Thuế Thuế Thuế Thuế GTGT TNDN TNCN nhà đất - Thuế Môn - THUẾ TTĐB - Thuế XK, NK Luật quản lý thuế TT 28/2011/TT-BTC - Khai,tính thuế - Nộp thuế - QT thuế - Hoàn thuế ... thuế TNCN; Luật thuế tài nguyên; Luật thuế TTĐB; Luật tra 3/ Sửa đổi cho phù hợp với thực tế bổ sung nội dung thiếu trình thực Luật quản lý thuế Nội dung hướng dẫn TT 28 Khai thuế, tính thuế; Ấn ... Miễn thuế - Giảm thuế …… Thông tư 28 thay TT 60 Tại phải sửa đổi 1/ Giảm bớt, đơn giản hóa thủ tục hành 2/ Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định Luật thuế GTGT; Luật thuế TNDN; Luật thuế...
 • 48
 • 182
 • 0

NỘI DUNG ôn tập THI HK1

NỘI DUNG ôn tập THI HK1
... máy tính thông qua hộp thư điện tử 13 Dịch vụ Internet nhiều người sử dụng để xem thông tin? Dịch vụ Internet nhiều người sử dụng để xem thông tin World wide web (Tổ chức khai thác thông tin web) ... web) 14 Hãy kể máy tìm kiếm thông tin mà em biết? Các máy tìm kiếm thông tin mà em biết : Google, Yahoo, Bing, 15 Em hiểu www gì? WWW dịch vụ tổ chức khai thác thông tin web viết tắt từ World...
 • 2
 • 288
 • 0

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THUẾ

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THUẾ
... định hành thuế suất thuế nhập bao gồm: a Thuế suất thông thường, thuế suất tự vệ thuế suất ưu đãi b Thuế suất thông thường, thuế suất tự vệ thuế suất đối kháng c Thuế suất thông thường, thuế suất ... chịu thuế; không thuộc diện chịu thuế Thuế suất : loại thuế suất Phương pháp tính thuế: 2.a Phương pháp tính thuế xuất, nhập theo thuế suất tuyệt đối 2.b Phương pháp tính thuế xuất, nhập theo thuế ... trị gia tăng đầu b Thuế Môn c Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp d Thuế Nhập hoàn II PHẦN BÀI TẬP: Trích tài liệu công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh ngành thương mại kỳ tính thuế: I/ Số liệu...
 • 10
 • 2,182
 • 23

Tài liệu NỘI DUNG ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM KẾT THÚC MÔN CƠ LÝ THUYẾT 1C pptx

Tài liệu NỘI DUNG ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM KẾT THÚC MÔN CƠ LÝ THUYẾT 1C pptx
... Định nghĩa công nguyên tố, công hữu hạn công suất lực tác dụng lên chất điểm vật rắn Định động Định nghĩa trường lực, hệ.Định luật bảo toàn Bài tập: chương 2, sách Bài tập học (tập 2)- GS TSKH ... chuyển động hệ Xác định chuyển động hệ biết đặc trưng sinh công hệ lực tác dụng lên hệ Thông qua môn Trưởng môn Thông qua hội đồng khoa học giáo dục khoa Khoa học Chủ tịch TS.Nguyễn Văn Tuấn TS.Nguyễn ... số vật đồng chất Định mối quan hệ mômen quán tính trục song song Định mômen quán tính vật rắn trục qua gốc toạ độ Định nghĩa: động lượng, xung lượng lực Định biến thi n động lượng trường...
 • 6
 • 320
 • 1

Tài liệu NỘI DUNG ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM KẾT THÚC MÔN CƠ HỌC LÝ THUYẾT 2a pptx

Tài liệu NỘI DUNG ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM KẾT THÚC MÔN CƠ HỌC LÝ THUYẾT 2a pptx
... để lập phương trình vi phân chuyển động hệ có nhiều bậc tự Thông qua môn Trưởng môn Thông qua hội đồng khoa học giáo dục khoa Khoa học Chủ tịch TS Nguyễn Văn Tuấn TS Nguyễn Văn Tuấn ... Nguyên di chuyển Các kiến thức sinh viên cần nắm chắc: 1.Các khái niệm hệ không tự do: liên kết phương trình liên kết; Di chuyển số bậc tự hệ; toạ độ suy rộng; lực suy rộng; liên kết tưởng ... liên kết hệ học tĩnh định Chương V: Nguyên Đalămbe Các kiến thức sinh viên cần nắm chắc: Lực quán tính chất điểm hệ Nguyên Đa lăm be: chất điểm hệ Phương pháp tĩnh động lực hình học Bài tập: ...
 • 3
 • 460
 • 0

Tài liệu GIỚI HẠN NỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC MÔN: TIẾNG VIỆT pdf

Tài liệu GIỚI HẠN NỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC MÔN: TIẾNG VIỆT pdf
... dạy học thường sử dụng tiểu học: phân tích ngôn ngữ luyện theo mẫu, thực hành giao tiếp (ưu điểm, nhược điểm, thi t kế giáo án) Dạy học Tập viết tiểu học: sở khoa học , biện pháp Dạy học tập ... 10.4 Dạy học hội thoại Lớp TÀI LIỆU THAM KHẢO - Bộ giáo dục – Đào tạo (2002-2005) Tài liệu tập huấn thay sách TV1,2,3,4,5 Nxb Giáo dục - Lê Phương Nga Tgk (1998), Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1, ... Nxb Giáo dục - Lê Phương Nga Tgk (1998), Phương pháp dạy học Tiếng Việt 2, Nxb Giáo dục - Đặng thị Lanh Tgk (2002), Tiếng Việt 1, Nxb Giáo dục - Nguyễn Minh Thuyết Tgk (2003-2006), Tiếng Việt...
 • 2
 • 1,150
 • 4

NỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP KHỐI 12 pot

NỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP KHỐI 12 pot
... giác số phức II / PHẦN HÌNH HỌC : 1/.Hình học không gian tổng hợp : - Tính thể tích khối lăng trụ , khối chóp - Tính thể tích khối trụ , khối nón , khối cầu - Tính diện tích xung quanh hình nón ... điểm song song với mp cắt , qua điểm vuông góc với mp , pt hình chiếu vuông góc đt mp , qua điểm vuông góc với đt , qua điểm cắt đường thẳng , qua điểm vuông góc với đt thứ cắt đt thứ hai - Vị ... trước , tìm giao điểm đường thẳng mặt cầu  Chứng minh hai vectơ phương không phương , vectơ vuông góc , vectơ đồng phẳng không đồng phẳng, tính góc hai vectơ , diện tích tam giác , thể tích tứ diện...
 • 4
 • 222
 • 0

MỘT SỐ KINH NGHIỆM ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP 12

MỘT SỐ KINH NGHIỆM ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP 12
... sinh không thực hành Vì có nhiều câu hỏi hỏi tượng VD: Có tượng cho từ từ dung dịch NaOH (hoặc NH3) đến dư vào muối nhôm IV/ KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP - Sau xin đưa số kinh nghiệm ôn tập ... cấp thêm cho em số câu hỏi ôn tập, trắc nghiệm sau chương học sinh tự tìm tòi để làm Giáo viên đọc đáp án hướng dẫn phụ đạo + Phân loại dạng tập chương + Nguyên tắc phải tìm đọc số mol KL, m kim ... cần động viên em, gần gũi với em + Một số tập minh họa: Bài (111) Cho 3,1g hỗn hợp kim loại kiềm chu kỳ liên tiếp bảng tuần hoàn tác dụng hết với H2O thu 1 ,12 lít H2 (đktc) dd kiềm a) Xác định...
 • 5
 • 180
 • 0

Nội dung ôn tập thi học kì II môn Tiếng Anh lớp 8

Nội dung ôn tập thi học kì II môn Tiếng Anh lớp 8
... Lynne said : “I will help my mum with housework this weekend” 6) We said : “We shall overcome this difficulty” 7) We said : “My father is a doctor here” 8) The teacher said to his class : “You will ... Stone Age 6) (Luck), I don’t have much homework today I’ll go with you 7) This restaurant is (fame) for its western meals 8) We had a lovely (discus) on the wild animals in class today Choose the ... every afternoon 8) We / visit / magnificent caves / beautiful limestone islands 9) I / buy / some nice souvenirs 10) I / send them / you / by post 11) What / you plan / / during this summer vacation...
 • 4
 • 902
 • 11

Xem thêm