LẮP RÁP DẦM THÉP LIÊN KẾT BẰNG BU LÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO

thiết kế dầm chủ nhịp giản đơn trên cầu đường oto mặt cắt chữ l dầm thép hàn trong nhà máy và lắp ráp mối nối công trường bằng bu lông cường độcao, không liên hợp

thiết kế dầm chủ nhịp giản đơn trên cầu đường oto mặt cắt chữ l dầm thép hàn trong nhà máy và lắp ráp mối nối công trường bằng bu lông cường độcao, không liên hợp
... dbolt = 22 mm Sử dụng l tiêu chuẩn dhole = 24 mm Số bulông bên mối nối N = 18 bulông Bulông đợc bố trí thành hàng, hàng bulông Khoảng cách bulông theo phơng dọc dầm Sl = 74 mm Khoảng cách bulông ... nối trong= dày x rộng x dài 14 x160 x450 mm Đờng kính bulông CĐC dbolt = 22 mm Sử dụng l tiêu chuẩn dhole = 24 mm Số bulông bên mối nối N = 12 bulông Bulông đợc bố trí thành hàng,mỗi hàng bulông ... Bài tập l n Kết cấu thép Bộ môn Kết cấu Ta tính toán với bulông CĐC vị trí xa so với trọng tâm nhóm bulông bên mối nối, bulông chịu l c cắt l n L c cắt tính toán bulông vị trí xa đợc xác định nh...
 • 36
 • 419
 • 4

Bài tập lớn kết cấu thép l bằng 16 m trường GTVT dầm chủ bằng thép I không liên hợp nhịp giản đơn lắp ráp bằng nối công trường bu lông cường độ cao

Bài tập lớn kết cấu thép l bằng 16 m trường GTVT dầm chủ bằng thép I không liên hợp nhịp giản đơn lắp ráp bằng nối công trường bu lông cường độ cao
... TTGHC I: Mi= {1.25wDC + 1.5wDƯW + mg M [1.75LLL + 1.75kLLMi (1 + IM ) ]} AMi =M iDC +M iDƯW +M iLL Đ i v i trạng th i gi i hạn sử dụng: Mi=1.0{1.0wDC + 1.0wDƯW + mg M [1.3LLL + 1.3kLLMi (1 + IM ) ... d m (mm) y= y h (mm) Itotal=Io+A.y2 (mm4) B i tập l n Kết cấu thép Bộ m n Kết cấu Từ ta tính đợc: Mt ct Dm thộp ybot ytop ybotmid mm mm mm 550 550 538 ytopmid mm Sbot mm3 Stop mm3 Sbotmid mm3 Stopmid ... B i tập l n Kết cấu thép Bộ m n Kết cấu Đề b i: Thiết kế d m chủ thép , mt ch I ghép đợc hàn nhà m y, không liên hợp, nhịp giản đơn cầu đờng ô tô l p ráp n i công trờng sử dụng bu l ng cờng...
 • 37
 • 1,059
 • 6

Thiết kế kết cấu thép dầm thép liên hợp

Thiết kế kết cấu thép dầm thép liên hợp
... mơ hình hóa kết cấu tổ hợp tải trọng sau: II.2.1.2 Mơ hình hóa kết cấu: - Tồn kết cấu cầu đúc hẩng mơ hình vào chương trình gần kết cấu thật, mơ hình tốn mơ hình khơng gian - Dầm liên tục tiết ... pháp kết cấu cơng trình:  Kết cấu thượng bộ: Đưa giải pháp nhịp lớn kết cấu liên tục, cầu dây văng nhằm tạo mỹ quan cho cơng trình giảm số lượng trụ, bên cạnh đưa giải pháp giản đơn kết cấu ƯST ... .231 THIẾT KẾ THI CƠNG KẾT CẤU NHỊP 231 I Sơ lược đặc điểm xây dựng cầu: 231 II Đề xuất phương án chọn phương án thi cơng: .232 III.Tính tốn thiết kế lao kéo kết cấu nhịp dầm...
 • 245
 • 437
 • 0

Thiết kế kết cấu dầm thép liên hợp với bản BTCT nhịp đơn giản cho đường ôtô

Thiết kế kết cấu dầm thép liên hợp với bản BTCT nhịp đơn giản cho đường ôtô
... tải rải lên dầm chủ TLBT hệ liên kết dọc DClkd = 0.139 kN/m Trọng lợng 1m dài là: 15.1 kG/m Chiều dài hệ liên kết dọc: 4.3 m Toàn cầu có số hệ liên kết dọc là: 45 Liên kết dọc dùng thép góc cạnh ... 53.674 Thiết kế kiểm duyệt dầm chủ: Sau tính toán nội lực dầm chủ cho dầm dầm biên so sánh ta thấy dầm biên bất lợi nên ta tính toán thiết kế cho dầm biên Bảng nội lực sử dụng để tính toán: Bảng ... = 5400mm2 B: Đối với gờ tăng cờng đơn thép B = 2,4 Các giá trị khác giải thích Ta có: VP = -7200mm2 As = 5400mm2 > -7200 mm Đạt VI Thiết kế neo liên kết: Sử dụng neo liên kết neo đinh chống...
 • 61
 • 522
 • 0

Thiết kế kết cấu cầu dầm thép liên hợp bản BTCT nhịp giản đơn cho đường ôtô

Thiết kế kết cấu cầu dầm thép liên hợp bản BTCT nhịp giản đơn cho đường ôtô
... công trình gttp thiết kế môn học cầu thép PHầN i Các số liệu thiết kế I Nội dung thiết kế: Thiết kế kết cấu cầu dầm thép liên hợp BTCT nhịp giản đơn cho đờng ôtô II Số liệu thiết kế: Hoạt tải tiêu ... TLBT dầm ngang: * Tĩnh tải rải lên dầm chủ TLBT hệ liên kết dọc * Liên kết dọc dùng thép góc cạnh L100x100x10 có: Trọng lợng 1m dài là: Chiều dài hệ liên kết dọc: Toàn cầu có số hệ liên kết dọc ... + Cầu nằm đờng thẳng theo phơng ngang + Bán kính cong theo phơng đứng là: R = (dạng thẳng) V chọn loại dầm- Bố trí kết cấu nhịp: + Sử dụng dầm tổ hợp + Sơ đồ kết cấu: Dầm giản đơn + Số lợng nhịp: ...
 • 76
 • 738
 • 0

thiết kế kết cấu nhịp giản đơn dầm thép liên hợp bê tông cốt thép

thiết kế kết cấu nhịp giản đơn dầm thép liên hợp bê tông cốt thép
... Mỗi liên kết ngang có: x = liên kết ngang, x = liên kết xiên -Liên kết ngang đầu dầm: +Dầm ngang W760x196 dài 1885m có khối lượng: g=A.1885.γ=25100.1885.7,85.10-5=3714N +Sườn tăng cường dầm ngang ... CHƯƠNG IV : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦM GVHD: Th.S PHẠM ĐỆ Bảng tổng hợp đặc trưng hình học dầm dầm biên: DẦM TRONG Tiết diện dầm thép Đặc trưng Tiết diện dầm liên hợp Chưa liên hợp (NC) Diện ... 22,853,549,370 DẦM BIÊN (DẦM NGOÀI) Tiết diện dầm thép Đặc trưng Dài hạn(LT) Tiết diện dầm liên hợp Chưa liên hợp (NC) Diện tích tiết diện (mm ) Momen kháng uốn thớ dầm thép( mm3) Momen kháng uốn thớ dầm thép...
 • 106
 • 759
 • 0

đồ án thiết kế cầu thép N kết cấu nhịp đơn giản, dầm thép liên hợp BTCT, chiều dài 31m, bề rộng phần xe chạy 8m, bề rộng bộ hành 2x1m, tải trọng thiết kế HL93

đồ án thiết kế cầu thép N kết cấu nhịp đơn giản, dầm thép liên hợp BTCT, chiều dài 31m, bề rộng phần xe chạy 8m, bề rộng bộ hành 2x1m, tải trọng thiết kế HL93
... li n kết ngang có: x = li n kết ngang, x = li n kết xi n -Li n kết ngang đầu dầm: SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09B Trang 22 CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PH N CỦA CẦU DẦM GVHD: Th.S PHẠM ĐỆ +Dầm ... 151.17 N + Sư n tăng cường li n kết ngang: hình 3.3 Một dầm có: 10 x = 20 sư n tăng cường Khoảng cách sư n: = 2800 mm Khối lượng sư n tăng cường: g s = 217.67 N -Li n kết khung ngang: có 20 li n kết ... III.2.2.Tổ hợp tải trọng hệ số : Tổ hợp 1: Tónh tải + Xe tải trục + tải trọng + tải trọng người Tổ hợp 2: Tónh tải + Xe tải trục + tải trọng + tải trọng người Ta thấy tải trọng xe trục gây bất lợi xe...
 • 116
 • 791
 • 1

Thiết kế kết cấu cầu dầm thép liên hợp với bản BTCT nhịp giản đơn cho đường ôtô, hoạt tải tiêu chuẩn HL93+tải trọng người đi bộ 300kg trên m2, chiều dài nhịp 29, khổ cầu 10+2x1,5m

Thiết kế kết cấu cầu dầm thép liên hợp với bản BTCT nhịp giản đơn cho đường ôtô, hoạt tải tiêu chuẩn HL93+tải trọng người đi bộ 300kg trên m2, chiều dài nhịp 29, khổ cầu 10+2x1,5m
... 0.1 0.043 kG/m DCdc = Trọng lợng 1m dài là: Chiều dài hệ liên kết dọc: Toàn cầu có số hệ liên kết dọc là: * Tĩnh tải trọng lợng neo liên kết DCneo = * Tĩnh tải rải lên dầm chủ TLBT sờn tăng cờng ... tải tác dụng gồm: Hoạt tải HL93 Hoạt tải xe trục thiết kế Tải trọng thiết kế Tải trọng ngời 2.2 Chọn số lợng xe: Số lợng xe phần nguyên kết chia phần chiều rộng xe chạy cho 3500mm: 10000 =2.86 ... kiểu -Lớp Cầu Đ ờng B-K4 14 THiết kế môn học cầu thép F1 môn cầu hầm Đơn vị lực cắt là: kN Nội lực dầm chủ hoạt tải gây ra: 3.1 Mômen hoạt tải gây ra: 3.1.1 Do hoạt tải HL-93 gây ra: Tải trọng bánh...
 • 54
 • 326
 • 0

Thi công cầu dầm thép liên hợp, mố vùi bán lắp ghép

Thi công cầu dầm thép liên hợp, mố vùi bán lắp ghép
... 3.5.3 .Lắp đặt dầm vào vị trí: - Lắp ráp dầm thép bãi lắp theo sơ đồ mặt bằng, sử dụng cần cẩu để lắp ráp cấu kiện Để giảm nhẹ trọng lượng thân kết cấu nhịp dầm thép lắp phần dầm ngang, hệ liên ... vẹt,con lăn cố định 3 .Lắp đặt dầm vào vị trí 4 .Lắp đặt mũi dẫn, căng 5.Lao kéo dầm theo chiều dọc cầu vị trí 6.Hạ dầm xuống gối 7 .Lắp đặt hệ liên kết ngang dọc 8 .Thi cơng mặt cầu 9 .Thi cơng hệ thống ... Xây dựng cầu TRÌNH TỰ THI CƠNG: + Thi cơng cọc ván thép + Hút nước, đào đất + Lắp đặt ván khn cốt thép thi cơng phần bệ mố + Lắp đặt bê tơng, gia cố cho bê tơng thẳng đứng + Đổ bê tơng mối nối...
 • 37
 • 447
 • 2

Thiết Kế Cầu Thép Dầm Thép Liên Hợp Tiết Diện Chữ I, 6 Dầm Chính, L=40m (Kèm Bản Vẽ, Sap, Bảng Tính)

Thiết Kế Cầu Thép Dầm Thép Liên Hợp Tiết Diện Chữ I, 6 Dầm Chính, L=40m (Kèm Bản Vẽ, Sap, Bảng Tính)
... đoạn Tiết diện dầm liên hợp Dài hạn-giai đoạn 568 00 115745 78911 3 260 7797 4828 867 9 434017 46 21812409 160 971508 66 889515 1287772 067 160 5348372 722182485 110012 465 1 61 661 745980 4 369 5575990 2 169 566 6291 ... tính tiết diện ( mm ) Tiết diện dầm liên hợp Ngắn hạn-giai đoạn Tiết diện dầm liên hợp Dài hạn-giai đoạn 568 00 108417 75750 3 260 7797 47830 761 418350 96 21812409 137720085 5 964 4 161 1101 760 683 1431459 866 ... 2 169 566 6291 = 3 260 77 96. 5 mm 166 0 − 994 .65 y - Xác đònh mômen kháng uốn tiết diện (Thớ dầm thép) : I 2 169 566 6291 StNC = nct = = 21812408. 76 mm 994 .65 Y b IV.1.5 Xác đònh đặc trưng hình học tiết diện dầm giai...
 • 106
 • 533
 • 0

Thiết Kế Cầu Dầm Thép Liên Hợp Bản BTCT Nhịp Đơn Giản L=25 M (Kèm Bản Vẽ Cad, Bảng Tính)

Thiết Kế Cầu Dầm Thép Liên Hợp Bản BTCT Nhịp Đơn Giản L=25 M (Kèm Bản Vẽ Cad, Bảng Tính)
... 78,5 Mpa Mpa Mpa kN /m3 2000 750 1000 350 25 400 30 20 945 500 250 11500 39650 77.8131 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm2 kN Lựa chọn hình dáng kích thớc m t cắt d m chủ: Số lợng d m chủ ... 0.23717 Sơ đồ tính toán d m ngang 44 mm D m mm mm mm mm mm mm mm2 KN KN /m Thiết Kế Cầu Thép Lực gió tác dụng vào nửa đáy d m tác dụng vào biên dới d m: + Cờng độ gió Pwind = 0,0024 MPa + Chiều cao tác ... sờn d m ngang Dwn = Diện tích m t cắt d m ngang An = Khối lợng d m ngang = 25 6100 550 1940 180 16.5 10.3 529.4 11400 34.7221 mm mm mm mm mm mm mm mm2 KN Thiết Kế Cầu Thép Tĩnh tải rải d m chủ...
 • 47
 • 504
 • 6

BÀI TOÁN THIẾT KẾ TỐI ƯU MẶT CẮT MỘT CỘT KÍN, CHỊU NÉN ĐÚNG TÂM, LIÊN KẾT BẰNG HÀN

BÀI TOÁN THIẾT KẾ TỐI ƯU MẶT CẮT MỘT CỘT KÍN, CHỊU NÉN ĐÚNG TÂM, LIÊN KẾT BẰNG HÀN
... rộng cần thiết mặt cắt (cm) + h chiều cao cần thiết mặt cắt (cm) + Ro cờng độ tính toán chịu lực dọc trục vật liệu (MN/m2) Chọn mặt cắt cột gồm thép nh hình vẽ: Xác định nội lực tính toán cột: N ... dài tính toán cột: L0 = 0.7 * L Tính diện tích cần thiết mặt cắt: Gỉa thiết độ mảnh , tra bảng xác định Fct = N R0 Bán kính quán tính cần thiết: rct = L0 / Bề rộng cần thiết mặt cắt: bct ... Fct 3bct Vậy đến ta chọn sơ kích thớc mặt cắt, tính F (cm2) Mặt cắt mang tính chất sơ bộ, ta dùng công thức gần để kiểm tra sơ mặt cắt Kiểm tra sơ mặt cắt cột chọn ( Ro): ry = y * b y = Lo /...
 • 6
 • 1,106
 • 33

Nghiên cứu đa dạng di truyền và xác định marker liên kết tính kháng bệnh héo đỏ đầu lá trên cây dứa cayenne bằng phương pháp rapd

Nghiên cứu đa dạng di truyền và xác định marker liên kết tính kháng bệnh héo đỏ đầu lá trên cây dứa cayenne bằng phương pháp rapd
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ XÁC ĐỊNH MARKER LIÊN KẾT TÍNH KHÁNG BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ TRÊN CÂY DỨA CAYENNE (Ananas ... tích đa dạng di truyền giống dứa Cayenne Trung Quốc, Thái Lan, Lâm Đồng Tp Hồ Chí Minh Xác đinh marker RAPD liên kết tính kháng bệnh héo đỏ đầu dứa Cayenne 1.2.2 Nội dung Đánh giá đa dạng di truyền ... có tính kháng bệnh Vì vậy, đề tài Nghiên cứu đa dạng di truyền xác định marker liên kết tính kháng bệnh héo đỏ đầu dứa Cayenne (Ananas comosus) phƣơng pháp RAPD ” đƣợc thực với hy vọng sở để...
 • 71
 • 555
 • 2

Thiết Kế Cầu Thép Theo Quy Trình 22TCN272- Chiều dài dầm: Ld=33 m. Khổ cầu: k=7+2x1.2 m. Số dầm chủ: Hoạt tải HL93, hệ số .65Người: 3000 N/m2 = 3 KN/m2 Dầm thép liên hợp với bản bêtông cốt thép.

Thiết Kế Cầu Thép Theo Quy Trình 22TCN272- Chiều dài dầm: Ld=33 m. Khổ cầu: k=7+2x1.2 m. Số dầm chủ: Hoạt tải HL93, hệ số .65Người: 3000 N/m2 = 3 KN/m2 Dầm thép liên hợp với bản bêtông cốt thép.
... 1.1 .3. Chọn kiểu dầm thép kiểu tiết diện chữ I Thép sử dụng thép công trình cấp 34 5, có: cường độ chảy Fy = 34 5MPa, cường độ kéo Fu = 450MPa 4 .Bêtông sử dụng cho mặt cầu bêtông có fc’ = 30 MPa 5 .Thép ... hàn thép cấp 250 1.2/ Chọn tiết diện điển hình sở thiết kế: 1.2.1 Trắc dọc cầu: …………… Hệ thống Website : http://thuvienluanvan.com http://timluanvan.com http://choluanvan.com Thông tin Liên hệ ... quan tâm đến thư viện thời gian vừa qua Thông tin liên hệ: Hotline: 0 93. 658 .32 28 (Mr.Minh) Điện thoại: 0 43. 9911 .30 2 Email: Thuvienluanvan@gmail.com Hệ thống Website: http://thuvienluanvan.com http://timluanvan.com...
 • 3
 • 1,219
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: bán bu lông cường độ caotiêu chuẩn bu lông cường độ caobáo giá bu lông cường độ caogiá bu lông cường độ caobu lông cường độ cao 8 8bu lông cường độ cao là gìbu lông cường độ cao 10 9báo giá bu lông cường độ cao m20tính toán liên kết khi bu lông chịu lực đúng tâmliên kêt của bu lông khi chịu lực lệch tâmkết cấu dầm thép liên hợpkiểm tra kích thước dầm cầu chạy bulông liên kết và đệm thép liên kết của dầm cầu chạy có đủ số lượng hay đúng vị trí hay khôngván khuôn vách phía trong được ghép hết cao trình sàn tầng đang thi công tựa trên một vai bằng thép vai thép này được liên kết với phần vách đã đổ ở tầng dưới thông qua các lỗ chờ và bắt bulôngcầu dầm thép liên hợpcầu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thépGiao an vat li 6 nh 2015 2016 t2 den t17U6The environment l4 write 9thTB lich xet tuyen NCS 2016 CV2033TB ULSA LVTS2016Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)skkn giải pháp hình thành năng lực, phẩm chất cho HS lớp 4 theo thông tư số 30TT BGDĐTskkn một số KINH NGHIỆM và BIỆN PHÁP GIÁO dục đạo đức học SINH TIỂU học HIỆN NAYĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : KINH TẾ PHÁT TRIỂN SO SÁNHBài 12. Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡngBài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo Luật Hình sự Việt NamĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CÔNGĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂNBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : PHÂN VÙNG KINH TẾĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : QUẢN LÝ PHÁT TRIỂNTuần 8. Nếu chúng mình có phép lạTuần 9. Điều ước của vua Mi-đátTin học lớp 6 học kỳ i năm học 2013 2014